Thứ Hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014

CHƯƠNG 9 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Ðức Giêsu chữa người bại liệt
(1) Ðức Giêsu xuống thuyền, băng qua bờ, trở về thành của mình. (2) Và kìa, người ta khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Ðức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!" (3) Và kìa mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng". (4) Nhưng Ðức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? (5) Trong hai điều: một là bảo: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Ðứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn? (6) vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Ðức Giêsu bảo người bại liệt: "Hãy đứng dậy, vác giường mà về nhà đi!". (7) Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. (8) Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
Ðức Giêsu kêu gọi ông Mat-thêu
(9) Bỏ nơi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.
Ðức Giêsu dùng bữa với những người tội lỗi
(10) Ðức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. (11) Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" (12) Nghe như thế, Ðức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. (13) Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".
Tranh luận về việc ăn chay
(14) Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" (15) Ðức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay. (16) Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. (17) Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế mới giữ được cả hai".
Ðức Giêsu chữa người đàn bà bị băng huyết
và cho con gái một kỳ mục sống lại
 (18) Người còn đang nói với họ như thế, thì kìa, một kỳ mục đến gần bái lạy Người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống". (19) Ðức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.
(20) Và kìa, một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, (21) vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!" (22) Ðức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con". Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
Đức Giê-su chữa con gái một kỳ mục
(23) Ðức Giêsu đến nhà viên kỳ mục; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: (24) "Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!" Nhưng họ chế nhạo Người. (25) Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền chỗi dậy. (26) Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
Ðức Giêsu chữa hai người mù
(27) Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi!" (28) Khi Ðức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin". (29) bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy". (30) Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết!" (31) Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Ðức Giêsu chữa người câm bị quỷ ám
(32) Họ vừa đi ra thì kìa người ta đem đến cho Ðức Giêsu một người câm bị quỷ ám. (33) Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Ðám đông kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ítraen, chưa hề thấy thế bao giờ!" (34) Nhưng người Pharisêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ".
Ðức Giêsu thương dân chúng lầm than
(35) Ðức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
(36) Ðức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. (37) Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. (38) Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về". 
CHIA SẺ

Thiên Chúa đáp trả do niềm tin của con người. Viên đại đội trưởng đã có một đức tin lớn lao (8:10), trong khi những người môn đệ mắc lỗi về kém tin (8:26). Những người đàn ông đã mang mình đến đã thực hành một đức tin có tính cộng tác (9:2), trong khi người phụ nữ bệnh hầu như là một đức tin mê tín (9:21). Theo bạn đức tin có nghĩa là gì? Đức Kitô hỏi bạn cùng một câu hỏi mà Ngài đã hỏi hai người mù:“bạn có tin rằng tôi có thể làm điều đó cho bạn?” (9:28). Câu trả lời của bạn là gì?
Mối quan tâm lớn nhất của Thiên Chúa là ơn cứu độ cho những người tội nhân. Chữa lành người bệnh là một phép lạ lớn lao, và việc làm ngươi chết sống lại thậm chí còn lớn lao hơn nữa; nhưng ơn cứu độ cho tâm hồn lạc lối là một phép lạ lớn nhất trong tất cả các phép lạ. Đức Giêsu là một Lương Y Vĩ Đại, Đấng đến để chữa lành cho những người tội nhân (9:12-13), Chàng Rể mời những người tội lỗi vào dự tiệc cưới (9:14-17), và Mục Tử Nhân Hậu đồng cảm với con chiên đang gặp khó khăn (9:35-36). Phải chăng bạn tìm kiếm từ nơi Thiên Chúa điều bạn muốn, thay vì lãnh nhận từ Thiên Chúa những gì Ngài muốn ban cho bạn?
Thiên Chúa mời gọi chúng ta giúp Ngài để tiếp cận với những người lạc lối. Phêrô đã mở cửa nhà mình và Đức Giêsu đã chữa lành nhiều người ở đó (8:14-16), và Mát-thêu đã sử dụng nhà mình để giới thiệu bạn bè của ông với Đức Giêsu (9:9-17). Người mù đã được chữa lành loan tin về Đức Giêsu cho toàn thể đất nước (9:31). Đức Giêsu đang tìm kiếm những người môn đệ (8:18-22) và thợ gặt (9:37-38) để giúp Ngài hoàn tất công việc. Thiên Chúa mời gọi bạn điều gì trong lúc này? Bạn có dám hy sinh những quyền lợi của mình nếu điều đó đòi hỏi cho sứ vụ loan báo Tin Mừng?

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014

CHƯƠNG 8 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

 III. Rao Giảng Nước Trời
1. Phần Ký Thuật
Ðức Giêsu chữa người bị phong hủi
(1) Khi Ðức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. (2) Và kìa một người bị phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch". (3) Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi". Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. (4) Rồi Ðức Giêsu bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết".
Ðức Giêsu chữa đầy tớ của một đại đội trưởng
(5) Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: (6) "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". (7) Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó". Viên đại đội trưởng đáp: (8) "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. (9) Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Ði!", là nó đi, bảo người kia: "Ðến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm". (10) Nghe vậy, Ðức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. (11) Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời. (12)Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng". (13) Rồi Ðức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ đi về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!" Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.
Ðức Giêsu chữa bà mẹ vợ ông Phêrô
(14) Ðức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. (15) Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.
Ðức Giêsu chữa lành mọi kẻ ốm đau
(16) Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Ðức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, (17) để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia:
Người đã mang lấy các tật nguyền của ta
và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.
Người môn đệ phải bỏ mọi sự
(18) Thấy xung quanh có đám đông, Ðức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. (19) Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo". (20) Ðức Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu".
(21) Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". (22) Ðức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ".
Ðức Giêsu dẹp yên biển động
(23) Ðức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, (24) và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. (25)Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!" (26) Ðức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. (27) Các ông ngạc nhiên và nói: "Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"
Hai người bị quỷ ám
(28) Khi Ðức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. (29) Và kìa, chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?" (30) Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. (31) Bọn quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia". (32) Người bảo: "Ði đi!" Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. (33) Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. (34) Và kìa, cả thành ra đón Ðức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
CHIA SẺ

Trong hai chương này, Mátthêu thu thập nhiều những phép lạ của Chúa Giê-su và cho thấy đó là những bằng chứng Ngài chính là đấng Messia được hứa ban cho nhân loại (1 Cr 1:22; Is 35:4–6). Trong c.8:17, Mát-thêu đã trích Isaia 53:4 và áp dụng điều đó cho sứ vụ chữa lành của Đức Kitô khi Ngài hiện diện trên mặt đất. Một số những bài học hữu ích rút ra từ những bằng chứng nơi những phép lạ này.

Thiên Chúa quan tâm đến những cá nhân. Đức Giêsu đã không chỉ thi hành sứ vụ nơi những đám đông (8:1; 9:36); Ngài dành thời gian cho những cá nhân. Ngài đã đồng cảm với những ai bị người khác khước từ. Phêrô và Gioan có cùng tinh thần này: họ cũng phục vụ cho hàng ngàn người (Cv 2) và vẫn dành thời gian cho một người ăn mày (Cv 3). Bạn có cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa một cách cụ thể trong cuộc sống của mình, khi Ngài vẫn can thiệp bằng tình yêu và ân sủng của Ngài qua những biến cố trong cuộc sống bạn hay Thiên Chúa vẫn rất mơ hồ và xa vời với bạn? Đâu là kinh nghiệm được Ngài đụng chạm đến gần đây nhất mà bạn có được?

Thiên Chúa có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Chẳng có gì là quá khó đối với Chúa (Gr 32:17). Ngài có thể chữa lành người bệnh và, làm lặng yên sóng biển, trừ quỷ, và ngay cả làm người chết chỗi dậy. Bạn có đặt lại mọi quan tâm ở nơi Ngài (1Pt 5.7)? Nếu Chúa Giê-su hiện ra hỏi bạn về nhu cầu lớn nhất hiện nay của bạn là gì, vậy đâu câu trả lời của bạn?

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2014

CHƯƠNG 7 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Ðừng xét đoán
(1) "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, (2) vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. (3) Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? (4) Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? (5) Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.

Ðừng quăng của thánh cho chó
(6) "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.
Cứ xin thì sẽ được
(7) "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. (8) Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. (9) Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? (10) Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? (11)Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.
Khuôn vàng thước ngọc
(12) "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.
Hai con đường
(13) "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. (14) Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
Cây nào trái ấy
(15) "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. (16) Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì họ biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? (17) Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. (18) Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (19) Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. (20) Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
Môn đệ chân chính
(21) "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (22) Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" (23) Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!
(24) "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. (25) Dù mưa sa, nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. (26) Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trrên cát. (27) Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
Cách giảng dạy của Ðức Giêsu
(28) Khi Ðức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, đám đông sửng sốt về lời giảng dạy của Người, (29) vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. 
CHIA SẺ


Xét đoán (c.1–12). Một trong những cách dễ nhất để che dấu tội của chúng ta là xét đoán người khác. Chẳng có gì là sai cả khi chúng ta làm phân định (c.6), nhưng chúng ta phải bắt đầu với chính bản thân. Thường chúng ta phạm những tội mà chúng ta nghĩ chúng ta thấy ở nơi người khác (Rom. 2:1–3). Chúng ta cần cầu nguyện và yêu thương nếu chúng ta phải trình bày một cách thành công “phẫu thuật mắt” trên anh chị em chúng ta. Chúng ta phải đối xử với họ cách mà chúng ta muốn họ đối xử với mình. Bạn có vội vàng khi làm những xét đoán về người khác, và khi làm những xét đoán như vậy, bạn có nghĩ đến mình cũng sẽ bị đối xử cùng một cách thức như vậy từ nơi người khác và cả nơi Thiên Chúa?

Hành hương (c.13–14). Cổng để bước vào cuộc sống thực sự thì hẹp, và con đường thì khó khăn, cho nên đừng cố gắng mang theo quá nhiều những túi xách quá tải.  Các thầy dạy giả danh làm cho con đường dễ dàng và phổ biến; nếu bạn thực sự theo Đức Giêsu, bạn phải trả giá và trên đường đôi khi còn bị cô đơn. Con đường hiện thời bạn đang đi là con đường nào? Bạn có khi nào dừng lại để tự hỏi con đường này đưa bạn đi tới đâu?

Cây (c.15–20). Cuộc sống sản sinh hoa trái, và cây tốt sinh trái tốt. Cuộc sống nghề nghiệp của những người biệt phái và Pharisêu có một giá rất hời, nhưng không có chứng từ hoa trái thiêng liêng. Cách thức bạn sinh hoa trái nói lên tình trạng của bạn thuộc về Thiên Chúa như thế nào. Bạn có nhận thấy những hoa trái cách cụ thể trong đời sống của mình là do bạn được nối kết với nguồn sống là Thiên Chúa?

Những người thợ xây (c.21–29). Để “xây trên đá” nghĩa là vâng phục Lời Thiên Chúa. Nói không chưa đủ; còn phải có việc làm (Gc 1:22–25). Nếu bạn tuyên bố là một môn đệ của Đức Giêsu Kitô, điều mong chờ từ lời tuyên xưng của bạn được kiểm chứng trong cuộc sống này và cuộc sống đời sau. Một đức tin chỉ trong những lúc an bình sẽ không vượt qua được cuộc trắc nghiệm. Hãy đọc những lời cuối cùng của Bài Giảng Trên Núi, cách sống của người khôn ngoan là lắng nghe và vận dụng Lời Chúa vào trong đời sống hằng ngày của mình. Bạn có muốn rằng bản thân có thể đối diện với những cơn bão tố trong cuộc sống mình bằng sức mạnh của Lời Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ và giúp cho bạn được an toàn?

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014

CHƯƠNG 6 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Bố thí cách kín đáo
(1) "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, ban thưởng. (2) Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. (3) Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, (4) để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.
Cầu nguyện nơi kín đáo
(5) "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. (6) Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.

Kinh "Lạy Cha"
(7) "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời. (8) Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
(9) "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:
"Lạy Cha chúng con là Ðấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
(10) triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
(11) Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
(12) xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con;
(13) xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
(14) "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. (15) Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Ăn chay cách kín đáo
(16) "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. (17) Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, (18) để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.
Của cải trên trời
(19) "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. (20) Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. (21) Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
Ðèn của thân thể
(22) "Ðèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. (23) Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!
Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của
(24) "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.
Tin tưởng vào Chúa quan phòng
(25) "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? (26) Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? (27) Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? (28) Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; (29) thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. (30) Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! (31) Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? (32) Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. (33) Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (34) Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. 
CHIA SẺ

Ca ngợi (c.1–4). Chúng ta chỉ nên làm hài lòng Thiên Chúa và nhận sự ca ngợi của Ngài. Nếu chúng ta trao tặng để nhận được sự ca ngợi từ những người khác, hay có thể là ca tụng chính mình (c.3), chúng ta đã nhận được ngay phần thưởng rồi-ca ngợi- nhưng chúng ta đánh mất phần thưởng vĩnh cửu. Chúng ta không thể nhận 2 lần phần thưởng cho mình, vì thế chúng ta phải quyết định phần thưởng nào chúng ta muốn. Cách thức bạn ca ngợi Thiên Chúa là ca ngợi Ngài với trọn vẹn con tim của bạn! Phần nào trong con tim của bạn thực sự không muốn hoặc không thể ca ngợi Ngài?
Cầu nguyện (c.5–15). Khi chúng ta cầu nguyện ở nơi chung điều đó cũng tốt như khi chúng ta cầu nguyện nơi riêng tư, và khi chúng ta cầu nguyện riêng, điều đó phải nên kín đáo (c.5–6), thành thật (c.7–8), và có hệ thống (c.9–13). Kinh Lạy Cha là một mẫu cầu nguyện mà tất cả chúng ta phải theo, nhờ đó chúng ta sẽ đặt mối quan tâm của Thiên Chúa trước và không quên tha thứ cho những người khác. Bạn làm gì khi dường như tất cả những lời cầu xin cùng Thiên Chúa, Cha trên trời của chúng ta vẫn cứ im lặng?
Sở hữu (c.16–34). Khi chúng ta cần vật chất để sống (c.32), và Thiên Chúa cung cấp những vật này cho chúng ta (c.33); nhưng đòi hỏi những điều không phải mục tiêu chính của cuộc sống. Bạn đang sống vì những sự vật khi để chúng chiếm hữu lòng bạn (c.19–21), chia trí bạn (c.22–23), và điều khiển ý muốn của bạn (c.24); và kết quả của điều này chính là sự lo lắng. Giải pháp cho vấn đề này là đặt Thiên Chúa ở vị trí hàng đầu, và bắt đầu sống với cái nhìn hướng về những giá trị vĩnh hằng. Những gì bạn đang sở hữu ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào?