Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 25 - ĐỆ NHỊ LUẬT

1 Khi người ta có chuyện tranh chấp với nhau, thì họ sẽ đi hầu toà, và toà sẽ phân xử cho họ: toà sẽ công bố người công chính là công chính, kẻ có tội là có tội.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 24 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Ly dị
1 Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng,

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 23 - ĐỆ NHỊ LUẬT

1 Một người đàn ông không được lấy vợ của cha mình, không được xâm phạm đến quyền làm chồng của cha mình.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 22 - ĐỆ NHỊ LUẬT


1 Khi anh (em) thấy bò hay chiên dê của người anh em mình đi lạc, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng phải dẫn chúng về cho người anh em.

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 21 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Trường hợp không tìm ra kẻ sát nhân
1 Nếu trên đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) để anh (em) chiếm hữu, phát hiện một xác chết nằm ngoài đồng, mà không biết ai đã giết,

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 20 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Chiến tranh và các chiến binh
1 Khi ra giao chiến với quân thù, nếu anh (em) thấy chiến mã chiến xa, và quân binh đông hơn anh (em), thì anh (em) đừng sợ chúng, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), Ðấng đã đưa anh (em) lên từ đất Ai-cập, ở với anh (em). 

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 19 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Kẻ sát nhân và các thành làm nơi ẩn náu (Ds 35: 9-28; Gs 20: 1-9)
1 Khi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã quét sạch các dân tộc ở trong đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em), khi anh (em) đã trục xuất chúng và ở trong các thành, các nhà của chúng, 

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 18 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Hàng tư tế Lê-vi
1 Các tư tế Lê-vi, toàn thể chi tộc Lê-vi, sẽ không được chung phần và hưởng gia nghiệp với Ít-ra-en: họ sẽ sống nhờ các lễ hỏa tế dâng Ðức Chúa và nhờ gia nghiệp của Người. 2 Họ không có gia nghiệp giữa các chi tộc anh em: chính Ðức Chúa là gia nghiệp của họ, như Người đã phán với họ.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 17 - ĐỆ NHỊ LUẬT

1 Anh (em) không được tế Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), bò hay chiên dê có tật hoặc tỳ vết nào, vì đó là điều ghê tởm đối với Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em).

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 16 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Các đại lễ: lễ Vượt Qua, lễ Bánh Không Men (Xh 12: 1-20)
1 Anh (em) hãy giữ tháng A-víp và mừng lễ Vượt Qua kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), vì trong tháng A-víp, Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã đưa anh (em) ra khỏi Ai-cập ban đêm.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 15 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Năm sa-bát (Lv 25: 1-7)
1 Bảy năm một lần, anh (em) hãy tha nợ. 2 Ðây là cách thức tha nợ: mỗi chủ nợ sẽ tha món nợ đã cho người đồng loại vay mượn, không thúc người đồng loại và người anh em trả nợ, vì người ta đã công bố việc tha nợ để kính Ðức Chúa.

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 14 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Cấm một vài tập tục tang chế
1 Anh em là những người con của Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em không được rạch mình và không được cạo tóc phía trên trán mà để tang một người chết,

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 13 - ĐỆ NHỊ LUẬT


1 Tất cả điều tôi truyền cho anh em, anh em hãy lo đem ra thực hành; anh (em) đừng thêm gì vào đó cũng đừng bớt gì.

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 12 - ĐỆ NHỊ LUẬT

1 Ðây là những thánh chỉ và quyết định mà anh em phải lo đem ra thực hành, trong đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh (em), đã ban cho anh (em) để anh (em) chiếm hữu, mọi ngày anh em sống trên mặt đất.

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 11 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Kinh nghiệm của Ít-ra-en
1 Anh (em) phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), và mọi ngày phải giữ điều Người truyền giữ, là các thánh chỉ, quyết định và mệnh lệnh của Người.

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 10 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Chúa truyền làm Hòm Bia. Chi tộc Lê-vi được chọn. (Xh 34: 1-10)
1 Thời ấy, Ðức Chúa phán bảo tôi: "Hãy đẽo hai bia đá như những bia trước, và lên núi với Ta. Ngươi cũng hãy làm một hòm gỗ.

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 9 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Chiến thắng là nhờ Chúa, chứ không phải vì Ít-ra-en công chính
1 Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Hôm nay anh (em) sắp qua sông Gio-đan để vào trục xuất những dân tộc lớn và mạnh hơn anh (em), có những thành lớn và tường luỹ ngất trời,

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 8 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Thử thách trong sa mạc
1 Tất cả mệnh lệnh mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay, anh em hãy lo đem ra thực hành để anh em được sống, được trở nên đông đúc và được vào chiếm hữu đất mà Ðức Chúa đã thề hứa với cha ông anh em.

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 7 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Ít-ra-en, một dân được tách riêng ra (Xh 34: 11-16)
1 Khi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đưa anh (em) vào đất anh (em) sắp đến chiếm hữu, khi Người đuổi cho khuất mắt anh (em) nhiều dân tộc: 

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 6 - ĐỆ NHỊ LUẬT

1 Ðây là mệnh lệnh, là những thánh chỉ và quyết định mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã truyền phải dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành trong đất anh em sắp sang chiếm hữu.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 5 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Mười điều răn (Xh 20: 1-17)
1 Ông Mô-sê triệu tập toàn thể Ít-ra-en và nói với họ: "Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi nói cho anh em nghe;

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 4 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Giữ luật Chúa là khôn ngoan
1 Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 3 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Ðánh chiếm vương quốc vua Ốc (Ds 21: 31-35)
1 Chúng ta đã chuyển hướng và đi lên phía miền Ba-san. Ốc, vua miền Ba-san, nó và toàn dân nó đã ra nghênh chiến với chúng ta tại Ét-re-i.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 2 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Từ Ca-đê đến thung lũng Ác-nôn
1 Chúng ta đã chuyển hướng và lên đường đi sa mạc, theo hướng Biển Sậy, như Ðức Chúa đã phán với tôi, và chúng ta đã đi vòng quanh miền núi Xê-ia lâu ngày.

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 1 - ĐỆ NHỊ LUẬT

I. Những Diễn Từ Mở Ðầu
Diễn Từ Thứ Nhất Của Ông Mô-Sê

Khung cảnh thời gian và không gian
1 Ðây là những lời ông Mô-sê nói với toàn thể Ít-ra-en, ở bên kia sông Gio-đan, trong sa mạc, trong thung lũng A-ra-va, đối diện với Xúp, giữa Pa-ran, Tô-phen, La-van, Kha-xê-rốt và Ði Da-háp.

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

PHÚT DỪNG CHÂN 4 (DÂN SỐ)


Hành trình của dân Do thái từ khi rời khỏi Ai-cập đi vào đất Ca-na-an
Kính thưa quý anh chị em,

Sách Lê-vi đã như một cẩm nang giúp chúng ta đi suốt chặng đường Mùa chay để nhìn lại con người của mình, nên chúng tôi cho rằng Phút dừng chân khi kết thúc sách Lê-vi là không cần thiết.

Giờ đây, trở lại với tập tính tốt sau khi đọc xong một cuốn sách Thánh, chúng ta hãy cùng nhau dừng chân ít phút khi kết thúc chương 36, chương cuối cùng của sách Dân số.

Cũng giống như những Phút dừng chân trước, chúng ta được mời gọi quay về với những nhân vật, câu chuyện, sứ điệp, hoặc những câu Kinh Thánh, … đánh động quý ACE nhất, đặc biệt trong sách Dân số.
Mục đích của sách Dân số nhìn lại những biến cố xảy ra trong hành trình của dân Do thái khi họ rời khỏi Ai-cập đi vào đất Ca-na-an. Chen giữa hai cuộc kiểm tra dân số trong khi ở trong sa mạc là hành trình của dân Ít-ra-en. Cuốn sách nhấn mạnh đến những biến cố quan trọng nhất của dân Do thái khi họ lang thang trong sa mạc. Vì  Ít-ra-en đã thất bại khi họ đã không bước vào đất hứa bằng niềm tin, và kết quả là họ mất thời gian, và mất cả mạng sống. Điều này cũng cho thấy một Thiên Chúa tốt lành, nhưng cũng rất nghiêm khắc (Rm 11:22). Ngài cảnh cáo tội kiêu ngạo và cảnh cáo tội không tin. Ngày hôm nay, Ngài cảnh báo bản thân tôi về những thái độ nào ?

Bên cạnh đó sách Dân số cũng nhiều lần phác họa dung mạo của Đức Kitô: tiền (mười lăm chỉ bạc) chuộc lại những người con đầu lòng (3:44-51); tro của bò cái tơ màu hung đem hòa với nước dùng làm nước tẩy uế (Ch. 19), nước để rửa là hình ảnh của chính Ngôi Lời Thiên Chúa (Ga 15:3; Ep 5:25-27); Con rắn đồng bị treo lên để những ai nhìn thấy sẽ được thoát chết (ch.21) chính là hình ảnh Đức Kitô bị treo trên Thập giá; ngôi sao nhà Gia-cóp chính là hình ảnh của Đấng Mê-si-a (24:17); Những thành trú ẩn (ch.35). Tất cả những chi tiết này có ý nghĩa gì với bạn và đâu là dung mạo nổi bật của Đức Kitô nơi cuộc sống của bạn : Ngài là Đấng cứu chuộc, tẩy sạch, cứu mạng hay đẹp đẽ rạng ngời, và cuối cùng là nơi ta ẩn náu. Những hình ảnh biểu trưng về Đức Kitô này nói lên điều gì với hoàn cảnh hiện tại của bạn ?

Ngoài ra, còn có những bài học thực hành rút ra từ sách Dân số vẫn còn giá trị với mỗi người chúng ta hôm nay :
  • Thứ nhất, những lời phàn nàn là bệnh hay lây lan : dân chúng phàn nàn vì thực phẩm (ch.11); ngay tiếp theo đó trong chương 12, A-ha-ron và Mi-ri-am phàn nàn về quyền bính của Mô-sê (ch.12); Cô-rắc và những người trong nhóm ông phàn nàn về Mô-sê và A-ha-ron (ch.16).
  • Thứ hai, thái độ nghi ngờ dẫn đến nhát đảm : những ai nhát đảm nhìn về quá khứ (14:2); những người nhát đảm nêu ra câu hỏi tại sao (14:3); những người nhát đảm buộc phải thoái lui (14:4).
  • Thứ ba, sự bất tuân dẫn đến tai họa (14:22,23; 20:12; 25:1-9).
  • Thứ tư, việc những người dân Ít-ra-en phải lang thang là một sự khiêm hạ (Đnl 8:2).
  • Sau cùng, sách Dân số nói với chúng ta về dân Chúa đang trải qua cuộc hành trình của họ trong sa mạc (32 lần sách đề cập đến sa mạc), và sa mạc cũng chính là nơi chúng ta sống cuộc đời Kitô hữu của mình.
Chúng ta là những người lữ hành. Chúng ta chưa về “nhà” của mình, chúng ta chưa tới đích. Có rất nhiều nguy hiểm, cực nhọc, cạm bẫy… mà chúng ta đã trải qua, và chúng ta sẽ còn phải trải qua nhiều điều như thế, hoặc hơn thế nữa. Vì thế, có một sự liên hệ nào đó giữa chúng ta là những người Kitô hữu trong thế giới nhiều đổ vỡ này với những người Do thái thời Cựu ước khi họ đi trong sa mạc. Đâu là điều quý anh chị em thấy bóng dáng của mình như là một người lữ khách trong hành trình vượt qua sa mạc của cuộc đời mình, tương đồng với những câu chuyện của dân Ít-ra-en trong cuộc lữ hành bốn mươi năm của họ ?

Trong thời gian gần đây, chúng tôi ít nhận được những chia sẻ tâm tình của quý anh chị em như trong các sách khác. Không biết có điều gì cần phải được điều chỉnh để chuyến hành hương của chúng ta thêm ý nghĩa ? Xin quý anh chị em góp ý cho chúng tôi biết. Và chúng tôi cũng rất mong sự đóng góp nhiệt tình của quý anh chị em qua việc tham gia chia sẻ những cảm xúc của quý anh chị em khi đọc xong một chương hoặc xong một cuốn sách; những nhân vật, sự kiện, hình ảnh… đánh động mình; hoặc bất kỳ những điểm nào khác mà quý anh chị được đánh động, hoặc thích khi đang đi trong chuyến hành hương này.

Một lần nữa kính chúc quý anh chị có một ngày dừng chân thật ý nghĩa, đặc biệt trong ngày nghỉ cuối tuần này. Và đầu tuần tới chúng ta lại cùng nhau lên đường với cuốn sách cuối cùng của bộ sách Ngũ thư, sách Đệ nhị luật.

Quý mến,

HHTLC. 

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 36 - DÂN SỐ


Gia nghiệp của phụ nữ có chồng
1 Khi đó, các gia trưởng của thị tộc con cái ông Ga-la-át, con ông Ma-khia, cháu ông Mơ-na-se, trong số các thị tộc con cái ông Giu-se,

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 35 - DÂN SỐ

Phần dành cho các thầy Lê-vi
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê trong vùng thảo nguyên Mô-áp, gần sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô:

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 34 - DÂN SỐ

Biên giới xứ Ca-na-an
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Hãy ra lệnh cho con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi anh em vào đất Ca-na-an,

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 33 - DÂN SỐ

Các chặng đường của cuộc xuất hành
1 Ðây là những chặng đường con cái Ít-ra-en đã qua, khi họ ra khỏi đất Ai-cập, theo đoàn quân của họ, dưới sự hướng dẫn của ông Mô-sê và ông A-ha-ron.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 32 - DÂN SỐ


Phân chia vùng bên kia sông Gio-đan (Ðnl 3: 12-22)
1 Con cái ông Rưu-vên và con cái ông Gát có nhiều đàn súc vật rất đông. Khi thấy rằng vùng Gia-de và vùng Ga-la-át là nơi thuận lợi cho việc chăn nuôi súc vật,