Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

CHƯƠNG 26 - Sách Công Vụ Tông Ðồ

 Diễn từ của ông Phao-lô trước mặt vua Ác-ríp-pa
(1) Vua Ácríppa nói với ông Phaolô: "Ông được phép tự bào chữa". Ông Phaolô bèn giơ tay ra tự biện hộ:

(2) "Kính thưa đức vua Ácríppa, tôi lấy làm sung sướng vì hôm nay sắp được biện hộ trước mặt ngài, về mọi điều người Dothái tố cáo tôi, (3) nhất là vì ngài am hiểu tất cả những tục lệ và những chuyện tranh luận giữa người Dothái. Bởi thế, xin ngài kiên nhẫn nghe tôi nói.
(4) "Tôi đã sống như thế nào từ hồi niên thiếu, ngay từ đầu, giữa dân tộc tôi và tại Giêrusalem, điều đó mọi người Dothái đều rõ. (5) Từ lâu họ đã biết, và nếu muốn, họ có thể làm chứng rằng tôi đã sống theo phái nghiêm nhặt nhất trong tôn giáo chúng tôi, tức là phái Pharisêu. (6) Và giờ đây tôi bị đưa ra toà chính là vì hy vọng điều Thiên Chúa đã hứa cho cha ông chúng tôi. (7) Mười hai chi tộc chúng tôi ngày đêm kiên trì thờ phượng Chúa, hy vọng thấy lời hứa ấy được thực hiện. Kính thưa đức vua, chính vì niềm hy vọng đó mà tôi bị người Dothái tố cáo. (8) Sao trong quý vị lại có người cho rằng việc Thiên Chúa làm cho kẻ chết sống lại là chuyện không thể tin được?
(9) "Về phần tôi, trước kia tôi nghĩ rằng phải dùng mọi cách để chống lại danh Giêsu người Nadarét. (10) Ðó là điều tôi đã làm tại Giêrusalem. Ðược các thượng tế uỷ quyền, chính tôi đã bỏ tù nhiều người trong dân thánh; và khi họ bị xử tử, tôi đã bỏ phiếu tán thành. (11) Nhiều lần tôi đã rảo khắp các hội đường, dùng cực hình cưỡng bức họ phải nói lộng ngôn. Tôi đã giận dữ quá mức đến nỗi sang cả các thành nước ngoài mà bắt bớ họ.
(12) "Thế là sau khi được các thượng tế trao quyền và uỷ nhiệm, tôi lên đường đi Ðamát. (13) Kính thưa đức vua, đang khi đi đường, vào lúc trưa, tôi đã thấy một luồng ánh sáng chói lọi hơn mặt trời, từ trời chiếu toả xuống chung quanh tôi và các bạn đồng hành. (14) Tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đất, và tôi nghe có tiếng nói với tôi bằng tiếng Hípri: "Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Ðá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi!" (15) Tôi hỏi: "Thưa Ngài, Ngài là ai? "Chúa đáp: "Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. (16) Nhưng ngươi hãy chỗi dậy, đứng thẳng lên. Ta hiện ra với ngươi là để chọn ngươi làm đầy tớ và làm chứng nhân về những điều người đã thấy, cũng như những điều Ta sẽ hiện ra mà tỏ cho ngươi biết. (17) Ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi tay dân Dothái và các dân ngoại: Ta sai ngươi đến với chúng (18) để mở mắt cho chúng, ngõ hầu chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Xatan mà trở về cùng Thiên Chúa; ngõ hầu nhờ tin vào Ta, chúng được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến".
(19) "Từ đó, kính thưa đức vua Ácríppa, tôi đã không cưỡng lại thị kiến bởi trời. (20) Trái lại, tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Ðamát, rồi cho những người ở Giêrusalem và trong khắp miền Giuđê, sau đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. (21) Chính vì thế, người Dothái đã bắt tôi khi tôi đang ở trong Ðền Thờ và tìm cách giết tôi. (22) Ðược Thiên Chúa phù hộ, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục làm chứng trước mặt kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn; tôi không nói gì khác ngoài những điều các ngôn sứ và ông Môsê đã báo trước sẽ xảy ra, (23) đó là: Ðấng Kitô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để loan báo ánh sáng cho dân Dothái cũng như cho các dân ngoại.
Phản ứng của cử tọa
(24) Ông Phaolô còn đang tự biện hộ như thế, thì ông Phéttô lớn tiếng nói: "Ông Phaolô, ông điên mất rồi! Ông hay chữ quá nên hoá điên!" (25) Ông Phaolô đáp: "Thưa ngài Phéttô đáng kính, tôi không điên đâu, nhưng tôi nói lên những điều hợp với sự thật và lẽ phải. (26) Quả thế, đức vua biết rõ những điều ấy, và tôi mạnh dạn nói với người: tôi tin chắc rằng trong các điều ấy, không có gì mà người không biết, vì chuyện này đã không xảy ra ở một xó nào đó. (27) Kính thưa đức vua Ácríppa, chắc là ngài tin các ngôn sứ ? Tôi biết là ngài tin". (28) Vua Ácríppa nói với ông Phaolô: "Chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy!" (29) Ông Phaolô trả lời: "Chút nữa hay nhiều nữa, thì tôi cũng xin Thiên Chúa cho, không những ngài, mà hết mọi người đang nghe tôi nói hôm nay, được trở nên giống như tôi, ngoại trừ những xiềng xích này!"
(30) Bấy giờ nhà vua, ông tổng trấn, bà Bécnikê và cử toạ đứng dậy. (31) Khi ra về, họ nói với nhau: "Người này không làm chi đáng chết hay đáng bị tù". (32) Vua Ácríppa nói với ông Phéttô: "Ðáng lẽ người này có thể được thả ra, nếu đã chẳng kháng cáo lên hoàng đế Xêda".
CHIA SẺ
 Phao-lô đã nhìn thấy ánh sáng. Thay vì tự bảo vệ mình, Phao-lô đã dùng cơ hội để trình bày Tin Mừng cho nhà vua Ác-ríp-pa và những người khác ông ở với ông (1Pr 3:13-17). Khi Phao-lô đã gặp Đức Giê-su trên đường đi Đa-mát, ông đã làm một số điều quan trọng và những khám phá thay đổi cuộc đời: tôn giáo của ông đã lỗi thời; lòng nhiệt thành cho Thiên Chúa chỉ làm tổn thương Thiên Chúa; Đức Giê-su vẫn sống; và Đức Giê-su có một công việc để Phao-lô thực hiện. Hãy nói về một sự thức tỉnh mạnh mẽ! Đâu là những kinh nghiệm thức tỉnh của bạn, kinh nghiệm đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào, và ảnh hưởng của sự thức tỉnh đó có còn tác động đến bạn trong hiện tại?
Những người dân ngoại cần ánh sáng. Kiến thức rộng và lòng nhiệt thành của Phao-lô trở nên sự hăng say loan báo Tin Mừng cho những người dân ngoại (c.17-18). Những người tội nhân lạc lối đang ở trong tình trạng tối tăm về thiêng liêng và chỉ Đức Ki-tô mới có thể ban cho họ ánh sáng. Với con số Ki-tô hữu rất nhỏ ở trong đất nước, bạn có nghĩ đến cách nào để ánh sáng của Tin Mừng sẽ chạm đến cuộc sống của những người chưa được nghe Lời của Con Thiên Chúa?
Phéttô và Ác-ríp-pa đã chối từ ánh sáng. Các ông đã cố gắng để loại trừ sứ điệp qua việc kết án Phao-lô bị mất trí, và đã cố gắng để làm giảm nhẹ việc kết án bằng cách trả lời rất nhẹ nhang (c.28). Ông đã quay lưng lại với ánh sáng; ông đã “gần như” nên một với họ. Việc khước từ ánh sáng không chỉ xảy ra với những người không phải là Ki-tô hữu. Có khi nào bạn cũng khước từ ánh sáng Thiên Chúa soi sáng trong những chọn lựa của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC