Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 11 - SÁCH XUẤT HÀNH


Báo tin các con đầu lòng sẽ phải chết
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ta sẽ giáng một tai ương nữa xuống Pha-ra-ô và Ai-cập. Sau đó, vua ấy sẽ thả các ngươi ra khỏi đây. Hơn nữa, thay vì thả các ngươi, vua ấy lại còn đuổi hẳn các ngươi đi là đàng khác.
2 Vậy ngươi hãy nói cho dân nghe: Ðàn ông thì hỏi anh hàng xóm, đàn bà thì hỏi chị láng giềng, lấy những đồ bạc và đồ vàng." 3 Ðức Chúa cho dân được cảm tình của người Ai-cập. Hơn nữa, trong đất Ai-cập, chính ông Mô-sê là một nhân vật rất quan trọng đối với các bề tôi của Pha-ra-ô và đối với dân.
4 Ông Mô-sê nói: "Ðức Chúa phán thế này: vào quãng nửa đêm, Ta sẽ rảo khắp Ai-cập. 5 Mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập sẽ phải chết, từ con đầu lòng của vị Pha-ra-ô đang ngồi trên ngai báu, đến con đầu lòng của đứa đầy tớ gái ngồi sau cối xay, đến mọi con đầu lòng của loài vật. 6 Trong khắp đất Ai-cập, sẽ vang lên tiếng kêu la như chưa từng có và không bao giờ có nữa. 7 Còn nơi mọi con cái Ít-ra-en, sẽ không có một con chó nào sủa, dù sủa người hay sủa thú vật; như thế, các ngươi sẽ biết rằng Ðức Chúa phân biệt Ít-ra-en với Ai-cập. 8 Bấy giờ tất cả các bề tôi của bệ hạ sẽ xuống tìm tôi, phục xuống lạy tôi và thưa: xin ông và toàn dân theo ông ra khỏi nước cho. Sau đó tôi sẽ đi ra." Ông Mô-sê nổi giận bừng bừng, ra khỏi cung điện Pha-ra-ô.
9 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi, là để Ta làm thêm nhiều phép lạ trong đất Ai-cập." 10 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron làm mọi phép lạ đó trước mặt Pha-ra-ô; nhưng Ðức Chúa làm cho lòng Pha-ra-ô ra chai đá, và vua không thả con cái Ít-ra-en ra khỏi đất ấy.

Mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập sẽ phải chết

CHIA SẺ

Cảnh báo. “Thêm một tại họa nữa !” những từ này vang lên như một sự cảnh cáo, và chúng thực sự đã xảy ra như vậy, vì tai họa cuối cùng là cái chết của những đứa con đầu lòng. Thật là buồn khi thấy phản ứng của Pha-ra-ô là cương quyết chống lại Thiên Chúa và bước ra khỏi vòng tay ân sủng Ngài. Những đứa con đầu lòng của người Ai-cập đã phải chết, nhưng trước đó, một cách nào đó đời sống thiêng liêng của Pha-ra-ô đã chết rồi. Thiên Chúa đau lòng trước sự cứng lòng của con cái Ngài. Thiên Chúa ước ao không ai phải hư mất, nhưng về phía con người, họ phải cộng tác qua việc hoán cải. Phải cần có bao nhiêu lần cảnh báo trước khi bạn có thể nghe được tiếng Chúa ? Làm thế nào để khám phá ra những ân sủng trong những hoàn cảnh tiêu cực trong cuộc sống ?
Sự sống. Con cái Ít-ra-en được cứu, không phải họ là những người tốt nên được sống. Chúng ta sẽ thấy suốt hành trình trong sa mạc, họ liên tục bất trung với Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã hứa với các Tổ phụ và Ngài giữ lời hứa. Khi bạn tin tưởng vào Thiên Chúa, điều đó có nghĩa là sự khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối (10:21-23) và sự sống và sự chết. Thiên Chúa đã tạo nên sự khác biệt này (11:7), và dân Ngài phải duy trì điều đó (Rm 12:1-2). Liệu thế gian có nhận ra bạn khác biệt vì bạn thuộc về ánh sáng, thuộc về Thiên Chúa ?
Phản ứng. Chúng ta cùng nhìn lại những phản ứng của Pha-ra-ô trược những lệnh truyền của Thiên Chúa trong chín tai họa đầu tiên :
  • Chương 5 : Ðức Chúa là ai, khiến ta phải nghe lời mà thả cho Ít-ra-en đi? ” Khước từ (Đức Chúa là ai ?).
  • Chương 7 : Pha-ra-ô không nghe hai ông, và trở về cung điện. Không nghe.
  • Chương 8 : Hãy cầu xin Ðức Chúa-nhưng ngày mai mới lên đường.” Trì hoãn.
  • Chương 8 : “không được đi xa quá. Các ngươi hãy cầu cho ta. Những giới hạn.
  • Chương 9 : Chính ta có tội. Ðức Chúa là Ðấng công chính, còn ta và dân ta đều lầm lỗi. 28 Hãy khẩn cầu Ðức Chúa đi ! Nhận ra một phần lầm lỗi.
  • Chương 10 : Chỉ đàn ông các ngươi hãy đi mà thờ phượng Ðức Chúa.” "Ta đắc tội với Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, và với các ngươi. 17 Vậy giờ đây, xin xá tội cho ta lần này nữa thôi.” Hoán cải một phần tội lỗi (ta đoán là ta đã phạm tội chống lại Thiên Chúa).
  • Chương 10 : Các ngươi hãy đi thờ phượng Ðức Chúa; chỉ có chiên cừu, bò dê của các ngươi phải ở lại” Khước từ.
Phản ứng của Pha-ra-ô có giúp cho bạn học được điều gì về cách thức chúng ta đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC