Thứ Tư, ngày 08 tháng 7 năm 2015

CHƯƠNG 1 - Thư Gioan 1

LỜI DẪN NHẬP
Ngôi Lời nhập thể và sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con
1 Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,
điều chúng tôi đã nghe,
điều chúng tôi đã thấy tận mắt,
điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,
và tay chúng tôi đã chạm đến,
đó là Lời sự sống.
2 Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,
chúng tôi đã thấy và làm chứng,
chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời:
sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha
và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.
3 Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,
chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,
để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,
mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha
và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người.
4 Những điều này, chúng tôi viết ra
để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.

I. BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG
5 Đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe,
và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng;
nơi Người, không có một chút bóng tối nào.
6 Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người
mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối
và không hành động theo sự thật.
7 Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng
cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,
thì chúng ta được hiệp thông với nhau,
và máu Đức Giê-su, Con của Người,
thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.

Điều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi
8 Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội,
chúng ta tự lừa dối mình,
và sự thật không ở trong chúng ta.
9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,
Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính
sẽ tha tội cho chúng ta,
và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.
10 Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội,
thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối,
và lời của Người không ở trong chúng ta. 
CHIA SẺ

Thiên Chúa muốn bạn phải có một tương quan sống động (c.1-3) với Ngài và con cái của Ngài. Trong Đức Giê-su Ki-tô, Ngài đã mặc khải sự sống đích thực thật sự là gì. Thậm chí bạn không thể thấy Ngài và đụng chạm đến Ngài như các Tông đồ đã có kinh nghiệm trong nhiều thế kỷ trước, Ngài vẫn có thể rất thật với bạn khi Thánh Thần mở Lời của Ngài trong tâm hồn bạn.
Ngài muốn bạn phải có tương quan vui mừng (c.4). Đó không phải là tương quan của một người nô lệ với ông chủ, nhưng là giữa con cái với bố mẹ. Thiên Chúa (Tv 18:19) và mong muốn chia sẻ tình yêu của Ngài với họ (Ga 14:19-24). Khi bạn hanh phúc theo như ý Ngài, bạn sẵn sàng để sống cho Ngài và phục vụ Ngài.
Ngài muốn bạn có một tương quan thành thật (c.5-10). Điều này có nghĩa “đi trong ánh sáng” và đối diện với tội bằng thái độ thành thật. Ơn cứu độ là vấn đề sống hay chết, nhưng tương quan là vấn đề ánh sáng và bóng tối. Nếu bạn dối trá với Thiên Chúa, với người khác, hay với chính bạn, bạn sẽ đánh mất tình bạn với Thiên Chúa và tính cách của bạn. Một tính cách thiêng liêng không phát triển trong bóng tối.
Liệu một người Kitô hữu có thể có tương quan cá vị với thiên Chúa, nhưng loại trừ người khác chăng? Liệu bạn có thể phớt lờ những người Kitô hữu khác và có thể vẫn là một Kitô hữu đích thật? Đâu là tương quan của bạn với những anh chị em trong cộng đoàn của mình, tương quan đó nâng đỡ bạn trong hành trình đức tin thế nào?

Thứ Ba, ngày 07 tháng 7 năm 2015

CHƯƠNG 3 - Thư Phê-rô 2

 Ngày của Chúa: các ngôn sứ và Tông Đồ
1 Anh em thân mến, đây đã là thư thứ hai tôi viết cho anh em; trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở anh em để gợi lên nơi anh em sự hiểu biết chân thành.2 Anh em hãy nhớ lại những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia, và điều răn của Chúa, Đấng Cứu Độ, mà các Tông Đồ của anh em đã truyền lại. 

Các thầy dạy giả hiệu
3 Trước tiên, anh em hãy biết điều này: trong những ngày sau hết, sẽ xuất hiện những kẻ nhạo báng chê cười, sống theo những đam mê riêng của họ.4 Họ nói: "Đâu rồi lời Người hứa sẽ quang lâm? Vì từ ngày các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như khi trời đất mới được tạo thành."5 Thật vậy, họ không muốn biết rằng từ lâu đã có trời và đất, và đất từ nước mà ra và nhờ nước mà đứng vững do lời của Thiên Chúa.6 Cũng vì các nguyên cớ ấy, thế gian thời đó đã tiêu vong trong cơn hồng thuỷ.7 Còn trời và đất hiện nay, cũng chính lời ấy giữ lại, dành cho lửa trong ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải diệt vong.

8 Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày.9 Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.10 Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ.

Lời kêu gọi sống thánh thiện. Vinh tụng ca 
11 Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao,12 trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng.13 Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.
14 Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.15 Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phao-lô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em, theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông.16 Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông, khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy, có những chỗ khó hiểu; những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh, bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy hoạ diệt vong.

17 Vậy, anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn, mà không còn đứng vững nữa chăng.18 Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. A-men.
CHIA SẺ

Khi những thầy dạy giả danh không thể hoàn tất những mục đích xấu xa của họ bằng sự dối trá, họ bắt đầu chế giễu và nhạo báng Lời Thiên Chúa. Họ muốn bạn quên rằng chính Lời mà họ chế nhạo là trong sự điều khiển vũ trụ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo mọi sự bằng Lời, và Lời Ngài gắn nó lại với nhau (Cl 1:16-17;  Dt 1:1-2). Lời Ngài đã gây nên Trận Lụt (Stk 6-9), và Lời Ngài một ngày nào đó sẽ mang đến sự phán xét bằng lửa đối với thế giới xấu xa (c.7-10).
Bất cứ ai đánh cắp Lời Chúa của bạn, điều đó đánh cắp tương lai của bạn. Ai không có niềm hy vọng của tương lai chẳng có động lực cho cuộc sống hôm nay. Chẳng ngạc nhiên khi Phêrô kết thúc với “Anh em thân mến, hãy cố gắng!” (c.14) và “Anh em thân mến, Hãy coi chừng!” (c.17). Chúng ta sống trong những ngày nguy hiểm, nhưng những cơ hội chẳng bao giờ lớn lao hơn. Thiên Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi những kẻ lạc lối tín thác nơi Đức Kitô (c.15), nhưng Ngài cần bạn chia sẻ Tin Mừng cho họ.
Sống với một viễn tượng của vĩnh hằng sẽ thay đổi về cách sống hiện tại của bạn. Bạn đang đi trên con đường nào? Trạm cuối của chặng đường đó là gì? Bạn nghĩ rằng mình sẽ ở đâu sau khi bạn bước ra khỏi thế giới này?

Thứ Hai, ngày 06 tháng 7 năm 2015

CHƯƠNG 2 - Thư Phê-rô 2

Các thầy dạy giả hiệu
1 Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả; giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị Chúa Tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy hoạ diệt vong.2 Nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng.3 Vì tham lam, họ dùng lời lẽ gạt gẫm anh em để trục lợi. Án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu, và hoạ diệt vong đã gần kề. 

Bài học của quá khứ
4 Thật vậy, Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố Địa Ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét.5 Người không dung thứ cho thế giới cũ, nhưng khi trút hồng thủy xuống trên thế giới của những kẻ vô luân, Người đã cứu sống tám mạng, trong số đó có ông Nô-ê, kẻ rao giảng sự công chính.6 Người thiêu ra tro các thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra, lên án huỷ diệt hai thành đó để làm gương cho những kẻ vô luân thời sau;7 Người cứu ông Lót, kẻ công chính, đang phải ưu phiền vì nếp sống dâm đãng của những người phạm pháp.8 Quả vậy, người công chính đó sống ở giữa họ, mắt thấy tai nghe những hành vi phi pháp ngày ngày xâu xé tâm hồn công chính của ông.9 Như thế Chúa biết cứu những người đạo đức khỏi cơn thử thách, và giữ những kẻ bất chính để trừng phạt vào ngày phán xét,10 nhất là những kẻ vì ham muốn những điều ô uế mà sống theo xác thịt, những kẻ khinh dể chủ quyền của Chúa. 

Hình phạt tương lai
11 trong khi các thiên thần, tuy mạnh mẽ và quyền thế hơn, cũng không đưa ra một phán quyết nào phạm đến các vị đó trước toà Chúa.12 Còn họ, khác nào loài vật vô tri vốn sinh ra để bị săn bắt và tiêu diệt, lại nói phạm đến những điều họ không biết; những loài vật kia bị tiêu diệt làm sao, thì họ cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy:13 họ đã ăn ở bất chính thì được trả công bằng sự bất chính. Họ coi việc sống phóng đãng giữa ban ngày như một khoái lạc, họ là những người đầy khuyết điểm và tỳ ố, thích thú vì những chuyện lừa gạt của mình, trong lúc vui vẻ với anh em.14 Nhìn thấy phụ nữ là họ ao ước ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán; họ nhử mồi các tâm hồn nông nổi; lòng họ đã quen thói tham lam. Thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa!15 Bỏ đường ngay nẻo chính, họ đã lạc bước theo đường của con ông Bo-xo là Bi-lơ-am, kẻ ưa thích tiền công bất chính.16 Nhưng Bi-lơ-am đã bị khiển trách vì hành động sai trái của mình: một thú vật chở đồ, không biết nói, đã lên tiếng như người, để ngăn cản cách xử sự điên rồ của ngôn sứ ấy.17 Họ là suối không có nước, là mây bị bão cuốn đi; u ám tối tăm là nơi dành cho họ.18 Miệng nói những lời huyênh hoang rỗng tuếch, họ dùng những ham muốn xác thịt dâm ô mà nhử những người vừa thoát tay các kẻ sống trong lầm lạc.19 Họ hứa cho những kẻ đó được tự do, nhưng chính họ lại làm nô lệ cho lối sống dẫn đến hư vong, vì đã thua ai thì phải làm nô lệ người ấy.20 Thật vậy, những kẻ đã thoát khỏi những vết nhơ của thế gian, nhờ được biết Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ, mà lại vướng mắc vào đó một lần nữa và bị thua, thì tình trạng sau này của họ còn tệ hơn trước.21 Quả thật, thà họ không biết đường công chính, còn hơn là khi đã biết rồi, lại lìa bỏ điều răn thánh đã được truyền cho họ.22 Điều xảy ra cho họ thật đúng với câu ngạn ngữ sau đây: Chó mửa ra, chó liền ăn lại; heo tắm xong, heo nhảy vào bùn. 
CHIA SẺ

Mô tả về những thầy dạy giả danh rõ đủ để giúp bạn nhận ra họ và sống động đủ để làm cho bạn muốn tránh xa họ. Bạn không chỉ từ chối những lời dạy sai lạc của họ mà thôi. Bạn còn phải từ chối cách sống của họ và sự giả hình đằng sau đó.
Dụng cụ của họ là sự giả dối, vì thế bạn phải biết Lời Chúa và thực hành việc phân định khi bạn nghe ngôn ngữ rất ấn tượng của họ (c.18) và những lời hứa làm xiêu lòng người (c.19). Ho kết thân với bạn chỉ để tìm cách lấy đi điều gì đó từ bạn (c.12-14), và rồi họ sẽ bỏ rơi bạn trong tình trạng tồi tệ hơn khi họ tìm thấy bạn. Họ là kẻ dối trá và phá hoại, vì thế hãy can đảm!
Mục đích của họ là tìm kiếm tài chính và thỏa mãn bản thân, và số phận của họ là sự phán xét. Giống như Balaam (Ds 22-24), họ gây cho người khác phạm tội qua việc sử dụng tôn giáo để đạt được những lợi ích cho cá nhân. Họ không phải là chiên của Chúa; họ là những con heo và chó dưới bộ cánh của chiên (Cn 26:11; Mt 7:15) và thậm chí quay về lại với những thói quen tự nhiên của họ. Chiên đích thật giữ mình sạch sẽ bởi vì chúng theo Mục Tử (Ga 10:27-28).
Liệu nhưungx người mà bạn tiếp xúc trong cuộc sống thường ngày có nhận ra bạn là người thuộc về Đức Giêsu, hay có sự trộn lẫn những giá trị không thánh thiên trong đời sống của bạn? Bạn có đang theo đuổi những giáo huấn theo các đặc sủng nào đó hay bạn đang tìm kiếm để bước theo sát Giêsu?

Chủ Nhật, ngày 05 tháng 7 năm 2015

CHƯƠNG 1 - Thư Phê-rô 2

 Lời mở đầu
1 Tôi là Si-mê-ôn Phê-rô, tôi tớ và Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, kính gửi những người, nhờ sự công chính của Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta, cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như chúng tôi.2 Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an, nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giê-su, Chúa chúng ta.

Lòng rộng rãi của Thiên Chúa
3 Thật vậy, Đức Ki-tô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta.4 Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.
5 Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết,6 có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức,7 có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái.8 Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.9 Ai không có những đức tính ấy thì là người đui mù, người cận thị: kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội xưa đã phạm.10 Vì vậy, thưa anh em, anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã,11 và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.

Lời chứng của các Tông Đồ
12 Vì thế, tôi sẽ luôn nhắc cho anh em nhớ lại những điều trên, mặc dầu anh em đã biết rồi và đang sống vững vàng theo sự thật anh em hiện nắm giữ.13 Tôi thiết nghĩ: bao lâu tôi còn sống cuộc đời chóng qua này, tôi phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em, đó là điều phải lẽ,14 vì biết rằng sắp đến thời tôi phải bỏ lều này, như Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, cũng đã tỏ cho tôi biết.15 Nhưng tôi sẽ cố gắng, để trong mọi trường hợp, sau khi tôi ra đi, anh em có thể nhớ lại các điều ấy.
16 Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người.17 Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến".18 Tiếng đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra, khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người.

Lời ngôn sứ
19 Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em.20 Nhất là anh em phải biết điều này: không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Sách Thánh.21 Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa.
CHIA SẺ

Sức mạnh của hiện tại (c.1-11). Khi bạn tín thác nơi Đức Kitô, Ngài ban cho bạn tất cả những gì bạn cần cho cuộc sống bên ngoài và bên trong. Tất cả những gì bạn cần phải làm là đón nhận những gì bạn cần từ nguồn sung mãn của Ngài. Lời Ngài nuôi bản tính thần linh bên trong, và bạn có thể lớn lên trong sự hiểu biết và ân sủng. Điều này không phải tự động; bạn phải siêng năng để sử dụng những phương thế của ân sủng mà Thiên Chúa đã cung cấp.
Sức mạnh từ quá khứ (c.12-18). Thánh Phêrô có thể sẽ bị tử đạo trong thời gian gần (Ga 21:18), vì thế ngài tìm cơ hội để nhắc nhở những độc giả của mình rằng họ có thể tín thác vào Lời Chúa. Dù kinh nghiệm của Phêrô trên núi trong biến cố Chúa Biến Hình thật tuyệt vời (Mt 17:1-13), kinh nghiệm không phải là sự thay thế cho sự bất biến của Lời Chúa.
Niềm hy vọng cho tương lai (c.19-21). Lời là ánh sáng trong thế giới đen tối, chỉ cho đường quay về với Đức Chúa. “Sự giải thích riêng tư” có nghĩa rằng không có lời tiên tri nào có thể tách rời khỏi phần còn lại của Kinh Thánh hay được giải thích độc lập với sự dẫn dắt của Thánh Thần, Đấng ban điều đó cho chúng ta. Thánh Thần đã viết một cuốn Sách, và phải được hiểu như một tổng thể. Các tín hữu có thể khác về những vấn đề mang tính cá nhân của lời tiên tri, nhưng họ đều đồng ý với nhau về một “niềm hy vọng” (Ep 4:4) – Đức Giêsu đang lại đến!
Từ chính những kinh nghiệm của mình, bạn nhận được sức mạnh từ đâu để tiếp tục cuộc chiến trong đời bạn? Quá khứ và hiện tại có giúp ích gì cho bạn hướng về tương lai?