Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

CHƯƠNG 46 - HUẤN CA

Ông Giô-suê
1 Ông Giô-suê, con ông Nun là một chiến sĩ dũng cảm,
là ngôn sứ kế vị ông Mô-sê.
Ông thật vĩ đại xứng với tên mình,
vì ông đã cứu thoát những người được chọn,
đã trừng phạt những thù địch nổi dậy chống ông,
để cho Ít-ra-en được hưởng phần gia nghiệp.
2 Ông hiển hách dường nào, khi vung tay lên
và tuốt gươm ra để đánh các thành.
3 Trước ông, nào có ai đã được như vậy?
Chính ông đã chỉ huy các trận chiến của Ðức Chúa.
4 Há chẳng phải nhờ tay ông mà mặt trời đứng lại
và một ngày lại hoá thành hai?
5 Ông kêu cầu Ðấng Tối Cao, Ðấng quyền năng
khi ông bị quân thù bao vây tứ phía.
Ðức Chúa vĩ đại đã lắng nghe ông,
Người cho mưa đá ào ào đổ xuống.
6 Ông xông vào đoàn quân thù địch
và trên triền dốc, ông diệt hết đối phương,
để chư dân biết quân đội ông được trang bị thế nào,
vì ông chiến đấu trước mặt Ðức Chúa.

Ông Ca-lếp
7 Quả thật, ông Giô-suê hằng gắn bó với Ðấng quyền năng
và trong thời ông Mô-sê, ông đã tỏ ra trung tín,
khi chính ông cũng như ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne,
đứng ra đương đầu với cộng đồng,
ngăn cản không để dân phạm tội,
làm im bặt những tiếng xì xầm không hay.
8 Vì thế, trong số sáu trăm ngàn bộ binh,
chỉ có hai ông là được cứu thoát
để đưa dân vào phần gia sản,
vào đất tràn trề sữa và mật.
9 Ðức Chúa đã ban cho ông Ca-lếp sức mạnh,
cường tráng mãi trong suốt tuổi già.
Người cho ông trèo lên nơi cao trong xứ
và cho dòng dõi ông được giữ làm gia sản.
10 Như thế, mọi con cái Ít-ra-en thấy được rằng
đi theo Ðức Chúa là điều tốt.

Các thủ lãnh
11 Các thủ lãnh, mỗi vị theo danh nghĩa của mình,
là những người không đem lòng tôn thờ ngẫu tượng,
không quay lưng phản bội Ðức Chúa.
Nhớ đến các ngài là phải dâng lời chúc tụng!
12 Ước chi từ nơi an nghỉ,
xương cốt các ngài lại nở hoa!
Ước chi tên tuổi của những con người hiển hách này
được lưu truyền nơi con cháu!

Ông Sa-mu-en
13 Ông Sa-mu-en là người
được Ðức Chúa của mình yêu thương,
ông là ngôn sứ của Ðức Chúa, đã thiết lập nền quân chủ
và đã xức dầu tấn phong những người lãnh đạo dân.
14 Theo luật của Ðức Chúa, ông xét xử cộng đồng
và Ðức Chúa đã viếng thăm nhà Gia-cóp.
15 Ông được nhìn nhận là ngôn sứ vì ông trung thành;
qua những lời ông nói,
ông được coi là thấy thị kiến đích thực.
16 Khi bị quân thù bao vây tứ phía,
ông đã kêu cầu Ðức Chúa là Ðấng quyền năng
và dâng tiến một con chiên sữa.
17 Lúc ấy, từ trời cao, Ðức Chúa cho sấm sét ầm ầm,
và trong tiếng rền vang dữ dội,
Người đã cho nghe thấy tiếng Người phán,
18 Người nghiền nát các thủ lãnh thành Tia
và mọi kẻ cầm đầu quân Phi-li-tinh.
19 Trước khi an giấc ngàn thu,
ông đã chứng minh trước mặt Ðức Chúa và đấng được xức dầu:
"Của cải, thậm chí cả giày dép, tôi đã không lấy của một ai!"
Cũng chẳng người nào cáo tội ông.
20 Ngay cả khi đã an nghỉ, ông vẫn còn tuyên sấm,
báo cho vua biết hậu vận của vua;
từ lòng đất, ông vẫn còn lên tiếng
nói lời sấm để xoá đi sự gian ác của dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC