Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 35 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Ông Gia-cóp tại Bết Ên
1 Thiên Chúa phán bảo ông Gia-cóp: "Ðứng dậy ! Hãy lên Bết Ên và ở đó. Hãy làm ở đó một bàn thờ để kính Thiên Chúa, Ðấng đã hiện ra với ngươi khi ngươi đang trốn Ê-xau, anh ngươi."
2 Ông Gia-cóp bảo gia đình ông và tất cả những người cùng đi với ông: "Hãy loại bỏ các thần ngoại bang ở giữa các người, hãy tẩy uế mình và thay áo.
3 Nào ta hãy đứng dậy và lên Bết Ên ! Tại đó tôi sẽ làm một bàn thờ để kính Thiên Chúa, Ðấng đã đáp lời tôi ngày tôi gặp bước gian truân, và đã ở với tôi trong chuyến đi tôi đã thực hiện." 4 Họ nộp cho ông Gia-cóp hết các thần ngoại bang họ đang giữ và các khuyên họ đeo ở tai, và ông Gia-cóp chôn những thứ ấy dưới gốc cây vân hương ở gần Si-khem. 5 Họ lên đường, và Thiên Chúa gieo kinh hãi xuống các thành chung quanh, khiến người ta không đuổi theo con cái ông Gia-cóp.
6 Ông Gia-cóp đến Lút, tức là Bết Ên, trong đất Ca-na-an, ông và những người cùng đi với ông. 7 Tại đây, ông dựng một bàn thờ và đặt tên cho nơi ấy là Ên Bết Ên, vì tại đây thần minh đã tỏ mình ra cho ông, đang khi ông trốn anh. 8 Bấy giờ bà Ðơ-vô-ra, vú nuôi bà Rê-bê-ca, qua đời và được chôn ở phía dưới Bết Ên, dưới gốc cây sồi, và ông Gia-cóp đặt tên cho cây ấy là Cây Sồi Than Khóc.
9 Thiên Chúa lại hiện ra với ông Gia-cóp khi ông từ Pát-đan A-ram về, và Người chúc phúc cho ông. 10 Thiên Chúa phán với ông: "Tên ngươi là Gia-cóp nhưng người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cóp nữa, mà tên ngươi sẽ là Ít-ra-en." Và Người đặt tên cho ông là Ít-ra-en.
11 Thiên Chúa phán với ông: "Ta là Thiên Chúa toàn năng. Ngươi hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều. Một dân tộc và một cộng đồng nhiều dân tộc sẽ từ ngươi mà ra, và vua chúa sẽ phát xuất từ lòng ngươi. 12 Ðất Ta đã ban cho Áp-ra-ham và I-xa-ác, thì Ta sẽ ban cho ngươi; Ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi sau này." 13 Rồi Thiên Chúa từ giã ông mà đi lên, từ chỗ Người đã phán với ông.
14 Ông Gia-cóp dựng một cái trụ tại chỗ Thiên Chúa đã phán với ông, một trụ đá; ông rưới rượu và đổ dầu lên đó. 15 Ông Gia-cóp đặt tên cho nơi Thiên Chúa đã phán với ông là Bết Ên.
Ông Ben-gia-min chào đời. Bà Ra-khen từ trần.
16 Cả đoàn rời Bết Ên lên đường. Khi họ còn cách Ép-ra-tha một quãng đường, thì bà Ra-khen đến ngày sinh, nhưng lại gặp khó khăn. 17 Trong lúc bà khó sinh, cô đỡ nói với bà: "Bà đừng sợ, bà lại được một con trai nữa!" 18 Khi bà thở hắt ra, vì đang hấp hối, thì đặt tên cho con là Ben Ô-ni, nhưng cha nó lại đặt tên là Ben-gia-min. 19 Bà Ra-khen qua đời và được chôn trên con đường đi Ép-ra-tha, tức là Bê-lem. 20 Ông Gia-cóp dựng một bia đá trên mộ bà, đó là bia mộ bà Ra-khen, vẫn còn cho đến ngày nay.
Ông Rưu-vên loạn luân
21 Ông Ít-ra-en lên đường và cắm lều ở xa hơn Mích-đan Ê-đe. 22 Trong khi ông Ít-ra-en ở xứ ấy, thì Rưu-vên đến nằm với Bin-ha, vợ lẽ của cha cậu, và ông Ít-ra-en nghe biết chuyện này.
23 Con trai bà Lê-a: Rưu-vên, con đầu lòng của ông Gia-cóp, rồi đến Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Ít-xa-kha và Dơ-vu-lun. 24 Con trai bà Ra-khen: Giu-se và Ben-gia-min. 25 Con trai bà Bin-ha, nữ tỳ của bà Ra-khen: Ðan và Náp-ta-li. 26 Con trai bà Din-pa, nữ tỳ của bà Lê-a: Gát và A-se. Ðó là những con trai ông Gia-cóp sinh được tại Pát-đan A-ram.
Ông I-xa-ác qua đời
27 Ông Gia-cóp về với ông I-xa-ác, cha ông, ở Mam-rê, tại Kia-giát Ác-ba, tức là Khép-rôn, nơi ông Áp-ra-ham và ông I-xa-ác đã từng trú ngụ. 28 Ông I-xa-ác sống được một trăm tám mươi năm. 29 Rồi ông I-xa-ác tắt thở. Ông qua đời và được về sum họp với gia tiên, khi đã cao niên và no đầy tuổi tác. Các con ông là Ê-xau và Gia-cóp chôn cất ông.
CHIA SẺ
      Một khởi đầu mới. Thiên Chúa một lần nữa xuất hiện và nói với Gia-cóp điều phải làm. Đây là một phần của lời hứa Bêt-ên (28:13-15). Chúng ta đi bằng niềm tin khi chúng ta vâng phục Thiên Chúa cho dù hoàn cảnh và kết quả như thế nào. Nhưng một sự thay đổi về địa lý không có bảo đảm một sự thay đổi trông cuộc sống, vì thế Gia-cóp đã nói với toàn thể gia đình hãy chôn quá khứ, và thoát khỏi những sự hấp dẫn của tôn giáo khác và các ngẫu tượng của chúng. Tại Bêt-ên, Gia-cóp đã dựng một bàn thờ mới và thờ phượng “Thiên Chúa của nhà Thiên Chúa.” Điều gì làm cho bạn cảm thấy khó khăn khi làm hành trình quay về với Cha ?
Những nỗi buồn mới. Ba cái chết được thuật lại trong chương này, vì chết là một trong những sự kiện của cuộc sống. Sự vâng phục của Gia-cóp đã không ngăn cản ông khỏi những thử thách của Thiên Chúa. Ông mất một người bạn, Ðơ-vô-ra; người vợ ông thương yêu, Ra-khen; và rồi người cha yêu thương của ông. (mặc dù ông đã nói gì trong 27:2, I-xa-ác đã sống thêm bốn mươi năm sau đó !) Có thể nỗi buồn lớn nhất là tội của đứa con cả Ru-ben. Tội đắt giá, và điều này ông phải trả giá cho quyền trưởng nam (49:3–4; 1 Chron. 5:1). Cái chết có ý nghĩa gì trong cuộc sống của bạn ?
Những niềm vui mới. Việc sinh hạ Ben-gia-min đã đổi lấy chính mạng sống của Ra-khen (30:1). Giacóp đã thay đổi tên con một cách khôn ngoan từ “con của nỗi sầu của ta” thành “con của tay phải ta” (vị trí danh dự). Đó là hành vi của niềm tin vào lúc mà tim Gia-cóp bị tan vỡ. Giống như Ben-gia-min, Chúa Giêsu là một Người Con của u sầu (Isa 53:3) và Con của tay phải (Tv 110:1; Mc 16:19). Chi tộc Ben-gia-min đã tặng cho chúng ta thánh Phaolô tông đồ (Phil 3:5), vì thế hy sinh của người mẹ đã sinh ra một mùa gặt tốt cho toàn thể thế giới (Ga 12:24-25). Bạn có càm ràm và trách móc Thiên Chúa cho những phúc lành mà Ngài đã ban cho bạn hay bạn ngợi khen Ngài cho tất cả những gì xảy đến trong đời mình ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC