Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 30 - CHÂM NGÔN

VI. Lời Của Ông A-Gua 
1 Lời của ông A-gua là con ông Gia-ke, người Ma-xa. Ông A-gua tuyên sấm như sau với ông I-thi-ên, với ông I-thi-ên và ông U-khan:

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 29 - CHÂM NGÔN

1 Người được sửa dạy mà cứng đầu cứng cổ
sẽ suy sụp bất ngờ, vô phương cứu chữa.

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 28 - CHÂM NGÔN

1 Ác nhân trốn chạy dù không ai đuổi bắt,
còn chính nhân đứng vững tựa sư tử con.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 27 - CHÂM NGÔN

1 Chớ huênh hoang tự đắc về ngày mai,
vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, con đâu biết được.

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 26 - CHÂM NGÔN

1 Tuyết đâu rơi mùa hè, trời đâu mưa mùa gặt,
quyền cao chức trọng đâu hợp với kẻ ngu si.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 25 - CHÂM NGÔN

V. Bộ Sưu Tập Thứ Hai Các Châm Ngôn Của Vua Sa-Lô-Môn
1 Ðây cũng là những châm ngôn của vua Sa-lô-môn
được quần thần của Khít-ki-gia, vua nước Giu-đa, ghi chép lại.

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 22 - CHÂM NGÔN

 1 Lắm của cải đâu quý bằng danh thơm tiếng tốt,
vàng với bạc nào trọng bằng được mến được thương.

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 21 - CHÂM NGÔN

1 Trong tay Ðức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy,
Người lèo lái đi đâu tuỳ ý Người.

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 20 - CHÂM NGÔN

1 Rượu nồng sinh nhạo báng, men say tạo ồn ào,
kẻ nào vướng vào đó, đâu còn là người khôn.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 15 - CHÂM NGÔN

1 Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan,
lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ.

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 10 - CHÂM NGÔN

II. Bộ Sưu Tập Thứ Nhất Các Châm Ngôn Của Vua Sa-Lô-Môn

1 Châm ngôn của vua Sa-lô-môn.
Con khôn làm cha vui sướng,
con dại làm mẹ buồn phiền.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 09 - CHÂM NGÔN

Ðức Khôn Ngoan mở tiệc đãi khách
1 Ðức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình,
dựng lên bảy cây cột,

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 08 - CHÂM NGÔN

Ðức Khôn Ngoan tiếp tục kêu gọi
1 Hỏi rằng Ðức Khôn Ngoan đã không mời gọi,
và Hiểu Biết đã chẳng lên tiếng đó sao?

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 06 - CHÂM NGÔN

Sự bảo lãnh thiếu khôn ngoan
1 Hỡi con, nếu con đã bảo lãnh cho một người bạn của mình,
hay đã bắt tay giao kèo với một người xa lạ,

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 05 - CHÂM NGÔN

Xa lánh người đàn bà trắc nết - Sống chung thuỷ
1 Này con, khôn ngoan của thầy, con hãy chú tâm học hỏi,
hiểu biết của thầy, con hãy lắng tai nghe,

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 04 - CHÂM NGÔN

Ðể cho Ðức Khôn Ngoan hướng dẫn
1 Hỡi các con,
hãy lắng nghe lời nghiêm huấn của bậc cha anh,
và chú ý để hiểu cho tường.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 03 - CHÂM NGÔN

Thái độ đối với Ðức Chúa

1 Này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy,

huấn lệnh của thầy, lòng con lo giữ trọn.

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 02 - CHÂM NGÔN

Những phúc lành do khôn ngoan ban tặng
1 Này con, nếu lời thầy, con luôn nhận lấy,
và huấn lệnh thầy, con hằng ấp ủ,

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 01 - CHÂM NGÔN

Ðề Tựa Tổng Quát
1 Ðây là những châm ngôn của Sa-lô-môn, ông là con vua Ða-vít và là vua Ít-ra-en;
2 Các châm ngôn này nhằm giúp con người
biết lẽ khôn ngoan và nhận lời nghiêm huấn,
hiểu được những lời lẽ thâm thuý cao sâu,