Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

CHƯƠNG 22- Khải Huyền

 1 Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên.2 Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây Sự Sống sinh trái mười hai lần, mỗi tháng một lần; lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại.
3 Sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa. Ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ Người sẽ thờ phượng Người.4 Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ.5 Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.

6 Thiên thần nói với tôi: "Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật; và Đức Chúa là Thiên Chúa ban Thần Khí linh hứng cho các ngôn sứ, đã sai thiên thần của Người đến tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy đến."7 - "Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến! Phúc thay kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này! " -8 Tôi là Gio-an, đã được nghe và thấy những điều đó. Nghe và thấy xong, tôi phủ phục xuống dưới chân vị thiên thần đã chỉ cho tôi thấy các điều ấy, mà thờ lạy người.9 Nhưng người nói: "Đừng, đừng! Tôi cũng là một tôi tớ như ông và như các anh em của ông là các ngôn sứ và những người tuân giữ các lời trong sách này. Hãy thờ lạy Thiên Chúa."
10 Rồi người bảo tôi: "Đừng niêm phong những sấm ngôn trong sách này, vì thời giờ đã gần đến.11 Kẻ gian ác cứ làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi, và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi! "12 - "Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tuỳ theo việc mình làm.13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng.14 Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành!15 Những quân chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài. 

KẾT
16 "Ta là Giê-su, Ta đã sai thiên thần của Ta đến với các ngươi để làm chứng về những điều trên đây, liên quan đến các Hội Thánh. Chính Ta là Chồi Non và Dòng Dõi Đa-vít, là Sao Mai sáng ngời."

17 Thần Khí và Tân Nương nói: "Xin Ngài ngự đến! " Ai nghe, hãy nói: "Xin Ngài ngự đến! " Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền.
18 Với bất cứ ai nghe những sấm ngôn trong sách này, tôi xin chứng thực: "Ai mà thêm điều gì vào đó, thì Thiên Chúa sẽ thêm cho người ấy những tai ương mô tả trong sách này!19 Ai mà bớt điều gì trong các lời của sách sấm ngôn này, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần người ấy được hưởng nơi cây Sự Sống và Thành Thánh, là cây và thành mô tả trong sách này! "

20 Đấng làm chứng về những điều đó phán rằng: "Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến."
A-men, lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến!
21 Chúc mọi người được đầy ân sủng của Chúa Giê-su.
CHIA SẺ

Bạn đáp trả lại lời hứa trở quay trở lại của Đức Chúa? Trong chương cuối cùng của Gioan có thể giúp bạn làm một bản tóm kết.
Bạn có xem Lời Ngài là kho tàng của mình và tuân theo Lời (c.7)? Đây là sứ điệp của Ngài dành cho bạn (c.16), và điều đó phải không được thay đổi (c.18-19). Có phúc lành đặc biệt cho nhưng ai tuân theo (c.14).
Bạn có thực thi sứ mạng mà Ngài mời gọi bạn (c.12)? Ngài hứa phần thưởng cho những người tôi tớ trung thành (Lc 12:35-48).
Bạn có thật sự muốn Đức Giêsu trở lại ngay trong hôm nay (c.20)? Bạn có “yêu mến sự xuất hiện của Ngài” (2Tm 4:8)? Nếu Đức Giêsu đến ngay hôm nay, liệu bạn có bị thất vọng và những kế hoạch của bạn có bị đánh đổ?
Bạn có thúc dục những người tội nhận lạc lối để tín thác nơi Ngài và sẵn sàng đón Ngài ngự đến (c.17)? Thánh Thần hoạt động ngang qua Giáo hội để mang những người lạc lối về với Đấng Cứu Độ. Những người được mô tả trong 21:8 và 22:11 có thể được cứu (1Cr 6:9-11) và trở nên thọ tạo mới sẵn sàng cho trời mới đất mới (2Cr 5:17). Liệu bạn có nói cho họ biết điều đó chăng?

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

CHƯƠNG 21- Khải Huyền

4. GIÊ-RU-SA-LEM TƯƠNG LAI
Trời mới đất mới

1 Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.2 Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.3 Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: "Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.4 Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."
5 Đấng ngự trên ngai phán: "Này đây Ta đổi mới mọi sự." Rồi Người phán: "Ngươi hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật."6 Người lại phán với tôi: "Xong cả rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền.7 Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta.8 Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai." 

Giê-ru-sa-lem mới
9 Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi: "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên."10 Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống,11 chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê.12 Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en.13 Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa.14 Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.

15 Thiên thần đang nói với tôi cầm cái thước đo là một cây sậy bằng vàng, để đo thành, các cửa và tường thành.16 Thành hình vuông: chiều dài cũng bằng chiều rộng. Rồi người lấy cây sậy đo thành, được mười hai ngàn dặm: chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau.17 Người đo tường thành được một trăm bốn mươi bốn thước, theo thước đo của loài người cũng là của vị thiên thần.18 Tường xây bằng ngọc thạch, thành thì bằng vàng y, giống như thủy tinh trong sáng.19 Nền móng tường thành được trang trí bằng mọi thứ đá quý. Nền móng thứ nhất bằng ngọc thạch, nền móng thứ hai bằng lam ngọc, nền móng thứ ba bằng lục ngọc, nền móng thứ tư bằng bích ngọc,20 nền móng thứ năm bằng mã não, nền móng thứ sáu bằng xích não, nền móng thứ bảy bằng kim châu, nền móng thứ tám bằng lục châu, nền móng thứ chín bằng hoàng ngọc, nền móng thứ mười bằng kim lục, nền móng thứ mười một bằng huỳnh ngọc, nền móng thứ mười hai bằng tử ngọc.21 Mười hai cửa là mười hai khối ngọc trai; mỗi cửa là một khối ngọc duy nhất. "Quảng trường của thành bằng vàng y như thủy tinh trong suốt."22 Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành.23 Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.24 Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành, và vua chúa trần gian đem kho tàng vinh quang tới đó.25 Ngày nọ qua ngày kia, cửa thành không bao giờ đóng, vì ở đấy sẽ chẳng có đêm.26 Thiên hạ sẽ đem tới đó kho tàng vinh quang và sự giàu sang của các dân ngoại.27 Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong Sổ trường sinh của Con Chiên mới được vào. 
CHIA SẺ

Đối với những ai tin vào Đức Giêsu Kitô, tương lai có nghĩa là “đổi mới mọi sự” (c.5); nhưng đối với những kẻ chống lại Ngài, điều đó có nghĩa như những tội cũ đối với tất cả trong sự vĩnh hằng.
Lịch sử nhân loại bắt đầu với một vườn (Stk 2:8-17) và kết thúc với một thành mà giống như một vườn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất về thành trên trời không phải là vắng tội nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa trong tất cả vinh quang của Ngài (c.3, 11, 23), vì sự hiện diện của Ngài làm “đổi mới mọi sự.”
Ngài là đền thờ (c.22) và ánh sáng (c.23); và sự hiện diện của Ngài có nghĩa không còn có tội, đau đớn, sự chết, buồn rầu, hay khóc than nữa (c.4), và không có sự chúc dữ (22:3; Stk 3:9-19). Thiên đàng quá tuyệt vời đến mức chỉ có một cách duy nhất mà Gioan có thể mô tả đó là nói với chúng ta điều không có ở nơi đó! Vẻ đẹp và những phúc lành ở đó vượt quá điều mà ngôn ngữ con người có thể mô tả hay giải thích.
Tại sao Đức Giêsu cho Gioan được thấy những cảnh tượng của vinh quang vĩnh hằng này? Để khích lệ dân Ngài, những người sẽ trải qua thử thách và bách hại. “Thầy đi để chuẩn bị chỗ cho anh em” (Ga 14:1-6) là phương thuốc cho những tâm hồn tan vỡ và nền móng tốt nhất cho những đôi chân đang nao núng.
Điều lớn lao nhất về thiên đàng không phải liên quan đến ở đó có gì, nhưng đúng hơn ở đó có ai. Bạn có khao khát sự hiện diện của Thiên Chúa? Bạn vẫn thường đọc lời Kinh Lạy Cha: “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời,” lời nguyện này có đem đến sự biến đổi nào trong cách sống và chọn lựa của bạn? Bạn chuẩn bị gì cho bước chân cuối cùng, khi bạn đặt chân mình ở đâu trong thế giới vĩnh cửu?

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

CHƯƠNG 20- Khải Huyền

 Triều đại một ngàn năm
1 Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn.2 Người bắt lấy Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xa-tan, và xích nó lại một ngàn năm.3 Người quăng nó vào Vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn.

4 Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giê-su và lời của Thiên Chúa; họ là những kẻ đã không thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm.5 Những người khác trong số kẻ chết thì không được sống lại trước khi hết một ngàn năm ấy. Đó là lần phục sinh thứ nhất.6 Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này! Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ; nhưng họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Đức Ki-tô, họ sẽ hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm ấy.

Cuộc chiến cánh chung thứ hai 
7 Hết một ngàn năm ấy, Xa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục.8 Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở khắp bốn phương thiên hạ là Gốc và Ma-gốc, và tập hợp chúng lại để giao chiến; số chúng nhiều như cát biển.9 Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, bao vây doanh trại dân thánh và Thành Đô được Thiên Chúa yêu chuộng. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu huỷ chúng.10 Ma quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả; và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp.

Các dân bị xét xử 
11 Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết.12 Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.
13 Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm.14 Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai.15 Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.
CHIA SẺ

Ngai của kẻ thất bại (c.1-3, 7-10). Bởi vì sự nổi loạn của Satan (Is 14:13-15), Thiên Chúa đã cho phép hắn hoạt động trên mặt đất này, nhưng Ngài luôn điều khiển được hắn. Satan sẽ đổi ngai của mình cho một cái hồ không đáy, và phận số cuối cùng của hắn là vào hồ lửa nơi hắn sẽ ở mãi mãi với Dã Thú và tiên tri giả (c.10; 19:20) và với những ai chọn theo Satan thay vì chọn Đức Giêsu Kitô (Mt 25:41). Có người nói rằng: “Nếu con người không hiểu được ý nghĩa của việc xét xử, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của ân sủng.” Vì thế đâu là ý nghĩa của việc Thiên Chúa xét xử và điều đó có làm cho bạn hiểu được ý nghĩa của ân sủng và giúp bạn sống triển nở cũng như trung thành hơn với Thiên Chúa?
Ngài của vương quốc (c.4-6). Cuộc phục sinh thứ nhất diễn ra trước mặt Đức Giêsu khi Ngài bước vào vương quốc của Ngài và chỉ có những ai tín thác nơi vào Đức Kitô (Ga 5:24-29; 1Tx 4:13-18). Họ sẽ trị vì với Ngài (Mt 19:28) và có những trách nhiệm xứng với sự phục vụ trung thành của họ khi còn sống trên mặt đất (Mt 25:14-30). Bạn chuẩn bị như thế nào cho việc Đức Giêsu đến cai trị trên mặt đất này trong tương lai qua chính cuộc sống của bạn trong giây phút hiện tại này?
Ngai lớn màu trắng (c.11-15). Cuộc xét xử này dành cho những người lạc lối và tiếp theo cuộc phục sinh thứ hai, cuộc phục sinh đưa đến việc bị kết án. Những người tội nhân là những người chối từ Đức Kitô sẽ đối mặt với Ngài (Ga 5:22) và nghe Ngài nói, “Hãy đi khuất mắt ta!” (Mt 7:23;25:31). Cảnh tượng nghiêm trọng này phải đánh động chúng ta cầu nguyện cho những người lạc lối và làm chứng cho họ, và tạ ơn Chúa vì ân sủng cứu chuộc mà Ngài ban cho chúng ta! Cuộc sống đầy những câu hỏi: bạn sẽ làm gì với cuộc sống của mình? Bạn sẽ trở nên như thế nào? Ngày mai Bạn sẽ ra sao? Nhưng cũng có những câu hỏi khác liên quan đến đời sống thiêng liêng của bạn. Khi bạn bước ra khỏi đời này, bạn sẽ đi về đâu?

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

CHƯƠNG 19 - Khải Huyền

 Khải hoàn ca trên thiên quốc
1 Sau đó, tôi nghe như có tiếng hô lớn của đoàn người đông đảo ở trên trời vang lên:
"Ha-lê-lui-a!
Thiên Chúa ta thờ là Đấng cứu độ,
Đấng vinh hiển uy quyền!

2 Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh!
Vì Người đã xét xử Con Điếm khét tiếng
từng dùng chuyện gian dâm
mà làm cho mặt đất ra hư hỏng,
và Người đã bắt nó
phải đền nợ máu các tôi tớ của Người
mà chính tay nó đã giết."
3 Lần thứ hai họ lại hô: "Ha-lê-lui-a! Khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp! "4 Bấy giờ, hai mươi bốn vị Kỳ Mục và bốn Con Vật phủ phục xuống thờ lạy Thiên Chúa, Đấng ngự trên ngai, mà tung hô: "A-men! Ha-lê-lui-a! "

5 Rồi từ ngai có tiếng phát ra:
"Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa,
hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người! "
6 Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội:
"Ha-lê-lui-a!
Đức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng
đã lên ngôi hiển trị.

7 Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh,
8 vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên,
và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng,
nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền."

9 Thiên thần bảo tôi: "Hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên! " Người lại bảo tôi: "Đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa."10 Tôi phủ phục xuống dưới chân người mà thờ lạy, nhưng người nói: "Đừng, đừng! Tôi cũng là một tôi tớ như ông và như các anh em của ông, những người giữ lời chứng của Đức Giê-su. Hãy thờ lạy Thiên Chúa." Lời chứng của Đức Giê-su, là thần khí linh hứng cho ngôn sứ.

3. CÁC DÂN NGOẠI BỊ TIÊU DIỆT

Cuộc chiến cánh chung thứ nhất
11 Bấy giờ tôi thấy trời rộng mở: kìa một con ngựa trắng, và người cỡi ngựa mang tên là "Trung thành và Chân thật", Người theo công lý mà xét xử và giao chiến.12 Mắt Người như ngọn lửa hồng, đầu Người đội nhiều vương miện, Người mang một danh hiệu viết trên mình, mà ngoài Người ra chẳng ai biết được.13 Người khoác một áo choàng đẫm máu, và danh hiệu của Người là: "Lời của Thiên Chúa."14 Các đạo quân thiên quốc đi theo Người, họ cỡi ngựa trắng, mặc áo vải gai mịn trắng tinh.15 Từ miệng Người phóng ra một thanh gươm sắc bén để chém muôn nước. Chính Người sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng. Người đạp trong bồn đạp nho chứa thứ rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Thiên Chúa Toàn Năng.16 Người mang một danh hiệu viết trên áo choàng và trên vế: "Vua các vua, Chúa các chúa."

17 Rồi tôi thấy một thiên thần đứng trên mặt trời; người lớn tiếng bảo mọi loài chim đang bay trên đỉnh vòm trời: "Đến đây, tề tựu cả về mà dự đại tiệc của Thiên Chúa,18 để ăn thịt vua chúa, thịt dũng tướng hùng binh, thịt chiến mã và kỵ binh, thịt mọi người, tự do cũng như nô lệ, trẻ nhỏ cũng như người lớn! "
19 Tôi lại thấy Con Thú và vua chúa trên mặt đất, cùng với các đạo quân của chúng, tụ tập lại để giao chiến với Đấng cỡi ngựa và đạo quân của Người.20 Con Thú bị bắt, cùng với tên ngôn sứ giả từng dùng các dấu lạ hắn làm trước mặt nó, mà mê hoặc những kẻ nhận dấu thích của nó và những kẻ thờ lạy tượng của nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa có diêm sinh đang cháy ngùn ngụt.21 Những người còn lại bị thanh gươm phóng ra từ miệng Đấng cỡi ngựa giết chết, và mọi loài chim được ăn no thịt của chúng.
CHIA SẺ

Sự tán dương (c.1-6). Những tội nhân kêu lên “Than ôi!” nhưng các thánh hô to “Hallelujah!” tại thời điểm sập đổ của hệ thống thế giới vô thần được gọi là Babylon. Tội đã bị xét xử, những tôi tớ của Thiên Chúa đã được minh chứng, Thiên Chúa đã được tôn vinh, và Đức Kitô sắp sửa mở vào trong vương quốc của Ngài. Cho dù bạn có thể dự báo trước về những chiến thắng này, nhờ niềm tin bạn có thể hô to “Hallelujah!” Lời cầu nguyện của bạn thường là cầu xin hay đó chỉ là một phần trong kinh nguyện của bạn? Cách thức cầu nguyện tán dương Thiên Chúa của bạn như thế nào?
Công bố (c.7-10, 17-21). Hai bữa tiệc đối ngược nhau được gọi tên trong chương này: bữa tiệc cưới của Con Chiên (c.9), đem đến những phúc lành, và “bữa tiệc của Thiên Chúa cao cả: (c.17-21), đem đến sự xét xử. Cô dâu chuẩn bị mình sẵn sàng tại ghế xét xử của Đức Kitô nơi mà “những tỳ vết và vết nhăn được xóa đi” (Ep 5:25-27) và nàng lãnh nhận những quà tặng vì phục vụ cách trung thành. Ngược lại, những đội quân vô thần của thế gian bị đánh bại bởi Đức Chúa và trở thành thức ăn cho lũ chim. Đây là trận chiến của Hác-mơ-ghít-đô được đề cập đến trong Kh 16:16. Bạn nghĩ gì khi mình là khách mời của những bữa tiệc này? Một người khách phải đến dự tiệc như thế nào là phù hợp, và bạn có xứng đáng để bước vào những bữa tiệc này chưa?
Mặc khải (c.11-16). Đức Kitô chiến thắng đến với những đội quân của Ngài và đánh bại tất cả những kẻ thù của Ngài! Ngược lại với khi Ngài cưỡi lừa vào thành Giêrusalem vào Chủ Nhật Lễ lá (Mt 21:1-11), và nhớ lại những lời hứa của Cha trong Tv 2. Cũng ngược với điều đó là việc Kẻ Phản Kitô đến (6:1-2). Điều đó khích lệ chúng ta để biết rằng Đấng Cứu Độ hôm nay là Vua các vua và Chúa các chúa, và tương lai là sự an toàn bởi vì Ngài đang trị vì. Trong cuộc chiến cuối cùng này, bạn chọn đứng về phía nào? Bạn nghĩ gì về chọn lựa đó phải được bắt đầu ngay trong lúc này, chứ không phải đợi đến thời chung cuộc, và bạn sẽ chọn điều gì cụ thể trong ngày hôm nay?