Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

CHƯƠNG 50 - HUẤN CA

Thượng tế Si-môn
1 Ông Si-môn là thượng tế, con ông Ô-ni-a.
Trong cuộc đời, chính ông đã trùng tu ngôi nhà Thiên Chúa,
lúc sinh thời, đã củng cố Ðền Thờ.
2 Ông đã cho xây nền móng cao gấp đôi,
và xây cao chân tường bọc quanh Thánh Ðiện.
3 Vào thời ông, người ta đào bể chứa nước,
là cái hồ có kích thước bằng bể đồng thời xưa.
4 Vì lo lắng muốn bảo vệ dân khỏi bị tàn phá,
ông đã củng cố thành phòng khi bị vây hãm.
5 Ông uy nghi biết mấy giữa đám dân,
6 Ông tựa sao mai ngời sáng giữa tầng mây,
như vầng nguyệt vào những đêm rằm,
7 như thái dương chói lọi trên Ðền Thờ Ðấng Tối Cao,
như cầu vồng rực rỡ giữa đám mây huy hoàng.
8 Ông ví như đoá hồng tươi nở giữa mùa xuân,
như cây huệ mọc bên bờ nước, tựa chồi non Li-băng giữa mùa hè.
9 Ông khác nào hương trầm nghi ngút cháy trong lư,
tựa bình vàng nguyên khối cẩn đá quý đủ loại.
10 Ông tựa cây ô-liu nặng trĩu quả ngon,
như cây bách vươn cao đến tận ngàn mây thẳm.
11 Khi ông nhận lấy lễ phục huy hoàng,
và khoác áo choàng lộng lẫy,
khi ông tiến lên bàn thánh,
thì ông làm cho Nơi Thánh được rạng ngời vinh quang.
12 Khi ông đứng cạnh lò thiêu để bên trên bàn thờ,
và nhận từ tay hàng tư tế các phần lễ vật,
thì anh em tư tế đứng vòng quanh ông
theo hình một triều thiên vinh hiển,
như đám cây hương bá núi Li-băng.
Ðứng quanh ông như những thân cây thiên tuế
13 là toàn thể con cái A-ha-ron với lễ phục huy hoàng,
tay mang các lễ phẩm tiến dâng lên Ðức Chúa,
trước mặt toàn thể cộng đồng Ít-ra-en.
14 Trong lúc cử hành các nghi lễ tại bàn thờ,
ông sắp xếp các lễ phẩm dâng kính Ðấng Tối Cao Toàn Năng.
15 Ông giơ tay trên chén,
rồi làm lễ rưới rượu nho và đổ xuống chân bàn thờ,
như hương thơm làm vui lòng Ðấng Tối Cao, Vua vũ trụ.
16 Bấy giờ con cái A-ha-ron cất tiếng tung hô,
thổi kèn đồng, tạo nên một âm thanh vang dội,
để mời gọi dân tưởng nhớ Ðấng Tối Cao.
17 Tức khắc toàn dân cùng phủ phục sát đất
mà thờ lạy Ðức Chúa của họ,
là Ðấng Toàn Năng và là Thiên Chúa Tối Cao.
18 Ðoàn ca viên hát bài ca ngơi,
tiếng hát vang lừng, cung điệu du dương.
19 Dân chúng dâng lời van xin và cầu khẩn
lên Ðức Chúa Tối Cao là Ðấng nhân từ,
cho đến khi nghi lễ kính Ðức Chúa
và buổi cử hành phụng tự đã hoàn thành.
20 Bấy giờ ông Si-môn bước xuống,
giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en,
và đọc lời chúc lành của Ðức Chúa;
như thế ông được vinh dự xướng lên Thánh Danh Người.
21 Một lần nữa dân chúng lại phủ phục,
để đón nhận phúc lành từ Ðấng Tối Cao.

Lời cầu chúc
22 Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài,
Ðấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi,
Ðấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý
ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ,
và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người.
23 Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ,
và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an,
tại đất Ít-ra-en đến muôn thuở muôn đời!
24 Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta,
và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống!

Chống lại ba dân tộc
25 Hồn tôi giận ghét hai dân tộc,
còn dân thứ ba chẳng phải là một dân:
26 Ðó là bọn người sống trên núi Xê-ia,
rồi người Phi-li-tinh,
và đám dân ngu xuẩn ở vùng Si-khem.

Kết luận
27 Cuốn sách này ghi lại
một giáo huấn đầy khôn ngoan và hiểu biết
của ông Giê-su, con ông Xi-ra, cháu ông E-la-da,
người thành Giê-ru-sa-lem.
Sự khôn ngoan chất chứa trong tâm hồn,
ông đã đem truyền bá chẳng khác nào mưa tuôn.
28 Phúc cho ai nghiền ngẫm những lời này!
Ai ghi vào tâm khảm, ắt sẽ được khôn ngoan.
29 Quả thật, nếu đem ra thực hành,
họ sẽ nên kiên cường trong hết mọi hoàn cảnh.
Bởi vì ánh sáng của Ðức Chúa
sẽ chiếu soi đường nẻo họ đi.

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

CHƯƠNG 49 - HUẤN CA

Vua Giô-si-gia
1 Người ta vẫn nhớ đến vua Giô-si-gia
như một tổng hợp các thứ hương thơm ngát
được nhà chuyên môn pha chế cách tinh vi.
Nhớ đến vua, chẳng khác nào mật ong trong miệng,
hay khúc nhạc du dương giữa tiệc rượu linh đình.
2 Vua đã theo đường ngay nẻo chính,
làm cho dân sám hối ăn năn,
và triệt hạ các đồ ghê tởm của phường vô đạo.
3 Vua đã hướng lòng về Ðức Chúa,
và chấn hưng đời sống đạo của dân
trong thời buổi Lề Luật bị coi thường.
Các vua và các ngôn sứ cuối cùng
4 Ngoài các vua Ða-vít, Khít-ki-gia và Giô-si-gia,
tất cả các vua đều phạm hết tội này đến tội khác;
các vua Giu-đa đều đã bị loại bỏ
vì đã bỏ Lề Luật của Ðấng Tối Cao.
5 Quả thật, họ đã trao quyền lực của mình cho kẻ khác,
và vinh quang của mình cho một dân ngoại bang.
6 Chúng thiêu huỷ thành được tuyển chọn, nơi có Ðền Thờ,
và phá tan hoang mọi đường phố,
7 như lời tiên báo của ông Giê-rê-mi-a, người đã bị ngược đãi.
Ngay trong dạ mẫu thân, ông đã được thánh hiến làm ngôn sứ,
để nhổ, để phá và để huỷ, nhưng cũng để xây và để trồng.
8 Ông Ê-dê-ki-en đã nhìn thấy một thị kiến
về vinh quang Thiên Chúa được tỏ ra cho ông
trên chiếc xe có các thần hộ giá.
9 Ông nhớ đến quân thù bị mưa lũ vùi dập,
và ủng hộ những ai theo nẻo chính đường ngay.
10 Phần mười hai ngôn sứ khác,
ước chi từ nơi an nghỉ, xương cốt các ông lại nở hoa.
Quả vậy, các ông đã ủi an và giải thoát nhà Gia-cóp,
vì các ông luôn vững lòng trông cậy.

Ông Dơ-rúp-ba-ven và ông Giê-su-a
11 Ca tụng ông Dơ-rúp-ba-ven thế nào đây?
Ông như chiếc ấn trên tay phải.
12 Và cũng làm thế nào
để ca tụng ông Giê-su-a, con ông Giô-xa-đắc?
Trong cuộc đời, các ông đã tái thiết Ðền Thờ,
để xây cất Thánh Ðiện dâng kính Ðức Chúa
và mãi mãi tôn vinh Người.

Ông Nơ-khe-mi-a
13 Ông Nơ-khe-mi-a cũng để lại những kỷ niệm đậm đà:
chính ông đã dựng lại tường
thành đổ nát,
đã sửa sang các cổng và then cài,
đã tái thiết nhà cửa cho chúng ta.

Ông Kha-nốc
14 Trong số những người được dựng nên ở trần gian,
chẳng có ai giống như ông Kha-nốc,
vì ông được cất lên khỏi cõi đất này.

Ông Giu-se
15 Trong số những người đã sinh ra trên đời,
chẳng có ai sánh được như ông Giu-se:
với anh em, ông là người lãnh đạo,
với dân tộc, ông là người nâng đỡ.
Hài cốt của ông được quý trọng, được giữ gìn.

Các tổ phụ đầu tiên
16 Các ông Sêm và Sết được người đời ca tụng;
nhưng trong số sinh linh được tạo thành,
ông A-đam chiếm chỗ ưu việt.

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

CHƯƠNG 48 - HUẤN CA

Ngôn sứ Ê-li-a
1 Rồi ông Ê-li-a xuất hiện,
ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa,
lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng.
2 Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân,
và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt.
3 Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời,
và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.
4 Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng,
ông thật là vinh quang hiển hách!
Ai có thể tự hào được nên giống như ông?
5 Ông dùng lời của Ðấng Tối Cao
mà làm cho một kẻ chết chỗi dậy,
thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ty.
6 Ông đã đẩy các vua vào cõi chết,
và xô người quyền thế xuống khỏi giường.
7 Tại núi Xi-nai, ông đã nghe lời khiển trách,
trên núi Khô-rếp, ông đã nghe án trừng phạt.
8 Ông đã xức dầu tấn phong các vua để họ cầm quyền xét xử,
và xức dầu cho các ngôn sứ để họ nối nghiệp ông.
9 Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc,
trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.
10 Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến,
ông đã được nêu danh,
để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa
trước khi cơn thịnh nộ bùng lên,
để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu,
và tái lập các chi tộc Gia-cóp.
11 Phúc cho ai được nhìn thấy ông,
và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa,
vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống.

Ngôn sứ Ê-li-sa
12 Khi ông Ê-li-a được ẩn trong cơn lốc,
thì ông Ê-li-sa được đầy thần khí của người.
Suốt đời ông Ê-li-sa,
không thủ lãnh nào có thể làm ông lung lạc,
cũng chẳng ai khuất phục được ông.
13 Ðối với ông, chẳng có gì là quá sức,
ngay cả khi ông đã qua đời,
thân xác ông vẫn còn giữ năng lực của một ngôn sứ.
14 Lúc sinh thời, ông đã làm nhiều dấu lạ,
sau khi chết, ông vẫn còn thực hiện những điềm thiêng.

Bất trung và hình phạt
15 Dù đã xảy ra những điều ấy,
dân vẫn không chịu sám hối ăn năn,
cũng chẳng màng lìa xa tội lỗi,
đến nỗi phải đi lưu đày biệt xứ,
phải tản mác khắp nơi.
16 Cả đám dân chỉ còn sót lại một số nhỏ
và một thủ lãnh thuộc nhà Ða-vít.
Trong đám họ, một số người làm những việc lành,
những việc đẹp lòng Chúa,
một số khác lại tăng thêm tội lỗi.

Vua Khít-ki-gia
17 Vua Khít-ki-gia đã củng cố thành đô,
và dẫn nước vào bên trong thành.
Vua dùng sắt đục đá tảng, để làm hồ chứa nước.
18 Thời vua Khít-ki-gia trị vì,
vua Xan-khê-ríp đem quân tiến đánh,
và cử ông Ráp-xa-kê làm tướng chỉ huy.
Ông này đã kiêu căng ngạo mạn
giơ tay chống lại Xi-on.
19 Bấy giờ dân thành Giê-ru-sa-lem bồi hồi run sợ,
tay chân lẩy bẩy rụng rời,
họ quằn quại đau đớn như phụ nữ lúc sinh con.
20 Họ giơ tay hướng về Ðức Chúa,
cầu khẩn Người là Ðấng nhân hậu.
Từ trời cao, Ðấng Thánh liền nghe lời họ kêu xin,
Người dùng ông I-sai-a mà giải thoát họ.
21 Người đã phá tan doanh trại quân Át-sua:
thiên sứ của Người đã tiêu diệt chúng.

Ngôn sứ I-sai-a
22 Quả thật, vua Khít-ki-gia đã làm Ðức Chúa vui lòng,
và kiên vững theo đường lối của tổ phụ Ða-vít,
như ông I-sai-a đã truyền; ông là vị ngôn sứ cao cả,
luôn trung thành thuật lại các thị kiến.
23 Thời ấy, nhờ ông, mặt trời đã lùi lại,
và nhà vua được sống lâu hơn.
24 Ông được đầy thần khí,
nên đã nhìn thấy trước những sự việc thời cuối cùng,
và đã ủi an những người sầu khổ tại Xi-on.
25 Ông đã tỏ bày những việc sẽ đến
và những điều bí ẩn trước khi chúng xảy ra,
mãi cho tới muôn đời.

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

CHƯƠNG 47 - HUẤN CA

Ngôn sứ Na-than
1 Sau ông Sa-mu-en, ông Na-than xuất hiện
làm ngôn sứ trong thời vua Ða-vít.

Vua Ða-vít
2 Như mỡ được tách ra từ hy lễ kỳ an,
vua Ða-vít cũng được chọn giữa hàng con cái Ít-ra-en.
3 Ông chơi với sư tử như giỡn với dê tơ,
nô với gấu như đùa với chiên nhỏ.
4 Thời niên thiếu, ông đã chẳng giết một tên khổng lồ
mà rửa nhục cho dân, khi vung dây phóng đá
hạ tên Go-li-át ngạo mạn đó sao?
5 Vì ông đã kêu cầu Ðức Chúa Tối Cao,
Ðấng ban cho ông sức mạnh
để loại trừ một kẻ thạo nghề binh đao
và nâng cao uy thế của dân tộc.
6 Bởi thế, ông được tôn vinh vì đã giết mười ngàn tên địch;
thiên hạ ca tụng ông, trao tặng ông triều thiên vinh hiển
vì Thiên Chúa đã giáng phúc cho ông.
7 Ông đã đánh tan địch thù tứ phía,
tận diệt các đối thủ Phi-li-tinh;
ông đập tan sức mạnh chúng mãi mãi.
8 Trong hết mọi việc làm,
ông dùng lời tôn vinh chúc tụng
mà ngợi khen Ðấng Thánh Tối Cao;
với trọn cả tâm tình ông hát lên những khúc thánh thi
và yêu mến Ðấng tạo thành ông.
9 Ông cắt đặt ca viên,
để trước bàn thờ, họ hát những bài ca thánh thót.
10 Ông tổ chức cho các ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng,
và sắp xếp cho lễ lạt được hoàn hảo,
để trong những ngày ấy Danh Thánh được ca khen
và từ sáng sớm lời chúc tụng vang lên trong đền thánh.
11 Ðức Chúa đã xoá bỏ tội lỗi của ông
và nâng cao uy thế ông luôn mãi.
Thiên Chúa đã thiết lập với ông một giao ước:
(cho) vương quyền (ông muôn năm tồn tại),
và ban cho ông ngai vinh hiển trong Ít-ra-en.

Vua Sa-lô-môn
12 Sau vua Ða-vít, xuất hiện một người con thông thái,
và nhờ vua, người con ấy được an nhàn thịnh vượng.
13 Vua Sa-lô-môn nắm quyền trị nước trong thời bình,
Thiên Chúa đã cho ông được bốn bề yên ổn
để ông dựng một ngôi nhà dâng kính Thánh Danh,
và chuẩn bị xây một đền thánh bền vững muôn đời.
14 Ngài khôn ngoan biết bao ngay từ thời niên thiếu,
ngài thông minh dường nào tựa dòng sông đầy ngập!
15 Sự hiểu biết của ngài bao trùm mặt đất,
dụ ngôn và ẩn ngữ của ngài lan truyền khắp mọi nơi.
16 Danh tiếng ngài vang đến tận các đảo xa vời,
vì hiếu hoà, ngài được người người mến chuộng.
17 Các bài ca, châm ngôn và dụ ngôn
cũng như các lời giải thích của ngài
khiến mọi xứ phải trầm trồ khen ngợi.
18 Nhân danh Ðức Chúa là Thiên Chúa,
Ðấng được gọi là Thiên Chúa của Ít-ra-en,
ngài đã gom vàng như đống sắt,
đã chất bạc như đống chì.
19 Thế mà ngài đã trao thân cho bọn đàn bà con gái,
biến thân xác ngài thành nô lệ.
20 Ngài đã bôi nhọ vinh quang, làm ô danh dòng dõi
khiến cơn thịnh nộ giáng xuống trên con cháu
và họ phải khổ đau vì sự điên dại của ngài.
21 Vương quyền bị chia đôi,
từ Ép-ra-im nổi lên một vương quốc phản loạn.
22 Nhưng Ðức Chúa đã không dứt nghĩa đoạn tình,
cũng không huỷ bỏ lời nào đã hứa.
Người không loại trừ con cháu kẻ Người đã tuyển chọn,
không tận diệt dòng dõi kẻ yêu mến Người.
Người đã cho nhà Gia-cóp một số còn sót lại,
và từ vua Ða-vít, Người cho đâm ra một nhánh rễ.

Vua Rơ-kháp-am
23 Rồi vua Sa-lô-môn an nghỉ với cha ông,
để lại một người nối ngôi thuộc dòng dõi mình,
một kẻ điên khùng nhất trong dân,
chẳng một chút thông minh hiểu biết: đó là vua Rơ-kháp-am,
kẻ đã thúc đẩy dân nổi loạn.

Vua Gia-róp-am
24 Vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát, đã xúi Ít-ra-en phạm tội,
đã đưa Ép-ra-im vào con đường tội lỗi.
Tội lỗi của họ mỗi ngày một gia tăng,
khiến họ bị đưa ra khỏi xứ.
25 Họ đã tìm cách làm mọi điều xấu xa,
cho đến khi hình phạt giáng xuống trên họ.

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

CHƯƠNG 46 - HUẤN CA

Ông Giô-suê
1 Ông Giô-suê, con ông Nun là một chiến sĩ dũng cảm,
là ngôn sứ kế vị ông Mô-sê.
Ông thật vĩ đại xứng với tên mình,
vì ông đã cứu thoát những người được chọn,
đã trừng phạt những thù địch nổi dậy chống ông,
để cho Ít-ra-en được hưởng phần gia nghiệp.
2 Ông hiển hách dường nào, khi vung tay lên
và tuốt gươm ra để đánh các thành.
3 Trước ông, nào có ai đã được như vậy?
Chính ông đã chỉ huy các trận chiến của Ðức Chúa.
4 Há chẳng phải nhờ tay ông mà mặt trời đứng lại
và một ngày lại hoá thành hai?
5 Ông kêu cầu Ðấng Tối Cao, Ðấng quyền năng
khi ông bị quân thù bao vây tứ phía.
Ðức Chúa vĩ đại đã lắng nghe ông,
Người cho mưa đá ào ào đổ xuống.
6 Ông xông vào đoàn quân thù địch
và trên triền dốc, ông diệt hết đối phương,
để chư dân biết quân đội ông được trang bị thế nào,
vì ông chiến đấu trước mặt Ðức Chúa.

Ông Ca-lếp
7 Quả thật, ông Giô-suê hằng gắn bó với Ðấng quyền năng
và trong thời ông Mô-sê, ông đã tỏ ra trung tín,
khi chính ông cũng như ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne,
đứng ra đương đầu với cộng đồng,
ngăn cản không để dân phạm tội,
làm im bặt những tiếng xì xầm không hay.
8 Vì thế, trong số sáu trăm ngàn bộ binh,
chỉ có hai ông là được cứu thoát
để đưa dân vào phần gia sản,
vào đất tràn trề sữa và mật.
9 Ðức Chúa đã ban cho ông Ca-lếp sức mạnh,
cường tráng mãi trong suốt tuổi già.
Người cho ông trèo lên nơi cao trong xứ
và cho dòng dõi ông được giữ làm gia sản.
10 Như thế, mọi con cái Ít-ra-en thấy được rằng
đi theo Ðức Chúa là điều tốt.

Các thủ lãnh
11 Các thủ lãnh, mỗi vị theo danh nghĩa của mình,
là những người không đem lòng tôn thờ ngẫu tượng,
không quay lưng phản bội Ðức Chúa.
Nhớ đến các ngài là phải dâng lời chúc tụng!
12 Ước chi từ nơi an nghỉ,
xương cốt các ngài lại nở hoa!
Ước chi tên tuổi của những con người hiển hách này
được lưu truyền nơi con cháu!

Ông Sa-mu-en
13 Ông Sa-mu-en là người
được Ðức Chúa của mình yêu thương,
ông là ngôn sứ của Ðức Chúa, đã thiết lập nền quân chủ
và đã xức dầu tấn phong những người lãnh đạo dân.
14 Theo luật của Ðức Chúa, ông xét xử cộng đồng
và Ðức Chúa đã viếng thăm nhà Gia-cóp.
15 Ông được nhìn nhận là ngôn sứ vì ông trung thành;
qua những lời ông nói,
ông được coi là thấy thị kiến đích thực.
16 Khi bị quân thù bao vây tứ phía,
ông đã kêu cầu Ðức Chúa là Ðấng quyền năng
và dâng tiến một con chiên sữa.
17 Lúc ấy, từ trời cao, Ðức Chúa cho sấm sét ầm ầm,
và trong tiếng rền vang dữ dội,
Người đã cho nghe thấy tiếng Người phán,
18 Người nghiền nát các thủ lãnh thành Tia
và mọi kẻ cầm đầu quân Phi-li-tinh.
19 Trước khi an giấc ngàn thu,
ông đã chứng minh trước mặt Ðức Chúa và đấng được xức dầu:
"Của cải, thậm chí cả giày dép, tôi đã không lấy của một ai!"
Cũng chẳng người nào cáo tội ông.
20 Ngay cả khi đã an nghỉ, ông vẫn còn tuyên sấm,
báo cho vua biết hậu vận của vua;
từ lòng đất, ông vẫn còn lên tiếng
nói lời sấm để xoá đi sự gian ác của dân.

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

CHƯƠNG 45 - HUẤN CA

Ông Mô-sê
1 Rồi từ ông Gia-cóp
xuất phát một con người phúc hậu, đẹp lòng mọi người,
được Thiên Chúa và người đời thương mến,
đó là ông Mô-sê.
Nhớ đến ông là phải dâng lời chúc tụng.
2 Người cho ông vinh quang ngang hàng các thánh,
cho ông nên vĩ đại khiến quân thù kinh hãi.
3 Vì lời ông nói, Người khiến các dấu lạ phải ngưng;
Người làm cho ông được vẻ vang trước mặt các vua,
ban cho ông các điều răn để truyền lại cho dân chúng
và tỏ cho ông một chút vinh quang của Người.
4 Người thánh hoá ông vì ông tín thành và nhân hậu,
Người chọn lựa ông trong số mọi phàm nhân.
5 Người cho ông nghe thấy tiếng Người,
dẫn ông vào trong đám mây dày đặc,
và, diện đối diện, ban cho ông các điều răn,
đó là luật ban sự sống và thông hiểu,
để dạy cho Gia-cóp biết giao ước,
cho Ít-ra-en biết các quyết định của Người.

Ông A-ha-ron
6 Người cất nhắc anh của ông Mô-sê là ông A-ha-ron
thuộc chi tộc Lê-vi,
một con người thánh giống như em mình.
7 Người đặt ông làm giao ước vĩnh cửu
và ban cho ông chức tư tế ở giữa dân,
cho ông diễm phúc được mang lễ phục huy hoàng
và khoác cho ông áo choàng lộng lẫy.
8 Người mặc cho ông vẻ oai phong lẫm liệt,
trang bị cho ông vững chãi, gọn gàng:
quần đùi, áo dài và ê-phốt.
9 Người đeo quanh ông những quả lựu,
và vô số lục lạc bằng vàng khắp châu thân
kêu leng keng theo nhịp chân ông bước,
âm thanh vang vọng khắp đền thờ,
cho con cái dân Người làm kỷ vật tưởng nhớ.
10 Người mặc cho ông áo thánh kim tuyến,
vải đỏ tía, vải điều, công trình của thợ thêu,
khăn ngực đựng thẻ xăm phán quyết, u-rim và tu-mim,
bằng vải gai đỏ thẫm, công trình của nghệ nhân,
11 đính những viên ngọc khắc như những con dấu
gắn trên khung vàng, công trình của thợ bạc,
có khắc chữ theo số các chi tộc Ít-ra-en
để làm kỷ vật tưởng nhớ;
12 trên mũ tế có gắn một huy hiệu bằng vàng
khắc hàng chữ Thánh Hiến;
đó là huy hiệu vẻ vang, công trình tuyệt vời,
được trau chuốt công phu, làm vui con mắt.
13 Trước ông, không có gì đẹp như vậy
và cũng không hề có người ngoại bang nào
được ăn mặc như thế,
chỉ trừ các con ông và dòng dõi ông đến muôn đời.
14 Các hy lễ ông dâng được thiêu đốt hết,
mỗi ngày hai lần và cứ như thế mãi.
15 Chính ông Mô-sê đã tấn phong ông
và xức cho ông dầu thánh.
Ðó là giao ước vĩnh cửu dành cho ông
và cho dòng dõi ông, bao lâu trời còn tồn tại,
để ông làm việc phụng thờ và tế lễ
cùng nhân danh Thiên Chúa mà chúc phúc cho dân.
16 Người đã chọn ông trong mọi người phàm
để dâng lễ phẩm lên Ðức Chúa,
dâng nhũ hương, cũng như hương thơm làm kỷ vật,
để xá tội cho dân.
17 Về những gì liên quan đến các điều răn,
Người ban cho ông quyền phán quyết,
để dạy cho Gia-cóp biết các thánh chỉ
và giải thích Lề Luật cho Ít-ra-en.
18 Những người ngoài hùa nhau chống đối ông
và ghen tị với ông trong hoang địa,
những người về phe Ða-than và A-vi-ram
cùng bè lũ Cô-rắc bừng bừng nộ khí.
19 Ðức Chúa nhìn thấy và Người chẳng ưng,
nên cả lũ bị tiêu diệt trong cơn lôi đình.
Người đã làm những việc lạ lùng kinh khiếp
để thiêu huỷ chúng trong ngọn lửa bừng bừng.
20 Người còn cho ông A-ha-ron được thêm vinh hiển
và ban cho ông phần gia nghiệp:
Người chia cho ông hoa lợi đầu mùa,
và nhất là dọn cho ông bánh ăn no thoả.
21 Quả vậy, Ðức Chúa đã cho ông và dòng dõi ông
được ăn các lễ phẩm dâng tiến Người.
22 Nhưng trong đất dân ở, ông không có phần gia nghiệp,
cũng chẳng được chia phần ở trong dân,
vì "Chính Ta là phần, là gia nghiệp của ngươi".

Ông Pin-khát
23 Còn ông Pin-khát, con ông E-la-da
là người thứ ba được vinh hiển,
vì ông nhiệt tình kính sợ Ðức Chúa
và với tâm hồn can đảm tuyệt vời,
ông đã đứng vững khi dân nổi loạn.
Như vậy, ông đã làm cho Ít-ra-en được tha thứ.
24 Chính vì thế, Người đã lập với ông một giao ước bình an
để ông đứng đầu coi sóc thánh điện và lãnh đạo dân,
ngõ hầu ông và dòng dõi ông
được giữ chức tư tế cao cả đến muôn đời.
25 Theo giao ước đã lập với vua Ða-vít,
con ông Gie-sê, thuộc chi tộc Giu-đa,
thì quyền thừa kế ngai vàng
chỉ một người con được hưởng;
còn quyền thừa kế phẩm chức của ông A-ha-ron,
thì cả dòng họ của ông đều được hưởng.
26 Xin Thiên Chúa ban cho anh em tâm trí khôn ngoan,
để xét xử dân Người theo đường công chính,
ngõ hầu những gì tốt đẹp cha ông để lại
không mai một bao giờ
và vinh quang của các ngài được lưu truyền cho con cháu.