Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 21 - SÁCH CÁC VUA 1

4. Vườn Nho Của Ông Na-Vốt
Ông Na-vốt từ chối, không chịu nhượng vườn nho của mình
1 Sau những sự việc đó, thì xảy ra chuyện ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri. 2 Vua A-kháp nói với ông Na-vốt rằng:
"Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Ðể bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc." 3 Nhưng ông Na-vốt thưa với vua A-kháp: "Xin Ðức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài!"
 Vua A-kháp và hoàng hậu I-de-ven
4 Vua A-kháp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt, người Gít-rơ-en đã nói với vua: "Tôi sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua." Vua nằm trên giường, quay mặt đi, và không chịu ăn uống gì. 5 Hoàng hậu I-de-ven đi vào, nói với vua: "Tại sao tâm thần vua buồn rầu, và vua không chịu ăn uống gì như vậy?" 6 Vua trả lời: "Tôi đã nói chuyện với Na-vốt người Gít-rơ-en và bảo nó: Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc, nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói: "Tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được." 7 Bấy giờ hoàng hậu I-de-ven nói với vua: "Vua cai trị Ít-ra-en hay thật! Mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên! Thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Na-vốt người Gít-rơ-en.
 Ông Na-vốt bị giết
8 Bấy giờ, bà nhân danh vua A-kháp viết thơ, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn, và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành với ông Na-vốt. 9 Trong thơ bà viết rằng: "Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh và đặt Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng. 10 Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó: "Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua. Và hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết."
11 Dân chúng, kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành làm theo lệnh bà I-de-ven như trong thơ bà đã viết gửi cho họ. 12 Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng. 13 Rồi có hai kẻ vô lại đi vào, ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Na-vốt trước mặt dân rằng: "Na-vốt đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua." Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông. Ông đã chết. 14 Họ sai người đi nói với bà I-de-ven: "Na-vốt đã bị ném đá chết." 15 Khi bà I-de-ven nghe biết ông Na-vốt đã bị ném đá chết, thì nói với vua A-kháp: "Xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Na-vốt, người Gít-rơ-en, kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Na-vốt không còn sống nữa, nó chết rồi." 16 Khi nghe biết ông Na-vốt đã chết, vua A-kháp đứng dậy, xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Na-vốt, người Gít-rơ-en.
 Ngôn sứ Ê-li-a tuyên cáo án lệnh của Thiên Chúa
17 Có lời Ðức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng: 18 "Ngươi hãy đứng dậy, xuống gặp A-kháp, vua Ít-ra-en, ở Sa-ma-ri. Này, nó đang ở trong vườn nho của Na-vốt, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy. 19 Ngươi hãy nói với nó rằng: "Ðức Chúa phán thế này: Ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư? - ngươi hãy nói với nó -, Ðức Chúa phán thế này: Tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi"." 20 Vua A-kháp nói với ông Ê-li-a: "Hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta." Ông đáp: "Tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa. 21 Này, Ta sẽ giáng tai hoạ xuống trên ngươi: Ta sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi, Ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Ít-ra-en, đang bị ràng buộc hay được tự do. 22 Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Gia-róp-am, con của Nơ-vát, và như nhà Ba-sa con của A-khi-gia, vì ngươi đã chọc giận Ta và đã làm cho Ít-ra-en phạm tội." 23 Ðức Chúa cũng tuyên án phạt I-de-ven rằng: "Chó sẽ ăn thịt I-de-ven trong cánh đồng Gít-rơ-en. 24 Kẻ nào thuộc về A-kháp mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây."
25 Thật, không hề có ai như vua A-kháp, đã liều lĩnh làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, vì bị hoàng hậu I-de-ven xúi giục. 26 Vua sẽ làm chuyện rất ghê tởm là đi theo các tượng thần, như dân E-mô-ri, những kẻ Ðức Chúa đã đuổi khuất mắt con cái Ít-ra-en.
 Vua A-kháp hối hận
27 Khi nghe những lời ấy, vua A-kháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. 28 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng: 29 "Ngươi có thấy A-kháp đã hạ mình trước mặt Ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt Ta, nên Ta sẽ không giáng hoạ trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó, Ta sẽ giáng hoạ xuống nhà nó."
CHIA SẺ

Tham lam. A-kháp đã hỏi Na-vốt để phá vỡ luật, nhưng Na-vốt đã từ chối (Ds 36:7). Nhà vua đã nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả, nhưng Na-vốt không phải là một người như vậy. “Chớ muốn của người” là điều cuối cùng trong Mười Điều Răn (Xh 20:17), nhưng khi phá vỡ giới răn này, A-kháp đã phá vỡ nhiều giới răn khác. A-kháp và I-de-ben đặt những ưu tiên khác lên trên cả Thiên Chúa; họ đã nói dối, giết người, ăn cắp tài sản của người khác; và họ đã cố gắng để che dấu điều đó. Có bao nhiêu giới răn mà bạn đã không giữ để rồi phạm tội trước Thiên Chúa ?
Mưu gian. Những nhà lãnh đạo tội lỗi sẽ chẳng bao giờ thành công nếu điều họ đang làm không vì những người bé nhỏ, là những người đang tuân theo những lệnh truyền của họ. I-de-ben đã không sợ danh Thiên Chúa hay tin vào việc chay tịnh, nhưng bà đã biết cách để dùng cả hai điều này nhằm đạt cho được điều mà bà muốn. Một người vô tội đã bị giết, nhưng Thiên Chúa đã thấy điều gì xảy ra. Ê-li-a đã tìm kiếm A-kháp, tội của ông đã tìm thấy ông (Ds 32:23), và những lời xét xử đã được công bố. Có khi nào bạn áp dụng luật Chúa nhằm tìm kiếm tư lợi cho bản thân, thay vì như cách thức diễn tả lòng yêu mến Thiên Chúa ?
Khoan dung. A-kháp đã khiêm hạ trước Thiên Chúa, chẳng phải vì ông đã cảm được gánh nặng của tội mình, nhưng ông đã đối diện với nỗi sợ của sự chết. Thiên Chúa đã hoãn lại án phạt mà Ngài đã công bố, nhưng điều xảy ra sau đó cũng chẳng khác là bao. A-kháp đã bán mình cho sự dữ, và ông đã chọn tội lỗi chính là ông chủ của mình. Cuối cùng, lương bổng của tội lỗi đã được trả (Rm 6:23). Bạn từng có kinh nghiệm quay về lại với Thiên Chúa, và nếu có, đâu là nguyên nhân giúp bạn trở về với Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC