Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 18 - SÁCH SA-MU-EN 2

Phe Áp-sa-lôm bại trận
1 Vua Ða-vít duyệt đám quân binh theo ông và đặt những người chỉ huy một ngàn, chỉ huy một trăm quân, để điều khiển họ.
2 Vua Ða-vít sai quân binh đi: một phần ba giao cho ông Giô-áp, một phần ba giao cho ông A-vi-sai, là con bà Xơ-ru-gia và là em ông Giô-áp, một phần ba giao cho ông Ít-tai, người Gát. Vua nói với quân binh: "Ta sẽ đích thân ra trận với các ngươi." 3 Nhưng quân binh nói: "Ngài không được ra trận; vì nếu chúng tôi chạy trốn, người ta sẽ không để tâm đến chúng tôi, nếu một nửa số chúng tôi chết, người ta sẽ không để tâm đến chúng tôi, còn ngài, ngài bằng mười ngàn người chúng tôi; vậy tốt hơn là ngài cứ ở trong thành mà tiếp viện chúng tôi. " 4 Vua nói với họ: "Ta sẽ làm điều các ngươi coi là tốt." Vua đứng ở bên cửa thành, trong khi quân binh kéo ra từng đơn vị một trăm, một ngàn. 5 Vua ra lệnh cho ông Giô-áp, ông A-vi-sai và ông Ít-tai rằng: "Vì ta, hãy nhẹ tay với cậu Áp-sa-lôm!" Toàn thể quân binh nghe thấy vua ra lệnh cho tất cả các tướng về Áp-sa-lôm.
6 Quân binh ra ngoài đồng nghênh chiến với Ít-ra-en, và cuộc giao tranh xẩy ra trong rừng Ép-ra-im. 7 Tại đó, quân binh Ít-ra-en bị bề tôi vua Ða-vít đánh bại. Hôm ấy là một ngày đại bại: hai mươi ngàn người chết tại đó. 8 Cuộc giao tranh tản ra khắp xứ, và ngày hôm ấy quân binh chết vì rừng nhiều hơn là chết vì gươm.
 Áp-sa-lôm chết
9 Áp-sa-lôm bị bề tôi vua Ða-vít bắt gặp. Áp-sa-lôm đang cưỡi con la đi vào dưới một cây vân hương lớn, cành lá chằng chịt. Ðầu y mắc vào cây vân hương và y bị treo giữa trời và đất, còn con la y cưỡi thì đi mất. 10 Một người trông thấy và báo tin cho ông Giô-áp: "Này, tôi thấy Áp-sa-lôm treo trên một cây vân hương." 11 Ông Giô-áp nói với người đã báo tin cho ông: "Này, anh đã thấy, sao anh không hạ nó ngay tại chỗ? Như thế, hẳn ta đã phải cho anh ba lượng bạc và một cái thắt lưng rồi!" 12 Người kia nói với ông Giô-áp: "Giả như người ta cân ngay vào tay tôi ba trăm lượng bạc, tôi cũng không dám ra tay hại hoàng tử, vì chính tai chúng tôi đã nghe đức vua ra lệnh cho ông, ông A-vi-sai và ông Ít-tai rằng: "Dù là ai đi nữa, các người cũng phải giữ gìn cậu Áp-sa-lôm! 13 Cho dù tôi liều mạng làm điều thất trung ấy, thì cũng chẳng có gì giấu được đức vua, còn ông, ông sẽ đứng xa." 14 Ông Giô-áp nói: "Tôi không mất thời giờ với anh như thế nữa", rồi ông cầm lấy ba cây thương trong tay, đâm vào tim Áp-sa-lôm, khi y vẫn còn sống, treo trên cây vân hương. 15 Rồi mười thanh niên, người hầu cận của ông Giô-áp, xúm lại đánh Áp-sa-lôm và giết y.
Áp-sa-lôm bị giết khi y vẫn còn sống, treo trên cây vân hương
 16 Ông Giô-áp cho thổi tù và, cùng lúc đó quân binh thôi không đuổi theo Ít-ra-en nữa, vì ông Giô-áp đã giữ quân binh lại. 17 Người ta đem Áp-sa-lôm quăng vào một cái hố lớn trong rừng, rồi chất một đống đá rất lớn lên trên. Toàn thể Ít-ra-en đã chạy trốn, ai nấy về lều mình.
18 Khi còn sống, Áp-sa-lôm đã khởi công dựng cho mình một tấm bia trong thung lũng Nhà Vua, vì y tự bảo: "Tôi không có con trai để lưu truyền tên tuổi." Y đã lấy tên mình mà đặt cho tấm bia ấy. Người ta còn gọi là "đài Áp-sa-lôm" cho đến ngày nay.
 Vua Ða-vít được tin Áp-sa-lôm chết
19 A-khi-ma-át, con ông Xa-đốc, nói: "Xin cho phép tôi chạy đi báo tin mừng cho đức vua là Ðức Chúa đã phân xử để đức vua thoát khỏi tay các kẻ thù của đức vua." 20 Ông Giô-áp nói với anh: "Hôm nay, anh sẽ không phải là người đem tin mừng. Hôm khác, anh sẽ đem tin mừng, nhưng hôm nay anh sẽ không đem tin mừng, vì lý do là hoàng tử đã chết." 21 Ông Giô-áp bảo một người Cút: "Ði báo cho đức vua điều anh đã thấy." Người Cút sụp xuống lạy ông Giô-áp rồi chạy đi. 22 Một lần nữa, A-khi-ma-át, con ông Xa-đốc, lại nói với ông Giô-áp: "Ra sao thì ra! Xin cho phép tôi cũng chạy theo người Cút." Ông Giô-áp nói: "Chạy làm gì, con ơi? Ðem tin mừng đó chẳng lợi lộc gì cho con đâu!" 23 Anh nói: "Ra sao thì ra! Tôi cứ chạy đi!" Ông bảo: "Thì chạy đi!" A-khi-ma-át chạy theo con đường vùng sông Gio-đan và vượt qua người Cút.
24 Vua Ða-vít đang ngồi giữa hai cửa thành. Người lính canh đi tới sân thượng cửa thành, trên tường thành. Anh ngước mặt lên nhìn thì thấy một người đang chạy một mình. 25 Người lính canh kêu lên và báo tin cho vua. Vua nói: "Nếu nó chỉ có một mình, tức là nó có tin mừng để báo." Trong khi người này tiếp tục đi đến gần, 26 thì người lính canh thấy một người khác đang chạy. Anh gọi người giữ cửa và nói: "Kìa, một người nữa đang chạy một mình." Vua nói: "Cả người ấy cũng báo tin mừng." 27 Người lính canh nói: "Tôi thấy kiểu chạy của người thứ nhất như kiểu chạy của anh A-khi-ma-át, con ông Xa-đốc." Vua nói: "Anh ta là một người tốt, anh đến để đem tin mừng, tin tốt đấy!"
28 A-khi-ma-át kêu lên và nói với vua: "Kính chúc bình an! " Rồi anh sấp mặt xuống đất lạy vua và nói: "Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngài, đã nộp những kẻ giơ tay chống lại đức vua là chúa thượng của con!" 29 Vua hỏi: "Cậu Áp-sa-lôm có được bình an không?" A-khi-ma-át trả lời: "Con thấy có đông người xôn xao khi ông Giô-áp sai một tôi tớ đức vua và tôi tớ ngài đây, nhưng con không biết có chuyện gì." 30 Vua nói: "Hãy lui ra một bên và đứng đó." Anh lui ra một bên và đứng chờ.
 Cậu Áp-sa-lôm có được bình an không?
31 Bấy giờ người Cút đến. Người Cút nói: "Xin đức vua là chúa thượng tôi nghe tin mừng. Hôm nay Ðức Chúa đã phân xử để ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại ngài." 32 Ðức vua hỏi người Cút: "Cậu Áp-sa-lôm có được bình an không?" Người Cút trả lời: "Ước chi các kẻ thù của đức vua là chúa thượng tôi và mọi kẻ đứng lên chống lại ngài để làm hại ngài, đều phải chung một số phận như cậu ấy! "

CHIA SẺ

Hai đội quân. Không thể có thái độ trung dung khi ai đó phải chọn lựa ủng hộ và bảo vệ vương quốc của Thiên Chúa (Gs 24:14-15; Mt 12:30). Chúng ta có thể hiểu về sự quan tâm của một người cha dành cho con trai mình, nhưng khi liên quan tới tội thì vấn đề giới tính thì không có sự phân biệt nữa. Đa-vít đã muốn yêu mà không quan tâm đến công bằng, nhưng đối với Giô-áp, ông quan tâm đến sự công bằng chứ không phải tình yêu. Chỉ trên Thánh giá Đức Kitô tình yêu và sự công bằng đều được đáp ứng. Thiên Chúa “đã không tha chính con một Ngài” (Rm 8:32).
Hai đài tưởng nhớ. Cả Sa-un (1 Sm 15:12) và Áp-sa-lôn dựng nên những đài để tưởng nhớ cho chính họ, nhưng điều họ làm để chúng ta nhớ đến họ là gì ? Giô-áp và những thuộc hạ của ông đã xây dựng một đài đích thực: một đống đá trên xác chết của kẻ nổi loạn kiêu căng. Cuộc sống bạn đang sống là một đài mà bạn xây nên, và cuối cùng sự thật sẽ được sáng tỏ.
Hai sứ điệp. A-khi-ma-át có lòng khao khát và khả năng, nhưng ông thiếu sự trưởng thành cần thiết để làm đặc sứ cho nhà vua. Trước khi bạn bắt đầu chạy, hãy bảo đảm rằng bạn đúng là người mang sứ điệp (Cn 25:13).
Đa-vít đã quan tâm đến sự an toàn của Áp-sa-lôm (c.29). Ông thậm chí quan tâm đến sự an toàn của con còn hơn cả chính bản thân mình, nhưng ông không thể chết thay cho con mình được. Thiên Chúa đã chết thay cho chúng ta vì chính tội lỗi của mỗi người chúng ta. Trong tư cách là những người làm cha mẹ, bạn đã quan tâm đến sự an toàn của con cái mình đến mức nào: an toàn về thể lý, an toàn về giáo dục, an toàn về đời sống đạo đức, an toàn về đời sống thiêng liêng ?

2 nhận xét:

 1. Thưa Cha cho con hỏi: Trong 2 Sm 14:27 nói: "Áp-sa-lôm sinh được ba con trai, và một con gái tên là Ta-ma", vậy tại sao Áp-sa-lôm lại nói: "Tôi không có con trai để lưu truyền tên tuổi" (câu 18) ? Con cám ơn Cha.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng tôi rất vui khi có những người tham gia hành hương như bạn. Bạn nhớ các chi tiết rất tốt về những người con của Áp-sa-lôn. Đúng là ông có 3 người con trai và theo các học giả Kinh thánh những người con này đã mất trước khi Áp-sa-lôn qua đời nên ông không được lưu truyền tên tuổi như trong 2 Sam 18:18 đã cho biết.
   HHTLC

   Xóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC