Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 10 - CHÂM NGÔN

II. Bộ Sưu Tập Thứ Nhất Các Châm Ngôn Của Vua Sa-Lô-Môn

1 Châm ngôn của vua Sa-lô-môn.
Con khôn làm cha vui sướng,
con dại làm mẹ buồn phiền.

2 Của phi nghĩa nào lợi ích chi,
sống công chính mới cứu ta khỏi chết.
3 Ðức Chúa không để kẻ công chính phải đói bao giờ;
Người gạt bỏ tham vọng phường gian ác.
4 Kẻ biếng nhác phải chịu cảnh nghèo hèn,
người siêng năng được giàu sang phú quý.
5 Mùa hè thu hoạch là khôn,
mùa gặt ngủ vùi là nhục.
6 Ðầu người công chính được Chúa chúc lành,
miệng kẻ gian ác chất chứa lời độc địa.
7 Người ngay chính được tưởng nhớ và ngợi khen,
còn tên tuổi kẻ gian tà sẽ mai một.
8 Người có trí khôn ngoan đón nhận các lệnh truyền,
kẻ môi miệng dại khờ sẽ bị tiêu vong.
9 Ai sống liêm chính sẽ được an toàn,
kẻ đi đường quanh co ắt sẽ bị phát hiện.
10 Kẻ nháy mắt sẽ gây ra đau khổ,
người thẳng thắn rầy la sẽ đem lại an hoà.
11 Miệng người ngay là suối nguồn sự sống,
miệng kẻ ác ẩn giấu bạo hành.
12 Ghét ghen sinh cãi vã,
tình yêu khoả lấp mọi lỗi lầm.
13 Khôn ngoan ở trên môi người sáng suốt,
roi vọt đập xuống lưng kẻ ngu si.
14 Người khôn giữ kỹ điều mình biết,
kẻ ngu mở miệng là tai hoạ đến gần.
15 Của cải người giàu là thành trì kiên vững,
cảnh nghèo khiến kẻ yếu thế phải tiêu vong.
16 Lương bổng của người ngay dẫn đến sự sống,
huê lợi của kẻ ác đưa đến tội khiên.
17 Người giữ lời nghiêm huấn thì đi trong sinh lộ,
kẻ khinh lời sửa dạy ắt sẽ bị lạc đường.
18 Môi lọc lừa che giấu lòng thù ghét,
kẻ buông lời vu cáo là đứa ngu si.
19 Người năng nói năng lỗi,
ai dè giữ lời nói mới là người khôn.
20 Lưỡi người ngay là bạc ròng hảo hạng,
tâm kẻ dữ chẳng đáng giá bao nhiêu.
21 Môi kẻ ngay nuôi sống nhiều người,
còn đứa dại chết vì dốt nát.
22 Chính phúc lành của Ðức Chúa cho ta được giàu sang,
vất vả nhọc nhằn chẳng thêm chi vào đó.
23 Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu,
còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết.
24 Ác nhân khiếp sợ chi là gặp ngay điều đó,
chính nhân mong ước gì, ắt sẽ được ban cho.
25 Cuồng phong thổi qua, ác nhân đâu còn nữa,
nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm.
26 Giấm làm ghê răng, khói làm cay mắt,
đứa lười làm bực bội người sai nó đi.
27 Ai kính sợ Ðức Chúa sẽ được trường thọ,
còn tuổi đời đứa ác bị rút ngắn đi.
28 Mong ước của người ngay dẫn đến vui mừng,
hy vọng của ác nhân sẽ tan thành mây khói.
29 Ðường lối của Ðức Chúa là thành luỹ chở che người liêm chính,
nhưng lại khiến kẻ làm điều ác phải tiêu vong.
30 Muôn đời người ngay không nao núng,
còn ác nhân sẽ chẳng được sống ở quê hương.
31 Miệng người công chính nói điều khôn ngoan,
lưỡi đứa gian tà sẽ bị xẻo đi mất.
32 Môi người ngay làm kẻ nghe hả dạ,
miệng đứa ác nói toàn chuyện dối gian. 
CHIA SẺ

Khôn ngoan và sự công chính là những từ chủ chốt của chương này, và chúng đi với nhau, vì đức khôn ngoan thực hành sự công chính và sự công chính lớn lên trong đức khôn ngoan.
Đức khôn ngoan mang đến niềm vui chứ không phải sự đau buồn cho những bậc cha mẹ (c.1). Họ sẽ nhận lấy những điều thuận lợi bởi những cơ hội mà Thiên Chúa ban (c.5) và sẽ vâng theo những lệnh truyền (c.8). Người khôn ngoan thu hoạch tri thức (c.14) và chia sẻ điều đó với những người khác (c.13,21,31). Họ cũng biết khi nào giữ im lặng (c.19). Họ không tiêu khiển với tội lỗi (c.23) nhưng nghiêm túc với việc vâng phục Thiên Chúa.
Sự công chính được Thiên Chúa bảo vệ và giữ gìn (c.2-3, 24-25), và Ngài chúc lành trong cuộc đời họ (c.6) và sau khi chết (c.7). Những lời của họ đem đến sự sống (c.11,20-21, 31-32), và những công việc của họ       (c.16). Tương lai của họ được bảo đảm (c.30) và hoan hỉ (c.28).
Nếu bạn là một người khôn ngoan và công chính, những đặc tính này sẽ được thể hiện trong lời nói của bạn (c.6, 11,14, 20-21, 31-32) cũng như qua những việc bạn làm. Chúng ta có đặc ân để chọn lời mình nói ra. Đây chính là lý do chính đem đến cho chúng ta sự khôn ngoan. Người công chính nói lời khôn ngoan. Như vậy, họ thích hợp với việc đem sự sống đến cho con người và những hoàn cảnh khác nhau. Lời của bạn đem đến sự nâng đỡ, động viên và khích lệ cho những người khác? Làm thế nào để những lời bạn nói ra không làm tổn thương cho người nghe?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC