Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

CHƯƠNG 25 - GIÓP

Thánh thi ca tụng quyền năng Thiên Chúa
1 Bấy giờ, ông Bin-đát người Su-ác lên tiếng nói:
2 Thiên Chúa nắm quyền thống trị,
Người đáng kinh đáng sợ dường nào.
Người thiết lập hoà bình trên cõi trời cao.
3 Cơ binh Người, ai đếm được hết,
ánh sáng Người, nào ai tránh nổi?
4 Trước nhan Thiên Chúa
phàm nhân cho mình là công chính thế nào được,
và đứa con do người phụ nữ sinh ra
làm sao dám coi mình là thanh sạch?
5 Này, trước mắt Thiên Chúa, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ
và tinh tú cũng không thanh sạch,
6 thì phương chi người phàm chẳng qua là giòi bọ
và con người, cũng chỉ thuộc loại sâu.
CHIA SẺ

Diễn từ ngắn của Bin-đát (diễn từ ngắn nhất của sách Gióp), chỉ trong sáu câu. Bin-đát không có ý định trả lời cho Gióp, hay trình bày một cuộc tranh luận mới. Ông chỉ lập lại điều mà Ê-li-phát đã nói (15:14-16). Ông đã nhấn mạnh đến sự vĩ đại của Thiên Chúa (1-3) và sự chẳng là gì của con người (4-6). Thiên Chúa không thấy sự công chính trong bất cứ phần nào của thụ tạo của Ngài, bao gồm cả các thiên thần, vì thế làm sao Ngài có thể tìm thấy được điều đó nơi con người của Gióp !
Một lần nữa, Bin-đát đang cố gắng để làm cho Gióp phải xưng thú, nhưng ông đã thất bại. Gióp chẳng có nói rằng ông vô tội, tuy nhiên ông chỉ nói rằng những đau khổ hiện tại của ông không phải do những tội lỗi của chính bản thân ông gây nên. Thật là tệ khi Bin-đát đã không khích lệ Gióp với những thuộc tính khác của Thiên Chúa, như tình yêu, lòng thương xót và ân sủng của Ngài.
Để an ủi cho những người đang trải qua thử thách, bạn có giúp cho họ nhận ra Thiên Chúa đang đồng hành với họ khi họ phải vác thập giá của đời mình, và được nên thánh trong thử thách của họ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC