Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

CHƯƠNG 39 - I-SAI-A

Phái đoàn Ba-by-lon (Ba-ben) (2 V 20:12-19)
1 Khi ấy vua Ba-by-lon là Mơ-rô-đác Ba-la-đan, con ông Ba-la-đan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Khít-ki-gia, vì nghe tin vua bị bệnh và đã bình phục. 2 Vua Khít-ki-gia vui mừng tiếp đón họ và cho xem kho tàng của vua: vàng bạc, hương liệu, dầu quý, kho vũ khí và tất cả những gì có trong các nơi dự trữ của vua; không có gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà vua Khít-ki-gia không cho họ xem.
3 Ngôn sứ I-sai-a vào gặp vua Khít-ki-gia và nói: "Những người ấy đã nói gì với vua, và họ từ đâu tới?" Vua Khít-ki-gia đáp: "Họ từ một xứ xa xôi, mãi tận Ba-by-lon đến đây." 4 Ông hỏi: "Họ thấy gì trong cung điện của ngài?" Vua đáp: "Trong cung điện của tôi có gì, họ thấy hết cả. Không có gì trong các kho dự trữ mà tôi không cho họ xem."
5 Bấy giờ ông I-sai-a nói với vua Khít-ki-gia: "Xin vua nghe lời Ðức Chúa các đạo binh phán: 6 Này, sẽ đến những ngày mọi sự trong cung điện ngươi, tất cả những gì xưa nay tổ tiên ngươi đã tích trữ, đều bị đem đi Ba-by-lon, không còn lại một thứ gì - Ðức Chúa phán. 7 Một số con cái ngươi, xuất thân từ ngươi, do chính ngươi sinh ra, sẽ bị bắt đi làm thái giám trong hoàng cung của vua Ba-by-lon." 8 Vua Khít-ki-gia nói với ông I-sai-a: "Lời Ðức Chúa ông vừa truyền lại quả là tốt." Vua tự nhủ: "Miễn sao có hoà bình và yên ổn bao lâu ta còn sống!" 
 
CHIA SẺ

Đây là trắc nghiệm thứ ba (2Sbn 32:31), và nhà vua đã thất bại một cách thảm hại. Điều không thể hoàn thành được nhờ một đội quân hay một cơn bệnh đã được kết thúc nhờ lời xu nịnh. Nếu Satan không thể thành công như một con sư tử, khi đó Satan sẽ đến như một con rắn: “Bạn bè làm tổn thương, bạn bè vẫn trung thành, kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối” (Cn 27:6).
Những nụ hôn. Vua Ba-by-lon đã muốn một điều: sự cộng tác của Giu-đa trong việc chống lại người Át-sua. Kẻ thù là một kẻ dối trá và sử dụng tất cả mọi lý do để vào trong cuộc sống của bạn. Thật là một sự ngốc ngếch đối với Khít-ki-gia khi ông đón tiếp họ và cho họ thấy tài sản của hoàng gia, nhưng lòng tự hào đã chiếm lấy ông, và việc phân định đã không còn nữa. Trong thư Ê-phê-sô 4:17-32 đã liệt kê một số những “chỗ đứng” bạn có thể cho Satan đặt chân vào trong đời của bạn.
Những vết thương. Isaia đã không sợ hãi nhà vua, nên đã nói với ông sự thật rằng Ba-by-lon thật sự là một kẻ thù và một ngày nào đó sẽ đến để xâm chiếm Giu-đa. Tuy nhiên, thay vì hoán cải, Khít-ki-gia đã cảm nhận việc cậy dựa vào phán đoán mà không xảy ra trong thời của mình. Thật là một cái nhìn thiển cận của một người có niềm tin ! Phải chăng ông không quan tâm đến tương lai của dân mình ?
Đã có khi nào trong đời mình bạn đưa kẻ thù vào trong mọi ngóc ngách của cuộc sống bạn ? Đã có khi nào bạn để cho sự dữ sắp xếp và lắng nghe những lời khuyên dối trá của sự dữ chỉ vì sự thiếu những đời sống thiêng liêng và đón nhận những hướng dẫn từ Chúa Thánh Thần ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC