Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 150

Thánh Vịnh 150 (149):
Ca tụng Chúa đi

(1) Ha-lê-lui-a!
Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.
 
(2) Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
ca tụng Người lẫm liệt uy phong.


Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 149

Thánh Vịnh 149 (148):
Các tín hữu ca khúc khải hoàn

(1) Ha-lê-lui-a!
Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!
 
(2) Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Ðấng tạo thành ngươi.

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 148

Thánh Vịnh 148 (147):
Kêu mời toàn thể tạo thành chúc tụng ÐỨC CHÚA

(1) Ha-lê-lui-a!
Ca tụng CHÚA đi, tự cõi trời thăm thẳm,
ca tụng Người, trên chốn cao xanh.
 

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 147

Thánh Vịnh 147 (146):
Ca tụng ÐỨC CHÚA là Ðấng Toàn Năng

(1) Ha-lê-lui-a!
Hãy ca tụng CHÚA đi!
Ðàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào!
Ðược tán tụng Người, thoả tình biết mấy!
 
(2) CHÚA là Ðấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem,
quy tụ dân Ít-ra-en tản lạc về.


Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 146

Thánh Vịnh 146 (145):
Phúc thay người trông cậy Chúa

(1) Ha-lê-lui-a!
Ca tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!
 
(2) Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.


Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 145

Thánh Vịnh 145 (144):
Ca ngợi ÐỨC CHÚA là Vua

(1) Ngợi khen. Của vua Ða-vít.
 
  A-lép
 Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
con nguyện tán dương Chúa
và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.


Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 144

Thánh Vịnh 144 (143):
Xin được chiến thắng và hưởng cảnh thịnh vượng

(1) Của vua Ða-vít.
 Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,
là Ðấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường.
 

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 143

Thánh Vịnh 143 (142):
Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguy

(1) Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
 
  Lạy CHÚA, xin nghe lời con khẩn nguyện,
lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín,
đáp lại lời con, vì Ngài công minh.
 

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 142

Thánh Vịnh 142 (141):
ÐỨC CHÚA là nơi tôi trú ẩn

(1) Thi khúc. Của vua Ða-vít. Khi vua Ða-vít ở trong hang. Cầu nguyện.
 
  (2) Tôi lớn tiếng kêu gào lên CHÚA,
tôi lớn tiếng cầu khẩn CHÚA thương,
 

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 141

Thánh Vịnh 141 (140):
Lời cầu cho khỏi bị lôi kéo làm điều ác

(1) Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
 
  Lạy CHÚA, con kêu lên cùng Chúa,
xin Ngài mau đến phù trợ con.
Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài.
 

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 140

Thánh Vịnh 140 (139):
ÐỨC CHÚA là Ðấng bảo vệ người khốn khổ khó nghèo

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
(2) Lạy CHÚA, xin cứu con khỏi người gian ác,
giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn.
 

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 139

Thánh Vịnh 139 (138):
ÐỨC CHÚA ở khắp mọi nơi biết hết mọi sự

(1) Phần nhạc trưởng. Của vua Ða-vít. Thánh vịnh.
Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, 

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 138

Thánh Vịnh 138 (137):
Lời cảm tạ

(1) Của vua Ða-vít.
  Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
  Ngài đã nghe lời miệng con xin.
  Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
   

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 137

Thánh Vịnh 137 (136):

Trên bờ sông Ba-by-lon

  (1) Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on; 

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 136

  Thánh Vịnh 136 (135):

Tạ ơn Thiên Chúa

  (1) Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
   

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 135

 Thánh Vịnh 135 (134):

Ca tụng Chúa đã thực hiện bao kỳ công

  (1) Ha-lê-lui-a.
  Nào ca tụng danh thánh CHÚA đi,
  ca tụng Người, hỡi tôi tớ CHÚA
   (2) đang ứng trực trong cung điện Người,
  tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta!

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 134

Thánh Vịnh 134 (133):

Kinh đêm trong Ðền Thánh

(1) Ca khúc lên Ðền.
  Hỡi tất cả những người tôi tớ CHÚA
  ứng trực suốt đêm trong thánh điện, nào chúc tụng CHÚA đi!
   

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 133

Thánh Vịnh 133 (132):
Anh em thuận hoà thì tốt đẹp biết bao

(1) Ca khúc lên Ðền. Của vua Ða-vít
  Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
  anh em được sống vui vầy bên nhau, (2) như dầu quý đổ trên đầu

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 132

 Thánh Vịnh 132 (131):

Lời Chúa hứa cùng nhà Ða-vít

(1) Ca khúc lên Ðền
  Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến vua Ða-vít
  và mọi công lao vất vả của người:
   

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 131

Thánh Vịnh 131 (130):

Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa

(1) Ca khúc lên Ðền. Của vua Ða-vít.
  Lòng con chẳng dám tự cao,
  mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi!

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 130

Thánh Vịnh 130 (129):

Tiếng kêu từ vực thẳm

(1) Ca khúc lên Ðền.
  Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA, 
  (2) muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con.
  Dám xin Ngài lắng tai để ý
  Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 129

Thánh Vịnh 129 (128):
Bị hà hiếp dân Chúa vẫn một niềm tin tưởng

(1) Ca khúc lên Ðền.
  Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều,
  Ít-ra-en hãy nói lên điều đó.
   

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 128

 Thánh Vịnh 128 (127):

Hạnh phúc thay kẻ kính sợ Chúa

(1) Ca khúc lên Ðền.
  Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ CHÚA,
  ăn ở theo đường lối của Người.
   

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 127

Thánh Vịnh 127 (126):
Vất vả uổng công nếu không có Chúa giúp

(1) Ca khúc lên Ðền. Của vua Sa-lô-môn.
  Ví như CHÚA chẳng xây nhà,
  thợ nề vất vả cũng là uổng công.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 126

Thánh Vịnh 126 (125):
Niềm vui và hy vọng đặt nơi Chúa

(1) Ca khúc lên Ðền.
  Khi CHÚA dẫn tù nhân Xi-on trở về,
  ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
   

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 125

Thánh Vịnh 125 (124):
ÐỨC CHÚA che chở Dân Người

(1) Ca khúc lên Ðền.
 
  Ai tin tưởng vào CHÚA, khác nào núi Xi-on
chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.
 

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 124

Thánh Vịnh 124 (123):
Ít-ra-en được phù hộ khi kêu cầu danh ÐỨC CHÚA

(1) Ca khúc lên Ðền. Của vua Ða-vít.
 
  Nếu mà CHÚA chẳng đỡ bênh ta,
nhà Ít-ra-en hãy nói lên rằng:

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 123

Thánh Vịnh 123 (122):
Dân Ít-ra-en bị áp bức đặt hy vọng nơi Thiên Chúa

(1) Ca khúc lên Ðền.
 
  Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
Ðấng đang ngự trên trời.
 

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 122

Thánh Vịnh 122 (121):
Thành Thánh Giê-ru-sa-lem

(1) Ca khúc lên Ðền. Của vua Ða-vít.
 
  Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
"Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA!"
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
 

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 121

Thánh Vịnh 121 (120):
ÐỨC CHÚA là Ðấng bảo vệ Dân

(1) Ca khúc lên Ðền.
 
  Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 120

Thánh Vịnh 120 (119):
Ước mong được sống bình an

(1) Ca khúc lên Ðền.
 
Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng CHÚA,
Chúa đã thương đáp lời.