Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 04 - SÁCH RÚT

Ông Bô-át cưới cô Rút
1 Ông Bô-át lên cửa thành và ngồi ở đó. Và này, người bảo tồn dòng dõi mà ông Bô-át đã nói tới, đi ngang qua. Ông Bô-át nói: "Này ông ơi, mời ông đến và ngồi xuống đây."

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 03 - SÁCH RÚT

Ông Bô-át nằm ngủ
1 Bà mẹ chồng Na-o-mi nói với Rút: "Con ơi, mẹ chẳng có bổn phận tìm cho con một chốn an nhàn để con được hạnh phúc sao?

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 02 - SÁCH RÚT

Cô Rút trong đồng ruộng của ông Bô-át
1 Bà Na-o-mi có một thân nhân bên họ nhà chồng, một người khá giàu, thuộc thị tộc Ê-li-me-léc. Người ấy tên là Bô-át. 2 Rút, người Mô-áp, nói với bà Na-o-mi:

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 01 - SÁCH RÚT

Rút và bà Na-o-mi
1 Vào thời các thủ lãnh cai trị, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người cùng với vợ và hai con trai bỏ Bê-lem miền Giu-đa mà đến ở trong cánh đồng Mô-áp.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

PHÚT DỪNG CHÂN 7 (SÁCH THỦ LÃNH)

PHÚT DỪNG CHÂN

Kính thưa quý anh chị em,
Sau hai mươi mốt ngày miệt mài đọc sách Thẩm Phán, giờ đây chúng ta cùng dành một ngày để nhìn lại chặng đường đã đi qua, những gì còn đọng lại trong mỗi người chúng ta qua cơ hội được tiếp xúc với Lời Chúa trong cuốn sách này.

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 21 - SÁCH THỦ LÃNH


Người Ít-ra-en hối hận
1 Người Ít-ra-en đã thề tại Mít-pa rằng: "Không ai trong chúng ta sẽ gả con gái mình cho người Ben-gia-min."

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 20 - SÁCH THỦ LÃNH


Người Ít-ra-en trả thù tội ác Ghíp-a
1 Tất cả cộng đồng con cái Ít-ra-en, từ Ðan tới Bơ-e Se-va và đất Ga-la-át, họp lại, muôn người như một, bên cạnh Ðức Chúa ở Mít-pa.

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 19 - SÁCH THỦ LÃNH


2. Tội Ác Của Dân Ghíp-A.
Chiến Tranh Chống Ben-Gia-Min 
Người Lê-vi vùng Ép-ra-im và cô tỳ thiếp
1 Thời ấy -thời Ít-ra-en chưa có vua- có một người Lê-vi cư trú trong thung lũng vùng núi Ép-ra-im. Người ấy lấy một phụ nữ Bê-lem Giu-đa làm tỳ thiếp.

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 18 - SÁCH THỦ LÃNH


Những người thuộc chi tộc Ðan đi kiếm đất
1 Thời ấy Ít-ra-en không có vua. Cũng thời ấy chi tộc Ðan đang tìm đất làm gia nghiệp để định cư, vì cho tới ngày đó họ không được lãnh phần gia nghiệp riêng giữa các chi tộc Ít-ra-en.

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 17 - SÁCH THỦ LÃNH


Phụ Lục
1. Nhà Thờ Của Ông Mi-Kha Và Nhà Thờ Của Họ Ðan
Nhà thờ tư của ông Mi-kha
Ông Mi-kha
1 Xưa có một người thuộc vùng núi Ép-ra-im, tên là Mi-kha-giơ-hu.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 16 - SÁCH THỦ LÃNH


Chuyện xảy ra ở cổng thành Ga-da
1 Ông Sam-sôn đến Ga-da. Tại đây ông gặp một cô điếm và đi với cô. 2 Người ta báo cho những người Ga-da rằng: "Sam-sôn đã tới đây.

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 15 - SÁCH THỦ LÃNH


Ông Sam-sôn đốt mùa màng của người Phi-li-tinh
1 Ít lâu sau, vào mùa gặt lúa miến, ông Sam-sôn mang một con dê tơ đến thăm vợ. Ông nói: "Tôi muốn vào phòng ngủ của vợ tôi"; nhưng bố vợ không cho ông vào.

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 14 - SÁCH THỦ LÃNH


Ông Sam-sôn kết hôn
1 Ông Sam-sôn xuống Tim-na và để ý đến một phụ nữ trong số các con gái của người Phi-li-tinh tại Tim-na.

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 13 - SÁCH THỦ LÃNH


12. Ông Sam-Sôn
Truyền tin ông Sam-sôn ra đời
1 Con cái Ít-ra-en lại làm sự dữ trái mắt Ðức Chúa, và Ðức Chúa đã trao họ vào tay người Phi-li-tinh bốn mươi năm.

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH THỦ LÃNHChiến tranh giữa Ép-ra-im và Ga-la-át. Ông Gíp-tác qua đời.
1 Người Ép-ra-im tập hợp lại, vượt sông tới Xa-phôn và nói với ông Gíp-tác: "Tại sao ông vượt sông đánh con cái Am-mon, mà lại không gọi chúng tôi cùng đi ?

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 11 - SÁCH THỦ LÃNH


Ông Gíp-tác đặt điều kiện
1 Ông Gíp-tác, người Ga-la-át, bấy giờ là một dũng sĩ. Ông là con của một gái điếm. Ông Ga-la-át sinh ra Gíp-tác.

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 10 - SÁCH THỦ LÃNH


Ông Gíp-Tác Và Các thủ Lãnh Nhỏ
6. Ông Tô-La
Ông Tô-la xuất hiện để cứu Ít-ra-en
1 Sau A-vi-me-léc, có ông Tô-la con ông Pu-a, cháu ông Ðô-đô, người Ít-xa-kha, đã xuất hiện để cứu Ít-ra-en. Ông cư ngụ tại Sa-mia, vùng núi Ép-ra-im.

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 09 - SÁCH THỦ LÃNH


D. Vương triều của A-vi-me-léc
1 A-vi-me-léc, con ông Giơ-rúp-ba-an, đến Si-khem gặp bà con bên ngoại, và nói với họ, cùng cả gia tộc bên ngoại rằng: 

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 08 - SÁCH THỦ LÃNH


Ép-ra-im kêu trách
1 Những người Ép-ra-im nói với ông: "Ông đối xử với chúng tôi như vậy nghĩa là thế nào? Ông đã không thèm gọi chúng tôi, khi ông lên đường đánh quân Ma-đi-an."

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 07 - SÁCH THỦ LÃNH


B. Ông Ghít-ôn giao chiến bên tây ngạn sông Gio-đan
Ðức Chúa rút bớt quân số của ông Ghít-ôn
1 Ông Giơ-rúp-ba-an, tức Ghít-ôn, cũng như toàn dân đang ở với ông, thức dậy thật sớm, và ông đóng trại gần Ên Kha-rốt;

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 06 - SÁCH THỦ LÃNH


5. Ông Ghít-Ôn Và Ông A-Vi-Me-Léc
A. Thiên Chúa gọi ông Ghít-ôn
Người Ma-đi-an áp bức dân Ít-ra-en
1 Con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, nên Ðức Chúa đã trao họ vào tay người Ma-đi-an trong bảy năm.

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 05 - SÁCH THỦ LÃNH


Bài ca của bà Ðơ-vô-ra và ông Ba-rắc
1 Ngày hôm ấy bà Ðơ-vô-ra và ông Ba-rắc, con ông A-vi-nô-am, hát rằng:
2 "Trong Ít-ra-en thuở chiến binh xõa tóc xung phong,

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 04 - SÁCH THỦ LÃNH


4. Bà Ðơ-Vô-Ra Và Ông Ba-Rắc
1 Con cái Ít-ra-en lại làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa sau khi ông Ê-hút từ trần, 

CHƯƠNG 03 - SÁCH THỦ LÃNH


1
 Ðây là các dân Ðức Chúa cho tồn tại, để dùng chúng mà thử thách tất cả những người Ít-ra-en đã không biết các cuộc chiến tại Ca-na-an là gì,

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 02 - SÁCH THỦ LÃNH


Thần sứ của Ðức Chúa cho Ít-ra-en biết trước những điều bất hạnh
1 Thần sứ của Ðức Chúa từ Ghin-gan lên Bô-khim và nói: "Ta đã đưa các ngươi lên từ Ai-cập và dẫn vào đất Ta đã thề ban cho tổ tiên các ngươi.

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 01 - SÁCH THỦ LÃNH


Lời Dẫn Thứ Nhất
Kể Sơ Lược Về Cuộc Ðịnh Cư Tại Ca-Na-An
Cuộc định cư của Giu-đa, Si-mê-ôn, Ca-lếp và Kê-ni (Gs 15: 13 -19)
1 Sau khi ông Giô-suê từ trần, con cái Ít-ra-en đã thỉnh ý Ðức Chúa rằng:

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

PHÚT DỪNG CHÂN 6 (SÁCH GIÔ-SUÊ)Kính thưa quý anh chị em, 
Ngày hôm qua, chúng ta kết thúc cuốn sách đầu tiên của các sách nói về lịch sử của dân Ít-ra-en.

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 24 - SÁCH GIÔ-SUÊ

3. Ðại Hội Si-Khem
1 Ông Giô-suê quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc Ít-ra-en và triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en,

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 23 - SÁCH GIÔ-SUÊ

2. Diễn Từ Cuối Cùng Của Ông Giô-Suê
Ông Giô-suê tóm kết công trình của mình
1 Lâu ngày sau khi Ðức Chúa ban cho Ít-ra-en được thảnh thơi mọi bề,

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 22 - SÁCH GIÔ-SUÊ

III. Cuối Ðời Ông Giô-Suê
1. Các Chi Tộc Bên Kia Sông Gio-Ðan Trở Về
Vấn Ðề Bàn Thờ Của Họ
Ðưa quân của các chi tộc bên kia sông Gio-đan trở về
1 Bấy giờ, ông Giô-suê triệu tập những người thuộc các chi tộc Rưu-vên, Gát

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 21 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Các thành của người Lê-vi
1 Những người đứng đầu các gia tộc Lê-vi tới gặp tư tế E-la-da,