Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 30 - GIÊ-RÊ-MI-A

 3. Sách An Ủi 
Lời hứa phục hồi Ít-ra-en
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Ngươi hãy viết vào một cuốn sách tất cả những lời Ta phán với ngươi. 3 Vì sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - Ta sẽ đem các kẻ lưu vong của dân Ta là Ít-ra-en và Giu-đa trở về, Ðức Chúa phán. Ta sẽ đưa chúng trở lại miền đất Ta đã ban cho cha ông chúng làm sở hữu.
4 Ðây là những lời Ðức Chúa đã phán về Ít-ra-en và Giu-đa:
5 Ðức Chúa phán thế này:
chúng tôi đã nghe thấy tiếng kinh hãi
báo hiệu khiếp đảm, chứ không phải bình an.
6 Cứ hỏi mà xem: có đàn ông nào đẻ con không,
mà tại sao tôi lại thấy người đàn ông nào tay cũng ôm bụng
như đàn bà sắp sinh?
Tại sao mặt ai cũng xám ngắt?
7 Khốn thay! Ngày đó thật là ngày trọng đại,
không ngày nào sánh bằng!
Ðó là thời khốn quẫn cho Gia-cóp.
Nhưng nó sẽ được giải thoát khỏi ngày đó.
8 (Trong ngày ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh - Ta sẽ bẻ gãy ách đè trên cổ ngươi, sẽ tháo xiềng xích trói buộc ngươi. Ngoại bang sẽ không bắt ngươi làm tôi nữa; 9 nhưng Ít-ra-en và Giu-đa sẽ phục vụ Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng, và phục vụ Ða-vít mà Ta sẽ đặt lên làm vua cai trị chúng.)
10 Vậy hỡi tôi tớ Ta là Gia-cóp, đừng sợ, - sấm ngôn của Ðức Chúa!
Ít-ra-en ơi, đừng khiếp kinh, vì, này Ta sẽ cứu
và đưa ngươi ra khỏi những miền xa xăm,
đưa dòng dõi ngươi khỏi đất lưu đày.
Gia-cóp sẽ trở về và được yên ổn, không còn bị ai đe doạ nữa.
11 Vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa -
Ta sẽ phá tan mọi dân tộc, nơi Ta đã phân tán các ngươi đến.
Còn ngươi, Ta sẽ không phá tan;
Ta sửa trị theo lẽ công minh,
không để ngươi thoát khỏi hình phạt.
12 Phải, Ðức Chúa phán thế này:
Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa,
vết đòn của ngươi không thể lành được.
13 Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi;
ung nhọt thì còn có thuốc chữa,
chứ ngươi thì vô phương điều trị.
14 Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết,
chúng không kiếm tìm ngươi nữa,
vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh;
Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị,
chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều,
và tội lỗi của ngươi quá nặng.
15 Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì?
Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa!
Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều,
và tội lỗi của ngươi quá nặng, mà Ta đã xử với ngươi như thế.
16 Tất cả những kẻ tiêu diệt ngươi sẽ bị tiêu diệt,
mọi kẻ thù ngươi sẽ phải đi đày.
Mọi kẻ bóc lột ngươi sẽ bị bóc lột,
và mọi kẻ cướp phá ngươi, Ta sẽ để cho bị cướp phá.
17 Phải, Ta sẽ phục thuốc cho ngươi,
các thương tích của ngươi, Ta sẽ chữa lành
- sấm ngôn của Ðức Chúa -
vì người ta gọi ngươi là "Thành bị ruồng rẫy",
"Xi-on đó, kẻ chẳng được ai lo."
18 Ðức Chúa phán như sau:
Này Ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp,
và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng xót thương.
Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích,
dinh thự sẽ toạ lạc trên chính chỗ xưa.
19 Từ các nơi ấy, sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng.
Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm.
Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục.
20 Con cái nó sẽ lại được như xưa,
và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan Ta.
Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó.
21 Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân,
và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra.
Ta sẽ cho nó tới gần, và nó sẽ đến với Ta
- sấm ngôn của Ðức Chúa
- vì ai là kẻ cả gan dám đến gần Ta?
22 Các ngươi sẽ là dân Ta chọn,
và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.
23 Này trận cuồng phong của Ðức Chúa,
cơn thịnh nộ của Người bùng lên, cơn dông tố quay cuồng,
nó ập xuống đầu quân gian ác.
24 Cơn lôi đình của Ðức Chúa sẽ không nguôi,
cho đến khi Người thực hiện và hoàn tất
mọi điều lòng Người đã quyết định.
Ðiều ấy các ngươi sẽ hiểu rõ sau này.
CHIA SẺ

Giê-rê-mi-a đã thấy trong cuộc lưu đày của Giu-đa một bức tranh về ngày đau khổ của đất nước trong tương lai (“thời gian khó khăn của Gia-cóp” [c.7]), khi những người Do thái sẽ trải qua nỗi khổ cực. Ông cũng thấy cuộc trở về từ nơi lưu đày của họ một lời hứa liên quan đến những ngày sau này của Ít-ra-en.
Giu-đa đã phạm tội, vì thế Thiên Chúa phải chỉnh đốn họ trong tình yêu; nhưng Ngài không cho phép kẻ thù lợi dụng hoàn cảnh của họ. Thiên Chúa là Đấng trung tín với dân Ngài ngay cả khi họ không trung thành với Ngài (2 Tm 1:12-13).
Ngài trừng phạt chúng ta vì thế Ngài cũng chữa lành chúng ta (c.12-17). Những thử thách mà Ngài gửi đến có thể giống như một liều thuốc đắng, nhưng chúng có cách chữa lành con tim tội lỗi: “Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính.” (Dt 12:11).
Trong những lúc đau khổ, hãy sống vì niềm vui “ở phía trước.”
Nhà Giu-đa đau khổ vì bị đem lưu đày ở Ba-by-lon. Họ vẫn luôn tự hào rặng họ là dân riêng của Chúa và là những người giữ Đền Thờ, và Lời Chúa, họ tin rằng điều đó sẽ làm cho họ không bao giờ bị đem đi khỏi quê hương của mình. Thiên Chúa sửa dạy họ ở Ba-by-lon, và rồi Ngài lại đưa họ về. Trong tư cách là một người Ki-tô hữu, bạn có hướng về quê hương đích thực nơi Trời mới, Đất mới và Thành Thánh mới vĩnh cửu ? Và liệu điều đó có giúp cho bạn đón nhận những thách đố trong hiện tại với thái độ bình tâm hơn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC