Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 36 - SÁCH XUẤT HÀNH


1 Ông Bơ-xan-ên, ông O-ho-li-áp và mọi người lòng trí khôn ngoan mà Ðức Chúa đã ban cho được khéo tay và giỏi giang, để biết chu toàn mọi việc phục vụ nơi thánh, những người ấy sẽ làm theo tất cả những gì Ðức Chúa đã truyền.

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 35 - SÁCH XUẤT HÀNH


Luật nghỉ ngày sa-bát
1 Ông Mô-sê triệu tập toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và nói: "Ðây là những điều Ðức Chúa truyền phải thi hành:

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 34 - SÁCH XUẤT HÀNH


Tái lập giao ước. Các bia ghi Lề Luật. (Ðnl 10: 1-5)
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy đẽo hai bia đá giống như hai bia trước. Và Ta sẽ ghi lại trên đó những lời đã ghi trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ.

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 33 - SÁCH XUẤT HÀNH


Lệnh lên đường
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy đi, từ nơi đây ngươi hãy đi lên cùng với dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập, tới đất Ta đã hứa ban cho Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, khi phán: Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi.

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 32 - SÁCH XUẤT HÀNH


Con bê bằng vàng
1 Dân thấy ông Mô-sê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông A-ha-ron và nói với ông: "Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập."

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 31 - SÁCH XUẤT HÀNH


Thợ dựng nơi thánh (Xh 35: 30 -36, 1)
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Ngươi hãy coi: Ta đã gọi đích danh Bơ-xan-ên con của U-ri, con của Khua, thuộc chi tộc Giu-đa.

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 30 - SÁCH XUẤT HÀNH


Hương án (Xh 37: 25 -28)
1 "Ngươi sẽ làm một bàn thờ để đốt hương; ngươi sẽ làm bằng gỗ keo. 2 Hương án đó sẽ dài nửa thước, rộng nửa thước - nghĩa là hình vuông - và cao một thước; các góc hình sừng làm thành một khối với hương án.

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 29 - SÁCH XUẤT HÀNH


1 "Đây là những việc ngươi sẽ thực hiện để thánh hiến họ làm tư tế phục vụ Ta. Ngươi hãy lấy một con bò tơ và hai con cừu đực toàn vẹn, 2 lấy bánh không men, bánh ngọt không men nhào dầu và bánh tráng không men tẩm dầu; ngươi sẽ lấy tinh bột lúa miến để làm các thứ bánh đó.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 28 - SÁCH XUẤT HÀNH


Phẩm phục của các tư tế
1 "Phần ngươi, hãy tách A-ha-ron, anh ngươi, và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Ít-ra-en, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ Ta: A-ha-ron và các con của A-ha-ron là Na-đáp, A-vi-hu, E-la-da và I-tha-ma.

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 27 - SÁCH XUẤT HÀNH


Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu (Xh 38: 1-7)
1 "Ngươi sẽ làm bàn thờ bằng gỗ keo: dài hai thước rưỡi, rộng hai thước rưỡi - nghĩa là hình vuông - cao một thước rưỡi.

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 26 - SÁCH XUẤT HÀNH

Nhà Tạm. Vải và bạt. (Xh 36: 8-19)
1 "Ngươi sẽ dựng Nhà Tạm với mười tấm thảm bằng sợi gai mịn xe, vải đỏ tía, vải điều và vải đỏ thẫm. Ngươi sẽ cho thêu trên đó những thần hộ giá rất mỹ thuật.

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 25 - SÁCH XUẤT HÀNH


4. Chỉ Thị Về Việc Dựng Nơi Thánh Và Về Các Tư Tế
Ðóng góp để dựng nơi thánh (Xh 35: 4-9)
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 "Hãy bảo con cái Ít-ra-en là phải đóng góp vào việc thờ phượng Ta. Các ngươi hãy nhận phần đóng góp nơi những người nhiệt tâm.

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 24 - SÁCH XUẤT HÀNH


3. Ký Giao Ước 
1 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy lên với Ðức Chúa, ngươi cùng với A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và bảy mươi người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en. Các ngươi sẽ phủ phục ở đằng xa.

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 23 - SÁCH XUẤT HÀNH


Công lý. Bổn phận đối với kẻ thù.
1 Ngươi không được phao tin đồn nhảm. Ðừng làm chứng gian mà tiếp tay với kẻ xấu. 2 Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái; trong một vụ kiện, ngươi không được ngả theo số đông mà làm chứng, khiến công lý bị sai lệch.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 22 - SÁCH XUẤT HÀNH


1 Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang đang lúc đào ngạch và bị đánh chết, thì không có chuyện đòi nợ máu. 2 Nhưng nếu mặt trời đã mọc, thì phải đòi nợ máu. Ăn trộm phải bồi thường; nếu không có gì bồi thường, thì bán nó đi mà đền những gì nó đã lấy trộm.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 21 - SÁCH XUẤT HÀNH


Luật về người nô lệ (Ðnl 15: 12 -18)
1 Ðây là những luật lệ ngươi sẽ trình bày cho họ. 2 Nếu ngươi mua một người nô lệ Híp-ri, người đó sẽ hầu hạ sáu năm; đến năm thứ bảy, người đó sẽ được tự do ra đi, mà không phải trả tiền.

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 20 - SÁCH XUẤT HÀNH


Mười điều răn (Ðnl 5:1-33)
1 Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây:
2 "Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 19 - SÁCH XUẤT HÀNH


Tới núi Xi-nai
1 Tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai-cập, chính ngày đó con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai. 2 Họ đã nhổ trại rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong sa mạc. Ít-ra-en đóng trại ở đó, đối diện với núi.

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 18 - SÁCH XUẤT HÀNH

Ông Mô-sê gặp ông Gít-rô
1 Ông Gít-rô là tư tế Ma-đi-an và là nhạc phụ ông Mô-sê, nghe biết mọi điều Thiên Chúa đã làm cho ông Mô-sê và Ít-ra-en, dân của Người, khi Ðức Chúa đem Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 17 - SÁCH XUẤT HÀNH


 Nước phun ra từ tảng đá (Ds 2: 1-13)
1 Toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en nhổ trại rời sa mạc Xin, đi từ chặng này đến chặng khác, theo lệnh của Ðức Chúa.

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 16 - SÁCH XUẤT HÀNH


Man-na và chim cút
1 Họ nhổ trại rời Ê-lim lên đường, và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xin, giữa Ê-lim và Xi-nai, vào ngày mười lăm tháng thứ hai kể từ khi họ ra khỏi đất Ai-cập.

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 15 - SÁCH XUẤT HÀNH


Bài ca chiến thắng
1 Bấy giờ ông Mô-sê cùng với con cái Ít-ra-en hát mừng Ðức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng:
"Tôi xin hát mừng Chúa, Ðấng cao cả uy hùng:

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 14 - SÁCH XUẤT HÀNH


Từ Ê-tham đến Biển Ðỏ
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Ngươi hãy bảo con cái Ít-ra-en quay lại đóng trại đối diện với Pi Ha-khi-rốt, giữa Mích-đôn và biển, đối diện với Ba-an Xơ-phôn; các ngươi sẽ đóng trại ngay đằng trước đó, bên bờ biển.

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 13 - SÁCH XUẤT HÀNH


Các con đầu lòng
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Hãy thánh hiến cho Ta mọi con so, mọi con đầu lòng trong số con cái Ít-ra-en, dù là người hay là thú vật: nó thuộc về Ta."

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH XUẤT HÀNH


Lễ Vượt Qua
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập: 2 "Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm.

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 11 - SÁCH XUẤT HÀNH


Báo tin các con đầu lòng sẽ phải chết
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ta sẽ giáng một tai ương nữa xuống Pha-ra-ô và Ai-cập. Sau đó, vua ấy sẽ thả các ngươi ra khỏi đây. Hơn nữa, thay vì thả các ngươi, vua ấy lại còn đuổi hẳn các ngươi đi là đàng khác.

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 10 - SÁCH XUẤT HÀNH


(8) Châu chấu
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy đến với Pha-ra-ô, vì chính Ta đã làm cho lòng vua ấy và lòng bề tôi của vua ấy ra nặng nề cứng cỏi, để Ta thực hiện các dấu lạ này giữa dân,

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 9 - SÁCH XUẤT HÀNH


(5) Ôn dịch
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy đến với Pha-ra-ô và nói với vua: Ðức Chúa, Thiên Chúa của người Híp-ri, phán thế này: Hãy thả dân Ta ra, để chúng đi thờ phượng Ta.

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 8 - SÁCH XUẤT HÀNH


1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy nói với A-ha-ron: Anh hãy cầm gậy giơ tay trên sông ngòi và hồ ao, làm cho ếch nhái ngoi lên trên đất Ai-cập." 2 Ông A-ha-ron giơ tay trên mặt nước của Ai-cập và ếch nhái ngoi lên, lan tràn khắp đất Ai-cập.