Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 19 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Giơ-hô-sa-phát vua Giu-đa trở về nhà mình tại Giê-ru-sa-lem bình an vô sự. 2 Thầy chiêm Giê-hu con ông Kha-na-ni ra đón vua Giơ-hô-sa-phát và thưa: "Liệu có nên trợ lực cho kẻ xấu chăng?
Chẳng lẽ vua lại đi yêu kẻ ghét Ðức Chúa, để chuốc lấy cho vua cơn thịnh nộ của Người? 3 Dù sao thì vua cũng có những cái tốt, bởi vì vua đã phá huỷ các cột thờ khỏi xứ sở và đã quyết tâm tìm kiếm Thiên Chúa."
Cải tổ nền tư pháp
4 Sau một thời gian cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, vua Giơ-hô-sa-phát lại ra đi thăm dân, từ Bơ-e Se-va tới vùng núi Ép-ra-im, để đưa họ về với Ðức Chúa, Thiên Chúa tổ tiên họ. 5 Vua đặt các thẩm phán cho từng thành một tại tất cả các thành kiên cố trong toàn cõi Giu-đa. 6 Vua nói với các thẩm phán: "Phải cẩn thận khi thi hành phận sự, vì không phải nhân danh người phàm mà các ngươi xét xử, nhưng là nhân danh Ðức Chúa, Ðấng ở với các ngươi khi các ngươi tuyên án. 7 Vậy phải một lòng kính sợ Ðức Chúa, mà nắm vững và thi hành công lý, vì Ðức Chúa Thiên Chúa chúng ta không dung tha chuyện thiên vị bất công, chuyện nhận quà hối lộ."
8 Tại Giê-ru-sa-lem, vua Giơ-hô-sa-phát cũng đặt những thầy Lê-vi, những tư tế, và gia trưởng trong dân Ít-ra-en, để họ nhân danh Ðức Chúa mà xét xử và giải quyết những vụ tranh tụng giữa cư dân Giê-ru-sa-lem. 9 Vua truyền cho họ rằng: "Ðây là cách thức thi hành phận sự: các ngươi phải có lòng kính sợ Ðức Chúa, phải trung thực và thanh liêm. 10 Khi các anh em các ngươi cư ngụ trong các thành của họ đem đến cho các ngươi một vụ kiện nhờ các ngươi giải quyết, dù là chuyện đổ máu, chuyện liên quan đến một khoản luật, một mệnh lệnh, đến các quy định, hoặc sắc chỉ, thì các ngươi phải soi sáng cho họ, để họ khỏi mắc tội với Ðức Chúa mà kéo thịnh nộ của Người xuống trên các ngươi cũng như trên chính mình họ. Có làm như thế các ngươi mới không mắc tội.
11 Trong mọi chuyện liên quan tới Ðức Chúa thì người cầm đầu các ngươi là A-mác-gia-hu; còn trong mọi chuyện liên quan tới đức vua, thì người đó là Dơ-vát-gia-hu, con ông Gít-ma-ên, thủ lãnh nhà Giu-đa. Làm phận sự ký lục thì đã có các thầy Lê-vi. Cứ can đảm hành động. Ai tốt thì có Ðức Chúa ở cùng."
CHIA SẺ
Giơ-hô-sa-phát quay về nhà an toàn là nhờ Thiên Chúa đã ban ơn cho ông và bảo vệ ông trong trận chiến. Khi chúng ta bước ra khỏi thánh ý của Thiên Chúa và bước vào những nơi nguy hiểm, chúng ta cám dỗ Thiên Chúa, và đó là tội cám dỗ Thiên Chúa và đòi hỏi Ngài phải làm những phép lạ có lợi cho chúng ta. Đó là cách thức Sa-tan đã cám dỗ Đức Giê-su (Mt 4:5-7).
Ông đã tuân theo Lời Thiên Chúa và quay về với sứ mạng phục vụ dân mình. Trong khi ông đi vắng chiến đấu vì trận chiến của người khác, dân của ông đã bị quên lãng. Giống như người mục tử tốt lành, ông đã tìm kiếm những người lạc lối và mang họ trở lại với Đức Chúa (Ez 34:1-10), và ông đã nhìn thấy điều đó qua việc dân chúng được bảo vệ bởi những thẩm phán thanh liêm và những thầy Lê-vi thánh thiện phục vụ.
Lưu ý sự nhấn mạnh đến việc kính sợ Đức Chúa (c.7,9). Giơ-hô-sa-phát đã phạm tội, nhưng Thiên Chúa đã tha thứ cho ông. Kết quả của việc tha thứ chính là việc kính sợ Đức Chúa (Tv 130:4).
Dân Chúa phải quan tâm đặc biệt đừng có tham gia vào những âm mưu của những kẻ xấu. A-kháp đã biết cách để làm thế nào đưa Giơ-hô-sa-phát tham gia vào những kế hoạch xấu xa của ông, và A-kháp đã thành công. Bạn đã từng phớt lờ những lời khuyên từ người linh hướng để đi vào trong những tương quan trói buộc, mà tương quan đó làm Thiên Chúa không hài lòng ? Có ai đó đang sử dụng bạn cho những mục đích ích kỷ của họ và bạn để cho điều đó tiếp tục xảy ra ? Thiên Chúa có giận bạn vì bạn đang có tương quan với những người xấu ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC