Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

CHƯƠNG 2 - Thư Gửi Tín Hữu Cô-Lô-Xê

 Ông Phaolô lo lắng cho đức tin của người Côlôxê
(1) Quả thế, tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gay go thế nào vì anh em, vì những người Laođikia, và vì bao người khác chưa thấy tôi tận mắt; (2) như vậy là để họ được phấn khởi trong tâm hồn, và nhờ được liên kết chặt chẽ với nhau trong tình thương, họ đạt tới sự thông hiểu phong phú và đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là Ðức Kitô, (3) trong Người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết.
(4) Tôi nói điều đó để đừng ai có dùng lời lẽ hấp dẫn mà mê hoặc anh em. (5) Tuy xa cách về thể xác, nhưng tôi vẫn ở với anh em về tinh thần, và vui mừng thấy anh em giữ hàng ngũ và vững tin vào Ðức Kitô. 
II. Ðề Phòng Giáo Lý Sai Lạc 
Sống theo đức tin chân chính
chứ không theo những tư tưởng sai lạc
(6) Vậy như anh em đã nhận Ðức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. (7) Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Ðức Kitô Giêsu, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ.
(8) Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Ðức Kitô.
Ðức Kitô, Thủ Lãnh duy nhất của thiên thần và loài người
(9) Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, (10) và trong Người, anh em được sung mãn: Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng.
(11) Trong Người, anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Ðức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. (12) Anh em đã cùng được mai táng với Ðức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được chỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Ðấng làm cho Người chỗi dậy từ cõi chết. (13) Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Ðức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.
(14) Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. (15) Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Người.
Ðề phòng lối sống khắc khổ
theo thuyết "các quyền lực vũ trụ"
(16) Vậy đừng ai xét đoán anh em về chuyện đồ ăn thức uống, hay về mục ngày lễ, ngày đầu tháng, ngày sabát. (17) Tất cả những cái đó chỉ là hình bóng những điều sắp tới, nhưng thực tại là thân thể Ðức Kitô. (18) Ðừng ai viện cớ "khiêm nhường" và "sùng kính các thiên thần" mà làm cho anh em mất phần thưởng chiến thắng; họ chìm đắm trong những thị kiến của mình, vênh váo vì những suy tưởng theo lối người phàm. (19) Họ không gắn chặt với Ðức Kitô là Ðầu; chính Người làm cho toàn thân được nuôi dưỡng, được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch và dây chằng, và được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa ban.
(20) Anh em đã chết cùng Ðức Kitô và được giải thoát khỏi các yếu tố của vũ trụ, tại sao lại rập theo những quy luật, như thể anh em còn sống lệ thuộc vào thế gian? Chẳng hạn: (21) "Ðừng ăn cái này, đừng nếm cái kia, đừng đụng vào cái nọ", (22) toàn những cấm đoán về những cái dùng đến là hư. Ðó chỉ là những giới luật và gíao huấn của người phàm. (23) Những điều ấy có vẻ khôn ngoan: nào là "sùng đạo tự ý", nào là "khiêm nhường", nào là "khổ hạnh", nhưng không có giá trị gì đối với tính xác thịt lăng loàn.
CHIA SẺ
Phao-lô đã viết cho những người Cô-lô-sê, “Bạn phải đừng cho phép bất kỳ ai để đến giữa bạn và Đức Ki-tô. Trong Ngài là toàn thể khôn ngoan và hiểu biết (c.3) và tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa (c.9), và bạn được viên mãn trong Ngài (c.10). Tại sao chấp nhận một sự thay thế?”

Đừng để ai mê hoặc bạn (c.4). Các hệ thống tôn giáo xem ra rất hấp dẫn, và những người lãnh đạo của họ tài thuyết phục. Nhưng nếu bạn theo họ, bạn sẽ lệ thuộc vào những ý tưởng của con người đối với chân lý của Thiên Chúa.

Đừng để ai gài bẫy bạn (c.8). Ở đây kẻ trộm là triết lý và truyền thống của con người, làm vui lòng thế gian, nhung đã bị Thiên Chúa từ chối. Nếu bạn có tất cả sự viên mãn trong Đức Ki-tô, tại sao lại phải thay thế bằng những triết lý trống rỗng của con người?

Đừng để ai xét đoán bạn (c.16). Chủ nghĩa nệ luật là tên cướp ở đây (c.21), đánh cắp sự tụ do của bạn trong Đức Ki-tô và làm cho bạn sống bởi những thói quen tôn giáo thay vì bởi ân sủng của Thiên Chúa.

Đừng để ai lừa gạt bạn (c.18). Kẻ bị tố cáo ở đây là chủ nghĩa thần bí tôn giáo mà thay thế việc nuôi dưỡng thiêng liêng từ nơi Đức Ki-tô với những kinh nghiệm tôn giáo trống rỗng (nhưng đầy hào hứng).

Trong Đức Ki-tô bạn có tất cả những gì mình cần, vì thế hãy ý thức về những vô giá trị thuộc về thế gian này mà bạn có thể chọn lựa. Đâu là những giá trị bạn đang quan tâm nhiều trong hiện tại, và bạn tìm kiếm những giá trị đó từ những nguồn nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC