Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 40 - GIÊ-RÊ-MI-A

 Số phận của ngôn sứ Giê-rê-mi-a
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a, sau khi quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan cho thả ông ra khỏi Ra-ma. Tại đây, quan đã gặp ông đang lúc ông bị xiềng ở giữa những người Giê-ru-sa-lem và Giu-đa. Những người đó bị bắt đi lưu đày; họ sắp phải đem sang Ba-by-lon.
2 Quan chỉ huy thị vệ vời ông Giê-rê-mi-a đến và nói với ông: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, đã quyết định giáng tai hoạ này xuống nơi đây, 3 và Người đã cho tai hoạ xảy đến. Ðức Chúa thực hiện như lời Người đã phán. Các ông đã đắc tội với Ðức Chúa và không chịu nghe tiếng Người, nên tai hoạ xảy đến cho các ông. 4 Và giờ đây, ngày hôm nay tôi tháo xiềng xích khỏi tay ông. Nếu ông vui lòng cùng đi với tôi đến Ba-by-lon, xin ông cứ đi, và tôi sẽ canh chừng cho ông; còn nếu ông không thích cùng đi với tôi đến Ba-by-lon, thì thôi! Ông coi: tất cả xứ sở đang ở trước mắt ông. Nơi nào ông thích và cho là hợp để đến đó, mời ông cứ đi." 5 Ông chưa kịp rời khỏi nơi đó, thì quan chỉ huy thị vệ đã nói tiếp: "Ông hãy quay về với ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, con ông Sa-phan; ông ấy đã được vua Ba-by-lon đặt lên cai quản các thành Giu-đa. Ông cứ ở với ông ấy, giữa các đồng bào, hoặc đi đến nơi nào ông cho là thích hợp." Quan chỉ huy thị vệ cung cấp lương thực và quà tặng cho ông, rồi để ông đi. 6 Ông Giê-rê-mi-a đến ở với ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, tại Mít-pa. Ông ở lại với ông ấy, giữa các đồng bào, những người còn sót lại trong xứ. 
Tổng trấn Gơ-đan-gia bị ám sát (2 V 25:22-26)
7 Tất cả các tướng lãnh chỉ huy các đạo quân đóng ở cánh đồng, cũng như binh lính của họ, đều nghe tin là vua Ba-by-lon đã đặt ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam cai quản trong xứ, và cũng nghe tin là vua đã đặt ông coi sóc đàn ông, đàn bà, trẻ con và những người cùng đinh trong xứ, là những người không phải đi lưu đày ở Ba-by-lon. 8 Những người đến gặp ông Gơ-đan-gia tại Mít-pa, là các ông Gít-ma-ên con ông Nơ-than-gia-hu, Giô-kha-nan và Giô-na-than là các con ông Ca-rê-ác, Xơ-ra-gia con ông Tan-khu-mét và các con ông Ê-phai người Nơ-tô-pha, Gi-dan-gia-hu người Ma-a-kha, và binh lính của họ. 9 Ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, con ông Sa-phan đã thề với họ và binh lính của họ rằng: "Ðừng sợ làm tôi người Can-đê, cứ ở lại trong xứ và làm tôi vua Ba-by-lon, các ông sẽ được thoải mái. 10Còn tôi, này tôi ở lại Mít-pa để phục vụ người Can-đê khi họ đến ở giữa chúng ta. Phần các ông, hãy thu tích rượu nho, trái cây và dầu, rồi chứa trong các vò. Các ông hãy ở lại trong các thành các ông đã chiếm được."
11 Tất cả những người Giu-đa đang ở Mô-áp giữa con cái Am-mon, ở Ê-đôm, cũng như những người đang ở tất cả các xứ đều nghe tin là vua Ba-by-lon đã chừa lại một số dân còn sót ở Giu-đa, và cũng nghe tin là vua Ba-by-lon đã đặt ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, con ông Sa-phan cai quản họ. 12 Tất cả những người Giu-đa đã từ những nơi phân tán trở về; họ đến xứ Giu-đa sinh sống bên cạnh ông Gơ-đan-gia, tại Mít-pa. Họ đã thu tích được rất nhiều rượu và trái cây.
13 Ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và tất cả các tướng lãnh chỉ huy các đạo quân đóng ở cánh đồng đến gặp ông Gơ-đan-gia, tại Mít-pa, 14 và nói với ông: "Ông có biết rằng Ba-a-lít, vua dân Am-mon, đã sai Gít-ma-ên con ông Nơ-than-gia đến hại mạng sống ông không? " Nhưng ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam không tin lời họ. 15 Ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác bí mật nói với ông Gơ-đan-gia tại Mít-pa, rằng: "Xin ông cho tôi đi giết Gít-ma-ên con ông Nơ-than-gia. Không ai biết đâu. Tại sao nó lại hại mạng sống ông? Tại sao những người Giu-đa tụ tập bên ông lại phải tứ tán? Tại sao những người Giu-đa còn sót lại bị tiêu diệt?" 16 Ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam nói với ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác: "Ðừng làm thế, bởi vì điều ông nói về Gít-ma-ên, không đúng đâu!"
CHIA SẺ

Tự do (c.1-6). Thiên Chúa ban cho bạn một lời khi bạn đang trong những giờ phút khủng hoảng trong cuộc sống, vì thế hãy dành thời gian để lắng nghe. Trong trường hợp này, lời đến từ miệng của một viên chức người Ba-by-lon, ông là người đã biết những lời tiên tri của Giê-rê-mi-a. Nếu bạn có thể đi đến đâu bạn muốn, chỗ đó sẽ là nơi nào? Giê-rê-mi-a đã chọn ở lại với những người đang đau khổ. Ông thật là can đảm khi chọn ở lại với họ! Giữa chọn sự tự do của cá nhân và hy sinh tự do cá nhân vì người khác bạn vẫn thường hành động như thế nào?
Quyền bính (c.7-12). Thiên Chúa đã sắp xếp cho con người sống dưới lề luật (Rm 13); nếu không xã hội con người trở nên hỗn loạn. Giơ-đan-gia đã nói với dân chúng chính xác điều mà Giê-rê-mi-a đã khuyên: đầu hàng kẻ thù và tìm cách sống một cuộc sống bình thường. Bạn có cầu nguyện cho những người lãnh đạo (1Tm 2:1-3), công việc của họ không dễ dàng và họ cần sự trợ giúp từ Thiên Chúa?
Sự phản bội (c.13-16). Phải chăng Giơ-đan-gia đã ngây thơ? Liệu ông có quá tin vào bản tính của con người? Có thể như vậy, nhưng ít nhất ông phải quan tâm đến những lời cảnh báo để bảo vệ mạng sống mình. Ông đã từ chối lắng nghe lời của Giô-kha-nan và ông phải trả giá cho điều này bằng chính mạng sống của mình. Bạn có nhận ra rằng, nếu bạn từ chối nghe theo Thánh Thần, bạn cũng sẽ trả giá bằng chính sự sống của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC