Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 08 - NƠ-KHE-MI-A

1 Bấy giờ, muôn người như một, tụ họp ở quảng trường trước cửa Nước. Họ xin ông Ét-ra là kinh sư đem sách Luật Mô-sê ra. Ðó là Luật Ðức Chúa đã truyền cho Ít-ra-en.
2 Hôm ấy là ngày mồng một tháng thứ bảy, ông Ét-ra cũng là tư tế đem sách Luật ra trước mặt cộng đồng gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. 3 Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa Nước, đọc sách Luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đọc từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng tai nghe sách Luật.
4 Kinh sư Ét-ra đứng trên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc này. Bên cạnh ông, phía tay mặt, có các ông: Mát-tít-gia, Se-ma, A-na-gia, U-ri-gia, Khin-ki-gia và Ma-a-xê-gia; phía tay trái, có các ông: Pơ-đa-gia, Mi-sa-ên, Man-ki-gia, Kha-sum, Khát-bát-đa-na, Dơ-khác-gia và Mơ-su-lam. 5 Ông Ét-ra mở sách ra trước mặt toàn dân, vì ông đứng cao hơn mọi người. Khi ông mở sách ra thì mọi người đứng dậy. 6 Bấy giờ ông Ét-ra chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại, và toàn dân giơ tay lên đáp rằng: "A-men! A-men!" Rồi họ sấp mặt sát đất mà thờ lạy Ðức Chúa. 7 Các thầy Lê-vi là Giê-su-a, Ba-ni, Sê-rếp-gia, Gia-min, Ắc-cúp, Sáp-thai, Hô-đi-gia, Ma-a-xê-gia, Cơ-li-ta, A-dác-gia, Giô-da-vát, Kha-nan, Pơ-la-gia, giải thích Lề Luật cho dân, trong khi dân vẫn đứng tại chỗ. 8 Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi đọc rõ ràng và giải thích sách Luật của Thiên Chúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc.
9 Bấy giờ ông Nơ-khe-mi-a, tổng đốc, ông Ét-ra, tư tế kiêm kinh sư, cùng các thầy Lê-vi là những người đã giảng giải Luật Chúa cho dân chúng, nói với họ rằng: "Hôm nay là ngày thánh hiến cho Ðức Chúa là Thiên Chúa của anh em, anh em đừng sầu thương khóc lóc." Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc khi nghe lời sách Luật. 10 Ông Ét-ra còn nói với dân chúng rằng: "Anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Ðức Chúa là thành trì bảo vệ anh em." 11 Còn các thầy Lê-vi thì trấn an mọi người như sau: "Anh em đừng khóc nữa, vì hôm nay là ngày thánh! Anh em chớ phiền muộn làm gì!" 12 Bấy giờ toàn dân đi ăn uống, rồi gửi các phần ăn, và liên hoan tưng bừng, vì họ đã hiểu rõ lời lẽ mà người ta vừa cho họ biết.
13 Ngày mồng hai, các gia trưởng trong toàn dân, các tư tế và các thầy Lê-vi họp nhau lại bên kinh sư Ét-ra để tra cứu các lời trong Lề Luật. 14 Họ gặp thấy trong Lề Luật mà Ðức Chúa đã truyền qua trung gian ông Mô-sê có chép rằng: "Con cháu Ít-ra-en sẽ ở lều suốt kỳ đại lễ tháng thứ bảy." 15 Họ công bố và loan truyền trong khắp các thành của họ và ở Giê-ru-sa-lem rằng: "Anh em hãy lên núi lấy cành ô-liu, ô-liu dại, cành sim, chà là và cây rậm lá, đem về dựng lều như lời đã chép." 16 Vậy dân ra đi, đem cành lá về dựng lều trên sân thượng, dưới sân nhà, tại khuôn viên Ðền Thờ Thiên Chúa, tại quảng trường cửa Nước và quảng trường cửa Ép-ra-im. 17 Toàn thể cộng đồng những người từ nơi tù đày trở về, đều dựng lều và ở lều. Từ thời ông Giê-su-a, con ông Nun, cho đến hôm đó, con cái Ít-ra-en chưa bao giờ làm như thế. Ðó là một niềm vui rất lớn.
18 Từ ngày đầu cho đến ngày cuối, hôm nào ông Ét-ra cũng đọc sách Lề Luật của Thiên Chúa. Cuộc lễ diễn ra suốt bảy ngày, và ngày thứ tám là buổi bế mạc trọng thể, như đã quy định.
 
CHIA SẺ

Thành của Thiên Chúa. Mọi sứ vụ và mọi nhà cần người giữ cửa và bảo vệ, vì sau khi một công trình được hoàn thành, nó phải được bảo vệ khỏi sự nhòm ngó của kẻ thù (2Ga 8). Chúng ta cần những người lãnh đạo can đảm và liêm chính. Cuối cùng, trận chiến vẫn còn tiếp diễn !
Dân của Thiên Chúa. Trình thuật kể lại cho biết những người dân gốc quay về lại đã giúp đỡ Nơ-khe-mi-a xác định ai là người được trở thành công dân của Giê-ru-sa-lem, vì ông đã không muốn bất kỳ sự pha trộn giữa các chủng tộc đến đó để gây nên những sự xáo trộn. Một trong những điều khó khăn nhất trong đời sống của người Ki-tô hữu là giữ gìn sự tinh ròng của niềm tin và của tư cách người môn đệ.
Lời của Thiên Chúa.  Khi Nơ-khe-mi-a đến Giê-ru-sa-lem vào năm 444 trước công nguyên, Ét-ra đã ở đây rồi, và đang hướng dẫn dân chúng luật Chúa. Khi công việc tái thiết đã được hoàn tất, Ét-ra đã giữ một số lớn những “quy chiếu Kinh thánh” trong suốt những ngày Lễ Lều. Việc nhấn mạnh ở chương 8 là trên “Sách Thánh” (c.1,3,4,8,18). Họ đã tôn kính Lời Thiên Chúa khi họ đứng lên khi cuốn Sách được mở ra (c.5), lắng nghe khi đọc sách,và tìm hiểu khi giải thích sách (c.2-3,7-8, 12-13). Họ đã vui mừng khi hiểu được Lời (c.12) và đã tuân giữ Lời (c.17; Gc 1:25).
Sứ điệp của chương này cho chúng ta thấy những sự phục hồi ở vùng Đất Giê-ru-sa-lem. Tường thành đã được hoàn thành để bảo vệ dân chúng khỏi bị kẻ thù tấn công. Đoàn dân đã được xác hướng dẫn chọn lựa để họ cùng nhau xây dựng cộng đoàn và giúp nhau trong đời sống đức  tin. Đặc biệt mọi người đã kiên nhẫn lắng nghe và giải thích Lời Chúa sáu giờ mỗi ngày trong suốt bảy ngày liên tục. Điều đó cho thấy khao khát lắng nghe Lời Chúa như thế nào ! Đâu là thái độ của bạn trước Lời Ngài ? Bạn nên làm gì với những kiến thức bạn có được nơi Lời Chúa? Cuộc sống của bạn phải được thay đổi như thế nào ? Bạn có nghiệm thấy được niềm vui, sức mạnh và sự hiệp nhất trong cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa cùng với bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC