Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

CHƯƠNG 22 - GIÓP

3. Thiên Thứ Ba

Thiên Chúa trừng phạt nhân danh công lý
1 Ông Ê-li-phát người Tê-man lên tiếng nói:
2 Người phàm có thể hữu ích cho Thiên Chúa không?
Có chăng người hiểu biết chỉ hữu ích cho chính mình.
3 Ðấng Toàn Năng được lợi gì khi anh sống công chính,
Người được ích chi khi anh sống vẹn toàn?
4 Chẳng lẽ vì anh đạo đức mà Người sửa trị và đưa anh ra toà?
5 Há chẳng phải vì anh đã làm vô số điều gian ác
và đã phạm muôn vàn lầm lỗi?
6 Anh đòi anh em nộp của cầm mà chẳng có lý do,
lại còn lột cả áo che thân của họ.
7 Kẻ mệt nhoài, anh chẳng cho nước uống,
người đói lả, anh từ chối bánh ăn.
8 Anh trao đất đai cho kẻ có quyền hành,
và cho người thần thế được định cư.
9 Các quả phụ, anh đuổi về tay trắng,
các cô nhi, anh bắt phải bó tay.
10 Vì thế, cạm bẫy bủa vây anh tứ phía
làm cho anh bất chợt phải sợ hãi kinh hoàng.
11 Ánh sáng ra tối tăm, anh đâu còn nhìn thấy,
một khối nước phủ ngập thân anh.
12 Nào chẳng phải Thiên Chúa ngự trên chốn cửu trùng,
hãy nhìn các vì sao xa thăm thẳm: chúng cao vời biết mấy!
13 Anh từng bảo: "Thiên Chúa biết gì đâu?
Qua tầng mây đen tối, làm sao Người xét xử?
14 Mây là tấm màn che khiến Người không nhìn thấy,
Người đi trên vòm trời."
15 Anh có theo đường xưa lối cũ,
đường lối hạng người tội lỗi đã đi?
16 Chúng bị quét sạch, dù chưa đến thời.
Một con sông nhận chìm nền của chúng.
17 Chúng thưa với Thiên Chúa: "Hãy tránh xa chúng tôi,
Ðấng Toàn Năng làm chi được chúng tôi nào?"
18 Nhưng nhà chúng, chính Người lại chất đầy của cải.
Ước gì tôi lánh xa ý đồ của phường gian ác.
19 Nhìn thấy chúng, người công chính vui mừng,
người vô tội nhạo báng:
20 "Kẻ thù chúng ta hẳn đã bị tiêu diệt
và những gì chúng để lại đều bị lửa thiêu."
21 Hãy sống thân tình với Thiên Chúa và xây dựng bình an,
anh sẽ tìm lại được hạnh phúc.
22 Hãy đón nhận giáo huấn miệng Người phán ra,
và đặt lời Người dạy trong tâm hồn.
23 Nếu anh trở lại cùng Ðấng Toàn Năng và hạ mình xuống,
nếu anh đuổi tội ác ra khỏi lều,
24 nếu anh quẳng vàng xuống đất,
liệng vàng Ô-phia giữa đá cuội lòng sông,
25 thì chính Ðấng Toàn Năng sẽ là vàng,
chính Người sẽ là bạc cho anh.
26 Bấy giờ anh sẽ lấy Ðấng Toàn Năng làm nguồn hoan lạc,
và sẽ ngẩng mặt lên hướng về Thiên Chúa.
27 Khi anh cầu xin Người, Người sẽ nhậm lời anh,
còn anh chỉ phải lo giữ trọn lời nguyền.
28 Mọi điều anh dự định sẽ thành công,
nẻo đường anh đi, ánh sáng sẽ bừng lên chiếu rọi.
29 Vì Người triệt hạ kẻ ăn nói kiêu căng
và cứu vớt ai khiêm nhường cúi mặt.
30 Người giải thoát kẻ vô tội,
anh sẽ được giải thoát nhờ bàn tay trong sạch của anh.
CHIA SẺ


Satan và những người bạn của Gióp đều đồng ý rằng Gióp là một người tội lỗi trong lòng và ông vâng phục Thiên Chúa chỉ vì Thiên Chúa chúc lành cho ông. Thực tế, Gióp vẫn tín thác vào Thiên Chúa sau khi mất hết con cái và sự của cải, điều đó chứng tỏ rằng niềm tin của ông không phải dựa trên sự “đổi chát”.

Ê-li-phát lại có một cách tiếp cận mới, bằng cách đặt vấn đề sự công chính của Gióp đã đem đến điều gì tốt cho Thiên Chúa. (so sánh c.2 với G 21:15) Thiên Chúa là Đấng chính trực và làm điều ngay thẳng; vì thế, Ngài không bị ảnh hưởng bởi những việc tốt do con người thực hiện. Ê-li-phát sau đó liệt kê những tội mà Gióp đã phạm (c.4-11), những tội Gióp nghĩ Thiên Chúa không nhìn thấy (c.12-20), những tội Thiên Chúa có thể tha thứ nếu Gióp hoán cải (c.21-30). Đây cũng chỉ là những nội dung tranh luận cũ trong một địa chỉ mới, và Satan cũng chẳng thể làm gì tốt hơn.

Giống như bất kỳ bố mẹ yêu thương con cái mình thế nào, Cha của chúng ta ở trên trời cũng vui mừng khi con cái mình vâng phục và Cha thấy vui sướng khi họ thờ phượng, phục vụ ngài và trưởng thành. Cho dù bạn giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, niềm vui lớn lao nhất phải là làm hài lòng Ngài (Tv 40:9; Ga 8:29).

Theo bạn đâu là cách sống để làm hài lòng Thiên Chúa? Bạn có sống theo như điều bạn được mời gọi để Thiên Chúa hài lòng về bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC