Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 06 - SÁCH CÁC VUA 1

Xây cất Ðền Thờ
1 Năm thứ bốn trăm tám mươi từ khi con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập, năm thứ tư triều đại vua Sa-lô-môn cai trị Ít-ra-en tháng Diu tức là tháng thứ hai, vua xây Ðền Thờ kính Ðức Chúa.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 04 & 05 - SÁCH CÁC VUA 1

04
Các viên chức cao cấp của vua Sa-lô-môn
1 Vua Sa-lô-môn cai trị toàn cõi Ít-ra-en. 2 Và đây là các viên chức của vua: A-dác-gia-hu, con của Xa-đốc, làm tư tế.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 03 - SÁCH CÁC VUA 1

II. Tiểu Sử Sa-Lô-Môn Ðại Ðế
1. Sa-Lô-Môn, Con Người Khôn Ngoan

Tiểu dẫn
1 Sa-lô-môn thành con rể của Pha-ra-ô vua Ai-cập, vì đã cưới công chúa vua Ai-cập, và đưa nàng về Thành của Ða-vít, cho đến khi hoàn thành việc xây cất cung điện của ông,

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 02 - SÁCH CÁC VUA 1

Di chúc của vua Ða-vít
1 Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua Ða-vít truyền dạy Sa-lô-môn con mình rằng: 2 "Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua; con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi. 3 Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Ðức Chúa,

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 01 - SÁCH CÁC VUA 1

I. Việc Kế Vị Vua Ða-Vít

Tuổi già của vua Ða-vít và những âm mưu của A-đô-ni-gia-hu
1 Vua Ða-vít đã già nua, tuổi tác; áo mặc bao nhiêu cũng không đủ ấm. 2 Các bề tôi của vua mới thưa vua rằng: "Xin được tìm cho đức vua, chúa thượng của hạ thần một cô trinh nữ, để nàng túc trực bên ngài và săn sóc cho ngài; có nàng nằm trong lòng ngài, ngài sẽ cảm thấy ấm."

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

PHÚT DỪNG CHÂN 8 (SÁCH SA-MU-EN 1&2)


Sách 1 và 2 Sa-mu-en nguyên thủy chỉ là một cuốn, nhưng rồi được chia thành hai cuốn trong bản dịch Septuagint chỉ vì mục đích tiện lợi, kể từ đó tất cả các cuốn sách Cựu Ước đều được in thành hai cuốn như hiện nay. Cả hai cuốn sách đều thể hiện lại cách thức Thiên Chúa đối xử với dân Ít-ra-en trong khoảng thời gian từ thế kỷ 12 đến 10 trước công nguyên. Sa-mu-en vừa là Thẩm Phán vừa là Ngôn sứ, Sa-un là vị vua bị khước từ, Đa-vít là vị vua mục tử là những nhân vật chính, và xoay quanh những nhân vật này câu chuyện đã được trình bày.

Sa-mu-en là nhân vật được Thiên Chúa cho chỗi dậy để kết thúc giai đoạn các thẩm phán và mở ra thời đại của các vua. Ông đã sống trong giai đoạn diễn ra sự sa sút của các tư tế (qua hình ảnh của Ê-li và những người con của ông), và giới thiệu vai trò sứ vụ của các ngôn sứ. Chính Sa-mu-en  Ít-ra-en cũng là vị thẩm phán cuối cùng, ngôn sứ đầu tiên của giai đoạn này (ông không phải là ngôn sứ đầu tiên trong Kinh thánh), và ông là người xức dầu tấn phong những vị vua đầu tiên của Ít-ra-en. Mặc dù là một thầy Lê-vi, nhung ông không thuộc dòng dõi của A-ha-ron; tuy nhiên ông đã phục vụ trong tư cách là một tư tế, với sự chuẩn nhận từ Thiên Chúa. Ông có một tâm hồn tinh tuyền và sốt sắng; còn tâm hồn của Ê-li thì bị ô uế và bất tuân.

Chủ để của sách Sa-mu-en là Thiên Chúa, Vua đích thực của Ít-ra-en, qua sự đòi hỏi của dân chúng, ngài đã ủy quyền cai trị cho vị vua đầu tiên là Sa-un, và rồi sau đó cho Đa-vít và những người con cháu của ông. Đức Giêsu Kitô đã nhập thể như là một người con trong hoàng tộc của Đa-vít. Ngài đã thực thi vương quyền của Ngài một cách tuyệt hảo trong cuộc đời của Ngài. Chính qua sự chết và sống lại mà tất cả những ai tin đều có thể cai trị với và qua Ngài (2 Sm 7:12-16; Tv 89: 36-37; Is 9:7).

Một cách nào đó chúng ta đã quen với các nhân vật trong hai cuốn sách Sa-mu-en mà chúng ta vừa đọc xong. Và những câu chuyện trong hai cuốn sách này, nhưng có thế đây là đầu tiên bạn đọc để nhận ra những bài học từ các nhân vật, các mối tương quan, và đặc biệt sự dẫn dắt của Thiên Chúa qua từng câu chuyện. Vậy những nhân vật nào đánh động bạn nhiều ? Những câu chuyện nào trong hai cuốn sách Sa-mu-en mà bạn thích, đâu là bài học cho bản thân bạn trong hoàn cảnh hiện tại ? Những tương quan nào đánh động bạn: Đa-vít và Giô-na-than, Đa-vít phải chạy trốn khỏi Sa-un, lòng tử tế của ông đối với Mơ-phi-bô-sét, và nỗi sầu khổ của ông khi Áp-sa-lôn nổi loạn và bị chết, những tương quan đó có giúp bạn nhận ra cách thức mình trong tương quan với Thiên Chúa ?

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 24 - SÁCH SA-MU-EN 2

Cuộc điều tra dân số (1 Sb 21: 1-6)
1 Ðức Chúa lại nổi giận với Ít-ra-en, và Người xúi giục vua Ða-vít gây hoạ cho họ. Người phán: "Hãy đi đếm dân Ít-ra-en và người Giu-đa."

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 23 - SÁCH SA-MU-EN 2

Những lời cuối cùng của vua Ða-vít
1 Ðây là những lời cuối cùng của vua Ða-vít:
"Sấm ngôn của vua Ða-vít, con ông Gie-sê,

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 22 - SÁCH SA-MU-EN 2

Thánh vịnh của vua Ða-vít (Thi 18: 1-51)
1 Vua Ða-vít dâng lên Ðức Chúa những lời của bài ca này, vào ngày Ðức Chúa đã giải thoát vua khỏi bàn tay mọi kẻ thù của vua và khỏi bàn tay vua Sa-un. 2 Vua nói:
"Lạy Ðức Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Ðấng giải thoát con;
3 Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Ðấng cứu độ quyền năng,
là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình,
là Ðấng cứu độ con, Ngài cứu con khỏi quân tàn bạo.

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 21 - SÁCH SA-MU-EN 2

V. Phụ Lục
 Nạn đói. Dòng dõi vua Sa-un bị xử tử.
1 Vào thời vua Ða-vít, xảy ra một nạn đói kéo dài ba năm. Vua tìm kiếm thánh nhan Ðức Chúa và Ðức Chúa phán: "Tại Sa-un và nhà của nó có nợ máu, vì nó đã xử tử người thành Ghíp-ôn."

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 20 - SÁCH SA-MU-EN 2

Se-va làm loạn
1 Tình cờ ở đó có một đứa vô lại tên là Se-va, con của Bích-ri, người Ben-gia-min. Y thổi tù và và nói:

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 19 - SÁCH SA-MU-EN 2

Vua Ða-vít khóc con
1 Vua Ða-vít run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói: "Áp-sa-lôm con ơi, con ơi, Áp-sa-lôm con ơi! Phải chi cha chết thay con! Áp-sa-lôm con ơi, con ơi!"

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 18 - SÁCH SA-MU-EN 2

Phe Áp-sa-lôm bại trận
1 Vua Ða-vít duyệt đám quân binh theo ông và đặt những người chỉ huy một ngàn, chỉ huy một trăm quân, để điều khiển họ.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 17 - SÁCH SA-MU-EN 2

Ông Khu-sai làm hỏng kế hoạch của A-khi-thô-phen
1 A-khi-thô-phen nói với Áp-sa-lôm: "Xin để tôi tuyển mười hai ngàn người, tôi sẽ lên đường đuổi theo Ða-vít ngay đêm nay.

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 16 - SÁCH SA-MU-EN 2

Vua Ða-vít và ông Xi-va
1 Khi vua Ða-vít đi qua đỉnh được một chút, thì có ông Xi-va, đầy tớ ông Mơ-phi-bô-sét đón gặp vua, dẫn theo hai con lừa thồ chở hai trăm cái bánh, một trăm chùm nho khô, một trăm trái cây và một bầu da đầy rượu.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 15 - SÁCH SA-MU-EN 2

Thủ đoạn của Áp-sa-lôm
1 Sau đó, Áp-sa-lôm đóng cho mình một cỗ xe, với những con ngựa và năm mươi người hộ tống. 2 Áp-sa-lôm dậy sớm và đứng ở bên đường vào cửa thành.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 14 - SÁCH SA-MU-EN 2

1 Ông Giô-áp, con bà Xơ-ru-gia, biết rằng lòng vua hướng về Áp-sa-lôm. 2 Ông Giô-áp sai người đi Tơ-cô-a tìm một người đàn bà khôn lanh và bảo bà ấy: "Xin bà giả bộ để tang: bà hãy mặc áo tang, đừng xức dầu thơm, và làm như một người đàn bà đã từ lâu để tang một người chết.

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 13 - SÁCH SA-MU-EN 2

C. Truyện Áp-sa-lôm
Am-nôn làm nhục em gái là Ta-ma
1 Sau đó xảy ra chuyện này. Áp-sa-lôm, con trai vua Ða-vít, có một cô em gái xinh đẹp, tên là Ta-ma. Am-nôn, con trai vua Ða-vít, yêu cô.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH SA-MU-EN 2

Ngôn sứ Na-than trách vua Ða-vít. Vua hối hận.
1 Ðức Chúa sai ông Na-than đến với vua Ða-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua:
"Có hai người ở trong cùng một thành,
một người giàu, một người nghèo.
2 Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm.
3 Còn người nghèo chẳng có gì cả,
ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua.

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 11 - SÁCH SA-MU-EN 2

Chiến dịch thứ hai đánh người Am-mon. Vua Ða-vít phạm tội.
1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua Ða-vít sai ông Giô-áp đi, cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Ít-ra-en. Họ giết hại con cái Am-mon và vây hãm Ráp-ba. Còn vua Ða-vít thì ở lại Giê-ru-sa-lem.

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 10 - SÁCH SA-MU-EN 2

B. Chiến tranh với Am-mon. Vua Sa-lô-môn sinh ra.
Người Am-mon làm nhục sứ giả vua Ða-vít (1 Sb 19: 1-5)

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 09 - SÁCH SA-MU-EN 2

3. Gia Ðình Vua Ða-Vít. Việc Kế Thừa Ngôi Vua.
A. Mơ-phi-bô-sét
Vua Ða-vít xử tốt với con trai ông Giô-na-than
1 Vua Ða-vít nói: "Nhà Sa-un có còn người nào sống sót không? Vì ông Giô-na-than, ta sẽ lấy tình mà đối xử với người ấy."

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 08 - SÁCH SA-MU-EN 2

Các cuộc chiến tranh thời vua Ða-vít (1 Sb 18: 1-13)
1 Sau đó, vua Ða-vít đánh bại người Phi-li-tinh, hạ nhục chúng và đoạt quyền bá chủ từ tay người Phi-li-tinh.

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 07 - SÁCH SA-MU-EN 2

Lời sấm của ông Na-than (1 Sb 17: 1-15)
1 Khi vua được yên cửa yên nhà và Ðức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa,

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 06 - SÁCH SA-MU-EN 2


Rước Hòm Bia về Giê-ru-sa-lem (1 Sb 13: 1-14; 15: 25 -16: 3.43)
1 Vua Ða-vít lại quy tụ toàn thể tinh binh Ít-ra-en: ba mươi ngàn người. 2 Từ Ba-a-lê Giu-đa, vua Ða-vít lên đường và cùng đi với toàn dân đang ở với vua,

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 05 - SÁCH SA-MU-EN 2

2. Vua Ða-Vít Trị Vì Giu-Ða Và Ít-Ra-En
Vua Ða-vít được xức dầu tấn phong làm vua Ít-ra-en (1 Sb 11: 1-3)
1 Toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Ða-vít tại Khép-rôn và thưa: "Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài.

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 04 - SÁCH SA-MU-EN 2

Vua Ít-bô-sét bị giết
1 Khi người con vua Sa-un nghe tin ông Áp-ne đã chết tại Khép-rôn, thì tay chân rụng rời; toàn thể Ít-ra-en cũng kinh hoàng.

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 03 - SÁCH SA-MU-EN 2

1 Chiến tranh kéo dài giữa nhà Sa-un và nhà Ða-vít. Vua Ða-vít ngày càng mạnh thêm, còn nhà Sa-un thì ngày càng yếu đi.

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 02 - SÁCH SA-MU-EN 2

IV. Vua Ða-Vít
1. Vua Ða-Vít Trị Vì Giu-Ða
Ông Ða-vít được xức dầu phong vương tại Khép-rôn
1 Sau đó, ông Ða-vít thỉnh ý Ðức Chúa: "Con có nên đi lên một trong các thành Giu-đa không?" Ðức Chúa phán với ông: "Cứ lên."

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 01 - SÁCH SA-MU-EN 2

Ông Ða-vít nghe tin vua Sa-un chết
1 Sau khi vua Sa-un chết, ông Ða-vít đánh thắng người A-ma-lếch trở về, và ở lại Xích-lắc hai ngày. 2 Sang ngày thứ ba, có một người từ trại, từ bên vua Sa-un đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất.