Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

CHƯƠNG 5 - Thư Gửi Tín Hữu Ga-lát

 III. Phần Khuyên Nhủ 
Tự do của người tín hữu
(1) Chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. (2) Phải, tôi đây, Phaolô, tôi nói cho anh em biết: anh em mà chịu phép cắt bì thì Ðức Kitô sẽ không có ích gì cho anh em. (3) Một lần nữa, tôi xin khẳng định với bất cứ ai chịu phép cắt bì là: người ấy buộc giữ trọn vẹn Lề Luật. (4) Anh em mà tìm sự công chính trong Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với Ðức Kitô và mất hết ân sủng. (5) Còn chúng tôi thì nhờ Thần Khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nền công chính như chúng tôi hy vọng. (6) Quả thật, trong Ðức Kitô Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái. (7) Anh em đang chạy ngon trớn như thế mà ai đã ngăn cản anh em vâng phục chân lý? (8) Lời dụ dỗ ấy không phát xuất từ Ðấng kêu gọi anh em. (9) Một chút men làm cả khối bột dậy men. (10) Ðối với anh em, trong Chúa, tôi tin tưởng rằng, anh em sẽ không nghĩ khác. Còn kẻ phá rối anh em thì phải chuốc lấy án phạt, bất kể người ấy là ai. (11) Về phần tôi, thưa anh em, giả như tôi còn rao giảng phép cắt bì, thì tại sao tôi lại vẫn bị ngược đãi? Như thế thập giá, không còn là chướng ngại nữa! (12) Những kẻ làm cho anh em bị rối loạn, phải chi họ tự thiến cho xong!
Tự do và bác ái
(13) Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để được hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. (14) Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. (15) Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!
(16) Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. (17) Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm gì được điều anh em muốn. (18) Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa. (19) Những việc do xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, (20) thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, (21) ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa. (22) Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, (23) hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. (24) Những ai thuộc về Ðức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.
(25) Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. (26) Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau.
CHIA SẺ

Bạn có tự do (c.1)? Tự do của bạn trong Đức Ki-tô là một điều đắt giá, vì Đức Giê-su đã trả giá bằng chính sự sống của Ngài. Trong Ngài, bạn có được tự do; vì ách của lề luật đã được gỡ bỏ (Cv 15:6-11).
Bạn có vấp ngã (c.4)? Đánh mất ân sủng không có nghĩa là đánh mất ơn cứu độ. Điều đó có nghĩa là bước ra khỏi không gian của ân sủng để bước vào không gian của luật. Điều đó có nghĩa thay đổi những điều bình thường cho một tương quan riêng tư với Chúa.
Bạn có đang chạy ngon trớn (c.7)? Hay lời dạy sai lạc đã làm cho bạn thoái lui?
Bạn có phải là men (c.9)? Đức Giê-su đã dùng hình ảnh của men để ám chỉ đến tội (Mt 16:6-12). Giống như men, nhưng lời dạy sai lạc đươc giới thiệu một cách âm thầm, nó lớn lên một cách bí mật, và rất sớm sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống bạn.
Bạn có phục vụ những người khác (c.13)? Tự do gắn kèm với trách nhiệm phục vụ. Đức mến thúc đẩy chúng ta để kiện toàn luật của Thiên Chúa (Rm 13:8-14).
Bạn có bước đi trong Thần Khí (c.16)? Cuộc sống chứ không phải luật, thay đổi hành vi; và như bạn nộp mình cho Thần Khí, sự sống của Đức Ki-tô được bày tỏ trong hoa trái của Thần Khí.
Luật hoạt động bởi sự ép buộc từ bên ngoài, nhưng ân sủng hoạt động bởi tình thương từ bên trong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC