Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 28 - GIÊ-RÊ-MI-A

 Tranh cãi với ngôn sứ Kha-nan-gia
1 Cũng năm ấy, vào đầu triều Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, hồi tháng năm, năm thứ tư, ngôn sứ Kha-nan-gia, con ông Át-dua, người Ghíp-ôn, nói với tôi trong Nhà Ðức Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng: 2 "Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Ta sẽ bẻ gãy ách của vua Ba-by-lon. 3 Còn hai năm nữa, Ta sẽ đem về nơi này mọi đồ dùng trong Nhà Ðức Chúa, mà Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đã lấy ra khỏi nơi này đưa sang Ba-by-lon. 4 Cả Giơ-khon-gia, con của Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa và tất cả những người Giu-đa bị lưu đày sang Ba-by-lon, chính Ta sẽ dẫn chúng về nơi đây, - sấm ngôn của Ðức Chúa -, vì Ta bẻ gãy ách của vua Ba-by-lon!"
5 Bấy giờ ngôn sứ Giê-rê-mi-a trả lời ngôn sứ Kha-nan-gia trước mặt các tư tế và toàn dân đang đứng trong Nhà Ðức Chúa. 6 Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói: "A-men! Ước gì Ðức Chúa làm như thế! Ước gì Người thực hiện các điều ông vừa tuyên sấm, và đưa các đồ dùng trong Nhà Ðức Chúa cũng như tất cả những người lưu đày từ Ba-by-lon trở lại nơi này. 7 Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây: 8 Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh, là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch; 9 còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an, thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ Ðức Chúa sai đến thật sự!"
10 Bấy giờ ngôn sứ Kha-nan-gia tháo cái gông ra khỏi cổ ngôn sứ Giê-rê-mi-a và bẻ gãy. 11 Rồi ông Kha-nan-gia nói trước mặt toàn dân rằng: "Ðức Chúa phán như sau: Cũng giống như thế, hai năm nữa, Ta sẽ bẻ gãy cái ách của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, không còn để nó đè trên cổ mọi dân tộc." Sau đó ngôn sứ Giê-rê-mi-a bỏ đi.
12 Nhưng, sau khi ngôn sứ Kha-nan-gia bẻ gãy cái gông mà ông đã tháo ra khỏi cổ ngôn sứ Giê-rê-mi-a, có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 13 "Hãy đi nói với Kha-nan-gia: Ðức Chúa phán như sau: Ngươi đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ, thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào! 14 Quả thật, Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Ta sẽ quàng một cái ách bằng sắt vào cổ tất cả các dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, và chúng sẽ làm tôi nó. Ngay cả những giống vật ngoài đồng, Ta cũng trao cho nó."
15 Khi ấy, ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với ngôn sứ Kha-nan-gia: "Ông Kha-nan-gia, hãy nghe đây, Ðức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. 16 Bởi thế, Ðức Chúa phán như sau: Này, Ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất: Ngay năm nay, ngươi sẽ phải chết vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống Ðức Chúa."
17 Ngôn sứ Kha-nan-gia đã chết vào tháng bảy năm ấy.
CHIA SẺ

Giê-rê-mi-a mang lấy một cái ách (28:10) để làm sáng tỏ cho sứ điệp của ông rằng Giu-đa phải đầu hàng Ba-by-lon. Ông đã phổ biến “bài giảng cái ách” của mình ba lần; lần đầu cho những đại sứ là những người đến để tập hợp khối liên minh (c.1-11); lần tiếp theo cho vua Xít-ki-gia-hu (c.12-15); và lần cuối cùng một cách công khai cho các tư tế và dân chúng (c.16-22).

Các tiên tri giả gửi đến cho đất nước một sứ điệp hy vọng giả tạo, nhưng Giê-rê-mi-a đã nói với họ về sự thật. Na-bu-cô-đô-nô-xo là tôi tớ của Thiên Chúa, làm theo ý Chúa; và tất cả các nươc sẽ thuộc về ông. Nếu họ chấp nhận cái ách của ông, họ sẽ được sống; nếu họ từ chối nó, họ sẽ chết.

Một số người sẽ làm mọi cách để tránh né việc thực thi ý Chúa, nhất là những khi điều đó không hợp với ý muốn của họ. Những tránh né như vậy càng làm cho họ rơi vào hoàn cảnh bi đát hơn. Đâu là những lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho bạn, mà bạn đang tìm cách chối từ ?Thiên Chúa phụ trách những cái ách này. Cái ách Ngài trao cho bạn là cái ách phù hợp với bạn, cho dù ai đặt cái ách đó lên vai bạn đi nữa thì điều đó không quan trọng. Thiên Chúa có thể sử dụng cả những người không biết Ngài để giúp bạn thực thi ý Ngài. Hãy chấp nhận mọi cái ách như là cái ách của Thiên Chúa và Ngài sẽ biến đổi nó từ tình trạng nô lệ trở nên phúc lành. Bẻ gãy cái ách nhẹ và cái ách tiếp theo sẽ nặng nề hơn. Mọi người đều phải mang một cái ách.

Đất nước đã bẻ gãy cái ách của Thiên Chúa bởi tội lỗi của họ (Gr 2:20; 5:5), và những tội này trở nên một cái ách nặng hơn (Ac 1:14). Điều này dẫn đến cái ách của cuộc lưu đày ở Ba-by-lon. Nhưng Thiên Chúa đã hứa sẽ bỏ đi cái ách nặng và ban cho dân Ngài một sự khởi đầu mới (Gr 30:8-11). Cái ách của bạn là thời điểm tốt nhất để học cách mang ách (Ac 3:27). Hãy để Thiên Chúa “bẻ gãy bạn” và điều khiển bạn trong hiện tại, và tương lai sẽ tươi sáng. Chúa Giê-su nói “Ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11:28-30). Theo bạn, ách mình đang mang có hợp với bạn không? Bạn có muốn Ngài đổi cho bạn một cái ách khác chăng ? Có khi nào bạn so sánh cái ách của mình với ách của người khác, và điều đó có gây xáo trộn cho bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC