Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 16 - SÁCH SA-MU-EN 1

III. Vua Sa-Un Và Ông Ða-Vít
1. Ông Ða-Vít Trong Triều Ðình
Ông Ða-vít được xức dầu phong vương
1 Ðức Chúa phán với ông Sa-mu-en: "Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa?
Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua." 2 Ông Sa-mu-en thưa: "Con đi thế nào được? Vua Sa-un mà nghe biết thì vua sẽ giết con! " Ðức Chúa phán: "Ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói: "Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Ðức Chúa. 3 Ngươi sẽ mời Gie-sê đến dự hy lễ; phần Ta, Ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn phong cho Ta kẻ Ta sẽ nói cho ngươi hay."
4 Ông Sa-mu-en làm điều Ðức Chúa đã phán; ông đến Bê-lem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói: "Ông đến có phải là để đem bình an không?" 5 Ông trả lời: "Bình an! Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Ðức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi." Ông thanh tẩy ông Gie-sê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ.
6 Khi họ đến, ông thấy Ê-li-áp, ông nghĩ: "Ðúng rồi! Người Ðức Chúa xức dầu tấn phong đang ở trước mặt Ðức Chúa đây!" 7 Nhưng Ðức Chúa phán với ông Sa-mu-en: "Ðừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Ðức Chúa thì thấy tận đáy lòng." 8 Ông Gie-sê gọi A-vi-na-đáp và cho cậu đi qua trước mặt Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói: "Cả người này, Ðức Chúa cũng không chọn." 9 Ông Gie-sê cho Sa-ma đi qua, nhưng ông Sa-mu-en nói: "Cả người này, Ðức Chúa cũng không chọn." 10 Ông Gie-sê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Gie-sê: "Ðức Chúa không chọn những người này." 11 Rồi ông lại hỏi ông Gie-sê: "Các con ông có mặt đầy đủ chưa?" Ông Gie-sê trả lời: "Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên." Ông Sa-mu-en liền nói với ông Gie-sê: "Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây." 12 Ông Gie-sê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Ðức Chúa phán với ông Sa-mu-en: "Ðứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi! Chính nó đó!" 13 Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Ðức Chúa nhập vào Ða-vít từ ngày đó trở đi. Ông Sa-mu-en đứng dậy và đi Ra-ma.

Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho Ða-vít, ở giữa các anh của cậu
 Ông Ða-vít vào phục vụ vua Sa-un
14 Thần khí Ðức Chúa rời khỏi vua Sa-un và một thần khí xấu từ Ðức Chúa đến ám vua. 15 Triều thần nói với vua Sa-un: "Ngài thấy đó, một thần khí xấu của Thiên Chúa ám ngài. 16 Xin ngài truyền. Bề tôi của ngài đang ở trước mặt ngài: họ sẽ tìm một người biết gảy đàn, và khi thần khí xấu của Thiên Chúa xuống trên ngài, thì người ấy sẽ gảy đàn và ngài sẽ cảm thấy dễ chịu." 17 Vua Sa-un nói với triều thần: "Các người hãy đi tìm cho ta một tay gảy đàn giỏi và đưa đến cho ta." 18 Một người trong đám gia nhân thưa rằng: "Tôi biết ông Gie-sê người Bê-lem, có một người con trai biết gảy đàn. Anh ta là một dũng sĩ can đảm, một chiến binh, một người có tài ăn nói, đẹp trai, và Ðức Chúa ở với anh." 19 Vua Sa-un sai sứ giả đến với ông Gie-sê và nói với ông: "Ngươi hãy gửi cho ta Ða-vít, con ngươi, đứa chăn chiên." 20 Ông Gie-sê bắt một con lừa, cho chở bánh, một bầu da rượu, và một con dê con, rồi sai Ða-vít, con ông, mang đến cho vua Sa-un. 21 Ða-vít đến với vua Sa-un và chầu chực trước mặt vua. Vua thương cậu lắm và cậu trở thành người hầu cận của vua. 22 Vua Sa-un sai người đến nói với ông Gie-sê: "Hãy để Ða-vít chầu chực trước mặt ta, vì nó được đẹp lòng ta." 23 Như vậy, khi thần khí Thiên Chúa xuống trên vua Sa-un, thì Ða-vít cầm đàn và gảy. Bấy giờ vua Sa-un nguôi bệnh, cảm thấy dễ chịu, và thần khí xấu rời khỏi vua.

Khi thần khí Thiên Chúa xuống trên vua Sa-un, thì Ða-vít cầm đàn và gảy
CHIA SẺ

Khước từ những điều Thiên Chúa từ chối. Bạn chờ đợi Sa-mu-en khóc than về Sa-un và tội lỗi của ông (1Cr 5:1-2), nhưng chỉ than khóc mà thôi sẽ không giải quyết được vấn đề. Rồi tới thời điểm để hành động (Gs 7:10 tt).
Thấy điều Thiên Chúa thấy. Thật là kỳ lạ rằng Sa-mu-en đã không rút ra được bài học sau thất bại của Sa-un (1Sm 9:2; 10:23-24). Thiên Chúa đã nói với Sa-mu-en rằng Ngài sẽ nói cho ông biết người mà Ngài sẽ chọn (c.3), nhưng Sa-mu-en đã bị cám dỗ để chạy trước Đức Chúa. Con tim là nơi sự sống phát sinh (Cn 4:23), và chỉ có Thiên Chúa mới có thể nhìn thấy con tim (Cv 1:24-25).
Hãy để Thiên Chúa làm phần còn lại. Sa-mu-en đã xức dầu phong vương cho Đa-vít và rồi đi khỏi Bê-lem, vì công việc của ông ở đó đã hoàn tất. Làm thế nào để một cậu bé chăn cừu đi từ đồng cỏ lên thẳng ngai vàng ? Điều đó không thuộc trách nhiệm của Sa-mu-en; Thiên Chúa sẽ đảm nhận trách nhiệm này. Thiên Chúa sử dụng khả năng âm nhạc của Đa-vít để mang ông vào nơi Ngài hiện diện. Được tăng sức nhờ Thần Khí (c.13), Đa-vít đã chẳng còn sợ hãi gì.
Nhiều người dành nhiều giờ trong ngày để chăm sóc, điểm tô cho dáng vẻ bên ngoài trong khi đáng lý ra họ cần phải dành thời để chăm lo cho vẻ đẹp nội tâm. Đâu là những bước mà bạn cần phải thực hiện để cải thiện cung cách hành xử của mình trước những gì mà người khác có thể hoặc không thể nghĩ về bản thân của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC