Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

CHƯƠNG 16 - Thư 1 Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô

 Kết Luận 
Những lời dặn dò, thăm hỏi và lời cầu chúc cuối cùng.
(1) Về việc quyên tiền giúp các thánh, tôi đã truyền dạy cho các Hội Thánh ở Galát như thế nào, thì anh em cũng làm như vậy. (2) Ngày thứ nhất trong tuần, mỗi người trong anh em hãy để riêng ra những gì đã may mắn thu góp được, chứ đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên. (3) Khi tới, tôi sẽ cử những người được anh em chấp thuận đi Giêrusalem, mang thư và quà anh em đã rộng rãi quyên tặng. (4) Và nếu xét là tôi nên đi, thì họ sẽ cùng đi với tôi.
(5) Tôi sẽ đến thăm anh em, sau khi ghé Makêđônia, bởi vì tôi sẽ đi qua đó. (6) Có lẽ tôi sẽ ở lại và qua mùa đông với anh em nữa, để anh em đưa tôi đến những nơi tôi sẽ đến. (7) Thật thế, tôi không muốn chỉ ghé qua thăm anh em mà thôi, nhưng còn hy vọng ở lại với anh em ít lâu, nếu Chúa cho phép. (8) Tôi sẽ ở lại Êphêxô cho đến lễ Ngũ Tuần, (9) bởi vì ở đó cửa đã rộng mở cho tôi, để tôi hoạt động, nhưng đối thủ cũng nhiều.
(10) Anh Timôthê có đến, thì anh em hãy lo cho anh ấy ở với anh em mà không phải e ngại gì, vì anh ấy cũng làm việc Chúa như tôi. (11) Vậy đừng có ai khinh anh ấy. Xin anh em đưa anh ấy trở về an toàn với tôi, vì tôi cùng anh em ở đây đang chờ anh ấy. (12) Còn về anh Apôlô, tôi đã tha thiết xin anh ấy đến thăm anh em cùng với các anh em khác. Nhưng lúc này anh ấy nhất định không chịu đi, anh ấy sẽ đi khi có dịp thuận tiện.
(13) Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong Ðức tin, hãy sống cho đáng bậc nam nhi và ăn ở kiên cường. (14) Hãy làm mọi sự vì đức ái.
(15) Thưa anh em, tôi có một lời khuyên nữa, anh em biết gia đình Têphana: họ là những người đầu tiên trở lại đạo tại xứ Akhaia và đã dấn thân phục vụ các thánh. (16) Anh em hãy tuân phục những người như thế và những người cùng vất vả cộng tác với họ. (17) Tôi vui mừng vì có Têphana, Photunatô và Akhaicô đến thăm, bởi vì họ thế cho anh em là những người vắng mặt. (18) Thật vậy, họ đã làm cho tinh thần của tôi và của anh em được bình an thanh thản. Vậy anh em hãy biết quý trọng những người như thế.
(19) Các Hội Thánh Axia gửi lời chào anh em. Aquila và Pơrítca cùng với Hội Thánh họp tại nhà họ gửi lời chào anh em trong Chúa. (20) Tất cả các anh em ở đây gửi lời chào anh em. Anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện.
(21) Chính tôi, Phaolô, tự tay viết lời chào này.
(22) Nếu ai không yêu mến Chúa thì là đồ khốn kiếp! "Maranatha!".
(23) Cầu chúc anh em đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu!
(24) Tôi thương mến tất cả anh em trong Ðức Kitô Giêsu.
CHIA SẺ
 Đức ái dành cho những người thiếu thốn (c.1-4). Những chỉ dẫn này liên quan đến những chia sẻ mà Phao-lô nhận từ những Hội thánh khác để giúp cho những người tín hữu thiếu thốn ở vùng Giu-đê (Rm 15:15-27). Những nguyên lý bao hàm trong đó có thể áp dụng cho việc chia sẻ của các Ki-tô hữu một cách chung: việc chia sẻ của chúng ta phải mang tính tự nguyện, qua việc hướng đến những phúc lành của Thiên Chúa, mang tính hệ thống, và trao ban một cách thật lòng. Chia sẻ có nhiều cách thức, vì chúng ta có nhiều điều để có thể chia sẻ với những người khác. Điều gì thúc đẩy bạn trong việc chia sẻ, và việc làm đó có sinh lợi gì trong đời sống của bạn?
Đức ái dành cho những người lãnh đạo (c.5-12). Chúng ta có đặc ân để khích lệ của công việc của Thiên Chúa khi chúng ta cầu nguyện cho những người tôi tớ của Ngài. Ngay cả những con người như Phao-lô, Ti-mô-thê, và A-pô-lô đã cần sự giúp đỡ và khích lệ của dân Chúa. Bạn cầu nguyện như thế nào cho những người lãnh đạo hay chỉ là những chỉ trích và phê bình?
Đức ái dành cho Hội thánh (c.13-18). Đức mến, tính kiên định, và sự quy phục làm nên một hội thánh vững mạnh. Khi bạn có những người sốt sắng để làm việc cho Chúa, những người làm mới bạn trong Chúa, Ngài sắp sửa chúc lành cho bạn. Thật là một niềm vui khi là một phần của gia đình Hội thánh, mà nơi đó có các thừa tác viên thực hiện trong đức mến! Bạn có thấy mình thuộc về cộng đoàn Giáo hội địa phương của mình đang sinh hoạt, hay đây cũng chỉ là một địa chỉ mà bạn hay ghé lại theo một chu kỳ? Bạn có thấy mình mang lấy những thao thức và bận  tâm với những gì đang xảy ra trong cộng đoàn của bạn, vì đây là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn?
Đức ái dành cho Đức Ki-tô (c.19-24). “Lạy Chúa, xin hãy đến!” là một lời cầu nguyện mà cho thấy sự báo trước hằng ngày của Phao-lô về việc trở lại của Đức Giê-su. Khi ngài thực hiện những kế hoạch này (c.5-8), ngài bao hàm trong đó niềm hy vọng hồng phúc. Bạn có yêu mến Ngài và yêu mến sự trở lại của Ngài (2. Tm 4:8)?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC