Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 14 - SÁCH GIÔ-SUÊ

3. Ba Chi Tộc Lớn Ở Phía Tây Sông Gio-Ðan 
Nhập đề
1 Ðây là phần gia nghiệp con cái Ít-ra-en đã lãnh nhận ở xứ Ca-na-an,
phần gia nghiệp mà tư tế E-la-da, ông Giô-suê con ông Nun, và những người đứng đầu gia tộc của các chi tộc con cái Ít-ra-en, đã chia cho họ. 2Chín chi tộc và một nửa chi tộc đã bắt thăm và lãnh được gia nghiệp, theo mệnh lệnh của Ðức Chúa, qua trung gian của ông Mô-sê. 3 Thật vậy, ông Mô-sê đã ban gia nghiệp cho hai chi tộc và một nửa chi tộc ở bên kia sông Gio-đan; nhưng ông đã không ban cho các người Lê-vi phần gia nghiệp giữa các chi tộc. 4 Ðó là vì con cái ông Giu-se chia làm hai chi tộc: Mơ-na-se và Ép-ra-im; còn các người Lê-vi thì không nhận được vùng đất trong xứ, ngoại trừ các thành để ở, cùng với đồng cỏ cho súc vật và của cải thuộc về họ. 5 Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê thế nào, thì con cái Ít-ra-en làm như vậy: họ đã phân chia đất đai.

Phần đất của ông Ca-lếp
6 Con cái ông Giu-đa đến gần ông Giô-suê ở Ghin-gan. Ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne, người Cơ-nát, nói với ông: "Ông biết lời Ðức Chúa đã phán với ông Mô-sê, người của Thiên Chúa, về tôi và về ông ở Ca-đê Bác-nê-a. 7 Tôi được bốn mươi tuổi khi ông Mô-sê, tôi trung của Ðức Chúa, từ Ca-đê Bác-nê-a, sai tôi đi do thám xứ này, và tôi đã thật lòng báo cáo cho ông ấy. 8 Những người anh em cùng lên với tôi đã làm cho tâm thần của dân sợ hãi như muốn chảy tan ra. Nhưng tôi đã trọn tình trọn nghĩa với Ðức Chúa, Thiên Chúa của tôi. 9 Ngày ấy, ông Mô-sê đã thề rằng: "Ðất mà chân anh dẫm lên chắc chắn sẽ trở thành gia nghiệp của anh, của con cái anh cho đến muôn đời, vì anh đã trọn tình trọn nghĩa với Ðức Chúa, Thiên Chúa của tôi. 10 Và bây giờ, này Ðức Chúa đã để tôi sống như lời Người đã phán cách đây bốn mươi lăm năm, kể từ khi Ðức Chúa nói lời đó với ông Mô-sê, thuở Ít-ra-en còn đi trong sa mạc. Bây giờ, hôm nay đây tôi đã được tám mươi lăm tuổi. 11 Ngày hôm nay, tôi vẫn còn khoẻ như ngày ông Mô-sê sai tôi đi. Sức lực tôi xưa thế nào, bây giờ cũng vậy, để chiến đấu hay đi lại hoạt động. 12 Vậy giờ đây, xin cho tôi núi này, núi Ðức Chúa đã nói đến trong ngày ấy, vì ông đã nghe nói trong ngày ấy, là ở đấy có người A-nác và những thành trì kiên cố lớn lao. Nếu Ðức Chúa ở với tôi, tôi sẽ xua đuổi chúng, như Ðức Chúa đã phán."
13 Ông Giô-suê chúc phúc cho ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne, và tặng Khép-rôn cho ông làm gia nghiệp cho đến ngày nay. 14 Vì thế, Khép-rôn đã thành gia nghiệp của ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne, người Cơ-nát, vì ông đã trọn tình trọn nghĩa với Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en.

Ông Giô-suê chúc phúc cho ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne

15 Ngày trước, tên của Khép-rôn là Kia-giát Ác-ba. Ác-ba là người cao lớn nhất trong dân A-nác.
Và xứ sở được sống yên hàn, hết nạn chiến tranh.

CHIA SẺ

Ca-lép đã chứng minh sự thật rằng “nhờ niềm tin và sự kiên nhẫn [chúng ta] đón nhận những lời hứa” (Dt 6:12). Cùng với Giô-suê, Ca-lép đã sốt sắng công bố phần gia sản đã được thuộc về ông từ hơn bốn mươi năm trước, nhưng đất nước đã nổi loạn với thái độ không tin. Một cách kiên nhẫn, Ca-lép đã chịu đựng những thử thách trong sa mạc; ông đã biết rằng tương lai của ông sẽ được đảm bảo (Ds 14:24). Thế hệ không tin thời của ông đã không có niềm hy vọng, vì thế họ đã chết trong sa mạc, nhưng Ca-lép đã có một niềm “hy vọng sống động” nhờ đức tin của ông (1Pr 1:3tt).
Đấy thật là một gương sáng cho chúng ta ! Tuổi tác không hề ảnh hưởng tới ông, những thất vọng trong quá khứ đã không làm cho ông cảm thấy cay đắng, và những người khổng lồ không làm cho ông sợ hãi ! Có những thời điểm trong cuộc sống khi những người khác tìm kiếm sự an toàn và dễ dãi, Ca-lép lại nói, “Xin cho tôi núi này!” (c.12). Đâu là bí mật của ông? “Ông hoàn toàn bước theo Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en” (c.14).
Dù 85 tuổi, và chỉ mới ra khỏi hành trình lang thang trong sa mạc, Ca-lép vẫn chưa thấy mọi sự kết thúc ở đây. Ông không thỏa mãn với một cuộc sống dễ dãi. Ông nói, “Xin cho tôi núi này.” Bạn có thỏa mãn với nơi chốn hiện tại trong cuộc đời của bạn ? Thế còn đời sống thiêng liêng của bạn thì sao, phải chăng bạn cũng thỏa mãn, ưng ý với đời sống thiêng liêng hiện tại ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC