Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 21 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Vua Giơ-hô-sa-phát an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong Thành Ða-vít. Con vua là Giơ-hô-ram lên ngôi kế vị.
 5. Sự Bất Trung
Và Những Tai Họa Của Vua Giơ-Hô-Ram
Vua A-khát-gia, hoàng hậu A-than-gia-hu và vua Giô-át (2 V 8:17-24a)
2 Vua Giơ-hô-ram có mấy người anh em con vua Giơ-hô-sa-phát sau đây: A-dác-gia, Giơ-khi-ên, Dơ-khác-gia-hu, A-dác-gia-hu, Mi-kha-ên, Sơ-phát-gia-hu. Tất cả những người này đều là con của Giơ-hô-sa-phát, vua Giu-đa. 3 Thân phụ các ông đã tặng các ông những thành kiên cố tại Giu-đa, cùng với rất nhiều quà: bạc, vàng và báu vật; còn vương quyền thì vua trao cho Giơ-hô-ram, vì ông này là con trưởng. 4 Nhưng nắm được vương quyền và củng cố được thế lực rồi, vua Giơ-hô-ram dùng gươm giết tất cả các em và một số thủ lãnh Ít-ra-en nữa.
5 Giơ-hô-ram lên ngôi vua khi được ba mươi hai tuổi, và trị vì ở Giê-ru-sa-lem tám năm. 6 Vua đi theo đường lối các vua Ít-ra-en, hành động như nhà A-kháp, vì vua đã lấy một người con gái của vua A-kháp làm vợ. Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa. 7 Nhưng Ðức Chúa không muốn huỷ diệt nhà Ða-vít, chỉ vì giao ước Người đã thiết lập với vua Ða-vít và vì lời Người đã hứa là sẽ ban cho vua và con cháu một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.
8 Dưới thời của vua, Ê-đôm thoát ách thống trị của Giu-đa và đặt một vua lên cai trị mình. 9 Vua Giơ-hô-ram, cùng với các chỉ huy và toàn bộ chiến xa vượt biên giới. Ban đêm vua trỗi dậy, đánh quân Ê-đôm đang bao vây vua và những người chỉ huy chiến xa. 10 Thế là Ê-đôm thoát ách thống trị của Giu-đa cho tới ngày nay. Bấy giờ Líp-na thoát ách của vua.
Vua đã bỏ Ðức Chúa, Thiên CHúa tổ tiên mình, 11 lại còn lập những nơi cao trên các núi của Giu-đa, làm cớ cho cư dân Giê-su-sa-lem đi vào con đường thờ quấy, khiến Giu-đa ra hư đốn. 12 Bấy giờ, ngôn sứ Ê-li-a gửi cho vua một bức thư nội dung như sau: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua Ða-vít tổ phụ vua, phán thế này: "Ngươi không theo đường lối Giơ-hô-sa-phát thân phụ ngươi và A-xa vua Giu-đa đã đi, 13 lại theo các vua Ít-ra-en mà làm cớ cho Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem đi vào con đường thờ quấy như nhà A-kháp đã làm. Ngay cả các em con cùng cha với ngươi, những kẻ tốt hơn ngươi, ngươi cũng đã giết. 14 Bởi thế, này Ðức Chúa sẽ giáng đại hoạ xuống dân ngươi, xuống thê thiếp và con cái ngươi, xuống tất cả tài sản ngươi. 15 Còn chính ngươi, ngươi sẽ mắc đủ thứ bệnh, sẽ đau ruột ngày này qua ngày khác, đau đến sổ ruột ra."
16 Bấy giờ Ðức Chúa thúc đẩy dân Phi-li-tinh và dân Ả-rập giáp ranh với người Cút đứng lên chống lại vua Giơ-hô-ram. 17 Chúng tiến lên, xâm nhập Giu-đa và vơ vét hết tài sản trong hoàng cung. Ngay cả con cái, thê thiếp của vua, chúng cũng không từ, chỉ sót lại đứa con út Giơ-hô-a-khát.18 Sau hết, Ðức Chúa làm cho vua mắc một chứng bệnh nan y ở đường ruột. 19 Bệnh tình vua kéo dài ngày này qua ngày khác suốt hai năm. Cuối cùng, vua bị lòi ruột ra và đã tắt thở giữa những cơn đau dữ dội. Dân không đốt hương để tỏ lòng tôn kính vua như vẫn làm cho các vị tiền nhiệm.
20 Vua lên ngôi khi được ba mươi hai tuổi, và trị vì tám năm ở Giê-ru-sa-lem. Vua ra đi mà không ai thương khóc. Vua được chôn cất trong Thành Ða-vít, nhưng không được đặt trong phần mộ các vua.
CHIA SẺ
Thiên Chúa giữ lời hứa để duy trì hậu duệ của Đa-vít trên vương triều nhà Giu-đa, nhưng Ngài cũng giữ lời hứa trừng phạt họ nếu họ bất tuân Ngài (2 Sm 7:12-17). Ngài trừng phạt Giơ-hô-ram bằng nhiều cách thức.
Bắt đầu với triều đại của Giơ-hô-ram đã bắt đầu sự chia rẽ khi người Ê-đom nổi loạn và Người Phi-li-tinh xâm lấn. Ngay cả những thành Líp-na của người Lê-vi cũng đã nổi loạn (c.10). Cuộc sống bắt đầu rơi vào tình trạng chia rẻ khi bạn ngừng tuân phục Đức Chúa.
Lá thư của Ê-li-a đã cảnh cáo nhà vua và đã cho ông một cơ hội để hoán cải, nhưng Giơ-hô-ram đã đi theo con đường của riêng mình. Thật là một đặc ân để nhận được một lá thư từ một ngôn sứ nổi tiếng ! Và thật là một tai họa khi đối xử với đặc ân này bằng thái độ khinh thị như vậy. Nhà vua đã chết trong đau đớn, và không có ai thương xót về điều đó. Tuy nhiên, ông là con của vua Giơ-hô-sa-phát vĩ đại.
Nếu bạn nhận được một lá thư cảnh cáo đầy yêu thương như thế trong ngày hôm nay, bạn sẽ đáp trả lại như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC