Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 7 - SÁCH XUẤT HÀNH


1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Coi này, Ta làm cho ngươi nên một vị thần đối với Pha-ra-ô, còn A-ha-ron, anh ngươi, sẽ là ngôn sứ của ngươi.

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 6 - SÁCH XUẤT HÀNH


1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Giờ đây ngươi sắp thấy điều Ta làm cho Pha-ra-ô: Bị áp lực của một bàn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ phải thả cho họ đi; bị áp lực của một bàn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ đuổi họ ra khỏi nước."

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 5 - SÁCH XUẤT HÀNH


Cuộc hội kiến đầu tiên với Pha-ra-ô
1 Sau đó, ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến nói với Pha-ra-ô: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Hãy thả cho dân Ta đi, để chúng mở lễ kính Ta trong sa mạc."

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 4 - SÁCH XUẤT HÀNH

Ông Mô-sê làm dấu lạ
1 Ông Mô-sê đáp: "Họ sẽ không tin con đâu, họ sẽ không nghe lời con, vì họ sẽ nói: Ðức Chúa chẳng có hiện ra với ông." 2 Ðức Chúa phán với ông: "Tay ngươi cầm cái gì đó? "

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 3 - SÁCH XUẤT HÀNH


Thiên Chúa gọi ông Mô-sê từ bụi cây bốc cháy
1 Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp.

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 2 - SÁCH XUẤT HÀNH


2. Thời Niên Thiếu Và Ơn Gọi Của Ông Mô-Sê
Ông Mô-sê chào đời
1 Có một người thuộc dòng họ Lê-vi đi lấy một người con gái cũng thuộc họ Lê-vi. 2 Người đàn bà ấy thụ thai và sinh một con trai.

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 1 - SÁCH XUẤT HÀNH


I. Công Cuộc Giải Thoát Khỏi Ai-Cập
1. Dân Ít-Ra-En Bên Ai-Cập
 Cảnh sống thịnh vượng của người Híp-ri ở Ai-cập
1 Sau đây là tên những con cái Ít-ra-en đã đến Ai-cập với ông Gia-cóp, mỗi người đem theo gia đình mình:
2 Rưu-vên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa, 3 Ít-xa-kha, Dơ-vu-lun và Ben-gia-min, 4 Ðan và Náp-ta-li, Gát và A-se. 5 Dòng giống ông Gia-cóp tính tất cả là bảy mươi người; ông Giu-se thì đang ở bên Ai-cập. 6 Rồi ông Giu-se qua đời, cũng như anh em ông và tất cả thế hệ đó. 7 Con cái Ít-ra-en sinh sôi nảy nở, nên đông đúc và ngày càng hùng mạnh: họ lan tràn khắp xứ.
Dân Híp-ri bị áp bức
8 Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai-cập, vua này không biết ông Giu-se. 9 Vua nói với dân mình: "Này đám dân con cái Ít-ra-en đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta. 10 Chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó, đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, rồi ra khỏi xứ." 11 Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ những viên đốc công, để hành hạ họ bằng những việc khổ sai; họ phải xây cho Pha-ra-ô các thành làm kho lương thực là Pi-thôm và Ram-xết. 12 Nhưng chúng càng hành hạ họ, thì họ càng nên đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Ít-ra-en. 13 Người Ai-cập cưỡng bách con cái Ít-ra-en lao động cực nhọc. 14 Chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc: phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng; tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm.

Người Ai-cập cưỡng bách con cái Ít-ra-en lao động cực nhọc
15 Vua Ai-cập nói với những bà đỡ đi giúp sản phụ Híp-ri, một bà tên là Síp-ra, một bà tên là Pu-a: 16 "Khi đỡ cho sản phụ Híp-ri, các người hãy xem đứa trẻ là trai hay gái. Nếu là trai thì giết đi, nếu là gái thì để cho sống." 17 Nhưng các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa, nên không làm như vua Ai-cập đã truyền, và cứ để cho con trai sống. 18 Vua Ai-cập bèn gọi các bà đỡ đến và hỏi: "Tại sao các ngươi làm thế và cứ để cho con trai sống?" 19 Các bà đỡ thưa với Pha-ra-ô: "Ðàn bà Híp-ri không như đàn bà Ai-cập, họ khoẻ lắm: bà đỡ chưa kịp đến thì họ đã sinh rồi." 20 Thiên Chúa ban ơn lành cho các bà đỡ; còn dân thì trở nên đông đúc và rất hùng mạnh. 21 Vậy, vì các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa, nên Người đã cho họ có con để nối dòng.
22 Pha-ra-ô ra lệnh cho toàn dân của mình: "Mọi con trai Híp-ri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin; mọi con gái thì để cho sống."
CHIA SẺ

    Ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu lên đường với sách Xuất Hành. Ý nghĩa của xuất hành là “bước ra bên ngoài.” 
Sách này có ba chủ đề chính :

Giải phóng (1–18). Phần này mô tả chiến thắng của Thiên Chúa trên các thần xứ Ai-cập và giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ. Điểm nhấn ở đây là cánh tay của Thiên Chúa. Xem (3:20; 7:4–5; 9:3, 15; 13:3, 9, 14, 16.) 

 Tách rời (19-24). Thiên Chúa và Ít-ra-en bước vào trong tương quan giao ước tại núi Si-nai. Thiên Chúa trao cho họ luật của Ngài mà qua đó họ được tách ra khỏi các quốc gia khác và họ thuộc trọn về Ngài. Điểm nhấn ở đây là sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, dân Chúa không buộc phải tuân giữ tất cả những điều luật này. Tuy nhiên, những nguyên tắc căn bản thì không ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian và áp dụng cả cho những tất cả những ai sống đời sống thánh thiện trong thời đại này.

Cư ngụ (25-40­) Thiên Chúa đi với dân Ngài trong Sáng thế ký, nhưng giờ đây Ngài muốn ở giữa họ. Điểm nhấn ở đây là nhà Thiên Chúa và các tư tế là những người thực thi chức vụ này. Thư gửi tín hữu Do thái, trong sách Tân Ước, đã giải thích về vai trò của lều tạm như hình ảnh tiên báo về sứ vụ của Đức Giêsu và sự hiện diện của Ngài trong tư cách là một Thượng Tế. Ngày hôm nay, dân Thiên Chúa là đền thờ của Ngài (1Cr 6:19-20; Eph 2:20-22).

 CHIA SẺ CHƯƠNG 1
 
Dân tộc tăng trưởng. Thiên Chúa đã hứa rằng hậu duệ của Áp-ra-ham sẽ nhân lên với một con số lớn lao, và điều đó đã thực sự xảy ra (St 13:16; 15:5). Thiên Chúa giữ lời hứa và hoàn tất những mục đích của Ngài trong thời của Ngài. Trong nhiều thế kỷ, nhiều quốc gia đã cố gắng để hủy diệt Ít-ra-en nhưng đã không thành công. Thiên Chúa trao cho Ít-ra-en một lời hứa đặc biệt trong Sáng thế ký 12:3, và ngài vẫn giữ lời hứa này. Ngày hôm nay, Con cái Thiên Chúa nên cầu nguyện cho Ít-ra-en, (Tv 122:6), chia sẻ Tin Mừng với họ (Rm 1:16), và làm mục vụ cho họ trong những  cách thực tiễn (Rm 15:25-27). Đâu là “Ai-cập” của bạn trong lúc này: nơi chốn, nghề nghiệp, nơi làm việc, con người, ơn gọi,v.v... ở nơi đó bạn đang được an ủi hay sầu khổ ? Bạn có sẵn sàng để được đưa vào đất “Ai-cập” là nơi Thiên Chúa có một chương trình đã được định sẵn cho bạn ?

Dân tộc rên siết. Thiên Chúa đã nói với Áp-ra-ham rằng dân ngài sẽ trải qua sư đau khổ (St 15:13-14). Các quốc gia và giáo hội địa phương thật là dễ dàng quên đi những anh hùng của ngày hôm qua (Dt 13:7-8). Mặc dù, chúng ta không nên “bám chặt” vào quá khứ. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, chúng ta cũng phải “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
 Vua Pha-ra-ô  quan tâm đến an toàn của quốc gia hơn là xây dựng nền văn minh nhân loại. Khi con người trở thành dụng cụ để đạt đến một mục đích nào đó, thay vì chính con người mới là mục đích cao nhất, lúc đó họ sẽ đối xử với người khác không theo như cách Thiên Chúa muốn. Bắt những người đàn ông làm nô lệ và giết các trẻ nam là giải pháp của người Ai-cập đối với “vấn đề người Do thái”.
      Những bà đỡ đã vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm (Cv 5:29). Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có những con người can đảm biết quan tâm và sẵn sàng bảo vệ những người bé nhỏ ! Thiên Chúa thưởng công cho những người phụ nữ, không phải qua việc làm cho họ vô sinh (như vậy sẽ an toàn hơn cho họ), nhưng qua việc ban cho họ những gia đình ! Điều này cho thấy giá trị của con cái trước mặt Thiên Chúa (Tv 127:3-5). Hai chữ bách hại, làm bạn liên tưởng đến điều gì ? Theo bạn đâu là phương thế để giúp chúng ta khi phải chọn lựa giữa thánh ý của Thiên Chúa và luật của con người ?

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

CUỘC XUẤT HÀNH CỦA GIU-SE


Ông Giu-se bị các anh bán
12 Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Si-khem. 13 Ông Ít-ra-en bảo Giu-se: "Các anh con đang chăn chiên dê ở Si-khem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh." Cậu thưa: "Dạ, con đây!"

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

CUỘC XUẤT HÀNH CỦA GIA-CÓP

Cuộc xuất hành của Gia-cóp (Stk 28:1-5, 10-22)

1 Ông I-xa-ác gọi ông Gia-cóp đến, chúc phúc cho cậu và truyền rằng: "Con không được cưới ai trong số con gái Ca-na-an.

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

CUỘC XUẤT HÀNH CỦA ÁP-RA-HAM


Thiên Chúa gọi ông Áp-ram (Stk  12:1-9)
1 Ðức Chúa phán với ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.

PHÚT DỪNG CHÂN 2

Kính thưa quý anh chị em,
Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
Hôm nay, ngày 22/01/2012, ngày cuối cùng của năm Tân Mão, chúng tôi xin mời gọi đoàn hành hương chúng ta hãy cùng nhau dừng chân một chút. Lý do là vì chúng ta vừa kết thúc cuốn sách đầu tiên (Sáng Thế ký) và đây cũng là lúc thích hợp để nhìn lại chặng đường qua trước khi đi tiếp chương trình. 
Nhân vật nào đã đánh động quý ACE ? Câu chuyện nào làm quý ACE thích ? Sứ điệp nào tác động đến quý ACE nhiều nhất ? Quý ACE được mời gọi để quay lại cầu nguyện với đoạn Kinh thánh đó. Hoặc quý ACE có thể cầu nguyện với những gợi ý mà chúng tôi sẽ cập nhật về cuộc lên đường của các tổ phụ.
Đoàn hành hương chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình với chương đầu tiên của sách Xuất hành vào ngày mùng 3 Tết Nhâm Thìn, tức ngày 25/01/2012, ngày thánh hóa công ăn việc làm.
Để chuẩn bị cho một khởi đầu mới, một cuộc Xuất hành mới, từ ngày hôm nay (29 Tết) chúng tôi xin mời gọi quý ACE cùng nhìn lại 3 cuộc xuất hành của các tổ phụ Áp-ra-ham, của Gia-cóp và của Giu-se trong quá khứ bằng một loạt 3 bài Chia sẻ gửi trong 3 ngày liên tiếp, để mỗi người chúng ta cùng dành thời gian suy gẫm, so sánh, liên kết các cuộc xuất hành này lại, và để chuẩn bị đi vào cuộc hành trình thứ hai với sách Xuất hành, kể về cuộc lên đường của cả một dân tộc. Mong rằng kinh nghiệm có được sẽ giúp ích nhiều cho mỗi người chúng ta trong hành trình của năm con rồng 2012 này. 
  • Vài gợi ý :
-  Từ những chia sẻ trên blog của một số ACE trong đoàn hành hương, chúng tôi thấy rằng những kinh nghiệm cá nhân này có thể giúp cho những người khác, nên nếu được, xin quý ACE post trên blog bằng cách theo dõi tập tin (file) theo link ở cuối bài chia sẻ này, hoặc gửi qua email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ post trên blog thay cho quý ACE. Quý ACE có thể chọn chế độ ẩn danh, nhưng nếu để lại một cái tên ngay dưới phần chia sẻ của mình thì cũng hay lắm.
-  Quý ACE không phải bận tâm quá nhiều về cách hành văn hay phải viết sao cho hay,… quan trọng là tâm tình chúng ta có và sự chân thành trong lời chia sẻ. Chúng ta có thể chia sẻ một câu Kinh thánh đã đánh động mình, một điểm gợi ý hay một tâm tình nào đó.
-  Chúng ta cũng có thể xin mọi người cùng hiệp thông với mình cầu nguyện về một ý chỉ nào, hay một tâm tình tạ ơn nào đó, để mọi người cùng hiệp thông với nhau.
-  Liên quan đến cách đọc, chúng tôi xin đề nghị là chúng ta nên đọc Lời Chúa trước và đọc phần chia sẻ sau, vì phần chia sẻ chỉ có ý nghĩa hỗ trợ, giúp làm sáng tỏ hơn ý nghĩa của Lời Chúa.
-  Chúng ta nên có lời cầu nguyện mở đầu hoặc ít là thinh lặng cho tâm hồn lắng đọng một chút trước khi bắt đầu. Và kết thúc bằng một kinh Sáng Danh hoặc những lời cầu nguyện tự phát, hay lời nguyện tạ ơn.
-  Trong phần câu hỏi, đôi khi quý ACE thấy có quá nhiều câu hỏi gợi ý, chúng ta không cần phải suy niệm tất cả những câu hỏi này. Chỉ cần tập trung vào câu nào đánh động mình nhất là có thể cầu nguyện với câu đó. Đôi khi quý ACE cũng sẽ thấy những câu hỏi được lập lại, điều này nhằm giúp chúng ta đào sâu hơn kinh nghiệm của mình.
-  Những phản hồi của quý ACE cũng giúp cho chúng tôi có thể làm cho chương trình tốt hơn và đồng hành với quý ACE tốt hơn.

  • Một điểm mới :
- Trong blog, quý ACE có thể mời gọi mọi người trong đoàn Hành hương theo Lời Chúa cùng chung lời cầu nguyện với mình bằng cách tự post lên lời mời gọi ở thẻ "HIỆP Ý CẦU NGUYỆN", nằm giữa ''HÔM NAY'' và ""LƯU TRỮ".
Chúng ta sắp bước sang một cuốn sách mới, nếu thấy chương trình này hữu ích, quý ACE có thể tiếp tục giới thiệu cho những người khác cùng tham gia chương trình.
Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý ACE vì đã rất quảng đại đáp lại lời mời gọi mà đồng hành cùng chúng tôi theo cuộc hành hương này. Kính chúc quý ACE một năm mới tràn đầy Bình An, Ơn Lành của Chúa Xuân Vĩnh Cửu. Nguyện xin cho mỗi anh chị em chúng ta ngày càng hiệp nhất với nhau trong Tình yêu của Chúa, trong sự quan phòng của Người và luôn cậy trông, tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa, người đã đo ni đóng giày cho mỗi anh chị em bằng một chương trình riêng và một tín thác gởi trao.
Xin cho chúng con luôn nghe thấy tiếng Chúa, một lời mời gọi rất khẽ, rất nhẹ nhàng...
Quý mến,
HHTLC

---------------------
Xin nhận tập tin hướng dẫn cách post Chia sẻ ở bên cạnh đây (nhắp chuột) : Tập-Tin-Huớng-Dẫn

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 50 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ðám tang ông Gia-cóp
1 Ông Giu-se gục vào mặt cha mà khóc và hôn cha. 2 Rồi ông Giu-se truyền cho các thầy thuốc vẫn giúp việc ông, ướp xác cha ông. Các thầy thuốc ướp xác ông Ít-ra-en.

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 49 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Những lời chúc phúc của ông Gia-cóp
1 Ông Gia-cóp gọi các con trai lại và nói: "Hãy tập họp lại để cha báo cho các con điều sẽ xảy đến cho các con sau này.

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 48- SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông Gia-cóp nhận hai người con ông Giu-se làm con và chúc phúc cho chúng
1 Sau các việc đó, người ta nói với ông Giu-se: "Cha ông bị bệnh." Ông đưa hai con trai là Mơ-na-se và Ép-ra-im đến.

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 47 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Vào chầu Pha-ra-ô
1 Ông Giu-se vào báo tin cho Pha-ra-ô, ông nói: "Cha tôi, anh em tôi, cùng với chiên bò và tất cả những gì họ có, đã từ đất Ca-na-an đến, và họ đang ở đất Gô-sen."

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 46 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông Gia-cóp lên đường đi Ai-cập
1 Ông Ít-ra-en lên đường, đem theo tất cả những gì ông có. Ông đến Bơ-e Se-va và ông dâng những lễ tế lên Thiên Chúa của cha ông là I-xa-ác.

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 45 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông Giu-se tỏ cho anh em nhận ra mình
1 Ông Giu-se không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên: "Bảo mọi người ra khỏi đây!" Khi không còn người nào ở với ông, ông Giu-se mới tỏ cho anh em nhận ra mình.

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 44 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Chén bạc của ông Giu-se trong bao của ông Ben-gia-min
1 Ông Giu-se truyền cho người quản gia của ông: "Anh hãy đổ đầy bao lúa của mấy người này; họ mang được bao nhiêu thì đổ cho họ bấy nhiêu, rồi bạc của người nào thì đặt vào miệng bao của người ấy.

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 43 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Các con ông Gia-cóp đem Ben-gia-min đi theo
1 Nạn đói trong xứ trở nên trầm trọng. 2 Khi họ ăn hết lúa đưa từ Ai-cập về, thì cha họ bảo: "Hãy trở lại mua ít lương thực về."

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 42 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông Giu-se gặp các anh lần đầu tiên
1 Ông Gia-cóp thấy bên Ai-cập có lúa bán, liền nói với các con trai: "Sao các con cứ ngồi nhìn nhau?" 2 Rồi ông nói: "Cha nghe nói bên Ai-cập có lúa bán; các con hãy xuống đó mua lúa về, để chúng ta sống chứ không phải chết."

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 41 - SÁCH SÁNG THẾ KÝCác giấc chiêm bao của Pha-ra-ô
1 Hai năm sau, Pha-ra-ô chiêm bao. Vua thấy mình đang đứng trên bờ sông Nin, 2 và từ sông Nin có bảy con bò cái đi lên, hình dáng đẹp đẽ và da thịt béo tốt; chúng gặm cỏ trong đám sậy.

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 40 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông Giu-se giải mộng cho các quan của Pha-ra-ô
1 Sau các việc đó, quan chước tửu và quan ngự thiện của vua Ai-cập lỗi phạm cùng chủ mình là vua Ai-cập.

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 39 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Thời đầu của ông Giu-se bên Ai-cập
1 Giu-se bị đưa xuống Ai-cập. Ông Pô-ti-pha thái giám của Pha-ra-ô và chỉ huy thị vệ, một người Ai-cập, đã mua cậu từ tay người Ít-ma-ên là những người đã đưa cậu xuống đó. 2 Ðức Chúa ở với Giu-se và cậu là một con người thành công; cậu ở trong nhà chủ cậu, người Ai-cập.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 38 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông Giu-đa và bà Ta-ma
1 Thời ấy, ông Giu-đa rời bỏ anh em, xuống thăm một người thành A-đu-lam tên là Khi-ra. 2 Tại đó ông Giu-đa thấy con gái một người Ca-na-an, tên ông này là Su-a.

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 37 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

1 Ông Gia-cóp sống trong đất mà cha của ông đã trú ngụ, là đất Ca-an-an.


IV.- Sự Tích Ông Giu-Se
Ông Giu-se và các anh
2 Sau đây là gia đình ông Gia-cóp. Giu-se được mười bảy tuổi thì đi chăn chiên dê với các anh. Khi ấy cậu còn trẻ, cậu đi với các con trai bà Bin-ha và các con trai bà Din-pa, là các bà vợ của cha cậu. Cậu mách cha tiếng đồn không hay về họ.

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 36 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông Ê-xau tại Ê-đôm
1 Sau đây là gia đình ông Ê-xau, tức là ông Ê-đôm. 2 Ông Ê-xau cưới vợ trong số con gái Ca-na-an, đó là: A-đa, con gái ông Ê-lôn, người Khết; O-ho-li-va-ma, con gái ông A-na, ông này là con trai ông Xíp-ôn, người Khi-vi; 3 và Ba-xơ-mát, con gái ông Ít-ma-ên, em gái ông Nơ-va-giốt.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 35 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Ông Gia-cóp tại Bết Ên
1 Thiên Chúa phán bảo ông Gia-cóp: "Ðứng dậy ! Hãy lên Bết Ên và ở đó. Hãy làm ở đó một bàn thờ để kính Thiên Chúa, Ðấng đã hiện ra với ngươi khi ngươi đang trốn Ê-xau, anh ngươi."

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 34 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Cô Ði-na bị làm nhục
1 Ði-na, người con gái bà Lê-a đã sinh cho ông Gia-cóp, đi ra xem các con gái xứ ấy. 2 Si-khem, con trai ông Kha-mo, người Khi-vi, đầu mục xứ ấy, trông thấy thì bắt cô, rồi cưỡng ép cô ăn nằm với mình.

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 33 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Ông Gia-cóp gặp ông Ê-xau
1 Ông Gia-cóp ngước mắt lên, thấy ông Ê-xau đang tiến đến, có bốn trăm người đi cùng. Ông Gia-cóp bèn chia các con cho bà Lê-a, bà Ra-khen và hai người nữ tỳ. 2 Ông xếp các nữ tỳ với con của họ đi đầu, bà Lê-a với con bà đi sau, bà Ra-khen với Giu-se đi sau chót.

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 32 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

1 Sáng hôm sau, ông La-ban dậy sớm, hôn các con gái và các cháu ông, chúc phúc cho chúng, rồi lên đường về nhà. 2 Ông Gia-cóp đang đi đường thì có những sứ thần của Thiên Chúa gặp ông. 3 Vừa thấy các sứ thần, ông Gia-cóp nói: "Ðây là trại của Thiên Chúa", và ông đặt tên cho nơi ấy là Ma-kha-na-gim. 

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 31 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Ông Gia-cóp trốn đi
1 Ông Gia-cóp nghe được những lời của các con trai ông La-ban nói rằng: "Gia-cóp đã lấy tất cả tài sản của cha chúng ta, và nhờ tài sản của cha chúng ta mà làm nên cơ đồ ấy." 2 Ông Gia-cóp nhìn nét mặt ông La-ban và thấy rằng, đối với mình, cha không còn như xưa nữa. 3 Ðức Chúa phán với ông Gia-cóp: "Hãy trở về quê cha đất tổ, về với họ hàng ngươi: Ta sẽ ở với ngươi." 

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 30 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


1 Khi bà Ra-khen thấy mình không sinh con cho ông Gia-cóp, thì ghen với chị và nói với ông Gia-cóp: "Cho tôi có con đi, không thì tôi chết mất!" 2 Ông Gia-cóp nổi nóng với bà Ra-khen và nói: "Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa là Ðấng đã không cho bà sinh đẻ!" 3