Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

CHƯƠNG 48 - I-SAI-A

 Ðức Chúa đã tiên báo tất cả
1 Hãy nghe đây, hỡi nhà Gia-cóp,
hỡi những người mệnh danh là Ít-ra-en,
xuất thân từ nguồn gốc Giu-đa,
vẫn thề nguyền nhân danh Ðức Chúa
và cầu khẩn Thiên Chúa của Ít-ra-en,
dầu không có lòng thành thật và ngay thẳng!
2 Quả thế, chúng tự xưng là dân thành thánh
và đặt niềm tin vào Thiên Chúa của Ít-ra-en,
Ðấng mang danh hiệu là Ðức Chúa các đạo binh.
3 Những chuyện cũ, Ta đã báo từ xưa,
đã cho phát xuất từ miệng Ta, và đã cho nghe biết;
thình lình Ta đã ra tay, và chúng đã ập tới.
4 Ta biết ngươi vốn là kẻ cứng đầu,
cổ ngươi là thanh sắt, trán ngươi làm bằng đồng,
5 nên Ta đã báo cho ngươi từ lâu,
và nói cho ngươi nghe, trước khi sự việc xảy đến,
kẻo ngươi nói: ngẫu tượng của tôi đã làm những điều ấy,
tượng chạm tượng đúc của tôi đã ra lệnh như vậy.
6 Các ngươi đã nghe, đã thấy tất cả,
chẳng lẽ đến lượt mình, các ngươi không báo lại sao?
Ngay từ bây giờ, Ta cho ngươi biết những điều mới,
những điều còn giữ kín mà ngươi chưa rõ.
7 Mãi bây giờ, những điều đó mới được tạo nên,
chứ trước ngày đó, ngươi chưa hề nghe biết bao giờ,
kẻo ngươi nói: tôi biết tất cả!
8 Ðúng vậy, ngươi đâu đã nghe, đúng vậy, ngươi đâu đã hiểu,
đúng vậy, trước đây ngươi đâu đã mở tai nghe!
Vì Ta biết ngươi là tên phản bội
đáng gọi là phản phúc tự bẩm sinh.
9 Trước đây, vì danh Ta, Ta đã nén cơn giận,
vì danh dự Ta, Ta đã dằn lòng chịu đựng ngươi
cho ngươi khỏi bị Ta tiêu diệt.
10 Này Ta đã tinh luyện ngươi,
không phải như người ta luyện bạc,
nhưng trong lò khổ nhục khốn cùng, Ta đã thử lòng ngươi.
11 Vì Ta, chính vì Ta mà Ta đã ra tay hành động
- thật vậy, Ta để cho danh Ta bị lăng nhục sao? -,
vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai khác.

Ðức Chúa đã chọn vua Ky-rô
12 Hãy nghe Ta, hỡi Gia-cóp, hỡi Ít-ra-en, kẻ Ta đã gọi!
Ta vẫn là Ta, Ta là khởi nguyên, Ta cũng là cùng tận.
13 Chính tay Ta đã thiết lập địa cầu,
tay hữu Ta đã trải rộng trời cao.
Ta gọi chúng, chúng cùng nhau trình diện.
14 Tất cả các ngươi hãy tập họp và lắng nghe!
Có tà thần nào đã báo trước những điều ấy?
Kẻ được Ðức Chúa mến thương
sẽ thực hiện điều đẹp lòng Người,
là chinh phạt Ba-by-lon và giống nòi Can-đê.
15 Ta đây, chính Ta đã tuyên phán,
cho vời kẻ ấy và đưa nó đến đây,
cho nó thành công trên đường sự nghiệp.

Vận mệnh Ít-ra-en
16 Hãy đến bên tôi mà nghe điều này:
Tự thuở đầu, tôi đâu có ẩn mình khi lên tiếng,
từ lúc sự việc xảy ra, tôi đã có mặt.
Và giờ đây, Ðức Chúa là Chúa Thượng sai tôi
cùng với thần khí của Người.
17 Ðức Chúa, Ðấng cứu chuộc ngươi,
Ðức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này:
Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
Ðấng dạy ngươi những điều bổ ích,
Ðấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi.
18 Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta,
thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông,
sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển.
19 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát,
con cái ngươi sinh ra sẽ hằng hà sa số;
tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị huỷ diệt,
chẳng bao giờ bị xoá bỏ khỏi mắt Ta.

Thời lưu đày chấm dứt
20 Hãy ra khỏi Ba-by-lon, trốn khỏi dân Can-đê!
Hãy cất tiếng reo hò, loan tin ấy cho mọi người nghe,
đồn ra đến tận cùng cõi đất!
Hãy nói: Ðức Chúa đã chuộc Gia-cóp tôi tớ Người.
21 Họ đã không phải khát trong hoang địa, nơi Người dẫn họ đi:
từ tảng đá, Người khiến nước chảy ra cho họ dùng,
Người chẻ đá, và nước đã trào ra.
22 Ðức Chúa phán:
phường độc ác gian tà không được hưởng bình an.
CHIA SẺ

Khiển trách. Khi bạn đi đến chỗ gặp những rắc rồi bởi bạn đã không lắng nghe những lời khuyên bảo, điều cuối cùng bạn muốn nghe là ai đó nói rằng, “tôi đã nói với bạn thế!” Trong chương này Thiên Chúa cũng nói với Ít-ra-en như vậy. Ngài đã cảnh báo họ rằng tội của họ sẽ mang đến việc họ bị xét xử, nhưng họ cứng đầu, cứng cổ và đã bịt tai. Đó là lúc để hoán cải và tìm kiếm sự tha thứ. Khi nghe những lời cảnh báo thường bạn phản ứng thế nào: đón nhận để chỉnh đốn hay khước từ để rơi vào những cạm bẫy ?
Thanh luyện. Cuộc lưu đày sắp sửa kết thúc. Đó là thời gian để thanh luyện đất nước (c.10; G 23:10; 1Pr 1:7), họ đã học biết cách để quay lưng khỏi ngẫu tượng và tín thác vào một mình Thiên Chúa. Nếu bạn khước từ, lửa sẽ đốt bạn và làm cho bạn cứng hơn; nếu bạn tuân phục, lửa sẽ thanh luyện bạn và làm cho bạn mềm hơn.  Trong cuộc sống hiện tại của mình, bạn có thấy phần nào trong đời mình cần thanh luyện ?
Canh tân. Thiên Chúa công bố những điều mới (Is 42:9) và làm những điều mới (Is 43:19), và dân Ngài có thể nghe những điều mới (c.6). Câu 20 song song với 2Cr 6:14-18. Khi bạn vâng phục Thiên Chúa, Ngài dẫn dắt bạn (c.17), ban cho bạn ơn bình an (c.18), và đáp những nhu cầu của bạn (c.21). Cho dù bạn có yếu đuối thế nào đi nữa, bạn vẫn có thể bám vào Ngài (c.2). Ngày hôm nay, bạn biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương bạn đến cùng và tặng cho bạn chính cuộc sống của Ngài. Bốn mươi ngày chay thánh đã qua, trong những ngày của Mùa Chay Thánh bạn có thấy mình được mời gọi để canh tân một điều gì đó trong cuộc sống cá nhân, cuộc sống gia đình hay trong công việc của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC