Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

CHƯƠNG 39 - HUẤN CA

Kinh sư
1 Kẻ để hết tâm hồn suy gẫm luật Ðấng Tối Cao
thì không phải vậy.
Người ấy truy tầm lẽ khôn ngoan
nơi mọi bậc lão thành, không ngừng nghiên cứu các sấm ngôn,
2 giữ gìn cẩn thận điều danh nhân đã nói,
đi sâu vào các dụ ngôn phức tạp.
3 Người ấy còn tìm hiểu ý nghĩa tiềm tàng của châm ngôn
và miệt mài với những dụ ngôn bí ẩn.
4 Người ấy luôn thi hành nhiệm vụ
giữa những người chức trọng quyền cao
và thường xuyên xuất hiện bên cạnh những vị cầm quyền.
Người ấy được đi ra nước ngoài,
vì đã từng biết rõ điều hãy điều dở của người ta.
5 Từ sáng sớm, người ấy đã hăm hở
đến cầu nguyện cùng Ðức Chúa là Ðấng Tối Cao,
Ðấng tạo dựng nên mình.
Người ấy mở miệng nài van Chúa, cầu xin Người thứ tha tội lỗi.
6 Nếu đẹp lòng Ðức Chúa cao cả,
người ấy sẽ dư đầy trí thông minh,
ban phát lời khôn ngoan như mưa móc tràn trề,
dùng lời kinh mà chúc tụng Ðức Chúa.
7 Người ấy sẽ sử dụng các nhận định và hiểu biết của mình
sao cho đúng đắn, sẽ suy gẫm những điều huyền bí cao siêu.
8 Người ấy sẽ làm sáng tỏ giáo huấn đã hấp thụ,
sẽ tự hào về luật giao ước của Thiên Chúa.
9 Nhiều người sẽ khen ngợi người ấy thông minh,
trí thông minh đó sẽ không bao giờ bị quên lãng,
hình ảnh người ấy sẽ không phai mờ
và danh thơm sẽ trường tồn qua muôn thế hệ.
10 Muôn dân sẽ truyền tụng đức khôn ngoan của người ấy,
và cộng đoàn sẽ lớn tiếng ngợi khen.
11 Nếu người ấy sống lâu,
sẽ để lại danh thơm hơn cả ngàn người khác,
và sẽ thoả lòng khi an giấc ngàn thu.

Lời mời gọi ngợi khen Thiên Chúa
12 Lòng tôi đầy ắp những suy tư như trăng rằm đầy đặn,
đó là những điều tôi còn muốn nói ra.
13 Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta:
hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước,
14 như cây hương toả mùi thơm ngào ngạt,
như cây huệ trổ bông,
hãy đồng thanh cất tiếng hát lên một bài ca.
Hãy ngợi khen Ðức Chúa vì mọi việc Người làm.
15 Hãy tán dương danh Chúa, ngợi khen chúc tụng Người,
hãy đàn ca mà dâng lời cảm tạ:
16 Mọi việc Ðức Chúa làm đều hoàn toàn tốt đẹp,
mỗi mệnh lệnh Người ban sẽ được thi hành đúng thời đúng lúc.
Không có lý do gì để hỏi: "Chuyện gì thế? " và "Sao lại xảy ra?"
Vì đến thời đến buổi mọi chuyện sẽ có lời giải đáp.
17 Người chỉ phán một lời là nước dồn thành khối,
Người chỉ nói một câu là nước trữ vào bồn.
18 Người vừa ra lệnh, mọi sự tiến hành như Người muốn;
cũng không ai cản nổi công trình cứu độ của Người.
19 Công việc của phàm nhân
tất cả đều diễn ra trước mặt Người,
lẩn tránh sao cho Người khỏi thấy
là chuyện không thể được.
20 Từ muôn thuở cho đến muôn đời
Người nhìn thấy tất cả.
Chẳng có chi kỳ lạ trước mặt Người.
21 Không có lý do gì để hỏi:
"Chuyện gì thế?" và "Sao lại xảy ra?"
Bất cứ cái gì được dựng nên cũng đều có công dụng.
22 Phúc lành của Chúa trào ra như dòng sông,
chan hoà mặt đất như nước lũ.
23 Gia nghiệp Chúa dành cho chư dân là cơn giận của Người,
như xưa Người biến nước thành muối mặn.
24 Ðường lối Chúa quả là ngay thẳng đối với kẻ hiếu trung,
nhưng lại đầy chướng ngại đối với bọn gian tà.
25 Ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng
điều lành cho người lành, còn điều dữ dành cho kẻ dữ.
26 Những gì cần thiết cho cuộc sống con người
là nước, lửa, sắt và muối, tinh bột lúa miến, sữa và mật,
nước nho, dầu và áo quần.
27 Tất cả những thứ ấy
sẽ trở nên của tốt của lành cho những người lành thánh,
nhưng lại gây phương hại cho những người tội lỗi.
28 Có những luồng gió được Chúa tạo nên để trừng phạt:
khi nổi trận lôi đình,
Người làm cho sức tàn phá của chúng gia tăng,
và trước khi lụi tàn,
chúng trở nên vô cùng khủng khiếp:
thế là Ðấng tạo thành nguôi giận.
29 Lửa hồng, mưa đá, đói khát, tử thần,
tất cả được tạo nên để trừng phạt.
30 Răng thú dữ, bò cạp, rắn hổ mang
cùng với lưỡi gươm để trừng phạt
và để tiêu huỷ phường gian ác:
31 tất cả những thứ đó đều mừng vui
thi hành lệnh Người truyền.
Trên mặt đất này, mỗi khi cần thiết,
chúng sẵn sàng thực thi lời Chúa đúng lúc đúng thời.
32 Vì vậy, ngay từ đầu, tôi đã xác tín,
đã suy đi nghĩ lại rồi viết ra:
33 "Mọi công trình của Ðức Chúa thảy đều tốt đẹp,
đúng thời đúng buổi, Người đáp ứng hết mọi nhu cầu.
34 Không có lý do gì để nói: ÀCái này tệ hơn cái kia",
vì đến lúc bất cứ cái gì cũng sẽ được nhìn nhận là tốt."
35 Vậy giờ đây, hãy hết lòng và lớn tiếng hát ca
mà chúc tụng thánh danh Ðức Chúa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC