Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 44 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Chén bạc của ông Giu-se trong bao của ông Ben-gia-min
1 Ông Giu-se truyền cho người quản gia của ông: "Anh hãy đổ đầy bao lúa của mấy người này; họ mang được bao nhiêu thì đổ cho họ bấy nhiêu, rồi bạc của người nào thì đặt vào miệng bao của người ấy.
2 Chén của tôi cái chén bạc, thì anh đặt vào miệng bao lúa của đứa út, cùng với số bạc mua lúa của nó." Người quản gia làm như lời ông dặn.
3 Khi trời sáng, người ta để cho các anh em ra đi, cùng với lừa của họ. 4 Họ vừa ra khỏi thành, chưa được bao xa, thì ông Giu-se bảo người quản gia của ông: "Ðứng lên! hãy rượt theo những người kia, và khi đuổi kịp thì bảo họ: "Sao các ông lại lấy oán đền ơn? 5 Ðó chẳng phải là đồ vật chủ tôi dùng để uống và để bói toán sao? Các ông làm như vậy là xấu!"
 6 Người ấy đuổi kịp họ và nói với họ những lời trên. 7 Họ đáp: "Sao ngài lại nói những lời lẽ như vậy? Không đời nào các tôi tớ ngài lại làm một chuyện như thế! 8 Ngài coi: số bạc chúng tôi đã tìm thấy ở miệng các bao lúa của chúng tôi, chúng tôi đã đem từ đất Ca-na-an đến trả lại cho ngài. Làm sao chúng tôi lại có thể lấy trộm bạc hay vàng trong nhà ông chủ ngài được? 9 Hễ tìm thấy đồ vật đó nơi ai, thì người ấy phải chết; còn chúng tôi sẽ làm nô lệ cho ngài." 10 Người quản gia nói: "Thôi được, cứ như lời các ông. Hễ tìm thấy đồ vật đó nơi ai, thì người ấy phải làm nô lệ cho tôi còn các ông sẽ vô can." 11 Ai nấy vội vàng hạ bao lúa của mình xuống đất, rồi mở bao ra. 12 Người quản gia lục soát, bắt đầu từ người anh cả và kết thúc nơi người em út. Cái chén được tìm thấy trong bao lúa của Ben-gia-min. 13 Họ xé áo mình ra, rồi mỗi người chất đồ lên lưng lừa của mình và trở về thành.


Chén bạc được tìm thấy trong bao lúa của Ben-gia-min

14 Khi ông Giu-đa và các anh em vào nhà ông Giu-se, thì ông còn đang ở đó, và họ cúi rạp xuống đất, trước mặt ông. 15 Ông Giu-se nói với họ: "Các người làm gì vậy? Các người không biết rằng một người như ta phải có tài bói toán sao?" 16 Ông Giu-đa nói: "Chúng tôi biết thưa gì với ngài, nói năng làm sao, tự biện hộ thế nào? Thiên Chúa đã phơi bày tội của các tôi tớ ngài ra. Chúng tôi xin làm nô lệ cho ngài, cả chúng tôi lẫn người bị tìm thấy đang giữ cái chén." 17 Ông Giu-se nói: "Không đời nào ta làm điều ấy! Người bị tìm thấy đang giữ cái chén, thì sẽ phải làm nô lệ cho ta, còn các người thì cứ về bình an với cha các người."
Ông Giu-đa can thiệp
18 Bấy giờ, ông Giu-đa lại gần ông và nói: "Thưa ngài, xin xá lỗi. Xin cho tôi tớ ngài được nói một lời thấu đến tai ngài. Xin ngài đừng trút cơn thịnh nộ xuống tôi tớ ngài: quả thật, ngài ngang hàng với Pha-ra-ô. 19 Ngài đã hỏi các tôi tớ ngài rằng: "Các người còn cha hay anh em nào không?" 20 Chúng tôi đã thưa với ngài: "Chúng tôi có cha già và một đứa em út, sinh ra lúc người đã già; thằng anh cùng mẹ với nó đã chết, chỉ còn lại mình nó, nên người thương nó. 21 Ngài đã bảo các tôi tớ ngài: "Các người đưa nó xuống cho ta, để ta nhìn thấy nó tận mắt." 22 Chúng tôi đã thưa với ngài: "Thằng bé không thể rời cha, nếu nó rời cha, thì người sẽ chết mất!" 23 Nhưng ngài đã bảo các tôi tớ ngài: "Nếu em út các người không cùng xuống với các người, thì các người sẽ không được gặp mặt ta nữa." 24 Vậy khi chúng tôi về với tôi tớ ngài, là cha của tôi, thì chúng tôi đã nói lại với người những lời của ngài. 25 Cha chúng tôi bảo: "Hãy trở lại mua ít lương thực về." 26 Chúng tôi trả lời: "Chúng con không thể xuống đó được. Nếu có em út cùng đi với chúng con, thì chúng con mới xuống; vì chúng con không thể gặp mặt ông ấy, nếu em út không cùng đi với chúng con." 27 Tôi tớ ngài, là cha của tôi, nói với chúng tôi: "Các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa. 28 Một đứa đã lìa cha, và cha đã nói: Ðúng là nó đã bị xé xác, và cho đến nay cha chẳng được nhìn lại nó. 29 Nếu các con đem cả đứa này đi xa cha, và nó gặp tai hoạ, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ." 30 Vậy bây giờ nếu tôi về với tôi tớ ngài, là cha của tôi, mà không có thằng bé cùng về với chúng tôi, bởi vì người chỉ sống khi nó sống, 31 thì khi thấy là không có thằng bé, người sẽ chết mất. Các tôi tớ ngài sẽ làm cho kẻ bạc đầu, là tôi tớ ngài và là cha của chúng tôi, phải buồn sầu mà xuống âm phủ. 32 Trước mặt cha tôi, tôi tớ ngài đã bảo lãnh cho thằng bé và nói: "Nếu con không đưa nó về cho cha, thì con sẽ đắc tội với cha suốt đời." 33 Vậy bây giờ, tôi tớ ngài xin ở lại làm nô lệ ngài thế cho thằng bé, còn thằng bé thì xin cho về với các anh nó. 34 Thật vậy, tôi về với cha tôi thế nào được, nếu thằng bé không cùng đi với tôi? Tôi không thể nào chứng kiến tai hoạ sẽ giáng xuống cha tôi!"
  
CHIA SẺ

Kiểm chứng. Trong chương trước chúng ta nhớ Giuse đã thử thách các anh của mình và họ đã cho thấy thái độ trung thực khi trả lại số bạc và cả tặng thêm một số quà khác (43:21-22). Tuy nhiên, Giu-se muốn làm thêm một trắc nghiệm nữa. Khi phải đối diện với những bất công xảy ra trong cuộc sống mình, bạn phản ứng thế nào ? Bạn có bình tĩnh khám phá xem đó có phải là một trắc nghiệm để qua đó Chúa muốn dẫn dắt bạn ?
 
Sự thay đổi. Họ vô tội trong việc trộm chén bạc của Giu-se, nhưng họ có vô tội trong việc đánh cắp hơn hai mươi năm tự do của ông ? Giu-đa, người đã từng thuyết phục các anh em khác bán Giu-se làm nô lệ, giờ đây ông tự nạp mình làm nô lệ để cứu em và cha, quả thật ông đã hoán cải và thực sự thay đổi mà Giu-se muốn biết trước khi cho họ biết ông là ai.

Khác với thái độ của hơn hai mươi năm trước, những người anh em của Giu-se đã bán ông làm nô lệ với một thái độ vô cảm, giờ đây khi phát hiện có chén bạc trong bao thóc của người em út, tất cả mười người anh đều quay lại. Điều đó cho thấy sự quan tâm đến người em út và cha già của họ hơn chính bản thân của họ. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy sự hoán cải thật sự nơi các người anh em của Giu-se. Trước đó, những người anh em của ông đã nhận ra tội họ đã làm trong quá khứ, họ đã cảm thấy hối tiếc về điều đó. Nhưng đấy chỉ là khởi đầu của hành trình hoán cải mà thôi, vì hoán cải thật sự không chỉ ở việc nhận ra mình phạm tội và hối tiếc về điều đó, mà còn phải làm một quyết định từ bỏ con đường tội lỗi. Khi những người khác gặp bạn hôm nay, họ có thấy được sự thay đổi trong cuộc đời của bạn nhờ sức sống của Đức Kitô đem đến trong cuộc đời của bạn ?

Tha thứ. Giu-se dạy chúng ta cách thức để vượt qua những cảm xúc do dự qua việc bày tỏ thái độ hòa giải đối với những người anh đã hành hạ ông. Thiên Chúa khao khát giúp chúng ta để đem sự hòa giải tới những nơi xung đột bằng sức mạnh của tình yêu, ân sủng và chân lý của Ngài. Một khi chúng ta nhận biết Đức Kitô đã tha thứ cho chúng ta thế nào, khi đó chúng ta được tự do để tha thứ cho những người khác bất kể họ đã xúc phạm đến chúng ta như thế nào. Nhờ sự hướng dẫn của Thánh Thần, chúng ta có thể để cho sự tha thứ của Đức Kitô xuyên suốt mọi khía cạnh của trí khôn, ý chí và cảm xúc của mình. Sẵn sàng tha thứ cho người khác giải thoát chúng ta khỏi sự tự hủy hoại, khỏi xu hướng chỉ trích, giận dữ và sợ hãi những người khác. Bạn có xin ơn Chúa giúp sức để khi bắt đầu tiến trình hòa giải với ai đó, hay chỉ dựa vào sức riêng của bản thân ?

6 nhận xét:

 1. Chia se: Noi dau, su thay doi va tha thu.
  Viec Chua lam that la ky dieu trong toi. Ngay hom qua toi đa mang trong minh mot su đau kho vi bi ha nhuc tham te. Luc do trong long toi toan la thu han ghen ghet ma thoi. Nhung khi toi khong ganh noi nua, toi vua khoc vua van xin Duc Me giup toi đi xung toi...The la toi nhan thuc duoc mot toi ma tu nao gio minh khong de y ..va tu nhien long toi co duoc su binh an khong dien ta duoc. Sau khi ra khoi toa giai toi, toi như bien thanh mot nguoi moi. Ganh nang dau don vua qua da duoc Chua vac dum toi. Khi ve nha doc chuong 44 STK va bai chia se goi y cua Cha, toi da khoc nhieu vi sao hom nay toi di hanh huong dung theo chan duong ma Chua da vach ra cho toi qua! Long toi luc do khong con thu ghet nua ma toi nhan ra rang nho buc thu ha nhuc kia ma toi dang nhin thay ro hon chinh minh. Toi nghiem thay rang ai trong chung ta cung khong muon dau kho, nhung co khi do la mot cach de ren luyen ban than khi chung ta biet hop tac va mo long de Chua tac dong trong cuoc doi chung ta. Toi da cau nguyen cho nguoi ha nhuc minh va thuc tinh toi cam on nguoi do lam. Bay gio thiet ra toi van con khoc vi toi la con nguoi ma!, nhung toi nghi do la nhung giot phuc le vi toi thay tam hon minh that "binh tam".
  Cam on Cha chu nhiem va nhom giup hanh huong theo loi Chua.
  Cau nguyen cho nhau.

  Trả lờiXóa
 2. Tạ ơn Chúa đã "lìxì" cho bạn món quà năm mới, không biết có phải là sớm nhất trong đoàn hành hương không nữa. Qua những chia sẻ của bạn, càng làm cho bản thân tôi xác tín thêm sự tha thứ không phải là nổ lực cá nhân, nhưng là ơn ban từ Thiên Chúa. Xin cho những giọt phúc lệ mà bạn nhận được không chỉ đem lại bình an cho bạn mà cả người bạn đang cầu nguyện cho họ nữa.
  Quý mến.

  Trả lờiXóa
 3. Đọc chia sẻ của bạn (xin được xem như những người bạn đồng hành trong cuộc hành huơng này), tôi cũng thấy rất thấm thía 1 kinh nghiệm mà bạn chia sẻ, đó là điều kì diệu của Phép hòa giải nơi tòa giải tội. Sau khi nhận được bí tích hòa giải với Thiên Chúa qua cha giải tội, tôi cũng thật sự thấy nhẹ lòng hơn. Trước khi đi xưng tội, tôi có nghĩ đến việc hòa giải với người làm mình buồn phiền, nhưng lại tự đẩy lùi ý nghĩ này và biện minh là mình đâu có sai, họ sai đấy chứ. Nhưng sau khi rời tòa, tôi dường như mong muốn hòa giải hơn và nhất là sẵn lòng hòa giải hơn.
  Cám ơn chia sẻ của bạn làm tôi xác tín thêm sức mạnh của sự tha thứ là đem lại bình an cho chính mình.

  Trả lờiXóa
 4. Cám ơn thật nhiều những lời khích lệ từ các bạn đồng hành trong đoàn hành hương theo lời Chúa.
  Đúng rồi, đó là một "lìxì" ý nghĩa nhất của Chúa ban tặng cho tôi. Tạ ơn Chúa.

  Trả lờiXóa
 5. Cám ơn bạn đã quảng đại chia sẻ "lì xì" của Chúa cho bạn đến đoàn hành hương. Vậy là tối nay talitha kum sẽ đi vào giấc ngủ trong tâm tình tạ ơn với bao "lì xì" này.

  Cách đây mấy tháng, sau khi rời toà giải tội, talitha kum đã cảm nghiệm được Chúa Giêsu trên thánh giá cúi xuống nâng talitha kum lên, ôm vào lòng Ngài, và thầm thì lời cám ơn talitha kum đã cho Ngài món quà quý báu là sự biết tìm đến với Ngài, là tội lỗi và yếu đuối, là lòng ăn năn xám hối, là lòng tin vào sự thương xót của Ngài. Chúa cám ơn con vì con đã đến với bí tích hoà giải! Cảm nghiệm này giúp talitha kum hiểu rõ hơn về sự tha thứ: mình đã được nhẹ nhõm, bình an thế nào khi mình được tha thứ, thì mình sẽ có tự do hơn "để tha thứ cho những người khác bất kể họ đã xúc phạm đến chúng ta như thế nào." Chính khi talitha kum còn tức giận là lúc mình trói buộc chính mình và người xúc phạm mình trong ngục tù của sự dữ. Khi bị cám dỗ vì tự ái, talitha kum đã nhớ đến cảm nghiệm trên, chân thành xin Chúa giúp để dù chưa có thể tha thứ được ngay, ít ra talitha kum sẽ ít bị cái tức giận nó lôi mình đi theo nó, mà xin Chúa đừng để mình làm điều gì tồi tệ hơn sự xúc phạm kia. Tình yêu của Chúa cho talitha kum là động lực giúp talitha kum quyết tâm hơn để Chúa bớt buồn vì mình. Ai cũng cần tình yêu, cả talitha kum và người lỗi phạm đến mình. talitha kum thấy tha thứ là một chiều:từ mình; hoà giải thì cần có 2 chiều. Cho dù họ không muốn hoà giải với talitha kum, thì với ơn Chúa, talitha kum vẫn được bình an. talitha kum hiểu được rằng "những bất công xảy ra trong cuộc sống mình" quả là "một trắc nghiệm để qua đó Chúa muốn dẫn dắt" talitha kum đi sâu hơn vào cung lòng Ngài. Tạ ơn Chúa là Cha rất nhân từ của con.

  Trả lờiXóa
 6. Lâu nay, không thấy Talitha Kum viết chia sẻ tâm tình, giờ mới thấy xuất hiện trở lại. Cảm ơn Talitha Kum về những chia sẻ rất thực của bạn.

  Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC