Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

CHƯƠNG 30 - I-SAI-A

Chống đoàn sứ giả được phái qua Ai-cập
1 Khốn thay những đứa con phản nghịch
- sấm ngôn của Ðức Chúa!
Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng không phải của Ta,
chúng ký kết thoả hiệp, nhưng không theo thần khí của Ta,
cứ chồng chất tội này lên tội khác.
2 Chúng đâu thỉnh ý Ta khi lên đường đi xuống Ai-cập
tìm sự che chở của Pha-ra-ô, và núp bóng Ai-cập.
3 Nhưng sự che chở của Pha-ra-ô
sẽ khiến các ngươi phải thẹn thùng,
và việc ẩn núp dưới bóng Ai-cập
sẽ làm cho các ngươi phải nhuốc hổ.
4 Dù thủ lãnh của nó đã ở Xô-an,
và sứ giả của nó đã tới Kha-nết,
5 tất cả sẽ thất vọng ê chề vì một dân vô tích sự,
chẳng giúp đỡ, chẳng làm ích gì cho ai,
chỉ đem lại thẹn thùng với ô nhục.

Lời sấm khác chống lại phái đoàn
6 Lời sấm về các thú vật miền Ne-ghép.
Trong miền đất hiểm nghèo và khốn quẫn,
miền đất của sư tử đực và sư tử cái, của rắn độc và rồng bay,
chúng mang của cải trên lưng lừa,
và trên bướu lạc đà, chúng chở kho báu
để hiến cho một dân vô tích sự:
7 Sự tiếp viện của Ai-cập chỉ là hư ảo và rỗng tuếch,
vì thế Ta đã gọi Ai-cập là con thủy quái Ra-háp sa cơ.

Di chúc
8 Bây giờ trước mặt chúng,
ngươi hãy viết điều ấy trên một tấm bảng, và ghi vào hồ sơ,
để lưu lại mai sau làm bằng chứng đến muôn đời.
9 Vì chúng là một dân phản nghịch, là những đứa con gian dối,
những đứa con không muốn nghe luật của Ðức Chúa.
10 Chúng bảo các thầy chiêm: "Ðừng chiêm ngưỡng nữa",
bảo các thầy thị kiến: "Ðừng nói cho chúng tôi
những điều chân thật thấy trong thị kiến;
hãy nói cho chúng tôi những chuyện bùi tai,
hãy kể cho chúng tôi
những điều huyền hoặc thấy trong thị kiến.
11 Hãy bỏ lối rời đường, đừng nói đến Ðức Thánh của Ít-ra-en
trước mặt chúng tôi nữa."
12 Vì vậy, Ðức Thánh của Ít-ra-en phán thế này:
"Bởi các ngươi khinh thường lời Ta đã nói
mà tin tưởng vào trò áp bức gian giảo, và cậy dựa vào đó,
13 nên đối với các ngươi,
tội ấy sẽ như một vết nứt lộ ra trên một tường thành cao:
thình lình, trong nháy mắt, tường sụp đổ.
14 Nó sẽ đổ vỡ như cái lu của thợ gốm bị vỡ,
bị đập nát không chút xót thương,
đến nỗi trong đống vụn, không tìm được một mảnh sành
để lấy lửa trong bếp hoặc múc nước ngoài ao.
15 Vì Chúa Thượng là Ðức Chúa,
là Ðức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này:
Giả như các ngươi trở lại và ở yên,
hẳn các ngươi đã được cứu thoát;
giả như các ngươi bình tĩnh và tin tưởng,
ắt các ngươi đã nên hùng mạnh;
thế nhưng các ngươi đã không muốn!
16 Các ngươi đã nói: "Không, chúng tôi sẽ cỡi ngựa chạy trốn!"
- Ðược! Các ngươi sẽ chạy trốn.
"Chúng tôi sẽ phóng nhanh!"
- Ðược! Quân đuổi bắt các ngươi cũng sẽ phóng nhanh.
17 Chỉ một người ngăm đe, cả ngàn người run sợ;
chỉ dăm người đe doạ, các ngươi chạy trốn hết,
cho đến lúc các ngươi
chỉ còn như cây cột trên đỉnh núi, như cờ hiệu trên đồi.

Thiên Chúa sẽ thứ tha
18 Vì vậy Ðức Chúa đợi chờ để thi ân cho anh em,
Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót,
vì Ðức Chúa là Thiên Chúa công minh,
hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người!
19 Phải, hỡi dân Xi-on đang ở Giê-ru-sa-lem,
ngươi sẽ không còn phải khóc nữa.
Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi;
nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp lại.
20 Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo
và nước uống trong cơn khốn quẫn.
Ðấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt,
và mắt ngươi sẽ thấy Ðấng dạy dỗ ngươi.
21 Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái,
tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau:
"Ðây là đường, cứ đi theo đó!"
22 Những tượng chạm dát bạc,
tượng đúc bọc vàng của ngươi,
ngươi sẽ coi là ô uế,
sẽ vất chúng đi như đồ dơ bẩn
và nói: "Cút đi!"
23 Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng,
cho lương thực, sản phẩm của đất đai,
thật dồi dào béo bổ.
Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi
sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát.
24 Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối,
cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra.
25 Trong ngày đại tàn sát,
khi các ngọn tháp đổ nhào,
trên mọi núi và mọi đồi cao,
sẽ có những khe suối và dòng nước chảy.
26 Vào ngày Ðức Chúa băng bó vết thương cho dân Người,
và chữa lành những chỗ nó bị đánh,
ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời,
và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy
- ánh sáng của bảy ngày.

Chống Át-sua
27 Này Ðức Chúa từ xa đang thân hành ngự đến,
cơn giận của Người cháy bừng như lửa,
nộ khí của Người đè nặng sinh linh.
Môi Người trào phẫn nộ,
lưỡi Người như lửa thiêu.
28 Hơi thở của Người mạnh như thác,
như nước dâng tới cổ.
Người sẽ lấy sàng mà sàng chư dân
cho chúng bị tiêu diệt,
sẽ đặt hàm thiết vào hàm các nước
cho chúng phải lạc đường.
29 Các ngươi sẽ ca hát
như trong đêm cử hành đại lễ,
lòng chan chứa niềm vui
như người bước đi theo nhịp sáo,
tiến về núi Ðức Chúa, về núi đá của Ít-ra-en.
30 Ðức Chúa sẽ cho nghe tiếng oai nghiêm của Người,
và cho thấy cánh tay Người đè nặng
trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu,
trong sấm chớp bão bùng, trong mưa rào mưa đá.
31 Vì khi nghe tiếng Ðức Chúa, Át-sua sẽ run sợ hãi hùng,
Người sẽ dùng trượng mà đánh nó.
32 Mỗi lần Ðức Chúa vung gậy lên trừng phạt,
đều có tiếng đàn tiếng trống hoạ theo;
Người sẽ ra tay giao chiến với nó.
33 Từ lâu rồi, lò thiêu Tô-phét đã được chuẩn bị - ngay cho cả vua -,
lò đã sẵn sàng, vừa sâu vừa rộng,
củi lửa thật nhiều.
Hơi thở của Ðức Chúa như dòng thác diêm sinh,
sẽ khiến lò bốc cháy.
CHIA SẺ

Khi Át-sua đe dọa Giu-đa, những người lãnh đạo đã không tức thì quay về lại với Thiên Chúa cầu xin sự trợ giúp nhưng lại tin tưởng vào khả năng ngoại giao của mình. Những đại sứ của họ đã vượt qua những vùng nguy hiểm để đến Ai-cập, nhưng Ai-cập không thể giúp Giu-đa. Ai-cập hữu ích như một cái bóng (c.1-5), một bức tường sắp sụp (12-13), hay một chiếc bình gốm bị vỡ (c.14).
Những ai trông đợi Đức Chúa trợ giúp sẽ có kinh nghiệm về những phúc lành, như những lời cầu nguyện được đáp trả (c.18-19), sự chỉ dẫn của Thiên Chúa (c.20-21), rửa sạch (c.22), sinh hoa trái (23-26), chiến thắng (c.27-33) và một bài ca (c.29). Những con ngựa của Ai-cập có thể chẳng bao giờ được kéo những chiến xa của Đức Chúa (Tv 20:7-8).
Liệu bạn có tin tưởng vào những điều mà không thể giúp bạn trong khi Thiên Chúa chờ đợi bạn đến với Ngài để giúp đỡ bạn ?

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

CHƯƠNG 29 - I-SAI-A

Nói về Giê-ru-sa-lem
1 Khốn cho ngươi, A-ri-ên, A-ri-ên,
thành đã từng bị vua Ða-vít vây hãm!
Năm này qua năm khác, cứ tổ chức chu kỳ lễ lạt.
2 Ta sẽ siết chặt A-ri-ên, nó sẽ phải than thân trách phận.
Ðối với Ta, nó sẽ đúng là A-ri-ên.
3 Ta sẽ bao vây ngươi tứ phía, sẽ đắp luỹ chung quanh ngươi,
sẽ dựng công sự đánh ngươi.
4 Ngươi sẽ bị hạ xuống; từ lòng đất, ngươi sẽ cất tiếng lên;
từ cát bụi, lời ngươi sẽ thều thào yếu ớt;
từ lòng đất, tiếng ngươi sẽ vọng lên
tựa như tiếng vong hồn: lời ngươi sẽ thì thào từ cát bụi.
5 Bọn ngoại bang từng lũ sẽ như những hạt bụi li ti,
quân cường bạo từng đoàn sẽ bay đi như trấu.
Trong khoảnh khắc, thình lình,
6 Ðức Chúa các đạo binh sẽ đến viếng thăm ngươi
giữa tiếng sấm rền vang,
tiếng đất chuyển động, tiếng nổ rầm trời,
trong gió gào, bão táp, lửa thiêu.
7 Bấy giờ, đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh A-ri-ên,
mọi kẻ đang tiến đánh, công hãm và siết chặt thành
sẽ tan biến như chiêm bao, như giấc mộng đêm trường.
8 Như người đói mơ thấy mình đang ăn,
khi tỉnh dậy thấy dạ dày trống rỗng;
hoặc như một người khát nằm mơ thấy mình đang uống,
khi tỉnh dậy thấy mình mệt lử, họng khát khô;
đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh núi Xi-on cũng sẽ y như vậy.
9 Ðã ngớ ngẩn thì cho ngẩn ngơ luôn, đã muốn đui thì cho mù tịt!
Hãy say đi, mà không vì rượu, cứ lảo đảo, mà chẳng tại ma men!
10 Vì trên các ngươi, Ðức Chúa đã đổ xuống một làn khí hôn mê.
Là ngôn sứ, các ngươi đã bị Người bịt mắt,
là thầy chiêm, các ngươi đã bị Chúa trùm đầu.
11 Ðối với các ngươi,
thị kiến toàn là những lời ghi trong sách niêm phong.
Người ta trao sách cho kẻ biết đọc mà bảo: "Ðọc đi!"
Nhưng hắn nói: "Ðọc sao được, sách đã niêm phong rồi!"
12 Lại đưa sách cho kẻ không biết đọc và nói: "Ðọc đi!"
Hắn liền bảo: "Tôi nào đâu biết chữ!"

Lời sấm
13 Chúa Thượng phán: "Dân này
chỉ đến gần Ta bằng miệng,
tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa Ta lắm;
chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của người phàm,
nhưng đó chỉ là sáo ngữ.
14 Vì thế, Ta sẽ tiếp tục làm cho dân này phải sững sờ kinh ngạc
vì bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng.
Bấy giờ sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan sẽ chuốc lấy thất bại,
và trí thông minh của người thông minh sẽ tan thành mây khói.

Công lý chiến thắng
15 Khốn thay kẻ nào đào sâu giấu kỹ,
không để cho Ðức Chúa thấy ý định của mình.
Khốn thay ai hành động trong bóng tối
và tự nhủ: "Ai thấy được, ai biết được ta?"
16 Chuyện các ngươi làm thật là quái gở:
Thợ gốm lại ngang hàng với đất sét sao?
Há sản phẩm lại nói về người sản xuất:
"Hắn đâu làm ra tôi"?
Há bình gốm lại nói về người thợ gốm:
"Hắn chẳng biết điều gì"?
17 Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi,
núi Li-băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái,
và vườn cây ăn trái sẽ sum sê như một cánh rừng,
chẳng phải thế sao?
18 Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách,
mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm
và sẽ được nhìn thấy.
19 Nhờ Ðức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi,
và vì Ðức Thánh của Ít-ra-en,
những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.
20 Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa,
quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong,
và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ:
21 đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội,
và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy;
chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ
mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài.
22 Vì thế, Ðức Chúa, Thiên Chúa nhà Gia-cóp,
Ðấng đã cứu chuộc Áp-ra-ham, phán thế này:
"Từ nay Gia-cóp sẽ không còn phải xấu hổ,
từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng,
23 vì khi Gia-cóp nhìn thấy nơi nó
những công trình tay Ta đã làm,
nó sẽ tuyên xưng danh Ta là thánh,
sẽ tuyên xưng Ðấng Thánh của Gia-cóp là thánh,
và sẽ kính uý Thiên Chúa của Ít-ra-en.
24 Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết,
và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy.
 
CHIA SẺ


Tiên Tri Isaia đã trình bày ba mô tả về A-ri-en (sư tử của Thiên Chúa), thành Giê-ru-sa-lem.

Thành bị bao vây (c.1-8). Ám chỉ ngay tức thời đến chiến thắng của Thiên Chúa đối với người Át-sua (Is 36-37), nhưng sự thỉnh cầu cuối cùng là thất bại của những kẻ thù sẽ bao vây Giê-ru-sa-lem trong ngày chung cuộc (Dcr 14:1-3).. Kẻ thù sẽ giống như cát và bụi. Họ sẽ tỉnh thức và nhận ra giấc mơ thành công đã trở thành ác mộng. Thiên Chúa biết phải làm thế nào và thời điểm để giải phóng dân Ngài, bạn có biết kiên nhẫn và sẵn sàng làm theo cách của Ngài ?

Một thành phố mù (c.9-16). Dân Chúa giống như bị những người mù ngủ mơ đang cố gắng để đọc một cuốn sách chưa mở ! họ không hiểu những điều thiêng liêng hay họ cũng chẳng thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí (Mt 15:8-9). Thậm chí, họ tự tạo cho mình những kế hoạch riêng (ký kết hiệp ước chính trị) và đã nghĩ rằng Thiên Chúa không biết (c.15-16) ! Liệu đất sét biết rõ hơn người thợ gốm (Rm 9:20) ? Liệu tạo vật lừa được Tạo Hóa chăng ?

Thành được chúc lành (c.17-24). Khi Đức Chúa trở lại và thiết lập vương quốc của Ngài, mọi sự sẽ thay đổi ! Dân Chúa sẽ nghe và nhìn thấy chân lý của Ngài, mừng vui trong đó, và tôn kính Đấng Thánh của Ít-ra-en. Nhưng bạn không cần phải chờ đợi để có Ngài thay đổi cuộc sống của bạn. Hãy trao cho Ngài một tấm lòng chân thật, và hãy đệ Người Thợ Gốm điều khiển cuộc đời bạn theo cách của Ngài. Đâu là thách đố khi phải đặt cuộc đời bạn trong tay Người Thợ Gốm ?

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

CHƯƠNG 28 - I-SAI-A

5. Thi Ca Về Ít-Ra-En Và Giu-Ða

Chống Sa-ma-ri
1 Vô phúc cho vương miện kiêu hùng của bọn Ép-ra-im say sưa,
cho bông hoa héo tàn, là đồ trang điểm xa hoa của nó
trên đỉnh cao chế ngự cả thung lũng phì nhiêu,
cho những kẻ bị ma men quật ngã.
2 Này một kẻ dũng mãnh và quyền thế được Chúa dùng
như mưa đá, như cuồng phong khốc hại,
như mưa trút nước, như lũ lụt tràn lan,
Người thẳng tay giáng trên mặt đất.
3 Người sẽ chà đạp vương miện kiêu hùng
của bọn Ép-ra-im say sưa,
4 và vòng hoa héo tàn là đồ trang điểm xa hoa của nó
trên đỉnh cao chế ngự cả thung lũng phì nhiêu;
nó sẽ như trái vả chín sớm, trước mùa hè:
ai thấy và hái được là nuốt ngay tức khắc.
5 Trong ngày ấy, Ðức Chúa các đạo binh
sẽ nên vương miện trang điểm và vòng hoa diễm lệ
cho số còn sót lại của dân Người,
6 nên thần khí công minh cho kẻ ngồi xét xử,
nên sức hùng cho người đẩy lui chiến tranh xa cổng thành.

Chống ngôn sứ giả
7 Cả bọn này nữa cũng chếnh choáng vì rượu, lảo đảo vì men:
tư tế và ngôn sứ đều chếnh choáng vì men,
chúng đã say mèm, chúng đã vì men mà lảo đảo,
chếnh choáng trong thị kiến, loạng quạng khi xét xử.
8 Quả thật, chúng nôn mửa đầy bàn, không còn chỗ nào sạch.
9 "Liệu nó dạy được ai, giải thích được cho ai am hiểu?
Có chăng là cho trẻ thơ cai sữa vừa thôi bú!"
10 Thôi thì: "Xáp la-xáp, xáp la-xáp,
cáp la-cáp, cáp la-cáp, dơ-e sam, dơ-e sam!"
11 Phải, Người sẽ dùng môi miệng cà lăm
và tiếng nói xa lạ mà nói với dân này.
12 Người bảo chúng: "Ðây là chốn nghỉ ngơi!
Hãy để cho người kiệt sức được nghỉ! Ðây là nơi yên tĩnh."
Nhưng chúng chẳng thèm nghe.
13 Cho nên có lời Ðức Chúa phán bảo chúng:
"Xáp la-xáp, xáp la-xáp, cáp la-cáp, cáp la-cáp,
dơ-e sam, dơ-e sam",
khiến chúng vừa đưa chân đã ngã ngửa:
chúng sẽ bị tan nát, sẽ sa vào bẫy, và sẽ bị bắt giam.

Chống cố vấn sai lầm
14 Bởi thế, hãy nghe lời của Ðức Chúa,
hỡi những kẻ kiêu căng ngạo ngược,
những kẻ đang cai trị dân này ở Giê-ru-sa-lem.
15 Quả thật, các ngươi nói: "Ta đã kết ước với tử thần,
thoả hiệp cùng âm phủ.
Tai ương khốc liệt có tràn qua, ta cũng không hề hấn,
vì hầm trú của ta là dối trá, nơi ẩn núp của ta là xảo quyệt."
16 Bởi thế, Ðức Chúa là Thiên Chúa phán như sau:
"Này đây Ta sẽ đặt ở Xi-on một phiến đá, phiến đá hoa cương,
phiến đá góc vô giá làm nền móng vững bền,
ai tin tưởng sẽ không hề nao núng.
17 Giây đo của Ta là công minh, mực thước của Ta là chính trực.
Nhưng mưa đá sẽ phá tan hầm dối trá,
nước lũ sẽ cuốn trôi nơi trú ẩn.
18 Giao ước các ngươi ký với tử thần sẽ bị huỷ,
hợp đồng các ngươi lập cùng âm phủ sẽ chẳng bền.
Khi tai ương khốc liệt tràn qua, các ngươi sẽ bị chà đạp.
19 Mỗi khi nó tràn tới, các ngươi sẽ bị cuốn đi.
Quả thế, sáng sáng nó sẽ tràn qua, bất luận đêm ngày;
nghe tin và hiểu được rồi, thì chỉ còn biết run lên cầm cập.
20 Vì giường sẽ quá ngắn, không thể nào duỗi thẳng,
chăn sẽ quá hẹp, nằm co cũng không kín.
21 Chắc chắn, như trên núi Pơ-ra-xim, Ðức Chúa sẽ trỗi dậy,
như tại thung lũng Ghíp-ôn, Người sẽ giận run lên
để thi hành công việc của Người, công việc kỳ diệu,
để thực hiện công trình của Người, công trình tuyệt tác.
22 Vậy giờ đây, các ngươi đừng nhạo báng nữa,
kẻo dây thừng trói các ngươi sẽ siết chặt thêm,
vì tôi đã được nghe: Ðức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng
đã quyết thi hành án tận diệt trên khắp mọi miền.

Dụ ngôn
23 Hãy lắng tai nghe tiếng của tôi, hãy để tâm nghe lời tôi nói.
24 Phải chăng người cày ruộng ngày nào cũng cày để mà gieo,
cứ cuốc sâu bừa kỹ ruộng của mình?
25 Một khi đã san bằng thửa đất,
lại không gieo tảo vĩ, không rắc thì là hay sao?
Rồi trồng miến trồng kê, trồng lúa mạch một phần,
và lúa mì nâu ở ven bờ ruộng.
26 Anh đã quen với lề lối ấy,
chính Thiên Chúa của anh dạy bảo anh.
27 Không ai chà tảo vĩ bằng trục lăn,
cũng chẳng dùng bánh xe cán thì là,
nhưng lấy gậy đập tảo vĩ, lấy đòn xóc đập thì là.
28 Xay lúa thì không xay hoài cho nát bấy;
cho bánh xe cán lúa là để trấu bong ra,
chứ không phải là để nghiền nát.
29 Những điều này cũng là do Ðức Chúa các đạo binh.
Kế hoạch sao nhiệm mầu, sự khôn ngoan thật là cao cả !
 
CHIA SẺ

Trong những câu 1-13, Tiên Tri đã nói với những chi tộc ở phía Bắc (Ép-ra-im) và chỉ trích họ vì thói say sưa của họ (c.1-8) và một tinh thần không thể dạy bảo (c.9-13). Những người lãnh đạo tôn giáo đã nói Isaia đừng có nói với họ như những đứa trẻ (c.9-10); sau hết, họ đã biết luật rồi  ! Nhưng Thiên Chúa đã nói với họ qua môi miệng của người Át-sua, mà những người Ít-ra-en không thể hiểu được. Nếu dân Chúa không lắng nghe tiếng Ngài từ Lời, họ có thể phải nghe từ tiếng của dân ngoại. Khi đó họ sẽ nói những lời không có bình an, và diễn tả cho thấy không có lòng nhân ái.
Đó là thời điểm tự tin với Ít-ra-en, nhưng sự thịnh vượng của họ giống như một bông hoa bị chà đạp (c.1,3-4), bị cuốn đi trong cơn bão và lũ (c.2), và bị nuốt chửng như trái cây (c.4). Cuộc xét xử đã đến sát bên cửa (c.6).
Tiên Tri cũng tố cáo tội của Giu-đa (c.14-29), vì họ tín thác vào những ngẫu tượng (c.14-15). Đức Giê-su Ki-tô là Phiến Đá Thiên Chúa và Ngài một mình là nơi Trú Ẩn khỏi cơn bão (Is 8:14; Mt 21:42-44; Ep 2:20). Bạn có được sự bảo vệ từ kẻ dối trá giống như việc tìm hơi ấm từ chiếc mền quá ngắn ! Thiên Chúa đang chờ mùa gặt và biết chính xác làm thế nào để vận hành đất và hạt giống (c.23-29). Dân Chúa có thể không thích việc cày bừa và đập lúa, nhưng kết quả thì thật đáng giá.
Đức Giê-su là Phiến Đá của Thiên Chúa, bạn có đặt đời mình trên Phiến Đá này chăng ? Tại sao bạn chưa hoàn toàn đặt sự tín thác của mình ở nơi Ngài ? Tại sao bạn không đặt cuộc đời trong tay Ngài ? Tại sao bạn không trao cuộc sống của mình cho Ngài để Ngài có thể đặt đôi chân của bạn trên Đá ?