Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 18 - SÁCH SA-MU-EN 1

1 Ông Ða-vít vừa nói với vua Sa-un xong thì tâm hồn ông Giô-na-than gắn bó với tâm hồn ông Ða-vít, và ông Giô-na-than yêu mến ông như chính mình.
2 Hôm ấy vua Sa-un giữ ông Ða-vít lại và không cho về nhà cha ông. 3 Ông Giô-na-than lập giao ước với ông Ða-vít, vì ông yêu mến ông ấy như chính mình. 4 Ông Giô-na-than cởi chiếc áo khoác đang mặc mà cho ông Ða-vít, cho áo, cho cả gươm, cả cung, cả thắt lưng của ông. 5 Khi ông Ða-vít ra trận, mọi nơi vua Sa-un sai ông đi, ông đều thành công, và vua Sa-un đặt ông chỉ huy các chiến binh. Ông vừa lòng toàn dân và cả triều thần vua Sa-un nữa.
Giô-na-than cởi chiếc áo khoác đang mặc mà cho Ða-vít, cho áo, cho cả gươm, cả cung, cả thắt lưng của ông
Vua Sa-un bắt đầu ghen tị
6 Lúc quân dân đến, khi ông Ða-vít hạ được tên Phi-li-tinh trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Ít-ra-en kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Sa-un, với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạt. 7 Phụ nữ vui đùa ca hát rằng:
"Vua Sa-un hạ được hàng ngàn,
ông Ða-vít hàng vạn."
8 Vua Sa-un giận lắm, và bực mình vì lời ấy. Vua nói: "Người ta cho Ða-vít hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi!" 9 Từ ngày đó về sau, vua Sa-un nhìn Ða-vít với con mắt ghen tị.
10 Ngày hôm sau, một thần khí xấu của Thiên Chúa nhập vào vua Sa-un, và vua lên cơn xuất thần ngôn sứ ở giữa nhà. Ông Ða-vít đang gảy đàn như mọi ngày và vua Sa-un cầm cây giáo trong tay. 11 Vua Sa-un phóng cây giáo và nói: "Ta phải đâm Ða-vít, ghim nó vào tường mới được." Nhưng hai lần Ða-vít tránh được.

Thần khí xấu của Thiên Chúa nhập vào vua Sa-un
 12 Vua Sa-un sợ ông Ða-vít, bởi vì Ðức Chúa ở với ông và đã rời khỏi vua Sa-un. 13 Vua Sa-un đẩy ông đi xa và đặt ông làm người chỉ huy ngàn quân. Ông dẫn đầu dân. 14 Ông Ða-vít thành công trong mọi công việc và Ðức Chúa ở với ông. 15 Thấy ông thành công lớn, vua Sa-un sợ ông. 16 Nhưng toàn thể Ít-ra-en và Giu-đa mến ông Ða-vít, vì ông dẫn đầu họ.
Ông Ða-vít cưới vợ
17 Vua Sa-un nói với ông Ða-vít: "Ðây con gái lớn của ta là Mê-ráp, ta sẽ gả nó cho con. Nhưng con hãy tỏ ra là một người can đảm phục vụ ta và hãy chiến đấu những cuộc chiến của Ðức Chúa." Vua Sa-un tự bảo: "Mình đừng tự tay hại nó, nhưng để tay người Phi-li-tinh hại nó." 18 Ông Ða-vít-thưa với vua Sa-un: "Con là gì, và dòng họ con, thị tộc của cha con là gì trong Ít-ra-en, mà con được làm rể đức vua?" 19 Nhưng đến lúc phải gả cô Mê-ráp, con gái vua Sa-un, cho ông Ða-vít, thì cô lại được gả cho ông Át-ri-ên, người Mơ-khô-la.
20 Cô Mi-khan, con gái vua Sa-un, yêu ông Ða-vít. Người ta cho vua hay và vua thấy điều đó là phải. 21 Vua Sa-un tự bảo: "Mình sẽ gả con gái cho nó, để con này thành cạm bẫy cho nó, và tay người Phi-li-tinh hại nó." Vậy vua Sa-un nói với ông Ða-vít lần thứ hai: "Hôm nay con sẽ là rể của ta." 22 Vua Sa-un ra lệnh cho triều thần: "Hãy nói nhỏ với Ða-vít rằng: "Nhà vua có cảm tình với ông và triều thần ai cũng mến ông. Bây giờ ông hãy làm rể nhà vua." 23 Triều thần vua Sa-un nói lại những lời ấy cho ông Ða-vít nghe. Ông Ða-vít nói: "Các ông coi chuyện làm rể nhà vua là chuyện không đáng kể ư? Tôi, tôi chỉ là một người nghèo không đáng kể." 24 Triều thần vua Sa-un thưa lại với vua rằng: "Ông Ða-vít đã nói những lời như thế." 25 Vua Sa-un nói: "Các ngươi hãy nói với Ða-vít-thế này: Nhà vua không đòi sính lễ nào khác ngoài một trăm bao quy đầu người Phi-li-tinh, để trả thù quân địch của nhà vua." Vua Sa-un tính dùng tay người Phi-li-tinh mà hạ ông Ða-vít.
26 Triều thần vua Sa-un thuật lại cho ông Ða-vít những lời ấy. Ông Ða-vít thấy chuyện làm rể vua là phải. Chưa hết hạn, 27 ông Ða-vít đã lên đường, đi với người của ông. Ông hạ hai trăm người Phi-li-tinh, rồi đem bao quy đầu của chúng về, đếm đủ cho vua, để làm rể vua. Bấy giờ vua Sa-un gả cô Mi-khan, con gái vua, cho ông Ða-vít.

Vua Sa-un gả cô Mi-khan, con gái vua, cho ông Ða-vít
 28 Thấy thế, vua Sa-un hiểu rằng Ðức Chúa ở với ông Ða-vít và cô Mi-khan, con vua, yêu ông. 29 Vua Sa-un càng thêm sợ ông Ða-vít, và vua Sa-un trở thành kẻ thù của ông Ða-vít suốt đời. 30 Các thủ lãnh người Phi-li-tinh ra trận, nhưng mỗi khi chúng ra trận, thì ông Ða-vít thành công hơn mọi bề tôi vua Sa-un, khiến danh tiếng ông lừng lẫy.
CHIA SẺ

Khi bạn đọc lịch sử của Sa-un, bạn thường thấy ông với cái thương trong tay. Đó là biểu tượng quyền lực và sức mạnh của ông, và ông đã không muốn ai quên rằng ông là người chịu trách nhiệm. Đa-vít có một cây đàn trong tay-hay là cây gậy của người mục tử, chiếc ná, thanh kiếm. Bất kỳ nhiệm vụ nào mà Thiên Chúa ủy thác cho ông làm, ông đều sẵn sàng để thực hiện, và vinh quang thuộc về Thiên Chúa.
Khi bạn ghẹn tỵ về quyền lực và vị trí của mình, như cách của Sa-un, bạn trở nên đố kỵ về người khác và nhạy cảm với điều người khác đang nói về bạn. Sa-un đã gần như bị hoang tưởng về Đa-vít. Trước tiên, ông đố kỵ với Đa-vít, rồi nghi ngờ và lo sợ, tiếp nữa ông giận dữ, và cuối cùng ông ghét đến nỗi muốn thủ tiêu Đa-vít.
Trong tình huống khó khăn như thế, Đa-vít đã hành xử với sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa, và tín thác nơi Thiên Chúa để Ngài trợ giúp ông. Đa-vít chẳng bao giờ xem Sa-un là kẻ thù của mình, điều đó giữ cho Đa-vít luôn được hưởng phúc lành của Thiên Chúa. Đa-vít vẫn giữ mình là một tôi tớ khiêm hạ mặc dù ông đã làm nên những chiến công hiển hách, vì ông đã biết rằng dầu Thiên Chúa đã được xức trên ông. Thiên Chúa đã sử dụng những kinh nghiệm khó khăn về sự xung đột để làm cho Đa-vít thành một con người vĩ đại về niềm tin.
Đố kỵ và giận dữ đã hủy hoại nhiều người tốt. Nếu ta không giải tỏa được điều này, chúng có thể dẫn đến cả việc sát nhân. Lời khuyên của Thiên Chúa dành cho chúng ta là “chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn.” (Ep 4:26). Có khi nào bạn ở trong hoàn cảnh ở đó bạn bị những người khác đố kỵ với sự thành công của bạn và tấn công bạn ? Nếu có, đâu là phản ứng của bạn ? Thật là dễ dàng để tấn công lại, nhưng có một cách tốt hơn để đáp trả lại điều đó là : hãy làm bạn với những người nói xấu chống lại bạn. Theo bạn điều đó có giải quyết được những phản ứng tiêu cực cho bản thân bạn và cho những ai đố kỵ với bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC