Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

CHƯƠNG 18 - Sách Công Vụ Tông Ðồ

 Thành lập Hội Thánh Cô-rin-tô
(1) Sau đó, ông Phaolô rời Athen đi Côrintô. (2) Tại đây, ông gặp một người Dothái tên là Aquila, quê ở Pontô, vừa mới từ Italia đến, cùng với vợ là Pơrítkila, vì hoàng đế Cơlauđiô đã ra lệnh cho mọi người Dothái phải rời Rôma. Ông Phaolô đến thăm hai ông bà, (3) và vì cùng nghề, nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc: họ làm nghề dệt lều. (4) Mỗi ngày sabát, ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Dothái lẫn người Hylạp.

http://freebibleimages.org/storydata/illustrations/FB_Paul_Corinth/overview_images/001-paul-corinth.jpg?1379322848
(5) Khi ông Xila và ông Timôthê từ Makêđônia xuống, thì ông Phaolô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Dothai biết rằng Ðức Giêsu chính là Ðấng Kitô. (6) Bởi họ chống đối và nói lộng ngôn, nên ông giũ áo mà bảo họ: "Máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người! Phần tôi, tôi vô can; từ nay trở đi, tôi sẽ đến với người ngoại". (7) Ông rời bỏ chỗ ấy đến nhà một người ngoại tôn thờ Thiên Chúa, tên là Tixiô Giúttô, ở sát bên hội đường. (8) Ông Kơrítpô, trưởng hội đường, tin Chúa, cùng với cả nhà. Nhiều người Côrintô đã nghe ông Phaolô giảng cũng tin theo và chịu phép rửa. (9) Một đêm, Chúa bảo ông Phaolô trong một thị kiến: "Ðừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh. (10) vì Thầy ở với con; không ai tra tay hại con được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. (11) Ông Phaolô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa.
Người Do-thái đưa ông Phao-lô ra toà
(12) Thời ông Galion làm thống đốc tỉnh Akhaia, người Dothái nhất tề nổi dậy chống ông Phaolô; họ đưa ông ra toà (13) và nói: "Tên này xúi giục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với Lề Luật". (14) Ông Phaolô toan mở miệng, thì ông Galion đã nói với người Dothái: "Hỡi người Dothái, giả như có gì là trái Luật hay phạm pháp, thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông. (15) Nhưng đây lại là những chuyện tranh luận về giáo thuyết, danh từ, luật lệ riêng của các ông, thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi, tôi không muốn làm người xét xử những điều ấy". (16) Rồi ông đưổi họ ra khỏi toà án. (17) Mọi người liền túm lấy ông Xốtthênê, trưởng hội đường, mà đánh túi bụi ngay trước toà án. Nhưng ông Galion chẳng bận tâm gì về việc này.

Ông Phao-lô trở về An-ti-ô-khi-a
và bắt đầu cuộc hành trình thứ ba
(18) Ông Phaolô còn ở lại Côrintô khá lâu, rồi từ giã các anh em và vượt biển sang miền Xyria, cùng với bà Pơrítkila và ông Aquila. Trước đó, tại Kenkhơrê, ông xuống tóc, vì có lời khấn.
(19) Khi đến Êphêxô, ông Phaolô từ biệt hai người kia. Phần ông, ông vào hội đường và thảo luận với người Dothái. (20) Họ xin ông ở lại lâu hơn. Ông không chịu. (21) Nhưng khi từ giã họ, ông nói: "Ðể lần khác tôi sẽ trở lại với các ông, nếu Thiên Chúa muốn". Rồi ông xuống tàu rời Êphêxô.

Ông A-pô-lô
(24) Có một người Dothái tên là Apôlô, quê ở Alêxanria, đã đến Êphêxô; ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh. (25) Ông đã được học Ðạo Chúa; với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Ðức Giêsu, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. (26) Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Pơrítkila và ông Aquila mời ông về nhà trình bày Ðạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn.
(27) Ông Apôlô muốn sang miền Akhaia thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu, (28) vì ông mạnh mẻ và công khai bẻ lại người Dothái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô.
CHIA SẺ

Người làm lều (c.1-3). Tất cả các thầy dạy người Do thái có một nghề để kiếm sống, bởi vì họ không thu phí cho những bài dạy của họ. Phao-lô đã làm việc vất vả để lo cho cuộc sống mình và những liên hệ của ông trong sứ của họ. Ông cũng làm việc để những người chưa hoán cải không thể tố cáo ông về việc rao giảng Tin Mừng chỉ để kiếm tiền (1Cr 9). Đâu là những hy sinh bạn được mời gọi thực hiện hôm nay để Tin Mừng được tỏa lan xa hơn?
Người tỉnh thức (c.4-6). Hình ảnh từ Ê-dê-ki-en 3:16-21. Trong tư cách là một người tín hữu tỉnh thức, Phao-lô đã cảnh báo những người tội lỗi về cơn thịnh nộ sắp đến, vì thế, tay ông không  vấy máu của họ. Mùa chay thánh này bạn được mời gọi để tỉnh thức, đâu là những phương thế bạn thực hiện để giúp bản thân có được sự tỉnh thức cần thiết?
Người rao giảng Tin Mừng (c. 7-10). Phao-lô chuyển đến nơi ở khác sát bên hội đường và tiếp tục làm chứng! Ngài không phải là người bỏ chạy ra khỏi chiến trường hay cánh đồng. Đức Chúa đã hứa, “Ta ở với ngươi” (c.10), một lời hứa Ngài đã ban cho nhiều người và vẫn tiếp tục thực hiện với chúng ta đến tận hôm nay (Is 41:10; Mt 28:20). Đứng trước lời mời gọi làm chứng cho những người chưa nhận biết Tin Mừng bạn gặp những thách đố nào? Đã bao giờ bạn bị cám dỗ bỏ cuộc, và điều gì thúc đẩy bạn tiếp tục sứ vụ này?
Người xây dựng (c.11-28). Phao-lô không chỉ là người chinh phục các tâm hồn; ngài còn là người xây dựng cộng đoàn địa phương qua việc dạy dỗ những người hoán cải theo Lời Chúa (1Cr 3:9-23). Trong thực tế, ngài đã theo lệnh truyền của Mát-thêu 28:18-20. Sau khi thuật lại cho nhà mình tại An-ti-ô-ki-a, Phao-lô đã thăm lại một số hội thánh để xây dựng họ trong niềm tin. Sự hiện diện của bạn trong cộng đoàn nơi bạn thuộc về có khác biệt gì với việc không có bạn ở nơi đó?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC