Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

CHƯƠNG 17 - GIÓP

1 Hơi thở tôi đã cạn, ngày đời tôi đã hết,
một nấm mồ đang đợi chờ tôi.
2 Chung quanh tôi lại chẳng phải là một đám người
ưa cười đùa chế nhạo đó sao?
Suốt canh khuya, mắt tôi đắm chìm trong cay đắng!
3 Xin Ngài đứng ra bảo đảm cho con,
vì ngoài Ngài ra, ai nào dám đưa tay cam kết?
4 Quả thật, Ngài làm cho lòng chúng ra mù tối,
chẳng còn nhận ra điều hay lẽ phải.
Vì vậy, Ngài không chịu để cho chúng đắc thắng.
5 Tựa như ai đó mời bạn đến chia phần,
trong khi chính con mình lại mỏi mắt chờ mong.
6 Tôi cũng nên trò cười cho thiên hạ,
ai đưa mắt nhìn cũng phải ngoảnh mặt đi.
7 Mắt tôi hoen mờ vì đau khổ, toàn thân tôi chỉ còn là cái bóng.
8 Thấy cảnh này, người ngay thẳng cũng phải bàng hoàng,
người vô tội phẫn nộ với ác nhân.
9 Nhưng người công chính luôn giữ vững đường lối của mình,
kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được thêm sức mạnh.
10 Các anh cứ trở lại, cứ đến đây,
nhưng trong các anh, tôi chẳng thấy ai là khôn ngoan cả.
11 Ngày đời tôi qua nhanh, toan tính của tôi thành mây khói,
cùng với những ước mơ tôi hằng ấp ủ.
12 Thiên hạ muốn biến đêm thành ngày,
tưởng chừng bóng tối sẽ qua đi và trời sáng.
13 Nếu tôi hy vọng âm phủ sẽ là nhà,
và tôi sẽ kê giường trong bóng tối,
14 nếu tôi nhìn nấm mồ mà nói: "Ðây là cha tôi!"
và nhìn giòi bọ: "Ðây là mẹ, đây là chị tôi!",
15 thì hy vọng của tôi ở chỗ nào,
hạnh phúc của tôi, ai là người nhìn thấy?
16 Bấy giờ hạnh phúc và hy vọng có đi vào âm phủ hay chăng,
khi ta cùng nhau yên nghỉ trong bụi đất?
CHIA SẺ

Không niềm hy vọng (1-16) Gióp đã diễn tả niềm hy vọng rằng Thiên Chúa có thể bào chữa cho ông ngay cả sau khi chết (14:14), nhưng niềm hy vọng của ông đã gần như biến mất (c.15; 6:11; 7:6 14:19). Tất cả những gì ông đã thấy về tương lai của mình là một thân thể bị phân hủy, sự chết (c.1,13). Một lần nữa, Gióp lại kêu cầu để có người đại diện trước Thiên Chúa (c.3), ai đó có thể bảo vệ cho ông (“đưa tay”) và giúp để dàn xếp trường hợp của ông.
Nếu Gióp nghĩ rằng ông có thể tìm thấy được sự nghỉ ngơi trong tương lai, tất cả những gì ông có thể thấy được là mộ phn. Nơi nấm mồ có thể cung cấp cho ông sự giải thoát cần thiết. Chương này kết thúc với tâm tình này: không có niềm hy vọng nào được tìm thấy. Gióp vẫn còn đặt câu hỏi về sự đau khổ của ông. Không phải tất cả cuộc sống của con người đều kết thúc như một câu chuyện cổ tích “và họ sống hạnh phúc mãi mãi”.
Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cầu Bầu và là Đấng Trung Gian  cho dân Ngài và niềm hy vọng của họ (1Tm 1:1). Ngài đã trao bửu huyết của Ngài như một sự bảo chứng (Dt 9:12tt), và những ai tín thác nơi Ngài luôn luôn có niềm hy vọng cách sống động (1Pr 1:3 tt).
Cuộc sống như là một bài kiểm tra, bạn sẽ kết thúc nó như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC