Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 16 - Khải Huyền

 1 Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ bảo bảy thiên thần: "Hãy đi trút bảy chén lôi đình của Thiên Chúa xuống mặt đất."2 Vị thứ nhất đi trút chén của mình xuống mặt đất. Những người mang dấu thích của Con Thú và thờ lạy tượng nó liền bị một ung nhọt ác tính và đau đớn.
3 Vị thứ hai trút chén của mình xuống biển. Biển liền hoá ra máu như máu người chết, và mọi sinh vật dưới biển đều chết.

4 Vị thứ ba trút chén của mình xuống sông ngòi và các nguồn nước. Nước liền hoá ra máu.5 Tôi nghe thiên thần có quyền trên nước nói: "Lạy Đức Thánh, Đấng hiện có và đã có, Ngài thật công minh vì đã xét xử như vậy.6 Chúng đã đổ máu dân thánh và các ngôn sứ, nên Ngài đã cho chúng uống máu: thật là đích đáng! "7 Tôi lại nghe bàn thờ nói: "Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, những lời Ngài phán quyết đều chân thật công minh! "
8 Vị thứ tư trút chén của mình xuống mặt trời. Mặt trời liền được phép dùng lửa mà thiêu đốt người ta.9 Người ta bị khí nóng dữ dội thiêu đốt, họ nói phạm đến danh Thiên Chúa, Đấng có quyền trên các tai ương đó, nhưng họ không chịu hối cải mà tôn vinh Người.

10 Vị thứ năm trút chén của mình xuống ngai Con Thú. Vương quốc của nó liền ra tối tăm; người ta cắn lưỡi vì đau đớn;11 họ nói phạm đến Thiên Chúa trên trời, vì quá đau đớn và bị ung nhọt, nhưng họ không chịu hối cải mà từ bỏ các việc mình làm.
12 Vị thứ sáu trút chén của mình xuống sông cả Êu-phơ-rát. Nước sông ấy liền khô cạn, để dọn đường cho các vua từ phương Đông tới.13 Bấy giờ từ miệng Con Mãng Xà, từ miệng Con Thú và từ miệng ngôn sứ giả, tôi thấy ba thần ô uế nhảy ra như những con ếch.14 Chúng quả là những thần khí của ma quỷ, chúng làm những dấu lạ và đi đến với vua chúa trên khắp cả thiên hạ, nhằm tập hợp họ lại để giao chiến trong Ngày lớn lao của Thiên Chúa Toàn Năng. -15 "Đây, Ta đến như kẻ trộm. Phúc thay kẻ canh thức và giữ áo mình, kẻo phải đi đứng trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự loã lồ của mình! " -16 Chúng quy tụ họ tại một nơi, tiếng Híp-ri gọi là Hác-mơ-ghít-đô.

17 Vị thứ bảy trút chén của mình xuống không khí. Từ Đền Thờ, từ ngai liền có tiếng lớn phát ra: "Xong cả rồi! "18 Lúc ấy có ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét và động đất lớn như chưa hề có động đất lớn như vậy bao giờ, từ khi con người xuất hiện trên mặt đất.19 Thành vĩ đại vỡ ra làm ba phần và các thành thị của các nước bị sụp đổ. Thiên Chúa đã nhớ đến thành Ba-by-lon vĩ đại mà cho nó uống chén rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Người.20 Mọi hải đảo biến đi, núi non không còn nữa.21 Những hạt mưa đá lớn, nặng chừng nửa tạ, từ trời giáng xuống người ta, và người ta nói phạm đến Thiên Chúa vì bị tai ương mưa đá, bởi lẽ tai ương đó lớn quá chừng.
CHIA SẺ

Cho dù những gì thế giới vô thần có thể nói, những phán xét của Thiên Chúa là công bằng (c.1-7). Những người tội lỗi gặt lấy điều họ gieo. Bởi vì “sự công chính và công bằng là nền tảng của ngai Ngài” (Tv 97:2), không ai có thể nói rằng Thiên Chúa không có công bằng.

Việc xét xử của Thiên Chúa không thay đổi con tim của con người (c.8-11). Thiên Chúa xét xử những người tội nhân không phải để mặc khải ân sủng của Ngài, nhưng để mở ra sự thánh thiện của Ngài. Những người tội nhân trong những ngày sau hết sẽ giống như Pharaô trong những ngày của Môsê; họ sẽ cứng lòng hơn khi Thiên Chúa gia tăng việc xét xử.

Ngược lại với nền tảng của việc xét xử là lời hứa của Thiên Chúa chiếu sáng (c.12-16). Đức Kitô đang đến, và chúng ta phải nỗ lực tỉnh thức và bước đi một cách cẩn thận (3:1-6) vì thế chúng ta sẽ sẵn sàng gặp Ngài (1 Ga 2:28).

Cuộc xét xử của Thiên Chúa một ngày nào đó sẽ kết thúc (c.17-22). Sự chịu đựng của Thiên Chúa cuối cùng sẽ kết thúc, và cơn thịnh nộ của Ngài sẽ được mặc khải. Điều gì giữ Ngài lại cho tới ngày hôm nay? Hãy đọc 2 Pr 3:9, 15 để thấy được câu trả lời.

 Có ba chén quan trọng trong cuộc đời này mà bạn cần phải biết. Chén thứ nhất Đức Giêsu đã nhận lấy và uống trên Thập Giá. Chén này chứa đựng tội của thế gian. Chén thứ hai là chén cứu độ. Chén thứ ba là chén cơn thinh nộ của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã uống cho bạn một chén, vậy đâu là chén còn lại mà sẽ thuộc về bạn?

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 15 - Khải Huyền

 Bài ca của ông Mô-sê và của Con Chiên
1 Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu: bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng, vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất.2 Tôi thấy có cái gì như biển trong vắt pha ánh lửa, và những người thắng Con Thú, thắng tượng của nó và con số tương đương với tên nó; tôi thấy họ đứng trên biển trong vắt ấy, họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa3 và hát bài ca của ông Mô-sê, tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của Con Chiên; họ hát rằng:
"Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu!
Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh!

4 Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa?
Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài?
Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.
Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan,
vì ai ai cũng đều thấy rõ
những phán quyết công minh của Ngài."

Bảy chén tai ương 
5 Sau đó tôi thấy Đền Thờ là Lều Chứng Ước mở ra ở trên trời.6 Bảy thiên thần mang bảy tai ương từ Đền Thờ đi ra, mình mặc áo vải gai tinh khiết sáng chói, ngang ngực có thắt đai bằng vàng.7 Một trong bốn Con Vật đưa cho bảy thiên thần bảy chén vàng, đầy cơn lôi đình của Thiên Chúa, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời.8 Đền Thờ đầy khói từ vinh quang Thiên Chúa và từ quyền năng của Người toả ra. Không ai có thể vào trong Đền Thờ, bao lâu bảy tai ương do bảy thiên thần mang đến chưa hoàn tất.
CHIA SẺ

Gioan trở lại với Cựu Ước để dạy cho chúng ta về sự phán xét và ân sủng của Thiên Chúa. Bảy thiên thần có những chén tai ương, tai họa đổ xuống trên một thế giới xấu xa. Họ nhắc nhở chúng ta về những tai họa Thiên Chúa đã gửi xuống Ai-cập trong thời Môsê (Xh 7-12). Lưu ý trong chương 16 sự song song với những tai họa mà Thiên Chúa đã gửi đến Ai-cập.
Thiên Chúa đã giải thoát Israel khỏi Ai-cập, và họ đã hát bài ca chiến thắng tại Biển Đỏ (Xh 15). Gioan đã thấy những người chiến thắng cơn bách hại đứng hát vang trên biển trong vắt. Môsê và Con Chiên cùng đến trong bài ca chiến thắng.
Lều Chứng Ước trên trời tràn ngập khói, như vinh quang Thiên Chúa tràn ngập cả hai Lều (Xh 40:34-38) và Đền Thờ (1 V8:10-11). Vinh quang là một dấu hiệu sự hiện diện và phúc lành của Thiên Chúa. Vinh quang mà Gioan đã thấy là một sự công bố về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp sửa đổ xuống trên thế giới tội lỗi.
Những người tội lỗi sẽ không biết về quá khứ, nhưng các tín hữu có thể được khích lệ bởi quá khứ. Thiên Chúa của Môsê và dân Israel vẫn tiếp tục bảo vệ dân Ngài. Chúng ta lại có một bài ca chiến thắng mới để hát vang.
Kiên nhẫn để chứng kiến một chiến thắng chung cuộc không phải là một thách thức lớn trong hành trình đức tin của mọi tín hữu. Chắc không ít lần có người đã đặt câu hỏi với bạn: “Tại sao những tai họa khổ đau xảy ra với những người tốt”? Đâu là câu trả lời mà bạn có thể chia sẻ cho họ từ chính kinh nghiệm đức tin của mình?

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 14 - Khải Huyền

 Các người tháp tùng Con Chiên
1 Tôi thấy: kìa Con Chiên đứng trên núi Xi-on; cùng với Con Chiên, có một trăm bốn mươi bốn ngàn người, mang danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán.2 Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát.3 Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn Con Vật và các vị Kỳ Mục. Không ai có thể học được bài ca này, ngoài một trăm bốn mươi bốn ngàn người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất.4 Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ còn tân. Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên.5 Chẳng ai thấy miệng họ nói dối: không ai chê trách họ được. 

Ba thiên thần báo giờ phán xét
6 Rồi tôi thấy một thiên thần khác bay trên đỉnh vòm trời, mang một tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho các người ở trên mặt đất, cho mọi dân, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi nước.7 Người lớn tiếng hô: "Hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh Người, vì đã đến giờ Người phán xét. Hãy thờ lạy Đấng đã tạo thành trời đất, biển khơi và mọi nguồn nước."8 Một thiên thần khác, vị thứ hai, theo sau và nói: "Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Ba-by-lon vĩ đại, thành đã từng cho mọi nước uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó."9 Một thiên thần khác, vị thứ ba, theo sau hai vị kia và lớn tiếng nói: "Ai thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và chịu thích dấu của nó trên trán hoặc trên tay,10 thì người ấy sẽ phải uống thứ rượu, là cơn lôi đình của Thiên Chúa, rượu nguyên chất rót vào chén thịnh nộ của Người; người ấy sẽ bị làm khổ trong lửa và diêm sinh trước mặt các thánh thiên thần và trước mặt Con Chiên.11 Khói từ chốn khổ hình của chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Kẻ nào thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và nhận dấu thích tên nó, thì ngày đêm không được nghỉ ngơi."12 Đây là lúc dân thánh, là những người tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm tin vào Đức Giê-su, cần phải có lòng kiên nhẫn.13 Và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng: "Ngươi hãy viết: Ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết, mà được chết trong Chúa! " Thần Khí phán: "Phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ."
Mùa gặt cánh chung

14 Tôi thấy: kìa một đám mây trắng, và có Đấng ngự trên mây, giống như một Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén.15 Một thiên thần khác từ Đền Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngự trên mây: "Xin tra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt: mùa màng trên đất đã chín rồi! "16 Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt.
17 Rồi một thiên thần khác từ Đền Thờ ở trên trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén.18 Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc: "Xin tra liềm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi! "19 Thiên thần kia quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa.20 Người ta đạp nho trong bồn đặt ở ngoài thành, máu tự bồn trào ra ngập đến hàm thiếc ngựa và lan đến một ngàn sáu trăm dặm
CHIA SẺ

Gioan đã sử dụng hình ảnh làm vườn để nói với chúng ta về thời gian đã đến mùa xét xử.
Những hoa trái đầu tiên (c.1-5). Thiên Chúa đã lấy phần tốt nhất cho Chính Mình trước khi mùa gặt bắt đầu. Chúng ta đã gặp 144.000 trong chương 7, những người tôi tớ được đóng ấn của Thiên Chúa, họ đã trải qua những thử thách lớn lao và hát bài ca tạ ơn Con Chiên. Mô tả trong câu 4 nên được đón nhận trong một cảm thức thiêng liêng: họ đã không dấn thân                qua việc thờ phượng Dã Thú hay hình ảnh của mình (Xh 34:15; Gc 4:4).
Rượu (c.6-13).  “Chén thịnh nộ” là một hình ảnh được mượn từ Giêrêmia 25:15 tt. Thiên Chúa đã đổ tràn cơn thịnh nộ của Ngài cho những ai theo Dã Thú và từ chối chân lý. Mặc dù câu 13 có thể ám chỉ đến tất cả những tín hữu đã chết, nó cũng có một ý nghĩa đặc biệt đối với các vị tử đạo vào ngày kinh hoàng đó.
Mùa gặt (c.14-20). Thiên Chúa đang cho phép những hạt giống tội lỗi lớn lên và sinh mùa gặt (c.14-16). Một ngày nào đó, thế giới sẽ gặt điều mà nó đã gieo. Gioan cũng sử dụng hình ảnh mùa nho để minh chứng cho ngày xét xử đang gần kề (c.17-20). “Các trái nho của đất” đang chín, và một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ quăng liềm. Chính lúc đó, những nhành của Cây Nho Thật (Ga 15:1-8) sẽ sinh nhiều và nhiều trái hơn nữa.
Bạn sẽ gặt được nhiều hơn những gì bạn gieo. Bạn gieo bao nhiêu bao hạt giống từ đầu năm tới giờ? Và bạn nghĩ rằng mình sẽ gặt được nhưng loại hạt giống nào, và số lượng bao nhiêu?Nếu cho bạn chọn lại loại hạt giống, bạn có muốn thay đổi chăng?

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 13 - Khải Huyền

Con Mãng Xà ban quyền cho Con Thú
1 Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa.2 Con Thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao.3 Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú.4 Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: "Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú? "5 Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng.6 Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người, và những đấng ở trên trời.7 Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân.8 Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết.9 Ai có tai thì hãy nghe.10 Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. 

Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú
11 Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà.12 Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành.13 Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta.14 Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ Con Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh.15 Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình.16 Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán.17 Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.

18 Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. 

CHIA SẺ

Thờ phượng. Dã Thú từ biển là tác phẩm cuối cùng và lớn lao nhất của Satan- tên Phản Kitô, kẻ vượt trên tất cả các lãnh chúa hay độc tài trong lịch sử thế giới. Người này chấp nhận sự trao ban mà Satan cũng đã trao cho Đức Giêsu (c.2; Mt 4:8-10). Thế gian thờ phượng Satan như là một vị thần, nhưng trên trời nhìn Satan như là Dã Thú (Đn 7). Kẻ giả danh Đức Kitô giờ đây đang hiện rõ! Phải chăng những điều bạn hành động nhằm tôn vinh Thiên Chúa hay một ngẫu tượng nào khác?
Cuộc chiến. Dã Thú đã chống lại Thiên Chúa bằng cách nói những lời phỉ báng (Đn 7:8, 11,20,25) và bằng việc bách hại các thánh (c.7; Đn 7:25). Điều đó có vẻ như kỳ lạ rằng Thiên Chúa cho phép dân Ngài trải qua trận chiến với dã thú Satan. Đâu là những dấu hiệu mà bạn đang mang, dấu hiệu là con cái Thiên Chúa, vâng phục Lời Ngài hay dấu hiệu của Dã Thú, chống lại tất cả những gì Thiên Chúa ao ước?
Của cải. “Thủ tướng” của Dã Thú chống lại Thiên Chúa thế giới tới việc thờ phượng Dã Thú bằng cách điều khiển tất cả của cải. Đó là vấn đề sống hay là chết! Khi bạn nối kết quyền lực chính trị với quyền lực kinh tế và tất cả các tôn giáo, bạn có một công thức để điều khiển toàn thể thế giới. Nhưng thế gian sai lạc này đang thờ phượng tiền bạc và quyền lực, vì thế nhiệm vụ sẽ không quá khó. Điều gì đang điều khiển lòng trí và đôi tay của bạn?