Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

CHƯƠNG 12 - I-SAI-A

Thánh vịnh
1 Ngày đó, bạn sẽ nói: Lạy Ðức Chúa, con dâng lời cảm tạ:
Ngài đã từng thịnh nộ với con,
nhưng giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Ngài lại ban niềm an ủi.
2 Ðây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,
tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,
bởi vì Ðức Chúa là sức mạnh tôi,
là Ðấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.
3 Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
4 Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó:
Hãy tạ ơn Ðức Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,
và nhắc nhở: danh Người siêu việt.
5 Ðàn ca lên mừng Ðức Chúa,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công;
điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường.
6 Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ,
vì giữa ngươi, Ðức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại!
CHIA SẺ

Mừng vui lên (c.1-6). Những người thờ phượng Thiên chúa tạ ơn Ngài vì đã cứu họ và lại đem họ về nhà. Những người làm chứng về Thiên Chúa nói cho tất cả các quốc gia về sự vĩ đại của Thiên Chúa. Hãy so sánh câu 2 với Xh 15:2 và Thánh vịnh 118:14, và hãy tin rằng “bài ca” này là dành cho chính bạn. Đâu là những lý do để bạn mừng vui và ca ngợi Thiên Chúa vì biết bao điều Ngài đã làm cho bạn trong ngày hôm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC