Thứ Bảy, ngày 20 tháng 9 năm 2014

CHƯƠNG 12 - HÔ-SÊ

Ít-ra-en lụn bại về tôn giáo và chính trị
1 Ép-ra-im lấy giả dối,
và nhà Ít-ra-en dùng lừa đảo mà bao bọc Ta.
Giu-đa vẫn đi với Thiên Chúa,
vẫn trung thành với Ðấng Thánh của mình.
2 Ép-ra-im bầu bạn với không khí,
ngày nào cũng chạy theo gió đông;
nó cứ gia tăng giả dối, bạo tàn,
nó lập giao ước với Át-sua, và chở dầu cho Ai-cập. 
Lên án Gia-cóp và Ép-ra-im
3 Ðức Chúa hạch tội Giu-đa,
Người sẽ trừng trị Gia-cóp theo lối sống của nó,
sẽ cứ các việc nó làm mà trả công cho nó.
4 Còn là thai nhi, nó đã chiếm chỗ của anh mình;
trong thời sung sức, nó dám cự lại Thiên Chúa.
5 Nó cự lại thiên sứ và đã lấn át người,
nhưng nó lại khóc và xin người thương xót.
Ở Bết Ên nó gặp người, và ở đó, chính người đã nói với nó:
6 Ðức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh:
danh hiệu Người là Ðức Chúa.
7 Còn ngươi, nhờ Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ trở về.
Ngươi hãy giữ đức tín thành, công chính
và luôn trông cậy vào Thiên Chúa của ngươi.
8 Ca-na-an nắm trong tay những chiếc cân bịp bợm:
nó ưa thích đánh lừa.
9 Ép-ra-im từng nói: "Ta đã nên giàu có với đủ cơ ngơi rồi";
nhưng tất cả những của nó làm ra,
nó chẳng còn giữ lại được gì, vì sự gian ác nó đã phạm. 
Viễn ảnh hoà giải với Thiên Chúa
10 Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi
ngay từ khi ngươi còn bên Ai-cập.
Ta sẽ vẫn cho các ngươi cư ngụ trong lều,
như trong những ngày hội ngộ.
11 Ta sẽ phán với các ngôn sứ, Ta sẽ tăng thị kiến thêm nhiều,
và nhờ các ngôn sứ để nói những dụ ngôn. 
Những lời đe doạ mới
12 Ga-la-át chỉ có gian tà.
Quả thật chúng chỉ là quân giả dối:
tại Ghin-gan chúng sát tế bò bê,
bàn thờ của chúng chẳng khác gì những đống đá
trên các luống đất ngoài đồng.
13 Gia-cóp đã trốn chạy sang cánh đồng A-ram,
Ít-ra-en đã phục dịch vì một người phụ nữ,
vì một người đàn bà mà ông đã phải giữ chiên.
14 Nhưng nhờ một ngôn sứ,
Ðức Chúa đã đưa Ít-ra-en từ Ai-cập lên;
cũng nhờ một ngôn sứ, mà Ít-ra-en được canh giữ.
15 Ép-ra-im đã xúc phạm đến Người
và làm cho Người phải xót xa cay đắng.
Nó đã đổ máu thì phải chịu tội.
Những nhục mạ nó đã gây nên, Chúa sẽ bắt nó phải đền bù. 
CHIA SẺ

Sự dối trá (c.1-7). Cả Ít-ra-en và Giu-đa đều liên quan đến sứ điệp này. Ngôn sứ Hô-sê đã nhìn lịch sử của  Gia-cóp, tổ phụ của họ và nhìn thấy sự hủy diệt ở nơi các hậu duệ của ông. Gia-cóp đã cố gắng để chiếm đoạt quyền trưởng năm của Ê-sau (Stk 25:26); ông đã chiến đấu với Thiên Chúa (Stk 33:22-32); nhưng ông đã quay về lại Bết Ên và tìm kiếm phúc lành của Thiên Chúa (Stk 35). Thời gian đã đến để It-ra-en và Giu-đa quay về với Thiên Chúa và hoán cải tội lỗi của họ (c.6).

Sự kiêu hãnh (c.8-15). “Tôi đã nên giàu có!” cho thấy sự kiêu hãnh của họ, nhưng đó không phải là một sự kiêu hãnh trống rỗng và chỉ là nhiều gió (c.2). Tại sao? Bởi vì họ đã kiếm tiền bởi sự dối trá một cách đối trá qua việc lừa dối người nghèo, và sự giàu có như vậy có thể chẳng tồn tại lâu dài.

Ít-ra-en đã nghĩ rằng sự giàu có của họ như là dấu chỉ cho thấy sự chấp thuận của Thiên Chúa và họ đã không xem xét về cách thức họ đã có được như vậy. Cách thức đo lường mức độ thành công của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn chính là sự trung thành chứ không phải sự giàu có. Bạn có nhận thấy rằng, đối với Thiên Chúa đời sống thánh thiện của bạn là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì mà bạn có thể sở đắc ?

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 9 năm 2014

CHƯƠNG 11 - HÔ-SÊ

Ðức Chúa báo oán cho tình yêu bị khước từ
1 Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó,
từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về.
2 Nhưng Ta càng gọi chúng, chúng càng bỏ đi;
chúng dâng hy lễ cho các Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng.
3 Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó,
nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng.
4 Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.
Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má;
Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.
5 Nó sẽ không trở về Ai-cập nữa,
nhưng Át-sua sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với Ta.
6 Gươm đao sẽ hoành hành trong các thành của nó,
sẽ làm cỏ và ngốn sạch con cái nó, vì chúng có những ý đồ xấu xa. 
Nhưng Ðức Chúa lại tha thứ
7 Dân Ta cứ miệt mài buông theo bội tín,
chúng được kêu mời hãy vươn lên,
mà chẳng một ai ngóc đầu dậy!
8 Hỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi!
Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành!
Làm sao Ta xử với ngươi như với Át-ma,
để ngươi nên giống như Xơ-vô-gim được?
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.
9 Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,
sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa,
vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Ðấng Thánh,
và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. 
Trở về từ chốn lưu đày
10 Chúng sẽ bước theo Ðức Chúa.
Người sẽ rống lên như sư tử.
Quả thật, Người sẽ rống lên,
và từ phía tây, con cái sẽ vui mừng chạy tới.
11 Chúng sẽ chạy tới lẹ như chim từ Ai-cập,
như bồ câu từ đất Át-sua,
và Ta sẽ cho chúng cư ngụ trong nhà của chúng,
- sấm ngôn của Ðức Chúa. 
CHIA SẺ

Trong hai chương tiếp theo sẽ định hình một bài học lịch sử mà qua đó cho thấy các tội của dân tộc khi Hô-sê nhìn lại lịch sử của Ít-ra-en và của Gia-cóp.

Vô ơn (c.1-4). Ít-ra-en đã được đón nhận giao ước với Thiên Chúa một cách nhưng không, họ quên rằng Ngài đã chọn họ (Đnl 7:6-11). Trong tình yêu, Ngài đã giải thoát một đứa trẻ khỏi Ai-cập, chăm sóc, nuôi nấng, và dạy dỗ người ấy biết đi và làm việc; và rồi đứa trẻ đó đã bỏ rơi Ngài để chạy theo các ngẫu tượng. Thật là một sự vô ơn.

Con tim chai đá (5-11). Họ đã theo những kế hoạch riêng của mình và chẳng để tâm đến ý Chúa. Khi Thiên Chúa quở trách họ, họ đã không hoán cải. Đất tâm hồn họ chai đá (10:12), nhưng lòng Thiên Chúa đối với họ hết sức dịu dàng. Ngài có thể hủy diệt họ như Ngài đã làm với những thành khác (Stk 14:2,8). Rồi một ngày Ngài sẽ gọi họ bằng tiếng gầm của sư tử, và họ sẽ đến với những tấm lòng run sợ.

Hô-sê kêu gọi mọi người hoán cải, cũng vậy Đức Giê-su cũng kêu gọi chúng ta hãy quay về. Khi bạn nghe câu chuyện về sự trừng phạt, liệu bạn có thể tin rằng bạn được miễn trừ ? Bạn có tin rằng Thiên Chúa chẳng có một chương trình gì dành cho bạn ? Bạn có thể tin rằng cuộc sống của bạn là cho chính bạn, và Thiên Chúa không thực sự quan tâm đến bạn nữa ?

Thứ Năm, ngày 18 tháng 9 năm 2014

CHƯƠNG 10 - HÔ-SÊ

Ngẫu tượng Ít-ra-en thờ sẽ bị phá huỷ
1 Ít-ra-en vốn là một cây nho sum sê,
trái trăng thật dồi dào phong phú.
Nhưng trái trăng càng nhiều,
chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng;
đất nước càng giàu sang,
chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy.
2 Chúng là thứ người lòng một dạ hai,
rồi đây chúng sẽ phải đền tội;
bàn thờ của chúng, chính Người sẽ đập tan,
cột thờ của chúng, Người cũng sẽ phá đổ.
3 Bây giờ chúng lại nói: "Chúng tôi không có vua."
Vì Ðức Chúa, chúng còn không kính sợ,
thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng?
4 Chúng ăn nói ba hoa, thề gian thề dối, thoả hiệp với mọi người,
biến luật pháp nên như cây độc hại tươi tốt trên nương đồng.
5 Ðứng trước con bò của Bết A-ven, dân cư Sa-ma-ri run sợ.
Quả thật, dân của nó để tang nó,
bọn tư tế bất hợp pháp cũng vậy.
Chúng cứ vui mừng vì vinh quang của nó đi,
bởi giờ đây vinh quang ấy đã bị đẩy xa rồi.
6 Nó cũng bị đưa sang Át-sua làm lễ vật triều cống cho vua cả.
Ép-ra-im sẽ chuốc lấy nhuốc nhơ, Ít-ra-en phải hổ thẹn về những điều mình suy tính.
7 Thế là Sa-ma-ri tiêu tùng.
Vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước.
8 Các nơi cao của A-ven sẽ bị phá huỷ, đó là tội của Ít-ra-en.
Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó.
Bấy giờ chúng sẽ nói với núi đồi: "Phủ lấp chúng tôi đi! "
và với gò nổng: "Hãy đổ xuống trên chúng tôi! "
9 Hỡi Ít-ra-en, từ những ngày ở Ghíp-a, ngươi đã phạm tội.
Ngày nay vẫn chứng nào tật ấy, như thể tại Ghíp-a xưa
chiến tranh đã không đụng tới những kẻ gian ác.
10 Ta sẽ đến và sửa trị chúng.
Các dân sẽ tập hợp chống lại chúng,
khi chúng bị sửa trị về hai tội ác chúng đã phạm.

Ít-ra-en đã không đáp ứng điều Ðức Chúa chờ đợi
11 Ép-ra-im là con bê thuần thục, ưa đạp lúa,
và Ta, Ta sẽ luồn cái ách vào cổ xinh đẹp của nó!
Ta sẽ đặt ách cho Ép-ra-im,
Giu-đa sẽ kéo cày, Gia-cóp sẽ kéo bừa.
12 Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương.
Hãy khai khẩn đất hoang;
đây là thời kiếm tìm Ðức Chúa
cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.
13 Các ngươi đã gieo tội ác, gặt sự bất công, ăn hoa quả dối trá.
Vì ngươi cậy có chiến xa và nhiều dũng sĩ,
14 thì náo loạn sẽ nổi lên trong dân ngươi.
Tất cả các pháo đài của ngươi đều bị phá huỷ,
như San-man phá huỷ Bết Ác-vên,
trong ngày có giao tranh, khi cả mẹ lẫn con đều bị đập tan xác.
15 Bết Ên đã gây ra cho các ngươi như thế đó
vì tội ác nặng nề của các ngươi;
ngay từ rạng đông chắc chắn vua Ít-ra-en sẽ bị rồi đời! 
CHIA SẺ

Thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014

CHƯƠNG 9 - HÔ-SÊ

  Sầu khổ chốn lưu đày
1 Hỡi Ít-ra-en, chớ vui cười,
đừng hớn hở như phường dân ngoại.
Ngươi đã bỏ Thiên Chúa ngươi mà làm điếm
và mong được trả công trên mọi sân đập lúa.
2 Lúa trong sân, nho trong bồn, chúng sẽ không được hưởng,
càng mong rượu mới, chúng càng thất vọng ê chề.
3 Không được ở trên đất của Ðức Chúa,
Ép-ra-im sẽ phải trở về Ai-cập,
và phải dùng thức ăn ô uế tại Át-sua.
4 Chúng sẽ không được rót rượu tế dâng Ðức Chúa,
các hy lễ của chúng cũng chẳng đẹp lòng Người.
Bánh chúng ăn khác nào bánh tại nhà có tang,
ai ăn vào cũng trở thành ô uế,
vì bánh của chúng chỉ để chúng nuôi thân,
chứ không được đưa vào nhà Ðức Chúa.
5 Các ngươi sẽ làm gì trong ngày hội, ngày lễ của Ðức Chúa?
6 Vì này chúng sẽ phải ra đi sau khi đất nước bị tàn phá.
Chúng sẽ bị Ai-cập tập trung, và sẽ bị Mốp chôn vùi.
Cỏ dại mọc um tùm trên đồ bạc chúng coi là quý giá,
gai góc nằm ngổn ngang ngay trong lều chúng ở. 
Ngôn sứ bị khủng bố vì loan báo cuộc trừng phạt
7 Ðã đến rồi những ngày trừng phạt,
đã đến rồi những ngày báo oán: Ít-ra-en sẽ thấy điều này!
- "Ngôn sứ điên rồi! Người được linh hứng nói sảng! "
Ngươi nói vậy, vì tội ác của ngươi tầy trời,
ngươi lại còn bày đủ trò khủng bố.
8 Ngôn sứ là người canh gác Ép-ra-im, vẫn ở cùng Thiên Chúa,
thế mà thiên hạ lại giăng bẫy trên khắp mọi nẻo đường ông đi,
khủng bố ông ngay trong nhà Thiên Chúa.
9 Chúng chìm sâu trong vũng lầy hư hỏng như hồi ở Ghíp-a.
Người không quen điều gian ác chúng làm,
nhưng sẽ trị tội chúng. 
Trừng phạt tội ác tại Ba-an Pơ-o
10 Ta đã gặp được Ít-ra-en, khác nào chùm nho trong sa mạc,
Ta đã xem cha ông các ngươi
như trái đầu mùa trên cây vả mới bói.
Nhưng phần chúng, khi đến Ba-an Pơ-o,
chúng lại gắn bó với các thần ô nhục,
và trở thành ghê tởm như những thần chúng yêu mến.
11 Vinh quang của Ép-ra-im như cánh chim vụt bay:
không còn thai nghén, chẳng còn sinh nở.
12 Giả như chúng có nuôi con cho khôn lớn,
Ta cũng không để cho thành người.
Thật khốn nạn cho chúng khi bị Ta từ bỏ.
13 Xưa Ta thấy Ép-ra-im như thành Tia toạ lạc trong đồng cỏ,
nhưng nay Ép-ra-im
sắp phải nộp con mình cho phường khát máu.
14 Lạy Ðức Chúa, xin Ngài làm cho chúng...
Ngài sẽ làm gì cho chúng đây?
Xin cho chúng không còn sinh nở, hết cho bú mớm. 
Trừng phạt tội ác tại Ghin-gan
15 Mọi tội ác của chúng lộ hết ở Ghin-gan.
Tại nơi này Ta chê ghét chúng.
Những hành vi gian ác của chúng
khiến Ta xua đuổi chúng khỏi nhà Ta.
Ta không còn yêu thương chúng nữa.
Hết thảy các thủ lãnh của chúng đều là quân phản bội.
16 Ép-ra-im đã bị đánh nhừ đòn, gốc rễ của chúng bị héo khô,
chúng không mang lại hoa trái gì được.
Và giả như chúng có sinh sản, Ta cũng sẽ giết chết
những đứa con yêu quý chúng đã cưu mang.
17 Thiên Chúa của tôi sẽ xua đuổi chúng,
vì chúng không chịu nghe lời Người;
giữa chư dân, chúng sẽ phải lang thang phiêu bạt.
CHIA SẺ

Tên Ép-ra-im có nghĩa là “hoa quả gấp đôi,” và Hô-sê đã sử dụng dữ kiện đó như là nền tảng cho sứ điệp của ông trong những chương tiếp theo. Có thể chẳng có hoa trái gì trong mùa gặt (c.1-9) bởi vì sự đói nghèo đang đến và Thiên Chúa sẽ xét xử đất nước (Ds 28:38-42). Đó có thể là lúc kết thúc niềm vui của mùa gặt (c.1). Ép-ra-im sẽ chẳng còn được biết đến như vùng đất trù phú.

Gia đình họ cũng có thể sẽ không còn đông đúc nữa (c.10-17). Tại sao lại cho phép họ sinh con nhiều con cái để rồi chúng chỉ thờ ngẫu tượng và rồi bị sát hại bởi những kẻ xâm lược Át-sua ? Hoa trái trong cung lòng luôn là một phúc lành đối với người Do thái (Tv 127:3-5; 128: 3-4), nhưng giờ đây những người vô sinh lại là một phúc lành.

Mùa gặt là mùa vui của người Ít-ra-en, nhưng Thiên Chúa ra lệnh cho họ đừng làm như thế vì họ đã chạy theo các ngẫu tượng và điều đó đem đến những tai họa cho họ. Họ cố gắng bắt chước những đặc tính của các ngẫu tượng thay vì phản ánh dung nhan Thiên Chúa. Liệu bạn ngày càng trở nên giống Thiên Chúa, hay giống một điều gì đó ?