Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

CHƯƠNG 46 - I-SAI-A

 Ba-by-lon (Ba-ben) thất thủ
1 Thần Ben đã quỵ, thần Nơ-vô sụp đổ,
tượng của chúng bị tải đi trên lưng thú vật, trên lưng gia súc.
Những gì xưa kia các ngươi nâng lên vai mà kiệu,
giờ đây thành gánh nặng trên những con vật mệt nhoài.
2 Tượng thần đã sụp, đã quỵ cả đám,
không tài nào cứu những con vật tải chúng đi,
và chính chúng cũng phải đi lưu đày.
3 Hãy nghe Ta, hỡi nhà Gia-cóp,
và tất cả số sót của nhà Ít-ra-en!
Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ,
đã hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời.
4 Cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác,
trước sau gì Ta vẫn là Ta;
cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc,
Ta vẫn còn gánh vác các ngươi.
Như xưa nay Ta vẫn từng đối xử:
Ta sẽ nâng niu, gánh vác các ngươi, và ban ơn cứu thoát.
5 Các ngươi so sánh Ta với ai, đặt Ta đồng hạng với ai nào?
Ðối chiếu Ta với ai, để cả hai bên cùng tương xứng?
6 Có kẻ mở hầu bao đổ vàng, móc cán cân cân bạc,
mướn thợ bạc làm ra một ông thần,
rồi sụp lạy, rồi bái thờ nữa.
7 Chính chúng nâng tượng thần lên vai,
mang nó đi, đặt nó vào vị trí của nó.
Tượng đứng yên, không rời chỗ.
Thế nhưng giả như có ai kêu, nó chẳng đáp lời,
cũng chẳng cứu ai khỏi cơn khốn quẫn.
8 Những chuyện này, các ngươi hãy nhớ mà sống cho ra người!
Hỡi quân phản trắc, hãy ghi lòng tạc dạ!
9 Hãy nhớ lại những chuyện thuở ban đầu,
những chuyện thời xa xưa,
nhớ rằng Ta là Thần, không có thần nào khác,
Ta là Thiên Chúa, và chẳng có thần nào như Ta.
10 Những chuyện xảy ra sau, Ta báo trước từ đầu,
những gì chưa thể hiện, Ta đã báo từ lâu.
Ta phán: Ðiều Ta dự tính sẽ thành tựu,
Ta sẽ thi hành điều Ta ưa thích.
11 Từ phương Ðông, Ta đã gọi một con chim săn mồi,
từ miền đất xa xăm,
Ta đã cho vời người thực thi kế hoạch của Ta.
Quả thật, Ta đã nói thì sẽ thi hành, đã nghĩ tới thì sẽ thực hiện.
12 Hãy nghe Ta, hỡi kẻ cứng lòng, kẻ xa đường công chính!
13 Ngày Ta thể hiện đức công chính của Ta đã đến gần,
chẳng còn xa nữa đâu;
ơn cứu độ của Ta, Ta sẽ không trì hoãn.
Ta sẽ ban ơn cứu độ tại Xi-on,
và sẽ cho Ít-ra-en được vinh quang rạng rỡ.
CHIA SẺ

Tiên tri Isaia nói với những người Ba-by-lon và cảnh báo họ rằng việc xét xử đang đến bởi vì nhiều tội lỗi của họ.
Ông bắt đầu với việc họ thờ ngẫu tượng và sự đối nghịch giữa Thiên Chúa với các thần của Ba-by-lon. Các ngẫu tượng phải được mang đi, nhưng Thiên Chúa là Đấng đã mang lấy dân Ngài. Các thần giả không thể báo trước được tương lai hay điều khiển lịch sử, nhưng Thiên Chúa làm được cả hai điều này. Các ngẫu tượng giống nhau, nhưng Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, đích thật và không có thần nào giống như Ngài. Hãy vui lên vì bạn có thể thờ phượng Thiên Chúa đích thật và hằng sống (Tv 115) !
Thái độ thờ ngẫu tượng là chọn một điều gì đó thay thế cho Thiên Chúa, một điều gì đó mà chúng ta đánh giá và thậm chí phục vụ hơn cả Thiên Chúa. Chúng ta tin tưởng vào nó, và hy sinh vì nó; nhưng cuối cùng, nó chẳng thể đem lại điều tốt lành cho chúng ta. Isaia chế giễu những ngẫu tượng của đất nước và liên tục khẳng định rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa đích thật duy nhất và hằng sống (40:18–20; 41:5–7; 44:9–20; 45:15–21; 46:1–7).
Khi bạn nghĩ về những năm tháng đã qua và những năm tháng sắp tới: liệu bạn vẫn giữ lòng trung thành với Đấng là Thiên Chúa thật và hằng sống? Bạn có tín thác chỉ vào mình Ngài, Đấng ban cho bạn sự an toàn và ơn cứu độ? Bạn có tin tưởng tuyệt đối vào Ngài trong những lúc bạn hoàn toàn không thể làm chủ được điều gì sẽ xảy ra ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC