Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

CHƯƠNG 31 - I-SAI-A

Chống liên minh với Ai-cập
1 Khốn thay những kẻ xuống Ai-cập cầu viện,
những kẻ cậy dựa vào chiến mã,
tin tưởng vì có lắm chiến xa,
vì kỵ binh hùng mạnh,
mà không chịu ngước nhìn Ðức Thánh của Ít-ra-en,
không kiếm tìm Ðức Chúa.
2 Nhưng chính Người cũng lại khôn ngoan,
Người có thể giáng hoạ, không rút lại lời đã phán ra;
Người sẽ đứng lên chống cự phường gian ác,
chống cự những kẻ làm điều dữ được mời đến tiếp viện.
3 Ai-cập là phàm nhân, chứ đâu phải là thần!
Chiến mã của chúng là súc vật, chứ đâu phải thần khí!
Khi Ðức Chúa vung tay, kẻ tiếp viện sẽ lảo đảo,
người được tiếp viện cũng té nhào,
chúng sẽ cùng tiêu vong hết thảy.

Lại chống Át-sua
4 Ðức Chúa phán với tôi thế này:
Khi sư tử hoặc sư tử con gầm gừ để giữ mồi của nó,
dù cả đám mục đồng được gọi đến tấn công,
nó cũng không run sợ vì tiếng hét tiếng hò,
chẳng kinh hoàng vì tiếng ồn ào náo động.
Cũng vậy, Ðức Chúa các đạo binh sẽ ngự xuống chiến đấu
trên núi Xi-on, trên đồi của thành.
5 Như cánh chim bay đi lượn lại,
Ðức Chúa các đạo binh sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem,
Người sẽ bảo vệ và giải thoát, sẽ dung tha và cứu độ.
6 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy trở lại
với Ðấng anh em đã phản bội nặng nề.
7 Phải, trong ngày đó, mỗi người sẽ vứt bỏ
các tượng thần bằng bạc bằng vàng
do tay tội lỗi của anh em làm ra.
8 Át-sua sẽ ngã gục dưới một lưỡi gươm không phải của con người.
Nó sẽ bị tiêu diệt do một lưỡi gươm không phải của người phàm.
Nó sẽ phải trốn chạy trước lưỡi gươm,
trai tráng của nó sẽ phải làm lao dịch.
9 Ðá tảng của nó sẽ bỏ đi vì sợ hãi,
khi thấy cờ hiệu, các tướng lãnh của nó sẽ kinh hoàng.
Ðó là sấm ngôn của Ðức Chúa, Ðấng có lửa tại Xi-on,
    và có lò tại Giê-ru-sa-lem. 
CHIA SẺ

Sứ điệp quan trọng của chương 31: Ít-ra-en, ngươi sợ hãi những người Át-sua ư ? Ngươi cần một chút sự bảo vệ từ phàm nhân ư ? Ngươi sẽ không nhận được gì cả từ Ai-cập; họ cũng quá yếu. Lưu ý trong câu 3: “Người Ai-cập là phàm nhân chứ không phải Chúa; chiến mã của chúng là súc vật chứ đâu phải thần khí. Khi Thiên Chúa vung tay lên cả người tiếp viện và được tiếp viện đều tiêu tùng.” Giê-ru-sa-lem chỉ cần một mình Thiên Chúa trợ giúp cho mình.
Sứ điệp này được tiếp nối từ chương 30. Trong đó chứa đựng một lời sấm chống lại những ai đi tìm sự trợ giúp từ Ai-cập. Thực tế, Ai-cập đã bị sập đổ dưới sức mạnh của người Át-sua cùng với tất cả những hàng xóm của Giê-ru-sa-lem, nhưng Thiên Chúa đã làm là bảo vệ Giê-ru-sa-lem khỏi sụp đổ, ít nhất dưới sức mạnh của người Át-sua. Giê-ru-sa-lem đã không quay về lại với Thiên Chúa, chỉ trừ mình vua Khít-ki-gian. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ để Thiên Chúa tha thứ cho họ.
Những câu 7-9 tiên báo về việc giải phóng Giê-ru-sa-lem một cách siêu tự nhiên sẽ xảy ra trong  2V18:13-19:37; Is 36-37). Phần còn lại của Giu-đa, cùng với Ít-ra-en, đã sụp đổ. Isaia, trong đoạn này, đã tiên báo một cách chính xác sự giải phóng của Giê-ru-sa-lem khỏi người At-sau nhờ quyền năng của Thiên Chúa.
Thiên Chúa vẫn gửi đến những sứ điệp để củng cố, kêu gọi dân Chúa tin tưởng nơi Ngài. Bạn có đón nhận những lời tiên báo về sự trợ giúp của Ngài trong Lời Ngài, và bạn có tin tưởng vào sức mạnh của Lời Ngài giải thoát bạn khỏi những kẻ thù vây bủa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC