Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 036

Thánh Vịnh 36 (35):
Ác nhân thì độc dữ, còn ÐỨC CHÚA thì nhân từ

(1) Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ ÐỨC CHÚA. Của vua Ða-vít.

(2) Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ;
hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời.

(3) Hắn tự cao tự đại, nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét.
(4) Lời nói toàn xảo quyệt dối gian,
hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện!

(5) Nằm trên giường, hắn bày ra chước độc mưu thâm,
hắn đứng lỳ trên nẻo đường bất hảo,
không còn chê ghét việc gian tà.

(6) Lạy CHÚA, tình thương Ngài cao ngất trời xanh,
lòng thành tín vượt ngàn mây biếc.

(7) Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn,
quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.
Lạy CHÚA, Ngài tế độ con người và súc vật.

(8) Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao!
Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn.

(9) Họ được no say yến tiệc nhà Ngài,
nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê.

(10) Ngài quả là nguồn sống,
nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng.

(11) Xin hằng thương những kẻ biết Ngài,
và hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng.

(12) Ðừng để quân ngạo mạn giày xéo thân này
và phường độc dữ đánh đuổi con đi.

(13) Kìa bọn làm điều ác đã nhào xuống cả,
ngã quỵ rồi, không chỗi dậy nổi đâu.


CHIA SẺ
Tội lỗi của con người  (2-5). Đa-vít đã thấy một đời sống lý tưởng tốt và đã biết bản tính con người như thế nào. Ông cũng đã biết chính lòng mình như thế nào. Nhưng trong Thánh vịnh này, ông đã chia sẻ một lời sấm mà Thiên Chúa đã nói với ông. Người tội lỗi dối chính lòng mình rằng họ đã từ bỏ tội lỗi. Họ sống trong dối trá khi họ âm mưu chống lại điều tốt lành. Những lời nói và việc làm của họ xấu xa, nhưng điều đó không làm cho họ áy náy. Bạn hãy nghĩ về một tội của bạn, và tội ấy đang làm cho bạn không thể tiến đến bên Thiên Chúa như thế nào ?
Sự trung tín của Thiên Chúa  (6-8). Thật là một sự tương phản với sự bất trung của người tội lỗi! Chúng ta có thể luôn luôn tín thác nơi Thiên Chúa là Đấng luôn làm điều chính trực, và nơi an toàn nhất trong thế giới là dưới bóng Ngài trong nơi Cực Thánh (c.8). Làm thế nào để bạn có thể nghiệm thấy được lòng yêu mến và trung thành của Thiên Chúa một cách cụ thể ngay trong chính cuộc sống của mình ?
Phúc lành của người tín hữu  (9-13). Thiên Chúa thỏa mãn cho dân Ngài với nước sự sống và ánh sáng sự sống. Ngài bảo vệ họ khỏi kẻ thù và ban cho họ mọi điều họ cần. Từ “hoan lạc” trong câu 9 trong tiếng Do thái là Eden. Khi bạn ở trong Thiên Chúa, bạn đang ở trong Thiên Đàng! Làm thế nào để bạn có thể múc lấy suối nước sự sống từ Nguồn Sống của nhân loại ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC