Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

CHƯƠNG 10 - KHÔN NGOAN

III. Ðức Khôn Ngoan Hoạt Ðộng Trong Lịch Sử

Từ ông A-đam tới ông Mô-sê
1 Chính Ðức Khôn Ngoan đã giữ gìn tổ phụ của thế giới,
đó là con người được hình thành đầu tiên,
và lúc được tạo dựng, mới chỉ có một mình.
Rồi khi ông sa ngã, cũng chính Ðức Khôn Ngoan đã giải cứu ông,

2 ban cho ông sức mạnh mà thống trị muôn vật muôn loài.
3 Nhưng trong cơn giận, đứa ác nhân lìa xa Ðức Khôn Ngoan,
nó đã tự hại mình khi bừng bừng sát khí giết em.
4 Vì tên sát nhân này, cả mặt đất đã phải ngập lụt,
nhưng Ðức Khôn Ngoan lại ra tay cứu thoát.
Và chỉ bằng một bè gỗ tầm thường,
Ðức Khôn Ngoan đã hướng dẫn chính nhân.
5 Trong cảnh hỗn loạn, khi thiên hạ nhất tề làm điều ác,
thì cũng Ðức Khôn Ngoan nhận ra ai là người chính trực
và gìn giữ ông được vẹn toàn trước mặt Thiên Chúa,
ban cho ông sức mạnh giúp ông vượt cả tình cha con.
6 Rồi đến khi những kẻ gian tà bị tiêu diệt,
lại chính Ðức Khôn Ngoan giải cứu người công chính
thoát trận mưa lửa trút xuống Ngũ Thành.
7 Ðất đai khô cằn, khói lên nghi ngút,
cây sinh trái, nhưng trái không chín nổi.
Ðó là chứng cớ tội lỗi chúng gây nên.
Và cột muối kia còn đứng sững,
cho đời nhớ mãi một kẻ cứng lòng tin.
8 Bởi vì, những kẻ lạc xa đường lối Ðức Khôn Ngoan
không những bị thiệt thòi là không được biết đến điều thiện,
mà còn lưu lại cho hậu thế cái chứng tích ngu xuẩn của mình,
và do vậy, những lỗi lầm đã mắc sẽ không sao giấu nổi.
9 Nhưng những ai phụng sự Ðức Khôn Ngoan
sẽ được Ðức Khôn Ngoan giải cứu khỏi mọi nỗi nhục nhằn.
10 Ðức Khôn Ngoan hướng dẫn chính nhân
đi đúng đường đúng lối, thoát khỏi cơn giận của anh mình,
cho chính nhân được thấy nước Thiên Chúa,
được biết những điều thánh,
giúp cho ông thành đạt trong công việc nặng nề,
và cho những khó nhọc của ông đem lại nhiều kết quả.
11 Ðức Khôn Ngoan đã giúp cho ông
chống những kẻ tham lam bóc lột,
và làm cho ông trở nên giàu có,
12 giữ gìn ông thoát khỏi tay kẻ thù,
che chở ông khỏi những người giăng bẫy,
tuyên bố ông là người chiến thắng trong trận đấu gay go,
để ông biết được rằng lòng đạo đức mạnh hơn tất cả.
13 Ðức Khôn Ngoan không hề bỏ mặc
người công chính bị bán làm tôi,
nhưng đã cứu ông khỏi tội lỗi.
14 Ðức Khôn Ngoan đã cùng ông xuống giếng,
chẳng bỏ rơi khi ông phải mang xiềng,
rồi sau đó, ban cho ông vương trượng
để ông cai trị bọn quyền thế.
Ðức Khôn Ngoan vạch trần sự gian xảo
của những kẻ đã vu khống cho ông,
và thế là ông được hiển vinh mãi mãi.

Cuộc xuất hành
15 Ðức Khôn Ngoan đã giải thoát dân thánh,
đã giải thoát dòng giống vẹn toàn, khỏi một dân bách hại.
16 Ðức Khôn Ngoan nhập vào hồn tôi trung Ðức Chúa,
dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền.
17 Ðức Khôn Ngoan trả công
cho dân thánh đã từng chịu gian khó,
dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu,
thành bóng mát che họ ban ngày,
thành ánh sáng soi họ ban đêm,
18 đưa họ qua Biển Ðỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông.
19 Nhưng địch thù của họ, Ðức Khôn Ngoan nhận chìm
rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên.
20 Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt.
Và, lạy Ðức Chúa, những người công chính đó
đã tán tụng Thánh Danh,
đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ.
21 Vì Ðức Khôn Ngoan mở miệng người câm,
và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC