Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 31 - DÂN SỐ


IX. Phân Chia Chiến Lợi Phẩm Và Ðất Ðai
Thánh chiến chống Ma-đi-an
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Hãy trả thù người Ma-đi-an cho con cái Ít-ra-en, rồi ngươi sẽ về sum họp với gia tiên ngươi."

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 30 - DÂN SỐ

1 Ông Mô-sê đã nói với con cái Ít-ra-en như Ðức Chúa đã truyền cho ông.
Luật về các lời khấn hứa

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 29 - DÂN SỐE. Ngày hò reo (Lv 23: 23-25)
1 Ngày mồng một tháng bảy, anh em sẽ phải tập hợp để thờ phượng Ðức Chúa; anh em không được làm một việc nặng nhọc nào: đối với anh em, đó sẽ là ngày Hò reo.

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 28 - DÂN SỐ


Xác định về các hy lễ
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Hãy ra lệnh cho con cái Ít-ra-en, và nói với chúng lời của Ta:

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 27 - DÂN SỐ


Gia tài cho con gái
1 Bấy giờ các con gái của ông Xơ-lóp-khát tiến đến. Ông này là con ông Khê-phe, cháu ông Ga-la-át, chắt ông Ma-khia, chít ông Mơ-na-se, thuộc chi tộc ông Giu-se.

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 26 - DÂN SỐ


1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông E-la-da, con tư tế A-ha-ron rằng: 2 "Các ngươi hãy kiểm tra toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, từ hai mươi tuổi trở lên, nghĩa là mọi người đến tuổi nhập ngũ trong dân Ít-ra-en."

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 25 - DÂN SỐ


Ít-ra-en tại Pơ-o
1 Khi trú ngụ tại Sít-tim, dân Ít-ra-en bắt đầu dâm đãng với gái Mô-áp. 2 Bọn này rủ rê dân thờ cúng các thần của chúng; dân đã ăn uống và thờ lạy các thần của chúng.

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 24 - DÂN SỐ


1 Khi ông Bi-lơ-am thấy Ðức Chúa vui lòng chúc phúc cho Ít-ra-en, thì ông không đi tìm lời trù rủa như mấy lần trước, nhưng quay mặt về phía sa mạc.

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 23 - DÂN SỐ1 Ông Bi-lơ-am thưa với vua Ba-lác: "Xin xây cho tôi bảy bàn thờ ngay tại đây, liệu ở đây cho tôi bảy con bò mộng và bảy con cừu đực."

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 22 - DÂN SỐ1 Sau đó con cái Ít-ra-en lại lên đường và đóng trại ở thảo nguyên Mô-áp, bên kia sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô.
 Vua Mô-áp cầu cứu ông Bi-lơ-am

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 21 - DÂN SỐ


Chiếm Khoóc-ma
1 Vua A-rát, người Ca-na-an, cư ngụ tại Ne-ghép, nghe biết Ít-ra-en theo đường A-tha-rim mà tới, thì đã tấn công Ít-ra-en và bắt được một số tù binh.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 20 - DÂN SỐ


VII. Từ Ca-Ðê Tới Mô-Áp
Mạch nước Mơ-ri-va (Xh 17: 1-7)
1 Toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en đến sa mạc Xin vào tháng giêng, và dân ở lại Ca-đê. Bà Mi-ri-am đã qua đời và được chôn cất tại đây.

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 19 - DÂN SỐTro của bò cái màu hung
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron: 2 "Ðây là quy tắc trong luật mà Ðức Chúa đã truyền: Ngươi hãy bảo con cái Ít-ra-en đưa tới cho ngươi một con bò cái màu hung đỏ, nguyên tuyền, toàn vẹn và chưa bao giờ mang ách.

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 18 - DÂN SỐ


1 Ðức Chúa phán với ông A-ha-ron: "Ngươi, con cái ngươi và gia tộc ngươi với ngươi, các ngươi phải chịu trách nhiệm về tội phạm đến nơi thánh.

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 17 - DÂN SỐBình hương
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Ngươi hãy nói với E-la-da, con của tư tế A-ha-ron, phải cất các bình hương trên đám than hồng đi và hất lửa ấy ra xa.

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 16 - DÂN SỐ


Cô-rắc, Ða-than và A-vi-ram nổi loạn
1 Cô-rắc, con ông Gít-ha, cháu ông Cơ-hát thuộc chi tộc Lê-vi, đã lôi kéo những người thuộc chi tộc Rưu-vên, là Ða-than và A-vi-ram, con của ông Ê-li-áp, với Ôn, con ông Pe-lét.

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 15 - DÂN SỐ


VI. Luật Lệ Về Hiến Tế.
Quyền Hành Của Các Tư Tế Và Các Thầy Lê-Vi.

Của dâng cúng kèm theo hiến tế
1 Ðức Chúa phán bảo ông Mô-sê: 2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng rằng: Khi các ngươi đã vào cư ngụ trong đất mà Ta sẽ ban cho các ngươi,

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 14 - DÂN SỐ

Ít-ra-en nổi loạn
1 Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. 2 Tất cả con cái Ít-ra-en đều kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron, toàn thể cộng đồng nói với các ông: "Phải chi chúng tôi chết ở bên đất Ai-cập, hoặc phải chi chúng tôi chết trong sa mạc này cho xong!

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 13 - DÂN SỐ


Do thám đất Ca-na-an (Ðnl 1:19-24)
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Ngươi hãy sai người đi do thám đất Ca-na-an, đất mà Ta sẽ ban cho con cái Ít-ra-en. Các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc một người và tất cả phải là kỳ mục trong dân."

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 12 - DÂN SỐBà Mi-ri-am và ông A-ha-ron phản đối ông Mô-sê
1 Bà Mi-ri-am và ông A-ha-ron phản đối ông Mô-sê về người đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Cút làm vợ.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 11 - DÂN SỐ

V. Những Chặng Ðường Trong Sa Mạc
Táp-ê-ra
1 Thế rồi dân bắt đầu kêu ca thấu tai Ðức Chúa vì những khổ cực của họ, và Ðức Chúa đã nghe được.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 10 - DÂN SỐ


Kèn bạc
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 "Ngươi hãy làm hai chiếc kèn, làm bằng bạc gò, để dùng mà triệu tập cộng đồng và nhổ trại.

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 9 - DÂN SỐ


IV. Lễ Vượt Qua Và Cuộc Lên Ðường
Ngày ăn mừng lễ Vượt Qua
1 Tháng giêng năm thứ hai từ khi ra khỏi đất Ai-cập, Ðức Chúa phán với ông Mô-sê trong sa mạc Xi-nai rằng:

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 8 - DÂN SỐ


Các ngọn đèn trên trụ đèn
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 "Hãy nói với A-ha-ron và bảo nó: khi thắp đèn lên thì bảy ngọn đèn phải toả sáng về phía trước trụ đèn."

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 7 - DÂN SỐ


III. Tế Phẩm Của Những Người Ðứng Ðầu Các Chi Tộc
Và Nghi Thức Tấn Phong Các Thầy Lê-Vi
Dâng các cỗ xe
1 Ngày ông Mô-sê hoàn thành việc dựng Nhà Tạm, ông xức dầu và thánh hiến nhà ấy cùng với tất cả các vật dụng, bàn thờ và mọi đồ dùng.

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 6 - DÂN SỐ


Luật về lời khấn na-dia
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 "Ngươi hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Bất cứ ai, đàn ông hay đàn bà, đã khấn na-dia, tức là khấn đặc biệt kiêng cữ để kính ĐỨC CHÚA,

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 5 - DÂN SỐ


Loại trừ những người nhiễm uế
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 "Hãy truyền cho con cái Ít-ra-en phải đuổi ra khỏi trại mọi người phong hủi, mọi kẻ mắc bệnh lậu, mọi người nhiễm uế vì xác chết:

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 4 - DÂN SỐ


Các thị tộc Lê-vi
A. Thị tộc Cơ-hát
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron rằng: 2 "Ngươi hãy lập danh sách con cháu Cơ-hát trong dòng họ Lê-vi theo thị tộc và gia tộc chúng,

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 3 - DÂN SỐ


Chi tộc Lê-vi
A. Các tư tế
1 Ðây là dòng dõi ông A-ha-ron và ông Mô-sê vào thời Ðức Chúa phán với ông Mô-sê trên núi Xi-nai.

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 1 và CHƯƠNG 2 - DÂN SỐ


CHƯƠNG 
I. Kiểm Tra Dân Số
 1 Tại sa mạc Xi-nai ngày mồng một tháng hai năm thứ hai kể từ khi con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập, Ðức Chúa phán với ông Mô-sê trong Lều Hội Ngộ rằng: