Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

THÁNH VỊNH 103

Thánh Vịnh 103 (102):
ÐỨC CHÚA là Ðấng từ bi nhân hậu

(1) Của vua Ða-vít.
 
  Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!
 (2) Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

 (3) CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.

 (4) Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,

 (5) ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc,
khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.

 (6) CHÚA phân xử công minh,
bênh quyền lợi những ai bị áp bức,

 (7) mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người,
cho con cái nhà Ít-ra-en
thấy những kỳ công Người thực hiện.

 (8) CHÚA là Ðấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,

 (9) chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.

 (10) Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

 (11) Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

 (12) Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

 (13) Như người cha chạnh lòng thương con cái,
CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

 (14) Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,
hẳn Người nhớ : ta chỉ là cát bụi.

 (15) Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,

 (16) một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

 (17) Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại,
dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.
Người xử công minh cả với đời con cháu,

 (18) cả những ai giữ giao ước của Người
và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.

 (19) CHÚA đặt ngai báu trên trời cao thẳm,
quyền đế vương bá chủ muôn loài.

 (20) Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
bậc anh hùng dũng mạnh thực hiện lời Người,
luôn sẵn sàng phụng lệnh.

 (21) Chúc tụng CHÚA đi, toàn thể thiên binh,
hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.

 (22) Chúc tụng CHÚA đi, muôn vật Chúa tạo thành,
thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi.
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!

CHIA SẺ

Đa-vít không có đưa ra những đòi hỏi gì trong Thánh vịnh này. Tất cả những gì ông làm đó là ca ngợi Thiên Chúa vì ba phúc lành tuyệt vời mà ông gọi tên trong những câu 4-5 và sau đó thì giải thích trong phần còn lại của Thánh vịnh.
Sự tha thứ (c.4,11-15). Tha thứ giống như chữa lành khi bạn bị ốm (1Pr 2:24), được giải thoát khi bạn mang một gánh nặng (c.12-13; Lv 16:20-22; Ga 1:29), và hòa giải khi bạn làm ai tổn thương (c.14-15). Tất cả những điều này xảy ra bởi vì Đức Giê-su đã chết trên Thập giá vì tội lỗi của bạn và bạn hãy tín thác nơi Ngài. Lòng kính trọng và tôn kính Thiên Chúa có làm cho bạn sống với một cung cách khác đi không ?
Cứu chuộc (c.5,7,10). Thiên Chúa đã cứu đất nước khỏi nô lệ và khỏi những khó khắn họ đối diện trong hành trình đến đất hứa ở Ca-na-an. Ngài đã giải thoát chúng ta, như thế Ngài có thể là Chủ của chúng ta và chăm sóc cho chúng ta mãi mãi. Khi Ngài cai trị chúng ta, Ngài biến chúng ta những kẻ nô lệ thành những vị vua (Rm 5:17). Thật là một ân sủng đặc biệt! Cứu chuộc có nghĩa là giành lại được qua việc phải trả một giá nào đó để mua lại. Thiên Chúa đã trả giá để cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa đã ban thưởng cho chúng ta với tình yêu và lòng thương xót. Ngài đã ban cho chúng ta sự tôn vinh đích thật và lớn lao. Và đâu là những phúc lành lớn hơn thế nữa để được bước vào trong tình yêu và sự ưu ái của Thiên Chúa ?
Thỏa mãn (c.6,16-18). Con người có tính mỏng dòn và tạm bợ, nhưng những người tín hữu vui hưởng “tuổi xuân bất tận” và sự canh tân tinh thần. Đa-vít đã so sánh điều này với chim ó nhìn rất già nhưng vẫn bay vút lên cao với sức mạnh mới (Is 40:31). Làm thế nào để bạn có thể liệt kê ra danh sách những ân sủng của Thiên Chúa ban cho bạn và qua đó cải thiện cách thức bạn đáp trả và tương quan với những người khác ?
Bạn thuộc về vị Vua cai trị toàn thể muôn loài (c.19)! Các thiên thần ca ngợi Ngài (c.20-22), vì thế tại sao bạn không hợp với các thiên thần thờ phượng Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC