Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 13 - SÁCH CÁC VUA 1

Kết án bàn thờ tại Bết Ên
1 Do lệnh của Ðức Chúa, có một người của Thiên Chúa từ Giu-đa đến Bết Ên vào lúc Gia-róp-am đang đứng gần bàn thờ đốt hương, 2 và theo lệnh Ðức Chúa, người ấy la lên chống bàn thờ rằng: "Bàn thờ, bàn thờ! Ðức Chúa phán thế này:
Rồi đây một người con sẽ sinh ra cho nhà Ða-vít, tên là Giô-si-gia-hu; trên ngươi, nó sẽ sát tế các tư tế phục vụ tại các nơi cao, là những kẻ đã đốt hương trên ngươi; trên ngươi, nó sẽ đốt xương người." 3 Ngay hôm ấy, ông cho một dấu hiệu, mà rằng: "Ðây là dấu Ðức Chúa đã phán: Này bàn thờ sẽ rạn nứt và tro trên đó sẽ đổ ra." 4 Khi vua nghe biết lời mà người của Thiên Chúa la lên chống bàn thờ Bết Ên, thì từ bàn thờ, vua Gia-róp-am giơ tay ra và nói: "Bắt lấy nó!" Nhưng bàn tay giơ ra đe ông liền khô cứng, không co lại được nữa. 5 Và bàn thờ rạn nứt, tro từ bàn thờ đổ ra, đúng như dấu hiệu mà người của Thiên Chúa đã cho, theo lệnh Ðức Chúa. 6 Vua đáp lại và nói với người của Thiên Chúa: "Xin ông làm cho nét mặt Ðức Chúa dịu lại, khẩn nài Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, và xin cho ta co tay lại được." Người của Thiên Chúa đã làm cho nét mặt Ðức Chúa dịu lại và tay vua co lại được như trước. 7 Bấy giờ vua nói với người của Thiên Chúa: "Về nhà với ta để bổ sức, và ta sẽ tặng cho một món quà." 8 Nhưng người của Thiên Chúa thưa với vua: "Ngài có cho tôi phân nửa nhà của ngài, tôi cũng sẽ không đi với ngài, hoặc ăn bánh hay uống nước tại đây; 9 vì Ðức Chúa đã truyền lệnh cho tôi rằng: "Ngươi không được ăn bánh, không được uống nước, cũng chẳng được trở về qua con đường ngươi đã đi trước." 10 Vậy, ông ra đi theo con đường khác, không trở về qua ngả đường đã dẫn ông đến Bết Ên.
Người của Thiên Chúa và vị ngôn sứ
11 Có một ngôn sứ già cư ngụ tại Bết Ên. Mấy người con của cụ đến kể cho cụ nghe mọi việc người của Thiên Chúa đã làm hôm đó tại Bết Ên, những lời ông ta đã nói với vua, họ cũng kể cho cha họ nghe. 12 Người cha nói: "Ông ta đã đi đường nào?" Họ chỉ cho cụ con đường người của Thiên Chúa đã ra đi, sau khi từ Giu-đa tới. 13 Cụ liền nói với các con: "Thắng lừa cho cha." Họ thắng lừa cho cụ; cụ cỡi lừa 14 và đi tìm người của Thiên Chúa. Gặp được ông đang ngồi dưới cây sồi, cụ liền nói với ông: "Ông là người của Thiên Chúa từ Giu-đa tới phải không?" Người ấy đáp: "Thưa phải." 15 Cụ bảo ông: "Ði với lão về nhà và ăn một chút bánh." 16 Người ấy nói: "Tôi không thể cùng với cụ quay trở lại và đến nhà cụ; tôi sẽ không ăn bánh và uống nước với cụ tại đó, 17 vì có lời Ðức Chúa phán với tôi: "Ngươi không được ăn bánh, không được uống nước tại đó; không được trở về qua con đường mà ngươi đã đến." 18 Cụ nói với ông: "Lão cũng là ngôn sứ như ông, và một thiên thần đã nói với lão theo lệnh Ðức Chúa rằng: "Hãy đưa nó cùng với ngươi quay trở lại nhà ngươi để nó ăn bánh, uống nước." Cụ đã nói dối ông. 19 Vậy ông cùng với cụ quay trở lại; ông đã ăn bánh ở nhà cụ và uống nước nữa.
20 Khi họ đang ngồi ở bàn ăn, thì có lời Ðức Chúa phán với vị ngôn sứ đã đưa người kia quay trở lại. 21 Cụ liền kêu người của Thiên Chúa đã từ Giu-đa đến mà bảo: "Ðức Chúa phán thế này: bởi vì ngươi đã trái lệnh Ðức Chúa, không tuân giữ điều Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi, 22 ngươi đã quay trở lại, ăn bánh, uống nước, tại nơi Người đã truyền cho ngươi không được ăn bánh uống nước, cho nên thây của ngươi sẽ không được vào chung mồ với tổ tiên ngươi." 23 Ăn uống xong, cụ thắng lừa cho vị ngôn sứ mà cụ đã đưa quay trở lại. 24 Ông ra đi, và dọc đường, một con sư tử bắt gặp ông, đã vồ ông chết và bỏ thây ông nằm giữa đường. Con lừa vẫn đứng bên cạnh ông, cả con sư tử cũng đứng gần xác chết. 25 Chợt có mấy người đi qua, thấy xác chết bỏ giữa đường và con sư tử đứng bên, thì vào kể lại trong thành, nơi vị ngôn sứ già cư ngụ. 26 Khi vị ngôn sứ già, người đã làm cho ông bỏ đường quay trở lại biết chuyện, thì nói: "Ông ấy là người của Thiên Chúa, nhưng đã trái lệnh Ðức Chúa, nên Ðức Chúa đã để cho sư tử vồ chết, như lời Ðức Chúa đã phán với ông trước." 27 Rồi cụ bảo các con: "Thắng lừa cho cha!" Họ thắng lừa cho cụ. 28 Cụ đi và thấy xác người kia bỏ giữa đường, có con lừa và con sư tử đứng bên cạnh; con sư tử không ăn thây người chết, cũng không cắn xé con lừa. 29 Vị ngôn sứ lấy xác người của Thiên Chúa đặt lên lừa, đưa trở lại thành của vị ngôn sứ già để làm đám tang và chôn cất. 30 Cụ đặt thi hài ông trong chính mộ của cụ, và người ta khóc thương ông: "Ôi! người anh em của tôi ơi!" 31 Chôn cất xong, cụ nói với các con: "Khi cha chết, các con hãy chôn cất cha trong cùng một ngôi mộ mà người của Thiên Chúa đã được chôn cất; hãy đặt hài cốt cha bên cạnh hài cốt ông. 32 Vì chắc chắn sẽ ứng nghiệm lời ông đã theo lệnh Ðức Chúa kết án bàn thờ ở Bết Ên và tất cả các đền thờ tại các nơi cao trong thành của Sa-ma-ri."

Cụ đi và thấy xác người kia bỏ giữa đường, có con lừa và con sư tử đứng bên cạnh;
con sư tử không ăn thây người chết, cũng không cắn xé con lừa
 33 Sau sự việc này, vua Gia-róp-am cũng không chịu bỏ đường lối xấu xa của mình, nhưng vẫn cứ đặt những người dân thường làm tư tế tại các nơi cao. Ưa ai thì ông phong làm tư tế tại các nơi cao. 34 Sự việc này là nguyên cớ cho nhà Gia-róp-am phạm tội, rồi bị sụp đổ và tiêu ma khỏi mặt đất.

CHIA SẺ

Can đảm. Vị ngôn sứ vô danh đã nhận sứ điệp từ Thiên Chúa và đã chuyển đến cho nhà vua. Điều này đã được ứng nghiệm gần ba trăm năm sau khi vua Giô-si-a (2V 23:15-20). Vị ngôn sứ đã không sợ hãi những đe dọa của nhà vua hay sa ngã do sự hối lội của nhà vua, cả hai điều này chẳng có giá trị gì khi ông thi hành sứ vụ.
Thỏa hiệp. Nếu vị ngôn sứ tiếp tục vâng theo những chỉ dẫn của Thiên Chúa, ông đã không bị giết, nhưng dần dần đi xa rời ý Chúa. Thay vì vội vàng lên đường về nhà, ông đã ngồi lại (c.14). Thay vì tuân theo lịnh ban đầu từ Thiên Chúa, ông đã tin vào những lời dối trá của vị ngôn sứ cũ. Ngôn sứ đã dừng lại ăn uống với kẻ thù mà họ đã giả vờ như là một người bạn.
Trừ khi họ có thể quay về lại với Lời, hãy cẩn thận khi những người khác biết ý Thiên Chúa cho cuộc đời của bạn. Những tín hiệu từ những trụ đèn giao thông cho chúng ta một bài học ý nghĩa: Tuân Theo Tín Hiệu Của Chính Bạn.
Vị ngôn sứ trẻ chết không phải bởi vì ông đã phá vỡ luật giữ chay… nhưng do ông bị vị ngôn sứ già nói dối ! Ông phải trá một giá quá đắt cho một lỗi quá nhỏ. Đây là một bài học lớn cho chúng ta qua biến cố này. Cám dỗ và sự chết thường đến với chúng ta từ những nguồn mà chúng ta không ngờ tới. Trong câu chuyện này, sự cám dỗ đến từ một người đã từng nghe tiếng Chúa, từng chuyển sứ điệp của Thiên Chúa, nhưng giờ đây vị ngôn sứ già này trở thành sứ giả của sự dối trá. Thiên Chúa đã nhắc nhở vị ngôn sứ trẻ hãy quay về liền sau khi đã hoàn tất sứ mạng được giao. Anh đã mạnh mẽ vượt qua những cám dỗ từ nhà vua, nhưng khi anh đã mệt, đã đói, đã khát, là lúc làm cho anh rơi vào hàm sư tử. Đâu là những cơn cám dỗ bạn đang đối diện ? Theo bạn liệu chúng ta có nên phân biệt mức độ của những cơn cám dỗ chăng, vì cho dù nặng hay nhẹ, nếu ta đi trên con đường này đều sẽ đưa chúng ta đến với sư tử ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC