Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 22 - SÁCH SA-MU-EN 2

Thánh vịnh của vua Ða-vít (Thi 18: 1-51)
1 Vua Ða-vít dâng lên Ðức Chúa những lời của bài ca này, vào ngày Ðức Chúa đã giải thoát vua khỏi bàn tay mọi kẻ thù của vua và khỏi bàn tay vua Sa-un. 2 Vua nói:
"Lạy Ðức Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Ðấng giải thoát con;
3 Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Ðấng cứu độ quyền năng,
là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình,
là Ðấng cứu độ con, Ngài cứu con khỏi quân tàn bạo.

4 Tôi kêu cầu Ðức Chúa, là Ðấng xứng muôn lời ngợi khen,
và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.
5 Sóng tử thần dồn dập chung quanh,
thác diệt vong làm tôi kinh hãi,
6 màng lưới âm ty bủa vây tứ phía,
bẫy tử thần ập xuống trên tôi.
7 Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Ðức Chúa,
kêu cầu Người là Thiên Chúa của tôi.
Từ thánh điện, Người nghe tiếng tôi cầu cứu,
lời tôi khẩn nguyện vọng đến tai Người.
8 Trái đất bỗng ầm ầm rung chuyển,
nền móng các tầng trời chấn động lung lay, vì Chúa nổi lôi đình.
9 Từ thánh nhan Người, khói bốc lửa thiêu,
và than hồng tung toé.
10 Chúa nghiêng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây mù,
11 ngự trên thần hộ giá, Người bay
và xuất hiện trên cánh gió.
12 Chúa dùng bóng tối chung quanh,
dùng khối nước tụ và mây đen nghịt, để làm trướng che Người.
13 Từ chớp loé đi trước mặt Chúa, than hồng cháy bừng lên.
14 Ðức Chúa nổi sấm từ trời, Ðấng Tối Cao lớn tiếng.
15 Người bắn tên, khiến địch thù tán loạn,
phóng chớp ra làm chúng phải tan tành.
16 Lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần,
khi thấy Ðức Chúa doạ nạt ngăm đe và bừng bừng nổi giận.
17 Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy,
vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông,
18 cứu tôi thoát đối phương tàn bạo, và kẻ thù mạnh thế hơn tôi.
19 Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn,
nhưng Ðức Chúa thương bênh đỡ phù trì,
20 Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi,
vì yêu thương tôi nên Người giải thoát.
21 Ðức Chúa xử tốt với tôi bởi tôi sống ngay lành,
Người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch.
22 Chính bởi tôi đã theo đường lối Ðức Chúa,
không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ.
23 Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi,
thánh chỉ Người truyền, tôi không lìa bỏ.
24 Trước mặt Chúa, tôi là kẻ thập toàn, và tránh xa tội lỗi.
25 Ðức Chúa thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành,
và vì tôi trong sạch như mắt người đã thấy.
26 Lạy Chúa, Ngài tín trung với kẻ tín trung,
xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo.
27 Ngài ở liêm khiết cùng người liêm khiết,
nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan.
28 Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn,
quắc mắt nhìn xuống kẻ tự cao.
29 Vâng, Ngài là ngọn đèn của con, lạy Ðức Chúa,
Ðức Chúa soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù.
30 Cậy sức Ngài, con tấn công bọn giặc,
nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con,
con vượt thành vượt luỹ.
31 Ðường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện,
lời Ðức Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường.
Chính Người là khiên che thuẫn đỡ
cho những ai ẩn náu bên Người.
32 Ngoài Ðức Chúa, hỏi ai là Thiên Chúa ?
Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta ?
33 Chính Thiên Chúa là nơi trú ẩn vững chắc của tôi,
mở ra cho tôi đường lối thiện toàn.
34 Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai,
Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi,
35 tập cho tôi thạo phép binh đao,
luyện đôi tay rành nghề cung nỏ.
36 Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con,
săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.
37 Ðường con đi, Chúa mở rộng thênh thang,
chân con bước không bao giờ lảo đảo.
38 Con đuổi theo, huỷ diệt quân thù,
chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan;
39 con dẹp tan chúng, đánh cho quỵ, không sao dậy nữa,
chúng ngã gục, nằm dưới chân con.
40 Chúa làm cho con nên hùng dũng để xông ra chiến trường,
Ngài cho con đè bẹp đối phương.
41 Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn;
con tiêu diệt những kẻ oán thù con.
42 Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa,
kêu lên Ðức Chúa, nhưng Chúa chẳng đáp lời.
43 Con nghiền tan chúng như bụi đất,
giẫm nát, chà đạp chúng như bùn ở ngoài đường.
44 Dân của con phản loạn, Ngài cứu con thoát khỏi,
vẫn giữ con làm đầu các nước;
dân xa lạ phải thần phục con,
45 người nước ngoài cầu thân nịnh bợ,
vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành;
46 người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí,
từ trong đồn luỹ, run rẩy kéo nhau ra.
47 Ðức Chúa vạn vạn tuế !
Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.
Tôn vinh Thiên Chúa là núi đá độ trì tôi,
48 là Thượng đế giúp tôi rửa sạch hận thù,
đặt chư dân ở dưới quyền tôi.
49 Lạy Chúa, Ngài gỡ con ra khỏi tay thù địch,
cho thắng cả đối phương, cứu khỏi người tàn bạo.
50 Vì thế giữa muôn dân, con cảm tạ Ngài, lạy Ðức Chúa,
dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.
51 Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao
cho Ðức Vua chính Người đã lập.
Chúa hằng ưu ái Ðấng Người đã xức dầu tấn phong,
là Ða-vít cùng dòng dõi đến muôn đời."
CHIA SẺ

Thánh vịnh chiến thắng này gần như giống với Thánh vịnh 18. Lưu ý rằng Đa-vít đã không kể Sa-un như là một trong những kẻ thù của ông (c.1). Thật là hồng ân !
Đa-vít đã không tìm lời ca ngợi cho bất kỳ chiến công nào của mình; ông trao lại tất cả vinh quang cho Thiên Chúa. Ông cũng không xấu hổ khi thừa nhận rằng ông đã kêu cầu Thiên Chúa để giải thoát và củng cố cho ông. Những lời của Đa-vít khích lệ chúng ta khi chúng ta trải qua những thời khắc khó khăn thử thách.
Những câu 21-24 không phải là một sự tuyên bố về sự hoàn hảo vô tội, vì Đa-vít  là một tội nhân giống như bất kỳ ai. Phần này đã mô tả tấm lòng ngay thẳng của Đa-vít (Tv 78:70-72). Đa-vít đã vâng phục Lời Chúa và tín thác nơi Ngài để giữ lời hứa của Ngài và Thiên Chúa đã đặt ông trên ngôi báu nhà Ít-ra-en.
Khi ông nhìn lại những năm gian truân và nguy hiểm, Đa-vít đã không thấy đời sống khó khăn; ông đã thấy sự nhân hậu của Thiên Chúa (c.36). Đa-vít đã khẳng định về : ách thì êm ái và gánh thì nhẹ nhàng (Mt 11:28-30). Cuộc sống hiện tại của bạn có thể khó khăn, nhưng hãy giữ sự trung tín và vâng phục. Một trong những ngày này, Thiên Chúa sẽ ban bài ca chiến thắng cho chính bạn, và bạn sẽ nghiệm thấy sự cao cả từ cánh tay êm ái của Thiên Chúa.
Một cách nào đó Đa-vít đã viết cuốn “tin mừng” cho cuộc đời mình. Bạn cũng được mời gọi để viết lại cuốn “tin mừng” cho cuộc đời bạn. Nếu bạn chưa bắt đầu, hôm nay bạn muốn viết chương đầu tiên bằng những dữ kiện gì và với tâm tình gì ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC