Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

CHƯƠNG 28 - HUẤN CA

1 Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Ðức Chúa,
tội lỗi nó, Người xem xét từng ly.
2 Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác,
thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.
3 Người với người cứ nuôi lòng hờn giận,
thế mà lại xin Ðức Chúa chữa lành!
4 Nó chẳng biết thương người đồng loại,
mà lại dám xin tha tội cho mình!
5 Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận,
thì ai sẽ xin tha tội cho nó?
6 Hãy nhớ đến ngày tận số
mà chấm dứt hận thù,
nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết
mà trung thành giữ các điều răn.
7 Hãy nhớ đến các điều răn
mà đừng oán hờn kẻ khác,
nhớ đến giao ước của Ðấng Tối Cao
mà không chấp nhất điều lầm lỗi.

Cãi cọ
8 Tránh đôi co, con sẽ bớt phạm tội,
vì người hung hăng thì hay gây gổ.
9 Người tội lỗi làm cho bè bạn nên bất hoà,
gây chia rẽ giữa những người hoà thuận.
10 Củi khô thì lửa bốc, càng nóng càng cãi hăng,
càng khoẻ càng nóng tính, càng giàu càng dễ giận.
11 Tự nhiên gây gổ là châm mồi cho lửa,
khi không giành giật là gây chuyện đổ máu.
12 Thổi vào tàn lửa, lửa sẽ bùng lên,
nhổ lên nó, nó sẽ tắt ngúm.
Tất cả đều do miệng của con.

Cái lưỡi
13 Ðáng nguyền rủa thay kẻ nói xấu, nói hành, kẻ nói lời hai ý,
gây chia rẽ giữa bao người đang hoà thuận.
14 Còn có kẻ nói một lời ba bốn ý:
chính vì nó mà bao nhiêu người phải chao đảo,
lưu lạc từ nước nọ tới nước kia.
Cũng vì nó mà các thành trì kiên cố phải sụp đổ,
nhà cửa những người quyền quý phải tan hoang.
15 Kẻ nói một lời ba bốn ý
còn làm bao nhiêu người vợ đảm đang bị chồng bỏ,
không được hưởng công lao khó nhọc của mình.
16 Ai nghe theo nó sẽ không được nghỉ ngơi,
không được sống yên hàn.
17 Ðòn vọt làm thân thể bầm tím,
nhưng cái lưỡi làm dập gẫy cả xương.
18 Có nhiều kẻ gục ngã vì lưỡi kiếm,
nhưng làm sao sánh được
với những kẻ gục ngã vì lưỡi người?
19 Phúc thay ai ẩn mình xa cái lưỡi,
không gặp phải lúc nó nổi lôi đình,
không phải kéo lê cái ách của nó,
không bị nó trói buộc bằng xiềng xích gông cùm.
20 Vì ách của cái lưỡi là ách sắt,
và xiềng của nó là xiềng đồng.
21 Thật là thê thảm, cái chết nó gây ra,
nhưng vào âm phủ còn hơn chịu đựng nó.
22 Chỉ có người đạo đức là nó chẳng làm chi được,
nó cũng không thiêu đốt được họ trong lửa của nó.
23 Còn những kẻ xa lìa Ðức Chúa sẽ bị nó nuốt chửng
và thiêu đốt không ngơi.
Như con sư tử, nó nhảy chồm lên họ,
như con báo, nó xé họ nát thây.
24 Này, nhà cửa ruộng vườn, hãy lấy gai rào lại,
bạc vàng của con, hãy cột cho thật chắc.
25 Ăn nói thì phải cân nhắc đắn đo,
miệng con phải như là cửa có khoá.
26 Hãy ý tứ, đừng để lỡ lời,
kẻo vấp ngã trước kẻ rình rập con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC