Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 011

ÐỨC CHÚA là Ðấng kẻ lành tin tưởng

(1) Phần nhạc trưởng. Của vua Ðavít.

Tôi ẩn mình bên CHÚA, tại sao các người lại bảo tôi:
"Trốn về núi đi, này chim sẻ!

(2) Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên,
núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng.

(3) Khi nền móng cương thường đổ nát
người công chính còn làm được chuyện gì?"

(4) Nhưng ÐỨC CHÚA ngự trong thánh điện,
ngai ÐỨC CHÚA đặt trên cõi trời;
Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.

(5) CHÚA dò xét người lành kẻ dữ,
ghét những ai ưa thích bạo tàn.

(6) Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân;
lửa đỏ, diêm sinh và gió nóng
là phần riêng của chúng trên đời.

(7) Quả thật CHÚA là Ðấng công chính,
ưa thích điều chính trực; những kẻ sống ngay lành
được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

    CHIA SẺ
     Khi bạn rơi vào trong trường hợp như vậy, suy nghĩ đầu tiên của bạn có thể là mau chóng rời khỏi hoàn cảnh đó nhanh bao nhiêu có thể. Ngay cả những người bạn của Đa-vít cũng đã khuyên ông hành động như chim và bay đi. Bay đi khỏi cơn cám dỗ là điều chính đáng (Stk 39:11-13) nhưng không phải bay khỏi những trách nhiệm (Nkm 6:10-11; Lc 13:31-33; Ga 10:11-13). Thay vì bay đi như một con chim sợ hãi, bạn nên tin tưởng vào Thiên Chúa và “Như thể chim bằng họ tung cánh” (Is 40:31).
     
     Nếu những nền tảng bị hủy hoại, hãy đặt nền móng trở lại. Đó là điều mà Ét-ra đã làm (Et 3:8 tt), và đó cũng là điều mà mỗi thế hệ cũng phải thực hiện. Đa-vít đã là vua của Ít-ra-en và đã đặt những nền móng cho một xã hội thánh thiện. Vào ngày chung thẩm, Thiên Chúa vẫn ở trên ngai của Ngài (c.4) và ngày đó Ngài sẽ xét xử những kẻ xấu (5-6). Nếu bạn yêu điều chính trực, Thiên Chúa vẫn ở bên bạn (c.7).
     
      Đa-vít đang gặp nhiều khó khăn. Xung quanh ông, những cung thủ đang giương cung chuẩn bị bắn. Cho dù Đa-vít cố gắng đặt nền móng cho một xã hội thánh thiện, nhưng trong thực tế bên dưới ông, những nền móng xã hội đang bị lung lay. Theo bạn Đa-vít  nên làm gì trong hoàn cảnh đó? Bạn nên làm gì khi mà những kẻ xung quanh bạn đang giương tên bắn vào nền móng “đức tin” của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC