Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2015

CHƯƠNG 3 - Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Thê-xa-lô-ni-ca


Phái ông Ti-mô-thê đi Thê-xa-lô-ni-ca
1 Vì vậy, không chịu nổi nữa, chúng tôi đã quyết định ở lại A-thê-na một mình,2 và chúng tôi đã phái anh Ti-mô-thê, người anh em của chúng tôi và cộng sự viên của Thiên Chúa trong việc loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô; anh đến để làm cho anh em được vững mạnh, và khích lệ đức tin của anh em,3 khiến không ai bị nao núng vì các nỗi gian truân ấy. Hẳn anh em biết đó là số phận dành cho chúng ta.4 Thật thế, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã nói trước cho anh em rằng chúng ta sẽ gặp gian truân, điều đó đã xảy ra như anh em biết.5 Chính vì vậy mà không chịu nổi nữa, tôi đã sai người đi hỏi cho biết lòng tin của anh em ra sao, sợ rằng tên cám dỗ đã cám dỗ anh em, và công lao khó nhọc của chúng tôi trở nên vô ích.

Tạ ơn Chúa vì các tin tức nhận được
6 Giờ đây, sau khi thăm anh em, anh Ti-mô-thê đã trở lại với chúng tôi và đưa tin mừng cho chúng tôi về lòng tin và lòng mến của anh em; anh ấy nói rằng anh em vẫn luôn luôn giữ kỷ niệm tốt về chúng tôi, và ao ước gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp lại anh em.7 Như vậy, thưa anh em, vì anh em có lòng tin, nên khi nghĩ đến anh em, chúng tôi được an ủi giữa mọi thống khổ gian truân chúng tôi phải chịu.8 Phải, chúng tôi sống được đến giờ này là nhờ anh em đứng vững trong Chúa.9 Chúng tôi biết nói gì để tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì tất cả niềm vui mà nhờ anh em, tôi có được trước nhan Thiên Chúa chúng ta?10 Đêm ngày chúng tôi tha thiết nài xin Chúa cho được thấy mặt anh em và bổ túc những gì còn thiếu trong đức tin của anh em.

11 Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa chúng ta là Đức Giê-su san phẳng con đường dẫn chúng tôi đến với anh em.12 Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy.13 Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.
CHIA SẺ
  Bạn nên làm gì khi người bạn yêu mến cần đến sự giúp đỡ của bạn, nhưng bạn không thể đến với họ? Những người tín hữu mới ở Thessalonica cần thừa tác vụ của Phao-lô trong tuyệt vọng, nhưng ngài không thể quay lại giúp họ. Vì thế, ngài đã làm điều trong khả năng của mình.
Trước hết, thánh Phao-lô gửi Timothê tới phục vụ tại cộng đoàn này. Nếu bạn không thể đi, hãy chọn một ai có đủ phẩm chất tới nơi đó thay thế cho bạn.

Tiếp theo, ngài cầu nguyện cho họ (c.10) bởi vì cầu nguyện không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Lời cầu nguyện của bạn dành cho những người bạn quý mến sẽ đem đến nhiều điều tốt lành hơn cả những gì bạn nhận biết được, vì thế hãy tiếp tục cầu nguyện.

Thánh Phao-lô đã động viên họ qua việc viết cho họ ít là hai lá thư. Điều ngài quan tâm lớn lao không phải là sự an ủi hay an toàn nhưng niềm tin của họ (c.2,5-7, 10), đức mến của họ (c.12), và sự vâng phục của họ đối với Chúa (c.13). Ngày hôm nay, có lẻ bạn có thể viết một lá thư hay gửi một tấm thiệp cho ai đó cần đến sự khích lệ của bạn.

Có thân nhân nào mà bạn thấy mình muốn được chăm sóc họ nhưng không thể vì những cản trở trong bối cảnh hiện tại của mình. Bạn có học được điều gì từ cách thức mà thánh Phao-lô đã làm cho cộng đoàn tín hữu Timothê? Và bạn nghĩ mình có nên làm liên trong ngay hôm nay?

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2015

CHƯƠNG 2 - Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Thê-xa-lô-ni-ca


Thái độ của ông Phao-lô khi ở Thê-xa-lô-ni-ca
1 Thật vậy, thưa anh em, chính anh em biết rằng việc anh em đón tiếp chúng tôi không phải vô ích.
2 Như anh em biết, chúng tôi đã đau khổ và bị làm nhục tại Phi-líp-phê; nhưng vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta mà chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em, qua những cuộc chiến đấu gay go.3 Lời giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai,4 nhưng vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử luyện tâm hồn chúng tôi.5 Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh, như anh em biết; không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy lòng tham, có Thiên Chúa chứng giám;6 không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác,7 trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi, với tư cách là Tông Đồ Đức Ki-tô.
8 Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.9 Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.10 Anh em làm chứng, và Thiên Chúa cũng chứng giám, rằng với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã cư xử một cách thánh thiện, công minh, không chê trách được.11 Anh em biết: chúng tôi đã cư xử với mỗi người trong anh em như cha với con;12 chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng kêu gọi anh em vào Nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người.  
Đức tin và lòng kiên nhẫn của người Thê-xa-lô-ni-ca
13 Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.14 Thật vậy, thưa anh em, anh em đã noi gương các Hội Thánh của Thiên Chúa ở miền Giu-đê là những Hội Thánh của Đức Ki-tô Giê-su, vì anh em cũng đã phải chịu những nỗi đau khổ do đồng bào của anh em gây ra, như các Hội Thánh đó đã phải chịu do người Do-thái.15 Những người này đã giết Chúa Giê-su và các ngôn sứ, đã bắt bớ chúng tôi, họ không đẹp lòng Thiên Chúa và chống lại tất cả mọi người;16 họ ngăn cản khi chúng tôi rao giảng cho người ngoại để những người này được ơn cứu độ. Như vậy họ luôn luôn chất đầy thêm tội lỗi; nhưng cuối cùng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã giáng xuống trên họ.
 Ông Phao-lô lo lắng về cộng đoàn
17 Phần chúng tôi, thưa anh em, phải xa cách anh em một thời gian ngắn, xa mặt chứ không cách lòng, chúng tôi càng cố gắng hơn để lại thấy mặt anh em, vì chúng tôi rất ước ao điều đó.18 Bởi vậy chúng tôi đã muốn đến thăm anh em -chính tôi, Phao-lô, đã nhiều lần định đi- nhưng Xa-tan đã cản trở chúng tôi.19 Quả thế, ai là niềm hy vọng, là niềm vui của chúng tôi, ai là triều thiên làm cho chúng tôi hãnh diện trước nhan Đức Giê-su, Chúa chúng ta, khi Người quang lâm, nếu không phải là anh em?20 Phải, chính anh em là vinh quang và là niềm vui của chúng tôi.

CHIA SẺ
 Trung tín (1-6). Những đau khổ của Thánh Phao-lô nơi cộng đoàn Philliphe có thể đã làm cho ông do dự  thực thi sứ vụ ở Thê-xa-lô-ni-ca, nhưng ngài là một đầy tớ muốn trung thành với Đức Chúa. Sứ điệp và động lực của ngài thật tinh ròng, và Thiên Chúa đã chúc phúc cho sứ mạng của ngài. Nếu được Thiên Chúa chấp thuận và có phải đau khổ thì vẫn tốt hơn là được con người vỗ tay và thịnh vượng. Khi bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, hãy tiếp tục (1Cr 4:2). Có khi nào bạn muốn bỏ cuộc trước sứ mạng của Thiên Chúa, và đâu là cách giúp bạn chọn lựa đi tiếp?
Hiền lành (c.7-9). Những tín hữu trẻ cần một người cha mẹ thiêng liêng để nuôi dưỡng họ một cách trìu mến trong Chúa. Sứ vụ của thánh Phao-lô được thúc đẩy bởi tình yêu, không phải lòng tự hào hay khao khát có được vật chất. Bạn đã được giáo dục bằng kỷ luật hay bằng yêu thương, giả như bạn được giao cho trách nhiệm hướng dẫn một ai đó, bạn sẽ chọn phương pháp nào?
Không khiển trách (c.13-16). Thật là quan trọng để trở nên những gương mẫu tốt cho những người tín hữu trẻ! Trẻ em làm điều chúng ta làm, chứ không phải điều chúng ta nói. Gương sáng của bạn trong tư cách là một Ki-tô hữu có làm cho những người khác lớn lên một cách dễ dàng?
Lòng hăng hái (c.13-16). Với những người khao khát Lời Chúa, điều đó giúp họ lớn lên (Gr 15:16; 1Pr 2:2). Khi họ nghe Lời Chúa, họ đón nhận một cách hăng hái và thực hành ngay thức thời. Bạn hăng say tìm kiếm về điều gì trong lúc này?
Niềm hy vọng (c.17-20). Thánh Phao-lô đã hy vọng lại được thăm viếng những người bạn của mình; nhưng cho dù họ không được gặp lại nhau trên trần thế này, ngài có thể gặp họ khi Đức Chúa lại đến. Khi Đức Giê-su đến, liệu bạn sẽ vui mừng trong sự hiện diện của Ngài do bởi những người mà bạn có ảnh hưởng vì Đức Ki-tô?

Thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2015

CHƯƠNG 1 - Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Thê-xa-lô-ni-ca


Lời mở đầu
1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa Cha, và trong Chúa Giê-su Ki-tô. Chúc anh em được ân sủng và bình an.

Tạ ơn Thiên Chúa và khen ngợi cộng đoàn
2 Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện,3 và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.
4 Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em,5 vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em;6 còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban:7 bởi vậy anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a.8 Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Ma-kê-đô-ni-a và A-khai-a, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa.9 Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật,10 và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giê-su, Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến.

DẪN NHẬP
Sách Tông Đồ Công Vụ 17:1-15 có thuật lại việc thành lập giáo đoàn Thê-xa-lô-ni-ca. Thánh Phao-lô đã phục vụ tại đó trong một thời gian ngắn, có thể chỉ trong một tháng; nhưng Đức Chúa đã làm những điều kỳ diệu, và chứng nhân của Giáo hội được biết đến xa và rộng.

Thánh Phao-lô phải rời bỏ thành phố và không thể quay trở lại, vì thế ngài đã gởi Ti-mô-thê đến để xem mọi việc diễn ra như thế nào. Thánh Phao-lô đã viết thư thứ nhất từ Cô-rin-tô (Cv 18:5) đáp lại bản báo cáo của Ti-mô-thê (1Cr 3:6). Ngài đã muốn khích lệ các thánh trong cách thức của một người Ki-tô hữu của mình, và khẳng định tình yêu và sự quan tâm của ngài dành cho họ. 

Thư thứ hai được viết vài tháng sau đó để khích lệ Giáo hội địa phương hãy kiên định giữa cơn bách hại. Một số người nghĩ rằng “ngày của Đức Chúa” đã đến gần, vì thê thánh Phao-lô cũng bàn về chủ đề này. Cả hai thư đều nhấn mạnh đến việc Đấng Ki-tô sắp ngự đến và ảnh hưởng cụ thể của điều này phải được bày tỏ trong đời sống của chúng ta.  
CHIA SẺ 
Mô tả của Thánh Phao-lô về những người tín hữu tại Thê-xa-lô-ni-ca gợi lên rằng họ là một cộng đoàn điển hình. Hãy tự hỏi bản thân mình những câu hỏi sau.

Phải chăng những người khác cảm ơn vì tôi (1-4)? Thánh Phao-lô rất vui mừng vì đức tin, đức cậy, đức ái, và những người Ki-tô hữu ở đây thể hiện phẩm chất của chính họ trong việc làm, hoạt động, và sự kiên nhẫn. Liệu những người khác có thể nói rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa? Liệu họ có tạ ơn Chúa vì sự tăng triển trong đời sống thiêng liêng của chúng ta?

Liệu quyền năng của Thiên Chúa có được nhìn thấy trong  đời sống của tôi  (5-7)? Điều này đến khi bạn nhận lãnh Lời Thiên Chúa nhờ đức tin và để cho Thần Khí Chúa hoạt động trong con tim của bạn. Điều đó cũng bao hàm sự  đau khổ vì Chúa và để Ngài ban cho bạn niềm vui của Ngài.

Tôi có giúp để người khác có thể nói về Đức Giê-su cách thuận lợi hơn (8-10)? Một số các tín hữu là những điển hình nghèo nàn trong tư cách là một Ki-tô hữu. Cuộc sống của họ làm cho những người không tin có lý do để từ chối Đức Ki-tô. Nhưng những người Ki-tô hữu trong cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca đã làm cho thánh Phao-lô dễ dàng rao giảng về Tin Mừng! Chứng từ của họ đã đi trước Phao-lô, và ông nghe biết điều đó ở bất kỳ nơi nào ông đến.

Thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2015

CHƯƠNG 4 - Thư Gửi Tín Hữu Cô-Lô-Xê

 (1) Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một Chủ ở trên trời.
Tinh thần tông đồ
(2) Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. (3) Ðồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Ðức Kitô; chính vì mầu nhiệm này mà tôi bị giam giữ. (4) Xin cho tôi biết công bố rõ ràng mầu nhiệm ấy, như bổn phận tôi phải loan báo.
(5) Anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài; hãy tận dụng thời buổi hiện tại. (6) Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người.
Tin Tức
(7) Mọi tin tức về tôi, anh Tykhicô sẽ cho anh em biết; anh là người anh em yêu quý của tôi, người trung thành phục vụ, và người đồng sự với tôi trong công việc Chúa. (8) Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh em. (9) Cùng đi có anh Ônêximô, người anh em trung thành và yêu quý của tôi, người đồng hương với anh em. Cả hai sẽ cho anh em biết tất cả những gì xảy ra ở đây.
Lời chào và lời chúc cuối thư
(10) Anh Aríttakhô, bạn tù với tôi, gửi lời chào anh em. Anh Máccô, em họ ông Banaba, cũng gửi lời chào anh em; anh em đã nhận được những chỉ thị về anh ấy; nếu anh ấy đến với anh em, thì hãy tiếp đón anh ấy. (11) Anh Giêsu, gọi là Giúttô, cũng gửi lời chào anh em. Trong số những người cắt bì, chỉ có ba anh ấy cùng làm việc với tôi cho nước Thiên Chúa; các anh đã là niềm an ủi của tôi. (12) Anh Êpápra, người đồng hương với anh em và là tôi tớ của Ðức Kitô Giêsu, gửi lời chào anh em; anh không ngừng chiến đấu cho anh em bằng lời cầu nguyện, để một khi đã trưởng thành và hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, anh em được đứng vững. (13) Tôi làm chứng cho anh rằng anh vất vả nhiều vì anh em, những người ở Laođikia và Hiêrapôli. (14) Anh Luca, thầy thuốc yêu quý, và anh Ðêma gửi lời chào anh em.
(15) Xin cho tôi gửi lời chào các anh em ở Laođikia, chị Nympha và Hội Thánh vẫn họp tại nhà chị ấy. (16) Sau khi anh em đọc thư này, xin liệu sao cho Hội Thánh Laođikia cũng được đọc nữa. Xin anh em cũng đọc thư của tôi gửi cho Hội Thánh Laođikia. (17) Sau cùng, xin nhắn với anh Akhíppô: "Hãy lưu tâm đến chức vụ Chúa đã giao cho anh, và lo chu toàn".
(18) Lời chào này do chính tay tôi, Phaolô, viết. Anh em đừng quên rằng tôi đang phải mang xiềng xích! Chúc anh em được ân sủng.
CHIA SẺ
Cầu nguyện (c.2-4, 12-13). Cầu nguyện bao hàm với một lòng muốn vững vàng, một trí khôn tỉnh táo, và một con tim biết ơn; và những điều chúng ta cầu xin phải rõ ràng và liên quan đến thừa tác vụ Lời. Phao-lô đã cầu xin không phải cho một cánh cửa nhà tù mở ra, nhưng cho một cánh cửa sứ vụ được mở ra (1Cr 16:9; 2Cr 2:12; Kh 3:7-8). Bạn cầu nguyện điều gì cho những người đang phục vụ trong cộng đoàn của bạn, trong Giáo hội của bạn? Cách thức bạn cầu xin trong những lời cầu nguyện của bạn như thế nào?

Làm chứng (c.5-6). Những người không tin là những người bên ngoài, và nhiệm vụ của chúng ta là đem họ vào. Chứng từ hiệu quả bao gồm bước đi một cách khôn ngoan, hãy tỉnh thức với mọi cơ hội, và hãy cẩn thận trong điều chúng ta nói và cách chúng ta nói (1Pr 3:15-17). Trong năm Tân Phúc Âm Hóa Xứ Đạo này, bạn trở nên nhân chứng cho Tin Mừng như thế nào?

Thông tin (c.7-9). Phao-lô đã không do dự chia sẻ những nhu cầu của mình với người khác, bởi vì ngài lệ thuộc vào lời cầu nguyện nâng đỡ của họ (Rm 15:30; Ep 6:19; Pl 1:19; 1Tx 5:25; Plm 22). Bạn có cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong Giáo hội, ở những vị trí quan trọng? Họ cần điều đó!

Phục vụ (c.10-18). Phao-lô liệt kê sáu người hoạt động sát cánh với ngài và khích lệ ngài trong Chúa. Ngay cả một tông đồ không thể thực hiện công việc một mình, và thật là hồng ân khi có ngài ở đó phục vụ các thánh ở Cô-lô-sê một cách trung thành! Đâu là cách thức bạn cộng tác với các tông đồ của Chúa trong việc phục vụ dân Chúa?